Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

16 mei 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 16 mei 2018


Coalitie kiest voor harmonie

De burgemeester ontvangt namens de raad het coalitie­programma uit handen van formateur Helma Neppérus

Afgelopen maandag ontving burgemeester Christiaan van der Kamp uit handen van Helma Neppérus het programma voor de raadsperiode 2018-2022. Aan dit programma schreven vijf politieke partijen mee: VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks. Genoemde partijen leveren elk één wethouder in het nieuwe college.

Het motto van de nieuwe coalitie in Bodegraven-Reeuwijk is 'Samen Duurzaam Gezond'. Drie termen waar niets tegenin te brengen is. Datzelfde geldt voor vrijwel het gehele programma dat op maandag 14 mei gepresenteerd is. Wethouder Knol (CDA): "Ik denk dat de oppositie zich er voor 95 procent in kan vinden." Om eraan toe te voegen dat het wat hem betreft ook een raadsprogramma mag worden.

De wethouders van het nieuwe college: Kees Oskam, Inge Nieuwenhuizen, Dirk-Jan Knol, Robèrt Smits en Jan Leendert van den Heuvel

Werk aan de winkel

VVD-voorman Willem Zuyderduyn geeft aan opgelucht en trots te zijn op het programma dat in een onderling goede sfeer samengesteld is. De breedte van de coalitie vindt hij bijzonder, maar het is geen experiment en ook niet door de situatie gedwongen. "Wij hebben in volle overtuiging voor elkaar gekozen. Over sommige onderwerpen is wat discussie geweest, maar alles is in goede harmonie gerea­liseerd." Ook de inbreng van de oppositie is volgens hem meegenomen in het programma. De VVD'er meldt over het college: "Er is voldoende werk aan de winkel, om die reden zijn er vijf wethouders aangesteld." Robèrt Smits, de kersverse wethouder namens GroenLinks gaf desgevraagd aan dat een brede coalitie inhoudt
dat je wel bij de les moet blijven.

Jan Leendert van denHeuvel, die namens SGP terugkeert als wethouder,is open over de wens van de vijf politieke partijen die de kar gaan trekken. "Wij willen de komende vier jaar zoeken naar de consensus, naar harmonie. Samen oplossingen zoeken voor de problemen die het hoofd geboden moeten worden. Je kunt ook kiezen voor een vechtmodel, waarbij coalitie en oppositie de strijd met elkaar aan gaan. Wij willen dit bewust niet. We willen toe naar de wijze waarop voorheen in Reeuwijk politiek bedreven werd. Samen de schouders eronder.
En daarbij," besloot hij retorisch, "waarom zou je drie goed functionerende wethouders naar huis sturen?"

Weinig nieuws

Het meest opvallende onderwerp uit het coalitieprogramma betreft de zondagopenstelling, zie kader. De nieuwe coalitie trekt de lijn van de voorgaande coalitie op de meeste vlakken door. Behalve het traject rondom de sportharmonisatie worden er geen breuken in beleid verwacht. "Iedereen is het eens met sportharmonisatie op zich. Alleen de wijze waarop wordt opnieuw bekeken." Aan wethouder Dirk-Jan Knol de taak om dit in goede banen te gaan leiden. Was hij in de vorige coalitie verantwoordelijk voor alleen de binnensporten, nu mag hij sport in zijn totaliteit tot zijn porte­feuille rekenen.

In het kort, inwoners:

• De sportharmonisatie wordt vanaf nul gestart.
• Het programma bekrachtigt het al vaker uitgesproken voornemen om muziekonderwijs op de basisschool mogelijk te maken.
• De coalitie zet zich in voor meer schoolbibliotheken (dBos).
• Er gaat worden onderzocht of een middelbare school, bijvoorbeeld gekoppeld aan een beroepsopleiding, in de gemeente te realiseren valt.
• Het Bravo! project krijgt een extra stimulans, onder meer met de toevoeging van agrarische activiteiten.
• Er wordt nagedacht over aanbod en locatie van de twee in de gemeente gevestigde musea, Streekmuseum Reeuwijk en Kaasmuseum Bodegraven.

