Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

10 oktober 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 10 oktober 2018


'Hart in Bodegraven' wil sfeer in de straat

Bodegraven - Het drietal heren dat zich succesvol voor de realisatie van de Rijnkadehaven heeft ingezet is nadien niet gaan stilzitten. Het volgende project krijgt vorm: Hart in Bodegraven.

Leendert Spijker, Frank Busker en Han Koevoets hebben voor het project Hart in Bodegraven gezelschap gekregen van Juan da Silva. Vier heren met ideeën om het centrum van Bodegraven gezelliger en sfeervoller te maken. "Er liggen plannen voor een totale revitalisering van het centrum, het ideale moment dus voor onze plannen."

Het plangebied dat het viertal beschouwt als het 'hart van Bodegraven' ligt tussen drie pleinen noordelijk van de Oude Rijn. Dat zijn het Raadhuisplein, Oude Markt en het kruispunt Kerkstraat-Brugstraat bij de Lutherkerk. Bij de herinrichting vormen deze pleinen een belangrijk onderdeel. Han Koevoets: "Onze werkwijze voor dit project is gelijk aan die van Rijnkadehaven. Wij doen alles in overleg met de inwoners en ondernemers in het gebied waar wij ideeën voor hebben. We willen niets verbieden en we gaan niets verplichten."

Mooi gebied om te vertoeven

Han Koevoets is duidelijk over de meerwaarde van het project naast alle andere activiteiten die al op touw gezet worden voor het centrum. "De andere plannen zijn allemaal gericht op de detailhandel en hoe die te verstevigen, naar hoe er meer winkels naar het centrum gehaald kunnen worden. Hart in Bodegraven kijkt vooral naar hoe er meer gezelligheid en sfeer in de straten kan komen. Voor de inwoners, de bezoekers van het centrum. Dat staat los van het economisch belang, wat er natuurlijk wel is, maar wij richten ons daar niet in eerste instantie op. Van het centrum weer een mooi gebied maken om te vertoeven, dat is ons streven."

De initiatiefnemers willen zoveel mogelijk zelfstandig hun ideeën ontwikkelen en deze voorleggen aan de inwoners en de ondernemers in het centrum. De eerste plannen zijn inmiddels gedeeld met wethouder Inge Nieuwenhuizen en de ambtenaren die zijn betrokken bij de centrumontwikkelingen. Het initiatief werd op het gemeentehuis warm ontvangen. Wie de ontwikkelingen van Hart in Bodegraven wil volgen, of erover wil meepraten, wordt geadviseerd de inmiddels aangemaakte Facebook en Twitteraccounts van de projectgroep te volgen.

Seizoenopening Huis van Alles Driebruggen

Foto: WIM DE BOEVERE

Driebruggen- Met de bekendmaking van een aantal nieuwe mogelijkheden en activiteiten, gecombineerd met een expositie van onder meer werk van leden van de fotoclub CAMERAad, heeft wethouder Kees Oskam zaterdagmiddag het nieuwe seizoen van het Huis van Alles in Driebruggen gestart. Er waren veel belangstellenden aanwezig om te zien en horen wat de mogelijkheden zijn. Een van de nieuwe voorzieningen is de uitleenbibliotheek van grootletterboeken in samenwerking met Bibliotheek De Groene Venen. Verder zijn door de handige mensen van het Repair Cafe langs de wanden steunplankjes aangebracht waarop diverse zaken kunnen worden geplaatst voor tentoonstellingen. De fotoclub maakt hiervan dankbaar gebruik met het exposeren van fotowerk van de leden. Dorpsbewoners kunnen in het vervolg hun schilderijen, foto's, beeldhouwwerk, borduur- en kantkloswerk gedurende een volle kalendermaand als expositie tonen aan dorpsgenoten. Voor vragen of afspraken hierover kun je terecht bij Lia Bruins (0348-501618) of Toos van Dam (0348-1962). Het maandprogramma laat zien dat er van alles te doen is in het Huis van Alles, van bridgen tot seniorengym, van zingen tot koffie-inloop en van sportief wandelen tot het tabletcafe. Kijk voor het volledige programma op het overzicht in de hal of op de website van BUURbook. www.driebruggen.buurbook.nl

Tekst: Wim de Boevere

Heropening vernieuwde brandweerkazerne

Foto: WIM DE BOEVERE

Nieuwerbrug - De vernieuwde en vergrote brandweerkazerne van Nieuwerbrug is zaterdag heropend. Burgemeester Christaan van der Kamp en twee regiomanagers van het zuidelijk deel van brandweerregio Hollands-Midden knipten onder grote belangstelling van veel inwoners het bekende lint door. De brandweer liet blijken aanwezig te zijn, door met rook en geluid dit moment te onderstrepen. In mei van dit jaar is met de uitbreiding begonnen. Dankzij een voorspoedig verlopen bouw en mede door zelfwerkzaamheid kunnen de korpsleden van de Nieuwerbrugse vrijwillige brandweer nu beschikken over een moderne accommodatie met moderne faciliteiten. Veel aandacht is besteed aan details en met zonnepanelen op het dak is de duurzaamheid vergroot. Binnen is er, naast de noodzakelijke standaardfaciliteiten voor brandweermensen, onder andere een training/instructievoorziening, uitgerust met onder meer moderne projectieapparatuur.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Bijbelse boodschap over Israël

Bodegraven - Op donderdag 11 oktober (aanvang 19.45 uur) spreekt ds. Zadok in de Bethelkerk over 'Zeventig jaren van Troost' naar aanleiding van het Bijbelboek Jesaja 40. Ds. D. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot (Israël) en inmiddels voor veel mensen in Nederland een bekende spreker. Komt u ook luisteren naar zijn boeiende Bijbelse boodschap over Israël? Deze avond wordt georganiseerd door de st. steun Messiasbelijdende Joden samen met de Israëlcommissie van de Bethelkerk. Tijdens deze avond zal er een collecte zijn voor de stichting.

Sporten op De Bron

Reeuwijk - De afgelopen weken waren er vele sportieve activiteiten op basisschool De Bron. De onder- en bovenbouw kregen sportprogramma's aangeboden onder leiding van de Clinic Factory met als uitgangspunt 'Leren en Inspireren'. In de eerste les kregen de kinderen judoles. Hierbij stonden samenwerken, respect en zelfvertrouwen centraal. In de tweede les werden zowel het uithoudingsvermogen als het doorzettingsvermogen getest in de vorm van een bootcamp. De lessen werden gegeven door een vijfvoudig Nederlands kampioen judoka bij de junioren. De kinderen
hebben genoten van deze gastlessen. Ook deed de school mee aan de 10@10 challenge met Rico Verhoeven. In een beweegvideo deed de hele school enthousiast mee met de oefeningen die hij voordeed.

Adressenlijst

ALARMNUMMERS

Politie Brandweer Ambulance:

Tel. 112 (Als elke seconde telt!)

Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

HUISARTSEN

Bodegraven

Praktijk Van Gils en Mulder, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612113 | Praktijk Daniels en Spaargaren,

Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612268 | Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, 0172-611522 | Mw. Van den Nieuwendijk, Noordstraat 48, 0172-612030 | Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-766555: Mw. Bouma, Dhr. Van den Brule, Mw. Wiesenhaan | Waarneemcentrale huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug

Dhr. Borreman, Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.

Zwammerdam

Mw. Timmer, Plein 1, 0172-619229.

Reeuwijk

Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde 13a,

0182-393244 (08.00-17.00 uur).

Driebruggen/Waarder:

Huisartsenpraktijk, Burg. Doormanstraat 25,

Driebruggen, 0348-501307 (08.00-17.30 uur).

Huisartsenpost

HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefo­nische afspraak.

ZIEKENHUIZEN

GHZ, Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050 | GHZ locatie Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9, Bodegraven, 0182-505240 | St. Anonius locatie Woerden, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

APOTHEKEN

Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven, W. de Zwijgerstraat 9A, 0172-612031 | BENU Apotheek Het Zorgstation,

Stationsplein 5, 0172-617126.

Reeuwijk

Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b, Reeuwijk,

0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek

Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.

DIERENARTSEN

Dierenartsenpraktijk Bode-graven, Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798 | Dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182-392568.

Kerken

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder (RD) en St. Willibrorduskerk (B), Geloofs­gemeenschap
St. Willibrordus: www.sintjandd.nl

Gereformeerde Kerk (W): www.pknwaarder.nl

Prot. Gemeente De Ark (RB): www.pgdeark.nl

Hervormde Gemeente (S) en Hervormde Gemeente
Ichthuskerk (RB): www.hervormdreeu­wijk.nl

Hervormde Gemeente (S): www.sluipwijksekerk.nl

Hervormde Gemeente (W) Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband (W): www.hersteld­hervormdegemeentewaarder.nl

Christengemeente 'Elim' Basisschool De Regenboog (RB): www.elimreeuwijk.nl

Bethelkerk (B), Gereformeerde gemeente:

www.bethelkerkbodegraven.nl of

Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk vrijgemaakt:

www.bodegraven.gkv.nl

Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente Bodegraven: www.hervormd­bodegraven.nl

Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente Emmaüs: www.emmausbodegraven.nl

Brugkerk (N), Protestantse gemeente Nieuwerbrug: www.brugkerk.nl

Salvatorkerk (B), Pinkster-gemeente Morgenstond:

www.morgenstondbodegraven.nl

Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven 'Irene': www.vergadering.nu/bodegraven-irene

RK Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte (M)

en RK Kerk H. Bonaventura (Woe):

www.parochiepaxchristi.nl

Speel en Werkhoeve (B), Christengemeente Bodegraven De Bron: www.christengemeentebode­graven.nl

Heleen van Royen begeleidt haar documentaire

Bodegraven - Op vrijdagavond 26 oktober komt Heleen van Royen, auteur van vele romans en mantelzorger, naar het Evertshuis. Toen haar moeder Margreet in 2016 de diagnose dementie kreeg, besloot schrijfster Heleen van Royen thuis voor haar te zorgen. Ze legde het proces een jaar lang vast voor de intieme documentaire Het doet zo zeer. Deze avond vertelt Heleen over deze bijzondere periode en wordt de documentaire vertoond. The Readshop Karssen is aanwezig en in de pauze zal Heleen uw aankoop signeren. Aanvang 20.30 uur, Toegang: 12,50 (voordeel met je Biebpas 2,50),

www.bibliotheekdgroenevenen.nl of www.evertshuis.nl

Huisdierennieuws

Vermist

* Bodegraven, Kleienburg: kater Minou, zwart, met enkele grijze haren, halsband met kokertje.

* Reeuwijk, Dorus Rijkersstraat: poes Smoes, zwart met klein wit vlekje op de borst.

* Reeuwijk, Korssendijk, Flat coated Retriever Lindy, halflangharig, zwart.

Gevonden

* Bodegraven, Buitenkerk: lapjespoes, voornamelijk wit met hier en daar cypers zwart/grijs en zwart met rood gevlekt.

* Bodegraven, gemaal: kat, cypers oranje/rood en wit, witte buik, bef, pootjes en nek.

* Waarder, Prinses Irenestraat: postduif, grijs, kop roze/groen, witte, blauwe en groene ring.

Informatie

Dierenhulpverlening Woerden (www.dierenhulpverleningwoerden.nl), Dierennoodhulp Bodegraven (www.dierennoodhulpbodegraven.nl) of Dierencentrale (www.dierencentrale.nl).

Plan voor nieuwe sociale huurappartementen aan Raadhuisweg

Reeuwijk - Woningbouwvereniging Reeuwijk wil 10 woningen aan de Raadhuisweg slopen en vervangen door 36 appartementen. Het plan levert daarmee 26 extra woningen op, een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen in Reeuwijk. In het ontwerp wordt gerefereerd aan de huidige bebouwing door een uitbouw aan de voorzijde in een vergelijkbare stijl.

Er is voorafgaand grondig onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden voor de 10 huurwoningen aan de Raadhuisweg. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden voor renovatie en sloop/nieuwbouw. Ook de cultuurhistorische waarde van de woningen is onderdeel geweest van het onderzoek, daarnaast zijn de volkshuisvestelijke, financiële en duurzaamheidsaspecten onderzocht. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Reeuwijk hebben op basis van het onderzoek besloten dat nieuwbouw van 36 appartementen de meest verantwoorde keuze is.

Bewoners prefereren renovatie

De klankbordgroep die bij het project betrokken is en bestaat uit een vertegenwoordiging van de bewoners, geeft de voorkeur aan renovatie. Het college van B&W ziet beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woningen in Reeu­wijk-Brug en is daarom blij met de extra woningen in dit plan. Het college kan zich dan ook vinden in het besluit van de woningbouwvereniging. Vanwege
de cultuurhistorische waarde van de woningen wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar.

Starters en ouderen

Nieuwbouw op de Raadhuisweg levert 26 woningen extra op voor één- of tweepersoons huishoudens. Dit is een mooie uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen voor zowel ouderen als starters. Het nieuwbouwplan draagt eraan bij dat wonen in Reeuwijk-Brug in de toekomst ook voor deze groepen aantrekkelijk blijft.

Knipoog naar bestaande bouw

De plannen voor de 36 appartementen voorzien in 4 gebouwen van 9 appartementen van driehoog. De gebouwen worden ontworpen met een knipoog naar de bestaande bouw en met respect voor de stedenbouwkundige structuur. De woningen worden duurzaam en gasloos. De huurprijs is vanaf circa 550 euro met recht op huurtoeslag. De verwachting is dat, als de plannen worden goedgekeurd, in 2020 de sloop en nieuwbouw kan starten.

Voorrang bij toewijzing

Voor de huidige bewoners geldt een sociaal plan, dat nader wordt uitgewerkt met de huurdersvereniging en bewoners. Hierin staan de plichten van Woningbouwvereniging Reeuwijk en de rechten van de huurder beschreven. Zo hebben bewoners recht op een verhuiskostenvergoeding en krijgen zij voorrang bij de toewijzing van onze huurwoningen en een terugkeergarantie naar de nieuwbouw.

Feestelijke laatste paal Verhoeff-Rollmanschool

Foto: Marijke Groot

Bodegraven - Afgelopen maandag heeft wethouder Van den Heuvel samen met de leerlingen Maarten van den Heiden uit groep 4 - hij was jarig - en Jitske Huijser uit groep 8 - de 'oudste leerling' - de feestelijke laatste paal van de nieuwbouw van de Verhoeff-Rollmanschool geslagen. De school krijgt aan het Dronenpark 1 een fraai, modern en multifunctioneel gebouw. De school is ontworpen door Cita Architecten, de aannemer is Middelwatering Bouw.

Sinds augustus 2007 is de Verhoeff-Rollmanschool op twee locaties gevestigd. De hoofdlocatie is aan de Julianastraat en de drie hoogste groepen hadden les in een dependance aan Dronenpark 1. "We zijn uiteraard heel blij dat we straks weer op één locatie zitten. De nieuwe school telt dertien groepslokalen en een lokaal voor de peuterspeelzaal. Wij kijken uit naar de nieuwe huisvesting."

De bouw van de school is de laatste fase van de gemeentelijke plannen voor de scholenlocatie Dronenplein. De Willibrord-Milandschool en de Prinses Beatrixschool zijn inmiddels in gebruik. De bouw van de Verhoeff-Rollmanschool start nu. In juli 2019 vindt de oplevering plaats. Aansluitend wordt ook het park aan het Dronenpark opnieuw aangelegd. Er komt een mooi en groen speelpark, waarvan de inrichting in samenwerking met de leerkrachten, kinderen, enkele omwonenden en het wijkteam Zuid tot stand is gekomen.

Beeld: Marijke Groot

Tuin van het volk

Bodegraven-Reeuwijk - Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. Behalve aandacht voor tal van duurzaamheidsmaatregelen wijst de Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk op de moestuin Hortus Populus aan de rand van de Bodegraafse nieuwbouwwijk Weideveld. Bijna dagelijks tuinieren hier vrijwilligers om groente, fruit en bloemen te telen en te oogsten. Niet voor eigen gebruik, maar voor alle inwoners.

"Het moet anders! We moeten anders omgaan met voedsel, landbouw, energie, klimaat, water en natuur. De manier waarop we daar nu mee omgaan, werkt niet meer, we zitten op een doodlopende weg. Denk aan de droogte in de zomer, wateroverlast na een fikse regenbui, problemen met gaswinning, bijensterfte en ons voedsel waar met enige regelmaat iets mis mee blijkt te zijn." Aan het woord is Esther van den Bor, voorzitter van stichting Duurzaam Bodegraven- Reeuwijk en één van de initiatiefnemers van de Hortus Populus.

Anders omgaan met voedsel, landbouw, energie, klimaat, water en natuur, dat klinkt ingewikkeld en klinkt als iets waar inwoners niet zoveel aan kunnen doen. "Met de moestuin laten we zien dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. Bovendien is het interessant en boeiend om dat samen met vrijwilligers en bedrijven uit eigen dorp of wijk te doen. Als de tuin straks in volle omvang wordt benut, kunnen we laten zien dat het mogelijk is om een flink deel van de groente die het dorp nodig heeft lokaal te telen. Aan de andere kant geven we bewoners en bijvoorbeeld horecabedrijven de mogelijkheid om ecologische groente en fruit lokaal te kopen. Dat kan op de streekmarkt, maar ook rechtstreeks bij de tuin. Zo kan de lokale markt voor lokaal voedsel groeien en is vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Omdat de afstand van bodem tot bord heel klein is, neemt de kans op voedselverspilling af. Bovendien levert het telen van voedsel en het bewerken en distribueren van voedsel lokaal banen op. Het maakt onze dorpen meer zelfvoorzienend en zelfredzaam."

Biologisch en gezond

"Op de tuin gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De vrijwilligers besteden veel tijd aan de juiste bodembewerking en het verwijderen van onkruid en ongedierte. Verschillende soorten groenten worden gecombineerd en afgewisseld met bij-vriendelijke wilde bloemen. Zo is de bodem gezonder en vol bodem­leven. Een gezonde bodem kan extreme weersomstandigheden beter opvangen en dat verhoogt de oogstzekerheid. Door de natuurlijke groei neemt de voedingswaarde van het voedsel toe en de smaak verbetert enorm."

Esther vervolgt: "Met zonne­panelen wordt op de tuin voldoende energie opgewekt en opgeslagen om in eigen behoefte te voorzien. Een compost­toilet en regenwateropvang zorgen ervoor dat de tuin geheel autarkisch is. De tuin laat op kleine schaal zien dat het mogelijk is om zelfvoorzienend te zijn wat betreft energie en water. En van al ons groenafval maken we compost en het compost voeren we aan onze kippen. De kippen leggen dagelijks verse eitjes en zo is afval een grondstof geworden. Alle andere materialen en spullen die we overhouden op de tuin gooien we niet weg, we zoeken er een andere bestemming voor."

Iedereen welkom

"Op de Hortus Populus is iedereen welkom en alle hulp wordt gewaardeerd. Voor veel vrijwilligers is het buiten bezig zijn nuttig en rustgevend. Het helpt om in het werk­ritme te komen voor mensen die lang niet hebben gewerkt en vluchtelingen die op de tuin werken leren al snel de Nederlandse taal. Niet alleen vrijwilligers met groene vingers zijn welkom. Timmeren, koffiezetten, lessen aan schoolkinderen verzorgen, groente verkopen of creatieve workshops geven; er is van alles te doen en iedereen is welkom."

Het is door de enthousiaste uitleg van Esther duidelijk dat de Hortus Populus een duurzame tuin is aan de rand van Bodegraven. Een plek ook waar duurzaamheid voet aan de grond krijgt. "Alles wat we leren en ontdekken op de tuin delen we met anderen. Of het nu gaat om het kweken van groente en kruiden, bereiden van voedsel, wilde planten, bijen, energie en duurzaamheid. We leggen uit en we laten het zien. We willen het lokale kenniscentrum zijn voor een duurzame samenleving. We werken met iedereen samen, gemeente, bewoners, organisaties en bedrijven. Alles om ons doel een duurzame samenleving dichterbij te brengen." www.duurzaam-bodegraven--reeuwijk.nl

Lintje voor Leo Mauritz

Woerden - Burgemeester Van der Kamp heeft zaterdag Leo Mauritz, inwoner van Bodegraven-Reeuwijk, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats in de Bethlehemkerk in Woerden na afloop van het concert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Leo Mauritz als dirigent van het gemengd Koor Preludium uit Woerden. Het lintje viel hem mede ten deel vanwege zijn jarenlange inzet als dirigent bij de Gereformeerde Gemeente in Hilversum en Woerden. Hij was naast dirigent ook voorzitter van de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten (afdeling Midden-Holland). Ook is hij oprichter van het Christelijk instrumentaal ensemble Intermezzo van de Gereformeerde Gemeente in Woerden. Thans is hij dirigent bij het koor Preludium van de Gereformeerde Gemeente Woerden en daarnaast lid van de Orgelbeheercommissie en voorzitter van de Commissie Orgelconcerten van de Gereformeerde Gemeente Gouda.