In het kort, duurzaam:

• Hoewel de provincie windmolens en grootschalige zonnevelden in het gebied niet toestaat, wordt wel alvast gezocht naar locaties. "Voor het geval dat.." • In 2022 moeteen 50.000 zonnepanelen geïnstalleerd zijn in Bodegraven-Reeuwijk ten behoeve van woningen. Daarbij moeten er minstens 150.000 opbedrijfsdaken zijn geplaatst. Mogelijk wordt ook het talud van de A12 benut voor zonnepanelen.
• Voor inwoners 'met een kleine beurs' wordt gezocht naar mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen voor te financieren.
• Er komen meer bomen in onze gemeente.
• Zodra mogelijk wordt een experiment met een buurtbatterij gestart. In een buurtbatterij kan zelf opgewekte stroom worden opgeslagen.

In het kort, ondernemers:

• Aan de ondernemers op bedrijventerrein Groote Wetering spreekt de nieuwe coalitie het voornemen uit om de bereikbaarheid te verbeteren.
• Uitbreiding van van bedrijfslocaties zien de vijf politieke partijen alleen op het Reeuwijkse Zoutman, tussen het huidige Zoutman-terrein en de A12.
• De coalitie wil samen met ondernemers zoeken naar een manier waarop het tekort aan technisch personeel kan worden opgelost, bijvoorbeeld door hetorganiseren van masterclasses op mbo-niveau.

Huisdierennieuws

Vermist:

• Reeuwijk, De Lange Krag: kater Brutus, Maine coon mix, halflangharig, zwart met witte neus en bef, witte buik en vier witte sokjes, zilverkleurige halsband.
• Zwammerdam, Dr. Schreuderstraat: 2½ jaar oude kater, zwart pootjes, bef, onder de neus en snorharen. Gevonden:
• Reeuwijk, Oudeweg: tam konijn, ram, hangoor, bruin met wit.
• Reeuwijk: Valeriaan: zwart/witte kat, witte streep op neus loopt door in witte bef, witte sokjes, erg groot, gehavende staart.
• Nieuwerbrug, Weijland: jonge, zwarte kater, witte pootjes, witte bef, wit streepje op neus, ongecastreerd.
• Bodegraven, Kievitsheuvel: geheel zwarte, ongecastreerde kater.

Informatie:

Dierenhulpverlening Woerden (www.dierenhulpverleningwoerden.nl),
Dierennoodhulp Bodegraven (www.dierennoodhulpbodegraven.nl) of Dierencentrale (www.dierencentrale.nl).

Zondag open

In de gebieden Rijnhoek en de bedrijventerreinen Broekvelden en Reeuwijkse Poort mogen de winkels voortaan elke zondag tussen 12 en 17 uur open. Dit houdt in dat onder meer KeukenMaxx, Keukenkampioen, Goedhart Motoren, Karwei en Rijnhoek Plaza elke week op zondag hun deuren mogen openen. Eventuele overlast wordt in samenspraak met de ondernemers beperkt.

Berry Goedhart, eigenaar van Goedhart Motoren, is blij met extra mogelijkheden voor zondagsopening op bedrijventerrein Broekvelden waar hij gevestigd is. ìWe hebben er jarenlang voor gepleit en nu is het eindelijk zo ver dat wij elke zondag open kunnen. Dat zal trouwens alleen in het voor motoren drukke seizoen van maart tot en met september worden. In de winter is zondagopening niet nodig. Ik had liever gezien dat we al om 11.00 uur open zouden mogen, want dat is landelijk gebruikelijk bij zondagopening en er staan vaak ook klanten om die reden om 11.00 uur voor onze deur. Maar in Bodegraven-Reeuwijk is het beleid van 12.00 tot 17.00 uur. Dat neemt niet weg dat ik zeer verheugd ben. We zijn er klaar voor. Laat de maatregel zo snel mogelijk vorm krijgen, dan kunnen wij er dit seizoen nog de vruchten van plukken.

De beperkte openstelling in de rest van de gemeente blijft ongeveer zoals het is. Wel staat er mogelijk een experiment voor 2019 op de planning. Dit jaar gaat worden onderzocht in hoeverre de Reeuwijkse winkeliers behoefte hebben aan verruiming van het aantal zondagsopenstellingen. Indien de behoefte daar is, wordt daar in 2019 mee geëxperimenteerd.

Het voorstel voor experiment in Reeuwijk lijkt volledig uit de koker van het nieuwe college te komen. Gerard Kaars: "Prima dat ze het willen proberen, maar ik denk dat de meeste winkeliers er niet vaker op zondag open willen. Wel is er door een aantal winkeliers gevraagd naar een betere afstemming van de acht zondagen waarop je open mag. En dat wordt nu dus geregeld."