Lokale hulp voor Sulawesi

Bodegraven-Reeuwijk - De gezamenlijke kerken in onze gemeente gaan op zondag 14 oktober collecteren voor noodhulp in Sulawesi. Iedere kerk zal het geld overdragen aan de ANBI organisatie die het dichtst bij haar identiteit staat, zodat de volle breedte van de inwoners op Sulawesi hierin kan meedelen. 'Wij willen alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk vragen zijn of haar bijdrage te geven aan een organisatie die daar noodhulp verleent. Dit kan via een van de kerken waar u zich mee verbonden voelt. Het kan ook via giro 555 Sulawesi. Doet u ook mee? Laten we delen van onze rijkdom en overvloed. Alvast bedankt namens de gezamenlijke kerken.'

Eerste paal voor nieuwe aula begraafplaats Tempel

Reeuwijk - Vorige week woensdag is een begin gemaakt met de nieuwbouw van de aula op de gemeentelijke begraafplaats Tempel aan de Schinkeldijk. De symbolische eerste paal werd geslagen door Wiro van der Werf, eigenaar van Brouwer de Koning uitvaartzorg en wethouder Kees Oskam.

Voor een flink aantal genodigden, onder wie veel buurtgenoten, memoreerde de wethouder dat het al een lang levende wens was op de oude aula op de begraafplaats te vervangen. Maar die wens bleef heel lang op de plank liggen, waardoor het proces uiteindelijk tien jaar heeft geduurd. Die woorden werden bevestigd door Lizette Visscher, oud-raadslid voor de VVD, die zich door de jaren heen met haar fractie sterk heeft gemaakt voor de nieuwe aula en zelfs al eens een plan daarvoor presenteerde. Zij complimenteerde Wiro met het feit dat hij toch had doorgezet, nadat zijn voorganger Henk Uijterwijk met pensioen was gegaan. Namens haar partij bood zij een kunstwerk van Magda Knap aan voor de nieuwe aula, een geschenk dat mogelijk werd gemaakt door het zogeheten Benedictus legaat dat de lokale afdeling van de VVD ooit heeft ontvangen.

Het ontwerp van Klaas Vermaas werd toegelicht door architect Ben Kraan. Hij noemde het ontwerpen van een aula een bijzondere opdracht, waarbij de parkachtige omgeving van de begraafplaats, te midden van de laaggelegen weilanden, uitgangspunt is geweest. Door voor veel glas te kiezen aan de kant van de begraafplaats met uitzicht over de centrale, en pas gerenoveerde, ontsluitingsas, is in zijn ogen een mooie symbiose ontstaan tussen het gebouw en de begraafplaats. De aula krijgt 75 zitplaatsen, een eigen opbaarruimte en alle faciliteiten om een uitvaart stijlvol te laten verlopen. Hoewel het pand eigendom is van Brouwer de Koning kan iedere uitvaartondernemer er, op huurbasis, gebruik van maken. De bouw is in handen van Vergeer Bouw.

Tekst en beeld: Bert Verver

Geschiedenis in Gast van de Week

Bodegraven-Reeuwijk - Op maandag 15 oktober praten tussen 20.00 en 21.00 uur in het radioprogramma Gast van de Week drie gasten over de Dag van de Geschiedenis. Deze wordt op 20 oktober in het Evertshuis gevierd met diverse voorstellingen. De gasten zijn Esther Didden (Evertshuis), Leendert Spijker (Historische Kring Bodegraven) en Cock Karssen. Het programma wordt op dinsdag 16 oktober herhaald om 22.00 uur en op zondag 21 oktober om 19.00 uur.

www.rtvbodegraven.nl

Wensen van ouderen hartelijk vervuld

Bodegraven-Reeuwijk - Liefst 70 senioren van 65 tot 99 jaar genoten op 5 oktober op Nationale Ouderendag toen hun wensen uitkwamen. Uiteenlopende wensen, van een eenvoudig bezoek aan huis tot een ballonvaart en van een bezoek aan het Glasmuseum tot varen op de plassen. Een dag later was er als afsluiting een feestelijke dag waarbij 105 senioren in Rijngaarde nog eens genoten van muziek, dans, zang en clownsoptreden van de jongste vrijwilliger Liam Koster en Marleen van Os. Tot slot werd er door de dames van het comitÈ een maaltijd geserveerd. Ter herinnering ontvingen de senioren een plantje. Uiteraard werden de vrijwilligers en sponsoren bedankt die het vervullen van de wensen en de feestelijk dag mogelijk hebben gemaakt.

Ongewenste kamerverhuur aan banden

Bodegraven-Reeuwijk - In de commissie Ruimte wordt vanavond het voorstel behandeld om de huisvestingsverordening aan te passen. In de ogen van het college van burgemeester en wethouders is het noodzakelijk om de verordening uit te breiden met een hoofdstuk waarin wijzigingen in de woonruimte­voorraad vergunningplichtig worden gesteld.

Concreet betekent dit dat er zonder vergunning geen woningen meer ingericht kunnen worden voor kamerverhuur. Daarmee wil de gemeente een halt toeroepen aan de, vaak ongewenste, kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Tijdens de maandelijkse persbijeenkomst gaf het college aan dat deze maatregel niet op zich zal staan. Zo wordt ook de toeristenbelasting aangepast. Deze belasting, die al jaren van kracht is voor de reguliere voorzieningen waar toeristen verblijven, zal ook worden ingezet op de 400-1000 personen die zich in verband met werk tijdelijk in de gemeente vestigen.

Voor deze personen zal het hoogste tarief van € 3,00 per nacht gaan gelden. Dit tarief kan een stevige inkomstenpost voor de gemeente opleveren. Maar wethouder Financiën Dirk-Jan Knol hoopt vooral dat de maatregel het effect zal hebben dat personen die tijdelijk binnen de gemeente verblijven zich ook als inwoner bij de gemeente gaan inschrijven. Zij tellen dan mee als inwoners, waardoor de uitkering uit het gemeentefonds zal stijgen.

Om de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten het hoofd te bieden, wordt momenteel naarstig gezocht naar oplossing voor huisvesting van die groep. Binnenkort zijn voorstellen daarover te verwachten, maar op dit moment wilde het college daarover nog geen uit­spraken doen.

Tekst: Bert Verver

Kleding-inzameling

* Bij de familie Vroegindeweij aan de Warmoeskade op de grens van Reeuwijk-Tempel, is een nieuw depot geopend voor tweedehandskleding. De kleding wordt verzameld voor de stichting Nachamu Nachamu Ami uit Renswoude die zich richt op hulpverlening aan hulpbehoevenden en minderheden, in het bijzonder aan het Joodse volk. Zowel in Israel als in de andere landen hebben veel Joden te maken met armoede. De Hebreeuwse woorden Nachamu Nachamu Ami komen uit Jesaja 40 vers 1: Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God. De stichting bestaat 15 jaar en heeft in die tijd al 72 grote zeecontainers met goederen naar Israel laten verschepen. Wie zijn of haar nog nette gedragen kleding voor het werk van de stichting wil bestemmen, kan bellen naar 0172-615436.

* Op vrijdag 19 oktober kan men van 8.00 tot 13.00 terecht bij de Willibrorduskerk aan de Overtocht in Bodegraven voor Samís kledinginzameling voor Cordaid Mensen in Nood. Met het inleveren van uw overtollig geworden kleding, schoeisel, gordijnstoffen en huishoudtextiel kunt u mensen heel concreet helpen. Gescheiden hiervan kunt u voor andere projecten inleveren: restanten breigaren en lappen stof, luiers en incontinentie≠materiaal. Voor de stichting Baby Hope zijn restanten van kraampakketten nog heel erg welkom. Voor inleveren buiten de actie kunt u contact opnemen met M. Kool, telefoon 06-21682289.

Afrikaans muziekspektakel op Speel- en Werkhoeve

Foto: Esther Noordergraaf

Bodegraven - De leerlingen van de Speel- en Werkhoeve hebben een spetterend optreden gegeven met djembe, shakers, body percussie, boomwhackers en dans. Tijdens het optreden voor alle ouders, opaís en omaís in de Sporthoeve kon niemand stil blijven zitten. Een geweldige ervaring! Samen met de artiesten van Jambo Afrika hadden ze de hele dag geoefend. Om alvast in de juiste stemming te komen, is de dag begonnen met een optreden van de Afri≠kaanse artiesten. Vooral de Afrikaanse fortnite dansjes waren erg populair. Daarna hebben alle groepen een workshop gehad. Wat een gezellige ritmes in de school. De workshop is onderdeel van het muziekonderwijs op de Speel- en Werkhoeve. De wereld is groter dan je huis, je vriendenkring, je school, je dorp en je land. Je leert niet alleen uit boeken of van je leerkracht, maar ook door te ervaren en zelf te doen: dat is de kern van het programma Breder Kijken.

Sluipwijkse markt brengt hoog bedrag op

Reeuwijk - Het was een gezellige en geslaagde Sluipwijkse markt op vrijdag en zaterdag 28 en 29 september. 'Mede dankzij hulp van jong en oud en het mooie weer hebben we bruto een bedrag van 16.660 euro weten op te halen: De winnaars van de grote verloting zijn: lot 1212: Ballonvaart - Lot 993: bloemenabonnement Blooms - lot 1189 bon voor diner voor 2 Ostera Reeuwijkse Hout. De prijzen voor lotnummers 654-471-565-1927-676-729-1899 zijn nog niet opgehaald. De prijswinnaars kunnen hun prijs tot 31 oktober ophalen bij de pastorie, 's-Gravenbroekseweg 85. De Sluipwijkse kerk dankt ieder voor zijn of haar bijdrage.

Creatief aan de slag

Foto: WIM DE BOEVERE

Bodegraven - Creatieve inwoners kunnen voor wol en garens in alle merken en naalddiktes, accessoires, boekjes, patronen etc. terecht bij de nieuwe handwerkwinkel By Anja in de Pr. Hendrikstraat 11. Eigenaresse Anja Bout: "Het geven van advies aan de klant en het feit dat mensen in de winkel elkaar ontmoeten in dezelfde hobby, is voor mij ook belangrijk. Er zijn al heel wat vriendschappen ontstaan tijdens de inloop en winkelbezoekjes in Driebruggen en nu hopelijk in Bodegraven." In de speciaal daarvoor ingerichte ruimte worden met regelmaat haak-, brei-, en macrame-workshops aangeboden in samenwerking met bloggers en schrijvers van handwerkboeken. Er is plaats voor 20 personen, inschrijving voor groepen is ook mogelijk. Daarnaast houdt By Anja inloopochtenden en -avonden, waarbij iedereen welkom is om, voor € 3,50, inclusief koffie, aan eigen creatie te werken en andere creatievelingen te ontmoeten. Wethouder Robèrt Smits en Anja Bout openden de winkel afgelopen vrijdag in aanwezigheid van vele belangstellenden.

Leer reanimeren

Bodegraven - Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Terwijl ze op de fiets zitten, hardlopen, aan het werk zijn, in de bioscoop zitten. Weet jij wat je moet doen als je iemand in elkaar ziet zakken? Op dinsdag 13 november organiseert Rode Kruis Bodegraven een reanimatiecursus in het Rode Kruis gebouw aan de Koninginneweg. De cursus begint om 18.45 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Je oefent reanimeren en het gebruik van de AED onder begeleiding van een gediplomeerde instructeur. Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en eerste hulp te verlenen bij een hartstilstand: reanimatie en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Bekijk voor informatie en kosten de website. Aanmelden kan bij Lou Kooiman: e-mail lkooiman@rodekruis.nl

www.rodekruisbodegraven.nl

Bedrijventerreinen langs A12

Zuid-Holland - De provincie heeft een 'provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12' vastgesteld voor de A12-corridor. Dit programma zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in diverse gemeenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het programma is een volgende stap in de inspanningen om de logistieke potentie van de A12 corridor te verzilveren. Ter illustratie: vanaf de logistieke bedrijventerreinen tussen Gouda en Zoetermeer zijn circa 8 miljoen consumenten binnen 1 uur bereikbaar en de aanwezige marktpartijen behoren tot de meest toonaangevende partijen in de sector. Een belangrijke voorwaarde voor het verzilveren van de logistieke potentie van de A12 corridor is dat ondernemers voldoende vestigingsruimte hebben. Daarbij vindt de provincie het ook van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de ruimte en bestaande locaties eerst optimaal worden benut, voordat er 'in het weiland' wordt gebouwd. Er is vastgelegd welke ontwikkelingen wel, welke niet en welke onder voorwaarden kunnen plaatsvinden. Daarbij is onder meer ingezet op het benutten van de bestaande bedrijventerreinen en aansluiten bij de bestaande bebouwing.

250 jaar dienstverband

Bodegraven - Vorige week zijn 7 jubilarissen goed voor 250 jaar dienstverband bij Unica in het zonnetje gezet, v.l.n.r. Peter Slingerland (40 jaar), Peter van den Bosch (40 jaar), Michel Kruit (40 jaar), Jim Bos (40 jaar), Irma van Doorn (25 jaar), Thiery Bakker (25 jaar) en Ronald van Dijk (40 jaar). Unica is reuzetrots op zoveel jaar vakmanschap.

Kennis opdoen en kennis maken bij Platform-Z

Het bestuur van Platform-Z, met v.l.n.r. Willeke de Waal, Olaf van Dijk, Iowah Munters, Matthja Sterk en Leander Hamel Iowah Foto-Grafish

Bodegraven-Reeuwijk - Platform-Z wil zelfstandige professionals inspireren en motiveren. Op donderdag 18 oktober is er een groot evenement in Bodegraven. Deze avond is niet alleen bedoeld voor ondernemers, maar interessant voor álle ondernemende mensen.

Platform-Z is de vereniging van zelfstandige professionals in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Voorzitter Iowah Munters: 'Platform-Z is er voor elke MKB-ondernemer die met veel plezier zijn vak uitoefent. We zijn een netwerk waarin je ervaringen kunt uitwisselen, elkaar verder helpt en ook gewoon een leuke avond hebt. Onze leden vinden het fijn dat ze kunnen sparren met andere ondernemers. Wat doe je met de bedrijfswebsite, hoe trek je klanten aan, waaraan moet je denken bij administratie en verzekeringen? We lopen toch allemaal tegen dezelfde dingen aan.' Bestuurslid Willeke de Waal voegt hieraan toe: 'Jouw vakmanschap, professionaliteit, is in de ogen van klanten belangrijker dan de vraag of je dit met of zonder personeel doet. Daarom kiezen wij voor de term zelfstandige professional, de zp'er.'

Voordeel lidmaatschap

Het huidige bestuur, bestaande uit Iowah Munters, Matthja Sterk en Willeke de Waal, is onlangs versterkt met het aantreden van Olaf van Dijk en Leander Hamel. Hierdoor zijn ook de mannelijke leden van Platform-Z in het bestuur vertegenwoordigd. Beide heren geven aan, naast de kennis en gezelligheid, ook de aansluiting met gelijkgestemde zelfstandigen als een voordeel van het lidmaatschap te zien. De wens om meer (en) actieve leden bij de vereniging te betrekken, zien ze als belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Olaf van Dijk licht dit graag toe: 'Platform-Z is destijds opgericht om de belangen van zp'ers te behartigen. De eerste jaren stonden voornamelijk in het teken van het geven van bekendheid aan het platform. Daartoe zijn maandelijks kennisbijeenkomsten, etentjes en borrels georganiseerd. Inmiddels is het ledenbestand van Platform-Z gegroeid naar 75 leden.' Leander Hamel vult aan: 'Maar we zijn ambitieus. We willen de naamsbekendheid van Platform-Z en haar leden nog meer verbeteren. We willen de aandacht vestigen op het belang van zp'ers voor de lokale economie. We willen - nog nadrukkelijker - verbinding maken met gemeente en bedrijfsleven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.'

Lef tonen

Deze ambitie staat ook centraal op donderdag 18 oktober als Platform-Z voor het 3e jaar op rij een grootschalig evenement in het Evertshuis houdt; aanvang 20.30 uur. Deze avond is niet alleen bedoeld voor ondernemers, maar interessant voor alle mensen die initiatief en lef tonen, stelt Hamel. Bestuurslid Matthja Sterk: 'De avond is niet alleen bedoeld om te 'netwerken', want daar houden de meeste mensen niet van. Het wordt een leuke, inspirerende avond met Joseph Oubelkas.'

Joseph Oubelkas is bij de meeste mensen geen bekende naam. Hij heeft een boek geschreven: '400 brieven van mijn moeder'. Als succesvolle zelfstandige IT-professional, opgegroeid in Brabant, wordt hij op 24-jarige leeftijd zonder bewijs of onderzoek veroordeeld tot tien jaar celstraf in Marokko. Tijdens het harde leven in de verschillende gevangenissen lukt het hem om bijzondere vriendschappen op te bouwen. En hij leert oog te hebben voor kleine en mooie dingen in het leven, zoals de schoonheid van de natuur. Joseph Oubelkas spreekt levendig, met passie, enthousiasme en zelfs humor over zijn ervaringen. 'Een verhaal waar we allemaal wat van kunnen leren, zelfstandige professional of niet. Want je kunt niet altijd je omstandigheden kiezen. Maar je kunt wel kiezen hoe je ermee omgaat!'

Van niets iets maken

Dat deze avond voor iedereen interessant is, blijkt wel uit de reactie van een van de leden van Platform-Z, Nathalie Sterk. De presentatie van Joseph Oubelkas die ze bijwoonde maakte veel indruk. 'Wat mij zo aanspreekt in het verhaal, is dat je van 'niets' 'iets' kunt maken. Dat je met een positieve mindset en een flexibele geest ook uit tegenslagen nieuwe kansen haalt. Een inspirerend verhaal dat mij even laat stilstaan bij hoe ik zelf met tegenslag omga en vooral hoe ik dat anders kan doen.' Lees meer over deze avond en bestel tickets op: https://platform-z.nl/events/oubelkas.

Kans in de maatschappij

Zwammerdam - Iris Sip en Jessica Doorn, jobcoaches bij Stichting IpsedeBruggen, zijn op zoek naar bedrijven die bereid zijn om op vrijwillige basis mensen met een verstandelijke beperking op een kans te bieden in de maatschappij. Daarmee raakt het bedrijf extra maatschappelijk betrokken en krijgt er een paar helpende handen bij. En de cliënt krijgt de kans om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen op de reguliere arbeidsmarkt. De jobcoaches zijn verantwoordelijk om de cliënt, samen met het bedrijf, op de werkplek zelfstandig te leren werken. "Wij bespreken samen met u welke werkzaamheden er voor de cliënt mogelijk zijn binnen uw onderneming of maken deze waar nodig passend. Als een cliënt helemaal zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren blijft hij/zij op afstand begeleiding houden van de jobcoach.?De cliënten die wij begeleiden, verrichten op dit moment werkzaamheden bij een kluswinkel, groenvoorziening, horeca, supermarkt, manege, kinderopvang, magazijn, verzorgingshuizen."?U kunt contact opnemen via telefoon 06-30476111?of e-mail AC.Klassewerk.trajectbegeleiding@ipsdebruggen.nl.

Rabobank Hollandse IJssel

Bodegraven-Reeuwijk - Rabobank Hollandse IJssel wordt de nieuwe naam van de banken Gouwestreek en Krimpenerwaard. Beide banken ondertekenden deze zomer een intentieverklaring tot samenvoeging met als doel de vorming van één krachtige Rabobank. De naam Rabobank Hollandse IJssel past het best bij het werkgebied van de bank. De Hollandse IJssel ligt midden in het Groene Hart en verbindt het werkgebied van de twee huidige banken. De definitieve beslissing tot samenvoeging wordt genomen door de ledenraad van beide banken op 26 november. Als zij positief adviseren, is de samenvoeging per 1 februari 2019 een feit.

Proeverij 'gouden' rookworst

Bodegraven - De rookworst van Keurslager Kamerling heeft tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring van De Vereniging van Keurslagers het predicaat goud gewonnen. "Al jaren is onze rookworst een groot succes. Dit jaar mochten we ook meedoen met de wedstrijd rookworstvariant. Als bedenkers van de grillworst met kaas (inmiddels 40 jaar geleden) dachten we als variant aan een rookworst met kaas. Na wat tests en proefmomenten waren wij al snel razend enthousiast welk smaakvol en verrassend effect de kaas in een rookworst geeft. En zo vond ook de jury, want de rookworst met kaas behaalde een maximale topscore van 100 punten!" Het publiek kan dat ook zelf komen beoordelen, want de keurslager houdt zaterdag 13 oktober een rookworstproeverij in de kraam bij de winkel. En om de start van het rookworstseizoen te vieren, krijgen klanten van t/m 13 oktober de tweede rookworst (naar keuze) gratis!