Evertshuis krijgt handen en ogen

Muurschildering van Marcus 'GOMAD' Debie

Bodegraven - 'Hé, wat gebeurt daar op de muur van het Evertshuis?' zal het gespreksonderwerp van deze week zijn. De muur van zes meter hoog wordt versierd met een prachtig kunstwerk voor het Street Art Festival op 25 en 26 mei. Urban artist Marcus Debie (45), artiestennaam GOMAD, ging dinsdag aan de slag. "Donderdag of vrijdag ben ik klaar. Het is wel een uitdaging dat de muur een hoek heeft, beide zijden zijn vier meter lang. Dan moeten het 'anamorphic' perspectief en de verhoudingen echt kloppen."

Wat er precies op de muur komt, is nog geheim. "Ik kan wel verklappen dat het ogen, handen en gezichten bevat," legt Debie uit. "Daar kan je veel expressie mee uitdrukken. Ik gebruik het veel in mijn werk. Ook heb ik er theaterelementen in verwerkt, een muurschildering moet passen bij het pand. Ik probeer me in te leven wat er allemaal gebeurt in dat gebouw." Marcus' stijl is te omschrijven als fotorealisme in combinatie met kubisme door de grafische vormen, kleurvlakken en lijnen. "De handen en ogen lijken net echt, maar ze smelten samen met de kubistische vormen. Het geheel krijgt dan een surrealistisch effect, ook wel post-neo-kubisme genaamd.' What you see is what you get Marcus Debie werd benaderd door de gemeente en het Evertshuis om de muur te versieren. "Meestal maak ik eerst een concept op de computer wat ik daarna projecteer op de muur op ware grootte. Zo krijg ik, maar ook de klant, een goed beeld van hoe het er uit gaat zien. What you see is what you get." De urban artist vertelt enthousiast dat het concept gelijk werd goedgekeurd. "Ze vonden mijn stijl goed hij het Evertshuis passen. Misschien dat ik het nog wat aanpas, bijvoorbeeld door meer gelaagdheid of meer details toe te voegen." Daarvoor laat hij zich inspireren door de omgeving en neemt letterlijk regelmatig een afstandje. "Ik loop dan weg van de muur om te kijken of het perspectief klopt, of het goed voelt. Je staat zo dicht bij de muur te werken, het totaalbeeld moet ook
kloppen."

Lees verder op pagina 5

Coalitie kiest voor harmonie

De burgemeester ontvangt namens de raad het coalitie­programma uit handen van formateur Helma Neppérus

vervolg van pagina 1

En daarbij," besloot hij retorisch, "waarom zou je drie goed functionerende wethouders naar huis sturen?"

Weinig nieuws

Het meest opvallende onderwerp uit het coalitieprogramma betreft de zondagopenstelling, zie kader. De nieuwe coalitie trekt de lijn van de voorgaande coalitie op de meeste vlakken door. Behalve het traject rondom de sportharmonisatie worden er geen breuken in beleid verwacht. "Iedereen is het eens met sportharmonisatie op zich. Alleen de wijze waarop wordt opnieuw bekeken." Aan wethouder Dirk-Jan Knol de taak om dit in goede banen te gaan leiden. Was hij in de vorige coalitie verantwoordelijk voor alleen de binnensporten, nu mag hij sport in zijn totaliteit tot zijn porte­feuille rekenen.

In het kort, inwoners:

• De sportharmonisatie wordt vanaf nul gestart.
• Het programma bekrachtigt het al vaker uitgesproken voornemen om muziekonderwijs op de basisschool mogelijk te maken.
• De coalitie zet zich in voor meer schoolbibliotheken (dBos).
• Er gaat worden onderzocht of een middelbare school, bijvoorbeeld gekoppeld aan een beroepsopleiding, in de gemeente te realiseren valt.
• Het Bravo! project krijgt een extra stimulans, onder meer met de toevoeging van agrarische activiteiten.
• Er wordt nagedacht over aanbod en locatie van de twee in de gemeente gevestigde musea, Streekmuseum Reeuwijk en Kaasmuseum Bodegraven.

In het kort, duurzaam:

• Hoewel de provincie windmolens en grootschalige zonnevelden in het gebied niet toestaat, wordt wel alvast gezocht naar locaties. "Voor het geval dat.." • In 2022 moeteen 50.000 zonnepanelen geïnstalleerd zijn in Bodegraven-Reeuwijk ten behoeve van woningen. Daarbij moeten er minstens 150.000 op         bedrijfsdaken zijn geplaatst. Mogelijk wordt ook het talud van de A12 benut voor zonnepanelen.
• Voor inwoners 'met een kleine beurs' wordt gezocht naar mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen voor te financieren.
• Er komen meer bomen in onze gemeente.
• Zodra mogelijk wordt een experiment met een buurtbatterij gestart. In een buurtbatterij kan zelf opgewekte stroom worden opgeslagen.