Details klinken door in dorpsroute Raadhuisweg/Zoutmansweg

Reeuwijk - De reacties die zijn verzameld op de bewonersavond van 18 september over de plannen voor de lang verwachte herinrichting van de dorpsroute Raadhuisweg/Zoutmansweg hebben de plannen voor de herinrichting niet wezenlijk beïnvloed, zo blijkt uit het voorstel dat vanavond aan de commissie Ruimte wordt voorgelegd.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen weet te melden dat er 45 reacties waren ingeleverd. Acht bewoners pleiten er voor het huidige gele pad (het voormalige fietspad) langs de Breevaart te handhaven, maar uit de plannen wordt duidelijk dat dat pad wordt getransformeerd tot wandelpad. De meeste reacties hadden betrekking op de inrichting op detailniveau, zoals het plaatsen van hekjes op strategische punten, ligging van de parkeerplaatsen en de groenaankleding. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de handhaving van de 30 km snelheid en dat is nog wel een punt van overleg met de politie. Niet alleen omdat eerst de juiste inrichting gerealiseerd moet zijn, maar ook omdat het moet passen in de prioriteitstelling van het politieapparaat.

De details van de aankleding zullen binnenkort worden uitgewerkt. De uitvoering staat gepland in het voorjaar 2019. Naar verwachting zullen de kosten van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting een bedrag van 800.000 euro vergen. Tekst: Bert Verver

Toneelstuk Goede Herderschool

Bodegraven - De leerlingen van de Goede Herderschool hebben de Kinderboekenweek geopend met een toneelstukje met hoofdpersonen uit verschillende boeken. Een heuse reunie, want de Goede Herderschool bestaat 45 jaar. Er waren en zijn diverse activiteiten, zoals een mini schoolreis, extra voorlezen, een speurtocht en natuurlijk de beste voorlees opa's en oma's.

Meesterpianist Naum Grubert

Naum Grubert.Foto: Friso Spoelstra. Naamsvermelding fotograaf verplicht. Foto: Friso Spoelstra

Reeuwijk - Op vrijdag 19 oktober om 20.15 uur treedt de in Nederland wonende Russische pianist Naum Grubert op bij ReeuwijkKlassiek in Zalencentrum De Brug. Hij is een fenomeen op de piano. Grubert behoort nog tot de weinigen die werkelijk muziek maken. Zijn schitterende toonvorming, toucher en zijn grote betrokkenheid bij de partituur zijn een voorbeeld voor vele jonge pianisten. Hij tovert de prachtigste klanken uit zijn instrument. De Volkskrant schreef over hem dat Grubert de indruk wekt dat hij in je oor fluistert. Hij speelt met een ernstige melancholie die de luisteraar bijna de adem beneemt.

www.reeuwijkklassiek.nl

Muzikale lezing

Bodegraven - Theoloog en musicus dr. Hanna Rijken geeft op woensdag 17 oktober een muzikale lezing geven rond het thema veelkleurigheid in de liturgie. In de lezing wisselen uitleg, muzikale voorbeelden en samen zingen elkaar af. Ze zal dieper ingaan op de rol van muziek in de liturgie. Ook zal zij iets vertellen over de ontwikkeling van kerkmuziek door de eeuwen heen en over verschillende muzikaal-liturgische stromingen anno 2018 in protestants Nederland. Iedereen die geinteresseerd is in muziek en liturgie en van zingen houdt, is van harte welkom in het Centrum, Willemstraat 15. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

MuzieKamer steunt De Zon

Bodegraven - De opbrengst van de door Inner Wheel Bodegraven georganiseerde MuzieKamer bedraagt 1900 euro. Dit bedrag is geschonken aan jongerencentrum De Zon.

De MuzieKamer is een evenement waarbij in een aantal huiskamers van leden van serviceclub Inner Wheel concerten worden gegeven. Voorafgaand woonden alle gasten een concert van Doggy Dike bij in de Lutherkerk. Vervolgens verspreidden de gasten zich over verschillende huiskamers. De Zon is recent verbouwd. De looks zijn aangepakt en de techniek is vernieuwd. Van het bedrag kan onder andere geluidsapparatuur worden aangeschaft.

Willem Wever bezoekt Pr. Beatrixschool

Bodegraven - Groep 7 van de Pr. Beatrixschool is vorige week overvallen door het televisieprogramma Willem Wever. Bart heeft zijn juf uitgedaagd voor de Willem Wever Challenge. Bart en juf Amber moesten de vragen beantwoorden die werden gesteld door presentatrice Tess Milne. Na 13 januari 2019 is de aflevering met de Pr. Beatrixschool te zien. Dan blijkt ook wie de meeste antwoorden goed had en daarmee de emmer met smurrie kon ontlopen.

Opening bibliotheek Willibrordschool

Bodegraven - Woensdag 3 oktober is het startsein gegeven voor de Kinderboekenweek op de Willibrord. Het thema dit jaar is vriendschap. Directeur Wil Nicolaas opende daarom ook met een gedicht over vriendschap. Wethouder Inge Nieuwenhuizen vertelde over het belang van lezen en overhandigde symbolisch de sleutel van De Bibliotheek Op School aan de jongste en oudste leerling. Daarna dansten alle leerlingen op 'Kom erbij' van Kinderen voor Kinderen en werd de dans afgesloten met heuse confettikanonnen. Samen met Wil Nicolaas mochten de oudste en jongste leerling onder toeziend oog van groep 4/5, de wethouder en leesconsulent Marion Hoogenboom, het lint van de schoolbibliotheek doorknippen. Alle groepen mochten daarna komen kijken hoe de bibliotheek er uitziet en wat voor boeken er staan.

Verkeersmaatregelen op buitenwegen Reeuwijk-Dorp

De initiatiefnemers voor een veiliger verkeerssituatie: Hans Mourits, Jorinda van der Werf en Maria Dorresteijn

Reeuwijk - De verkeersveiligheid op de buitenwegen rond Reeuwijk-Dorp en Tempel gaat omhoog. Er staan diverse verkeersmaatregelen in de planning om dit te bereiken. Een informatieavond biedt de kans om over de maatregelen mee te praten.

Enkele jaren geleden zijn er ingrijpende veranderingen geweest in de infrastructuur tussen Reeuwijk-Brug en Boskoop. Bij de voorbereiding van die veranderingen zoals de aanleg van de nieuwe rotonde aan de Henegouwerweg, de ontsluiting van het kwekerijgebied via Gouwedreef en Omloop en de Reeuwijkse Randweg was al voorzien dat de nieuwe wegen tot een toename van het sluipverkeer zou leiden tussen Boskoop en Reeuwijk-Brug. Daardoor ontstaat extra druk op de smalle wegen in het buitengebied van Reeuwijk-Dorp. Maatregelen om dat sluipverkeer te reguleren bleven echter uit. Dit tot ongenoegen van de bewoners. Een drietal van hen, Jorinda van der Werf, Maria Dorresteijn en Hans Mourits, nam dit voorjaar het initiatief om de onveilige verkeerssituaties en de groeiende bezorgdheid van de bewoners van Reeu­wijk-Dorp/Tempel in beeld te brengen. Het door hen opgestelde rapport werd aangeboden aan het dorpsteam. Gezamenlijk werd een werkgroep geformeerd die het rapport aanbood aan de gemeente. Die pakte de problematiek snel op en een half jaar later ligt er al een nagenoeg compleet plan om de situatie te
verbeteren.

Probleemanalyse

De initiatiefnemers hebben per weg een probleem­analyse gemaakt. Daarbij zijn niet alleen knelpunten in kaart gebracht, maar zijn er ook oplossingen aangedragen en prioriteiten aangegeven. De belangrijkste oplossingen liggen in het tegengaan van sluipverkeer, onder andere door een verbeterde bewegwijzering, het tegengaan van vrachtverkeer op wegen die daar niet voor bedoeld zijn en het tegengaan van het te hard rijden. Het voorgestelde pakket aan maatregelen zou moeten leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, maar zeker voor voetgangers en fietsers.

Tot vreugde van het drietal waren de reacties op het burgerinitiatief buitengewoon positief. Het rapport werd zeer serieus genomen, ook al omdat de klachten over de verkeersveiligheid natuurlijk al langer bekend waren. Het was niet voor niets dat de ondernemersvereniging VORT het probleem, na de aanleg van het glasvezelnet, als tweede prioriteit op de agenda had gezet. De werkgroep heeft intensief overleg gevoerd met de gemeente en de aangestelde verkeersdeskundigen over een herinrichting van de wegen, maar bijvoorbeeld ook over de wateroverlast die op sommige wegen ontstaat na zware regenval. Dit overleg is volgens de drie woordvoerders buitengewoon constructief verlopen, waardoor de gemeente al een half jaar later de conceptplannen kan presenteren.

Betere bewegwijzering

Omdat een goede bewegwijzering moet aansluiten op de aanvoerwegen in de omgeving is er al een begin gemaakt met de aanpassing daarvan, waardoor een betere aansluiting verkregen wordt op de wegen rond Boskoop. Dat proces is nog niet afgerond, maar grote bedrijven als Vergeer Holland en Edelman hebben al verbeteringen aangebracht in de route­aanduiding voor het vrachtverkeer van en naar die bedrijven. Dit najaar starten de verbeteringswerkzaamheden aan de Zijdeweg. De inrichting wordt veranderd, waardoor de bebouwde kom-zone beter zichtbaar wordt, er worden snelheidbeperkende objecten geplaatst en er komen in rood asfalt uitgevoerde fietsstroken. Soortgelijke maatregelen worden in het voorjaar ook genomen op de Tempeldijk en Schinkeldijk. Later in het traject komen alle andere buitenwegen aan de beurt.

Inloopavond

De voorgestelde maat­regelen zijn op dit moment nog in een ontwerpfase. De gemeente wil daarover graag nog in gesprek gaan met de betrokken inwoners. Daarvoor is op donderdag 18 oktober een inloopavond georganiseerd tussen 19.00 en 21.00 uur in Amicitia in Reeuwijk-Dorp.

Tekst en beeld: Bert Verver

Zwembad De Fuut krijgt subsidie voor ophoging ligweiden

Reeuwijk - Als het aan het college ligt, kan de Stichting Zwembad De Fuut een maximale geldelijke bijdrage van 100.000 euro tegemoet zien voor het aanvullingen van de ernstige verzakkingen die zich op het terrein van het zwembad voordoen.

De ophoging zal volgens de uitgevoerde calculatie een bedrag van 160.000 euro vergen, maar de verwachting is dat De Fuut het resterende bedrag uit eigen middelen kan betalen. Het college is van mening dat de bijdrage recht doet aan de grote inspanningen die de vele vrijwilligers de laatste drie jaar hebben gedaan om het zwembad te behouden. Wethouder Dirk-Jan Knol: ìDe vrijwilligers hebben iets moois gedaan dat een positieve invloed heeft op de saamhorigheid in de Reeuwijkse gemeenschap. De Fuut is een belangrijke voorziening gebleken en het bezoekersaantal is, mede door de toeloop vanuit Landal, substantieel gestegen. Een extra argument om de bijdrage te verlenen is het feit dat het zwembad De Kuil zal worden vernieuwd en wij verwachten dat door die activiteit een deel van de bezoekers gaat uitwijken naar Reeuwijk.î

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de ophoging zou worden gedaan in combinatie met de verbeteringswerkzaamheden aan het Treebord, maar omdat dat werk vertraging heeft opgelopen, bleek die koppeling niet mogelijk. De ophogingswerkzaamheden zijn inmiddels wel uitgevoerd, maar dat is, volgens het college, in opdracht van het zwembadbestuur gedaan in de verwachting dat de geldelijke bijdrage toegekend zal gaan worden. Door het werk nu uit te voeren, is het mogelijk nog gras in te zaaien waardoor de ligweide volgend jaar weer spoedig bruikbaar zal zijn.

Vanavond buigt de raadscommissie Bestuur & Financien zich over het voorstel dat naar verwachting een definitief fiat zal krijgen in de aanstaande raadsvergadering.

Tekst: Bert Verver

Collectenieuws

* Voor de Nierstichting is in Reeuwijk-Brug en -Dorp liefst 6.085,00 euro opgebracht. De organisatoren bedanken alle gulle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten voor hun inzet (www.nierstichting.nl/doneren).

* De Siriz statiegeldflessenactie bij de twee Jumbo's in Bodegraven heeft bij elkaar 243,55 euro opgeleverd. 'Hiermee ondersteunen wij vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn, waaronder in het Siriz leef/leerhuis in Gouda.'

Eerste herfstmarkt Waarder

Waarder - Op zaterdag 13 oktober vindt er voor de eerste keer een gezellige herfstmarkt plaats in de Huiskamer van Waarder. Met diverse lokale ondernemers, verenigingen, spellen, workshops en een hapje en drankje voor jong en oud. Van 10.30- 14.30 uur bent u van harte welkom aan de Prinses Maximalaan 2.

Agenda

Ook iets te melden voor de agenda? Mail uw bericht naar redactie@kobr.nl

De volledige agenda vindt u op www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/evenementen

Daar kunt u ook uw agendapunten doorgeven.

donderdag 11 oktober

Bijbelse boodschap

Bodegraven - Vanaf 19.45 uur spreekt ds. Zadok in de Bethelkerk over Zeventig jaren van Troost, een Bijbelse
boodschap over Israel.

Informatie bouwproject

Nieuwerbrug - Informatieavond over het zelfbouw≠project Mijn Eigen Wiericke in het Wierickehuis, van 18.00 tot 20.30 uur.

www.eigenwiericke.nl

Sandra van Nieuwland

Bodegraven - Sandra van Nieuwland komt met haar muzikale theatertour Human Alien naar het Evertshuis. Naast haar repertoire van prachtige nummers brengt ze veel nieuwe songs en nieuwe sferen. Aanvang 20.30 uur. www.evertshuis.nl

vrijdag 12 oktober

Bijzondere film

Bodegraven - Om 20.00 uur begint in de Nova bioscoop een bijzondere film. Het is een oude zwart-witfilm uit 1962 waarin veel bekende Nederlanders spelen. Deze speelfilm bevat fantastische beelden uit het Amsterdam van 1962. Het verhaal gaat over de Juwelendief Bert Oliemans wiens gangen worden gevolgd. Reserveren via telefoon 0172-650010.

Solistenconcours OBK

Driebruggen - Het jaarlijkse solistenconcours van Muziekvereniging OBK Driebruggen vindt plaats bij Piet van Eijk, Hoogeind 6. Aanvang 19.00 uur. www.facebook.com/OBK
Driebruggen

zaterdag 13 oktober

Werken in de natuur

Reeuwijk - IVN IJssel en Gouwe organiseert een natuurwerkdag op een zeer fraai natuurterrein in de Reeuwijkse plassen, met het snoeien en knotten van struiken. Iedereen is welkom. De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de Korssendijk, bij de parkeerplaats/picknickbanken, net voorbij Restaurant 't Vaantje. De boot is rond 15.00 uur weer terug.

www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe

Herfstmarkt

Waarder - Gezellige herfstmarkt in de Huiskamer van Waarder. Met diverse lokale ondernemers, verenigingen, spellen, workshops en een hapje en drankje voor jong en oud. Van 10.30 tot 14.30 uur.

zondag 14 oktober

Zingen in Dorpskerk

Zwammerdam - Zingen tot eer van onze Heer in Dorpskerk Zwammerdam, met als thema Een nieuw begin. Met medewerking van Marc Koning op de piano. Van 19.30 tot 20.30 uur. Toegang is gratis, er is een collecte.

Jongerendienst

Bodegraven - Jongerendienst met het thema Alles Delen?! in de Lutherkerk. Dominee Leo Webbink zal hierover spreken: ëHebben is hebben en krijgen is de kunst!í Delen van wat je hebt, is dan erg moeilijk. De Band Beam is een fantastische coverband uit Hoorn die deze avond de muzikale medewerking verleent.
Aanvang 18.30 uur.

woensdag 17 oktober

Opera Otello

Bodegraven- Opera op het witte doek: Otello van Giuseppe Verdi in het Evertshuis. Inleiding door Rob Kraaipoel. Live opgenomen tijdens de Salzburger Festspiele. Uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker.Aanvang: 20.00 uur.

www.evertshuis.nl

Muzikale lezing

Bodegraven - Theoloog en musicus dr. Hanna Rijken geeft een muzikale lezing rond het thema veelkleurigheid in de liturgie in het Centrum, Willemstraat 15. Aanvang 20.00 uur. De
toegang is gratis.

donderdag 18 oktober

Kunstbusreis Zeeland

Bodegraven - Het Watersnoodmuseum Zeeland en het pas vernieuwde Stadhuismuseum Zierikzee worden bezocht. Vertrek 9.00 uur vanaf NS Station Bodegraven.
Kosten 37,50 inclusief vervoer, entree en rondleidingen, 26,50 met museumkaart.

Platform-Z en Joseph Oubelkas

Bodegraven - Platform-Z ontvangt Joseph Oubelkas, een inspirerende spreker. Locatie Evertshuis . Aanvang 20.30 uur. Voor leden van Platform-Z is de toegang gratis, niet-leden betalen 20,00, inclusief een hapje en een drankje.

www.platform-z.nl

vrijdag 19 oktober

SDWA feestavond met The Outlaws

Waarder - Gezellige SDWA-avond met The Outlaws in het Wapen van Waarder. De band uit Oudewater brengt de jaren ë60 weer tot leven met originele hits uit die tijd. Aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten 5,00.

www.facebook@sdwa.nl

Repair Cafe Week

Bodegraven - Van 13.00 tot 16.00 uur organiseert Repair Cafe Bodegraven een bijeenkomst in de Nova bioscoop in het kader van de Repair Cafe Week. U bent welkom.

Meesterpianist Naum Grubert

Reeuwijk - Om 20.15 uur begint bij ReeuwijkKlassiek in Zalencentrum De Brug het concert van de Russische pianist Naum Grubert. Hij is een fenomeen op de piano.

www.reeuwijkklassiek.nl

zaterdag 20 oktober

Najaarsconcert Vivace

Reeuwijk - Om 20.30 uur begint het najaarsconcert van Gemengd koor Vivace in de Ark. Vivace brengt een programma van klassiek tot populair. Kaarten kosten 10,00. www.vivacereeuwijk.nl

Dorpsgedicht

OMHULSEL

door Adriana Kool

Het zijn de straten

niet

die met je praten.

Het zijn de auto's en de bussen

niet

waarmee je ooit zult kussen.

Zij zijn omhulsels voor het web van 't tint'lend leven

dat we samen weven.

Daarover gaan steeds alle vormen van theater:

Ook in 't Evertshuis.

De notaris* zag het leven aan... en bewaarde in zijn kluis

't allerbeste voor ons allen later.

*Dorpsnotaris Everts gaf via zijn nalatenschap zijn
levenswerk terug aan de mensen waarvoor hij bij leven werkte.

Politici aan het woord

Robin Kersbergen, gemeenteraadslid VVD

Met alle winden mee?

Het leven hangt aan elkaar van keuzes maken, daar loop ik als pasgetrouwd gemeenteraadslid met een huishouden en een fulltime baan vaak genoeg tegenaan. Je kunt niet alles tegelijk, dus je kiest voor het noodzakelijke, het waardevolle of voor dat wat je energie geeft. Vooral de keuze voor wat onze gemeente energie moet geven, staat vanavond ter discussie in de commissievergadering.

Energie brengt ons welvaart en maakt het leven aangenamer, maar het opwekken ervan hangt aan elkaar van afwegingen en keuzes. Het heeft namelijk altijd gevolgen. Voor de CO2-uitstoot, uw energierekening of het landschap waarin we leven. Voorbeelden van het laatste beginnen echt niet bij de Groningse gasvelden, immers ook de Reeuwijkse Plassen zijn grotendeels ontstaan omdat daar tot 1930 turf werd gestoken. Waar zulke 'ontginning' van het landschap in de voorbije eeuwen nog bittere noodzaak was om de koude winter door te komen, hebben we anno 2018 gelukkig de middelen om er op een andere manier mee om te gaan.

Wie denkt dat het landschap nu buiten schot blijft, komt echter bedrogen uit. Alsof het niets is, doemen plannen op voor 22 windmolens van 180 meter hoog in onze gemeente. Wat de voorstanders betreft liefst met gezwinde spoed, want we moeten meer duurzame energie gaan opwekken. Dat laatste spreekt niemand tegen, maar niet alleen zijn er alternatieven, ook staat het ruimtelijk beleid van de provincie deze mega-turbines niet toe. Of de provincie na de verkiezingen in maart ineens met alle winden meewaait, beslist u gelukkig zelf in het stemhokje. En tot die tijd kunt u van zich laten horen op de bewonersavonden in onze gemeente.

Hoe het ook zij: bij ongewijzigd provinciaal beleid staat onze gemeente straks vol ambitie en met lege handen. Hoog tijd dus om breder te kijken naar oplossingen dan met (wind)tunnelvisie. En zeg nu zelf: waar gaat breder kijken nu beter dan in het fraaie open landschap van Bodegraven-Reeuwijk?