In het kort, ondernemers:

• Aan de ondernemers op bedrijventerrein Groote Wetering spreekt de nieuwe coalitie het voornemen uit om de bereikbaarheid te verbeteren.
• Uitbreiding van van bedrijfslocaties zien de vijf politieke partijen alleen op het Reeuwijkse Zoutman, tussen het huidige Zoutman-terrein en de A12.
• De coalitie wil samen met ondernemers zoeken naar een manier waarop het tekort aan technisch personeel kan worden opgelost, bijvoorbeeld door het         organiseren van masterclasses op mbo-niveau.

Evertshuis krijgt handen en ogen

vervolg pagina 3

Inkleuren

Er zijn meerdere manieren om een muurschildering op de muur te krijgen, zoals uit de losse pols of het conceptontwerp projecteren op de muur. Marcus Debie werkt voor het Evertshuis vanuit een raster. "De conceptschets heb ik ingedeeld in hokjes, waarbij bijvoorbeeld 1 cm in de schets overeenkomt met 50 cm op de muur. Dan spuit ik de grote lijnen van de schildering en daarna is het een kwestie van inkleuren en details aanbrengen. Meestal begin ik bij het oog die ik helemaal uitwerk. Het is fijner als je gelijk eindresultaat ziet, voor mij en de mensen op straat. Dat geeft herkenbaarheid. En ze maken eerder een praatje met mij, eigenlijk krijg ik complimenten aan de lopende band," grapt de kunstenaar.

Graansilo

Urban artists maken niet alleen kunstwerken op gebouwen; de raarste objecten kunnen ze mooier maken. "Mijn meest bijzondere werk was toch wel op een graansilo. Het was een groot project met zes silo's, waarbij ik samen met een collega er eentje mocht aanpakken. De diverse stijlen naast elkaar leverden een heel mooi beeld op. En het is totaal anders; muren zijn landscape, een silo is juist verticaal. De graansilo was 20 meter hoog, dan zit je in zo'n bakkie van een hoogwerker te werken. Heerlijk, echt heel speciaal."

Marcus Debie is ook bezig in het klein; op canvasdoeken van 1 bij 1 meter. "Ik gebruik dan dezelfde stijl, dat is wel lastiger omdat de spuitbus eigenlijk te grof is voor fine art. De schilderijen staan bij exposities in kunstgaleries over de hele wereld. Het is een fijne afwisseling met muren beschilderen, als je met canvas werkt sta je altijd droog."

Onthulling

Debie verwacht aanstaande donderdag of vrijdag de muurschildering af te hebben. "Als de muurschildering af is, blijft het zeker voor tien jaar mooi. Het ligt aan de ondergrond of het wel of niet gaat verkleuren of loslaten. Als dat niet zo is, kan het wel twintig of dertig jaar blijven staan."

Op donderdag 24 mei is de officiële opening van het Street Art Festival in het Evertshuis. In de theaterzaal wordt dat gevierd met een muzikale fotovoorstelling. Op 25 en 26 mei is de Atelier Kunstroute en is een muurschildering van Joost Zwanenburg te bewonderen, samen met 3D-grondschilderingen van negen andere kunstenaars.

Marcus Debie kan zelf niet bij het feest zijn: hij schildert dan een muur in Valencia. "Dat is het leuke van dit werk, je maakt mooie reisjes over de hele wereld. Je raakt in gesprek met mensen en bent bezig met je passie."

Tekst: Sanne Lenselink
Beeld: Marcus Debie en Elly de Knikker

Sfeer uitstekend bij dauwtrappen

Reeuwijk - Afgelopen Hemelvaartsdag heeft de 5e editie van het dauwtrappen bij de Reeuwijkse Plassen plaatsgevonden. De wandelaars waren vanaf 5.00 uur welkom. Één deelnemer was zelfs zo enthousiast dat hij om 4.30 uur al klaarstond om te starten. In totaal zijn 230 wandelaars op de activiteit afgekomen en die hebben stuk voor stuk een geweldige dauwtrapervaring gehad.