Bijzondere prijsuitreiking in Streekmuseum

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Reeuwijk - De belangstelling voor de kraam van het Streekmuseum Reeuwijk tijdens de Najaarsmarkt was groot. Het Streekmuseum bracht de tentoonstelling 'Wecken, zouten en drogen' onder de aandacht. Voor het raden van het aantal bonen in de pot (757 stuks) was een groot aantal geldige inzendingen. Tot grote verrassing heeft de kaaskoningin Ivette de Bruin het precieze aantal geraden. Het 'raadvoorwerp' is correct benoemd door Cor Hoek uit Gouda. Het ging om een bijzonder houten latje, gebruikt door militairen tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen (interbellum), zij moesten hun koperen uniformknopen poetsen. De knopen werden allemaal in een gleuf van het plankje geschoven, met poetspommade bewerkt en maar poetsen tot het wel zilveren guldens leken! Afgelopen zondag ontving Cor Hoek zijn prijs uit handen van Corrie Perdijk en Lisbeth Hertogh in het Streekmuseum Reeuwijk. Onze kaaskoningin geniet van een welverdiende rust en zal op een later tijdstip in de bloemen gezet worden.

www.streekmuseumreeuwijk.nl

Solisten-concours OBK

Driebruggen - Het jaarlijkse solistenconcours van Muziekvereniging OBK Driebruggen vindt plaats op vrijdag 12 oktober. (Jeugd)leden zullen op deze avond hun beste beentje voorzetten om mooie prijzen in de wacht te slepen. Mocht je het leuk vinden om de solisten live te horen spelen, kom dan naar Piet van Eijk, Hoogeind 6 in Driebruggen waar dit jaar het concours wordt gehouden. Aanvang 19.00 uur.

www.facebook.com/

OBKDriebruggen

Politieke hart van Matthijs Vet is sneller gaan kloppen

Foto: Henrik van Straten

Bodegraven - Matthijs Vet uit Bodegraven is voor de zomer benoemd tot bestuurslid van PerspectieF, de ChristenUnie-jongeren. Op de middelbare school werd de interesse in de politiek voorzichtig bij de nu twintigjarige Matthijs aangewakkerd. Twee jaar geleden op de Hogeschool, de plek waar de wereld wat meer voor hem open ging, begon zijn politieke hart nog sneller te kloppen. Daar besloot hij zijn politieke ambities verder uit te diepen. Hij werd lid van de plaatselijke jongerenafdeling PerspectieF.

Matthijs ambieerde een bestuursfunctie in het landelijke orgaan van PerspectieF en solliciteerde. Bij deze sollicitatieprocedure - die uit meerdere rondes bestond - werd een rapport over de kandidaten opgesteld en de leden konden vervolgens het nieuwe landelijke bestuur kiezen. Iets wat gunstig voor hem uitpakte. Twee maanden na zijn sollicitatie werd Matthijs gekozen tot secretaris. "Zaterdag 15 september was de kick-off in de Jacobikerk in Utrecht en zijn de plannen en ideeën voor de komende periode gepresenteerd," vertelt Matthijs. "PerspectieF is een partij van jongeren. De leden kiezen zelf de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Visie op de EU, jongeren & verslaving en jongeren in de gevangenis staan nu op het programma."

Weerspiegeling van maatschappij

Matthijs studeert geschiedenis in Leiden en combineert dit met de functie van secretaris. Hij vindt het belangrijk dat er een goede mix is tussen leeftijd, geslacht, afkomst en achtergrond in de politiek. "Een weerspiegeling van de maatschappij. Bij de politiek blijft een beetje het 'vijftigplus- mannen-in-pak' idee hangen en juist de nieuwe generatie mag zich tonen en z'n mening geven."

Jongeren in politiek

Zo heeft Matthijs met een groep jongeren in Bode­graven ervaren dat er naar je geluisterd wordt wanneer je jouw stem laat horen. "Onze initiatieven werden en worden enorm gewaardeerd in de gemeente." Om jongeren meer bij de politiek te betrekken gaat hij graag persoonlijk het gesprek aan. "Face to face. Via mijn vriendengroep, maar ook bij verengingen en scholen merk ik dat de interesse voor politiek er echt wel is." Het attenderen dat er voor iedereen plek is in de politiek en een ieder zijn steentje ongeacht niveau en afkomst kan bijdragen, is iets wat Matthijs graag deelt. "De politiek hoeft geen 'ver van mijn bed show' te zijn. Laagdrempelig kan men instromen." Het klimaat is één van de onderwerpen waar Matthijs zich sterk voor inzet. "Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen op diverse vlakken. Denk hierbij aan massa-immigratie door de klimaatverandering, maar ook de instabiliteit tussen landen als het bijvoorbeeld om oliewinning gaat."

Onderwerpen als goede zorg voor ouderen en studenten die zich kunnen vestigen, gaan hem ook aan het hart. "Het fijne is dat de ChristenUnie in de coalitie zit, zodat de lijnen voor ons kort zijn. Zo hebben we eerder een motie ingediend over het leenstelsel en daar zijn daadwerkelijk Kamervragen over gesteld." Matthijs besluit: "Iedereen is welkom in de politiek. Laat van je horen, je stem geldt!"

Tekst en beeld: Melanie Kastelein

Ouderen in 't zonnetje op Milandschool

Bodegraven - Vrijdag 5 oktober was het Nationale Ouderendag. Een goede reden voor de leerlingen van de Milandschool om de ouderen eens in het zonnetje te zetten. Dit gebeurde met de activiteit 'jongeren portretteren ouderen.' Het was een mooi moment om op een vrolijke, luchtige en creatieve manier met elkaar in contact te komen. De contacten leverden naast een prachtige tekening ook nog leuke en verrassende gesprekken met elkaar op.

Mannenkoor en popkoor

Waarder - Het Groot Mannenkoor Midden-Nederland van de bekende Woerdense dirigent Martin Mans geeft op zaterdag 27 oktober om 12.30 uur een concert in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder.
Ze doet dit samen met het gemengde popkoor ëEncore!í uit Kockengen onder leiding van Jos Mans. Martin en Jos zijn vader en zoon en zoeken steeds vaker de samenwerking. Het mannenkoor brengt vol overgave het ingestudeerde repertoire ten gehore en het gemengde koor vult het programma aan met een scala aan songs uit hun eigen repertoire. Caroline van der Weiden begeleidt de koren op de vleugel. Het mannenkoor brengt onder andere geestelijke liederen en spirituals ten gehore. Entree 15,00 euro (online 12,50 euro). Korting voor leden van ouderenbonden en voor kinderen. www.martinmans.nl

Kijkertjes

• gevonden achter Poelruit 1: kindergitaar i.z.g.s. tel. 06-40610777

• t.k. autokinderzitje voor gewichtsgroep 15-36 kg € 7,50 tel. 06-22447734

• t.k. Union d.fiets compl. terugtrapr. nw binn.+buit.banden € 30,- tel. 06-41868114

• t.k. keyboard 61 toetsen, incl standaard, kruk en draagtas € 100,- tel. 0172-615662

• gevr. oude brommer van € 50,- tot € 100,- geen scooter tel. 06-12673012

• t.k. vignet Zwitserland 2018 geldig tot 31-1-2019 € 15,- tel. 06-44620452

• t.k. suède schoenen zwart 1x gebr. mt 41 blokhak € 15,- tel. 06-30808267

• t.k. prachtige zwarte leren stoel op draaivoet zgan € 110,- tel. 0182-394909

• t.k. 4 winterbanden 14 inch met velgen € 100,- tel. 06-18205180

Kijkertjes spelregels

Kijkertjes zijn gratis advertenties van en voor particulieren die in het verspreidingsgebied van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wonen.

Wij hanteren de volgende regels:
• Uitsluitend gevraagd / te koop / gratis af te halen gebruikte goederen of voorwerpen.

• Maximaal 80 letters, inclusief telefoonnummer, overige leestekens en spaties.

Verplicht naam, adres vermelden! (Wordt niet in het Kijkertje opgenomen).

• Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 10,-.

• De prijs moet vermeld worden. (t.e.a.b. is dus niet toegestaan).

• Maximaal één Kijkertje met één onderwerp per adres / per week.

• Een Kijkertje wordt in totaal eenmaal opgenomen.

• In een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.

• Kijkertje die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Insturen per e-mail: kijkertjes@kobr.nl of via de website: www.kobr.nl

Opsturen naar: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk,
Leeghwaterstraat 2D, 2811 DV Reeuwijk

Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De Kijkertjes die op maandag voor 09.00 uur in ons bezit zijn, worden diezelfde week nog geplaatst.

De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.

Oplage: 16.450 exemplaren, verspreid in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam

Uitgever: Elly de Knikker

Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode­graven zijn handels­namen van Graficelly B.V.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven, bezorging@kobr.nl Tel. (0172) 615 588, bereikbaar tijdens kantooruren

Hoofdredacteur: Paul Engels, redactie@kobr.nl, (0182) 394 810

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur.

Redactiemedewerkers: Wim de Boevère, Sonja van den Brink-Bombeke, Marijke Groot, Ilse Höcker, Loes Kamer, Melanie Kastelein, Marlien van Leeuwen,
Stefanie Peters, Bert Verver en Edith Op de Woerd.

Overname artikelen toegestaan met bronvermelding:

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Inleveren sportkopij: uiterlijk maandag 14.00 uur via: sport@kobr.nl

Advertenties: Bel (0182) 399 266 of mail naar:

advertentie@kobr.nl. Reservering vóór maandag 12.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegaran­deerd worden. Informatie over tarieven en aan­leveren op de website: www.kobr.nl

Ouderen helpen bij aanvragen van toeslagen

Bodegraven - Het CDA Bodegraven-Reeuwijk wil dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of de aanvraag is te lastig. De CDA-fractie roept het college daarom op met een plan te komen hoe zij 55plussers gaat wijzen op de toeslagen waar zij recht op hebben en welke faciliterende rol de gemeente hierin kan spelen.

Uw eigen kijk

Een prachtig oorzwammetje op dood hout in het Reeuwijkse Hout. Beeld: Henny Baars

Bodegraven-Reeuwijk - Stuit u op een mooi, apart of ontroerend tafereel? Maak er dan een foto van en stuur deze in naar redactie@kobr.nl. Dat kan een foto van natuur, (huis)dieren, activiteiten, bijzonderheden, menselijke eigenaardigheden of iets anders zijn. Het fotopodium is aan u. Stuur een foto in, inclusief in ÈÈn of twee zinnen over het ëwat en waarí van de foto, alsmede uw naam die wij bij de foto vermelden. Wij maken een selectie van de mooiste fotoís.

Wijnand met vette vangst, snoekbaars van ongeveer 10 tot 12 pond! Beeld: Paula Veenman
Ook in Bodegraven werd op de Internationale Vogelteldag geteld op de telpost in Weideveld. Beeld: Doris Duits
Kunt u me de weg naar Reeuwijk vertellen? Beeld: Jos Kuipers Foto: JC Kuipers
Mooi duet tussen wolken en water bij de Nieuwdorperweg. Beeld: Chris de Heij

Opportunistisch Rohda'76 onderuit

Rohda'76 heeft zijn eerste puntenverlies geleden. Gouda nam de volle buit mee naar kaasstad: 1-2. Aan Bodegraafse kant ontbrak het zeker niet aan werklust, wel aan voetbalvernuft. In een gelijk opgaande eerste helft toonden de bezoekers zich dreigender. Na 20 minuten combineerden zij soepel door de Rohda-afweer met Issam el Bouazatti als eindstation. Ook de sterk keepende Jeroen Kok kon de Gouda-spits niet van succes afhouden: 0-1. Na een half uur verdubbelden de gasten de score. Jeroen van de Zanden stopte zijn tegenstander onreglementair. De goed leidende scheidsrechter Brouwer wees terecht naar de stip. Daan de Heer toonde zich koelbloedig vanaf elf meter: 0-2. Na de rust probeerde Rohda'76 de opgelopen schade te repareren. Vrije verdediger Steven Holthuijsen posteerde zich als stormram in de punt van de aanval. Met succes. Al na drie minuten zorgde hij met een achterwaartse kopbal voor de aansluitingstreffer, 1-2. Daarna ging Rohda'76 op zoek naar de gelijkmaker, maar het opportunistische aanvalsspel leidde nauwelijks tot doelrijpe kansen. In de slotfase hadden de Bodegravers pech toen Guido van Daalen op de lat kopte.

De 3-0 nederlaag van ESTO tegen ROAC was vooral te danken aan het ontbreken van power in de aanvalslinie. Dat heeft wellicht ook te maken met gewenning op een hoger niveau. Na een kwartiertje kwam ESTO op achterstand. Een diepe bal naar de tweede paal werd genadeloos afgemaakt en de paarshemden uit Rijpwetering lieten zien hoe je een kansje kunt benutten. Tien minuten later viel hun uitstekende rechtsbuiten uit na een goede balaanname en een slechte landing. ROAC leek enigszins aangeslagen en zakte terug. Dat deden ze heel degelijk waardoor het voor ESTO nauwelijks lukte het doel te vinden. Toch waren er goede kansen om voor de rust op gelijke hoogte te komen. Het bleef echter 1-0, ondanks veel balbezit van ESTO. Direct na rust moest Joey Anker een doorgebroken speler nog weerhouden van een tweede tegendoelpunt, maar halverwege de tweede helft viel de 2-0 en kort daarop de 3-0 als einduitslag.

Nieuwe locatie Najaarstriathlon een succes

Foto: Esther Noordergraaf

Zondag 7 oktober organiseerde Triathlon Team Bodegraven (TTB) de Najaarstriathlon van Bodegraven voor de 33e keer. Dit keer op een nieuwe locatie met een finish op Fort Wierickerschans en zwemmen in de Oude Rijn. Maar liefst 270 atleten hadden zich ingeschreven. Hoewel de watertemperatuur met 16 graden fris was, waren de weersomstandigheden verder gunstig. Wethouder Dirk-Jan Knol gaf bij alle afstanden het startschot.

De kinderen legden een 1/16 triathlon af met 250 meter zwemmen, 10 km fietsen en 3,4 km lopen. Bij de jongens werd deze afstand gewonnen
door Robin Schols die met een snelle zwemtijd direct aan kop ging en deze plek niet meer afstond. Bij de meisjes werd TTB-lid Jonne Boot eerste. Zij kwam met 8 seconden verschil als eerste dame het water uit, maar wist vooral tijdens het lopen een gat te slaan.

De wedstrijd over de kwart­afstand werd bij de heren gedomineerd door Erik-Simon Strijk. Erik-Simon behoort tot de nationale top en wist op alle drie de onderdelen een snelle tijd neer te zetten. Melvin Welsink en Richard Advocaat maakte hier het podium compleet. TTB-lid Jan Boot werd verdienstelijk vijfde in dit sterke deel­nemersveld.

Bij de dames won Eredivisie atlete Eva Cornelisse dankzij een zeer sterk zwem- en looponderdeel met bijna 20 minuten afstand van de nummer twee, Susan Hijman. Brenda Wassenburg werd derde.

TTB-clubkampioen Sven Strijk (tevens broer van Erik-Simon) stond niet aan de start van de Najaarstriathlon. Hij voltooide in Barcelona zijn eerste Ironman, een hele triathlon (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen) in een tijd van 9:37:03. Hij werd hiermee 36e bij de atleten met een pro-licentie.

Beeld: Esther Noordergraaf

Trots op felbegeerde RVC-awards

Reeuwijk - Afgelopen vrijdag kwam menig RVC'er gehuld in galajurk of pak naar de RVC'33-awards, een gala-avond waarbij de sponsoren in het zonnetje gezet worden en gezelligheid voorop staat. De winnaars ontvingen op een sprankelende avond vol trots de felbegeerde awards.

De awards worden uitgereikt per team aan de speler die het afgelopen seizoen het meest waardevol is geweest voor zijn/haar team. Deze keuze wordt gemaakt door de spelers zelf. Presentator Bartho de Jong reikte de awards uit. Tussen het uitreiken door werden filmpjes getoond van nagespeelde reclames
die door de teams zelf waren gemaakt. Deze filmpjes zorgden gedurende de avond voor de nodige hilariteit tussen de spannende momenten door. Daarnaast werd dit jaar een RVC-variant op de welbekende serie All Stars uitgezonden. De beelden van de 'strijd' om het kampioenschap en het daaropvolgende feestje werden enthousiast ontvangen door de aanwezigen.

Uiteindelijk werden Rens Mathot en Nikita Warmerdam gekozen tot de meest waardevolle spelers van Heren 1 en Vrouwen 1. Zij mochten met de felbegeerde bokalen naar huis. Sabrina Verkleij, keepster van Vrouwen 2, heeft dit seizoen de minste doelpunten tegen gekregen. Patrick van Middelkoop was met 27 doelpunten de meest trefzeker spits van seizoen 2017-2018. Ook hij nam een wisselbeker mee naar huis. Andere winnaars: Paul van Leeuwen (H2), Joes Niesing (H3), Marko van Schie (H4), Richard Verweij (H5), Pascal Uiterwijk (H6), Annelies Streng (VR2), Rudy van Riel (VE1), Lars van den Akker (VE2), Pascal Pasturel (VE3), Niels van de Meer (JO19-1), Roel Vergeer (JO19-2), Gwen Vergouwe (MO19-1).

Beeld: Marlien van Leeuwen

Waterpolodames pakken koppositie

De Bodegraafse waterpolodames hadden zondag een makkelijke middag in Heerenveen. De equipe van coach Ton Kloosterman was niet onder de indruk van de noordelijke dadendrang. Zonder tot het uiterste te gaan werd SGHA met 6-12 verslagen.

De waterpoloheren van BZ&PC hebben afgelopen zaterdag opnieuw drie punten meegenomen uit een uitwedstrijd. Ditmaal regen de heren De Treffers uit Rosmalen aan de zegekar. In een fletse wedstrijd werd het krachtsverschil na twee perioden duidelijk en werd er gewonnen met 8-17.

Succes op het Amerhaltoernooi

Judoka's Enzo Hermsen en Storm van Dijk namen afgelopen zondag deel aan het Amerhaltoernooi in Made. Na zijn 1e partij verloren te hebben, kwam Enzo sterk terug door vijf wedstrijden achter elkaar te winnen om daarmee op de derde plaats te eindigen. Storm won al zijn partijen tot de finale. Hij verloor deze wedstrijd en moest genoegen nemen met een mooie tweede plaats.

'Olympisch' slotakkoord

Bodegraven-Reeuwijk - De afgelopen vijf maanden hebben 14 wandelaars uit Bodegraven-Reeuwijk wekelijks met elkaar gewandeld in het kader van de Nationale Diabetes Challenge. De groep was divers, van jong tot oud, met de oudste deelnemer van 76 jaar! Ook professionals in de gezondheidszorg liepen mee. De slotafstand werd onlangs gelopen in het Olympisch Stadion in Amsterdam tijdens een prachtige dag met 4000 deelnemers uit het hele land en een delegatie van 6 personen uit Bodegraven-Reeuwijk. De wandelgroep 'Beleef Bewegen' blijft ook na dit slotakkoord wekelijks met elkaar wandelen. De wandelgroep is een initiatief van buurtsportcoach Vivian van de Herik en wijkverpleegkundige Marie-Christien Hermans. Inwoners die ook willen bewegen kunnen zich elke maandagmiddag aansluiten. Vertrek om 14.00 uur bij het Huis van Alles aan de Vromade te Bodegraven. De groep 'Beleef Bewegen' streeft er naar om volgend jaar met nog meer deelnemers mee te gaan doen met de Nationale Diabetes Challenge met de afsluiting in Den Haag.

Jubileumkamp DOS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bodegraven - Chr. Gymnastiekvereniging DOS trok onlangs voor de tiende keer op kamp met vijftig leden en leiding naar een kamplocatie in Ermelo. Bij zomerse temperaturen werden de deelnemers, in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar, vermaakt met bosspellen, kampvuur, een creatieve ochtend en een bonte avond. Daarnaast was er voldoende tijd om te turnen op de tumblingbaan. Vanwege het jubileumkamp waren er extra's voor de deelnemers, zoals een T-shirt voor iedereen.

RVC nog zonder punten

SONY DSC

RVC had in zijn thuiswedstrijd tegen HVV weinig in te brengen. De bezoekers uit Den Haag openden in de vijfde minuut uit een strafschop de score. Niet veel later liep RVC tegen een tweede tegentreffer aan. HVV bleef de bovenliggende partij en had voldoende mogelijkheden om de score uit te breiden. Een derde treffer in de tweede helft bracht de eindstand op 0-3. Beeld: Letty Blanken

CVC heeft zijn eerste competitiezege van het nieuwe seizoen binnen. In de uitwedstrijd te Noorden werd NSV'46 verslagen. Een 2-1 achterstand werd omgebogen tot een 4-2 zege. De Reeuwijkse doelpunten kwamen op naam van Moussa Kallisse (twee keer), Rafik Laouar en Aksel Koopman.

Verlies voor volleybalteam

De dames van VSTS verloren zaterdag 6 oktober de thuis­wedstrijd tegen Thor uit Bergambacht met 1-3, setstanden 22-25, 25-9, 20-25 en 20-25.

Geen resultaat tegen koploper

Het is Vriendenschaar niet gelukt om de koploper te laten struikelen. Tegen de lijstaanvoerder Twist uit Vlaardingen
verloor het team van coach Ronald Kersseboom met 15-21.