Ondanks het natte weer was de sfeer uitstekend; de weersomstandigheden zaten de wandelaars niet in de weg. Tijdens het lopen was het nat, maar bij terugkomst vonden de deelnemers een keurig overdekt terras in de oude stal. Nadat het droog werd, konden ze zelfs buiten zitten. Staatsbosbeheer en de Lions Gouda Reeuwijk kijken net als de deelnemers terug op een geslaagde editie.

LHBT en verzet

Gouda - In samenwerking met DeGoudseSchool organiseert het Verzetsmuseum Zuid-Holland op donderdag 24 mei van 20.00 tot 22.00 uur een lezing waarbij historica Judith Schuyf ingaat op het thema LHBT en verzet. In haar lezing staat Schuyf stil bij de redenen voor homoseksuelen om in verzet te komen. Is het belangrijk om te weten of hun homoseksualiteit daarin een rol speelde? Welke consequenties trokken mensen uit hun persoonlijke situatie voor hun handelen? Wat betekent dat vandaag nog? Schuyf zal speciaal aandacht besteden aan Han Stijkel, van wie nauwelijks bekend is dat hij homoseksueel was. Locatie: Verzetsmuseum Zuid-Holland. Entree: Á 2,50. Reserveren via info@verzetsmuseum-zh.nl of tijdens kantooruren via telefoon 0182-520385.

Altijd al eens Syrisch eten willen proeven?

Bodegraven - Op zaterdag 19 mei wordt in samenwerking met SAM een Syrische
proeverij georganiseerd in het Huis van Alles in Bodegraven. De 24-jarige Mohamad uit SyriÎ (ondersteund door zijn moeder Shaza) gaat enkele Syrische gerechten koken. Mohamad is twee jaar geleden met zijn jongere broertje gevlucht uit SyriÎ. Na een moeilijke periode heeft hij in koken zijn uitlaatklep gevonden. Zijn passie voor koken is uitgegroeid tot een droom: een eigen Syrisch restaurant in onze regio. De Syrische proeverij is de wijze om de burgers kennis te laten maken met de Syrische keuken. Schuift u ook gezellig aan bij Mohamad en Shaza? Van 17.00 tot 19.00 uur. Kosten Á 3,-. Reserveren via e-mail: syriandutch.nl@gmail.com of telefoon 06-23492251 (R.de Groot)

Boskoopse Plantendag & Kunstmarkt

Boskoop - Elk jaar vindt op tweede pinksterdag de Boskoopse Plantendag & Kunstmarkt plaats. Op twee locaties aan het Rijneveld kunnen bezoekers op 21 mei van 10.00 tot 17.00 uur genieten van kunst in een prachtige botanische omgeving. De ene locatie is PlantenTuin Esveld. De andere locatie is Sortimentstuin Harry van de Laar. Kom genieten van plantenpracht, activiteiten en veel lekkers.

Rondvaart Boskoop

Boskoop - Woensdagmiddag 23 mei organiseert de VVV Boskoop een vrije vaart om 13.30 uur. Kosten hiervan zijn á 7,50. Ook kunt u een rondvaart met aansluitend een historische wandeling maken, met daarna een kopje koffie/thee. Kosten rondvaart plus wandeling zijn á 10,00. De wandeling gaat alleen door met minimaal 5 personen. Aanmelden via telefoon 0172-214644 of e-mail info@vvvboskoop.

Concert mannenkoor

Woerden - Het Groot Mannenkoor Midden-Nederland onder leiding van Martin Mans geeft een concert op zaterdag 19 mei in Bonaventurakerk in
Woerden. Een gevarieerd programma is ingestudeerd en wordt muzikaal omlijst op het kerkorgel. Het repertoire bestaat uit bekende geestelijke liederen, spirituals, klassieke en populaire muziek en begint met 'Majesty'. Aanvang 14.30 uur. Toegang: 15,00 (korting leden ouderenbonden). www.martinmans.nl

'Making of' het boek KAAS

Bodegraven - In het Kaasmuseum kunt u binnenkort meer te weten komen over de totstandkoming van het succesvolle boek 'KAAS' uitgegeven door de Historische Kring Bodegraven. Het Kaasmuseum en de Historische Kring Bodegraven tonen daar uniek fotomateriaal (deels nog niet gepubliceerd) en documenten over de boerenkaas en de daarmee verbonden handel. De gidsen van het Kaasmuseum geven uitleg over het bereiden van de Goudse en Leidse kaas. Leden van de Historische kring Bodegraven geven toelichting over het ontstaan van de handel in kaas in Bodegraven en omgeving door de jaren heen. Al met al een unieke samenwerking. Natuurlijk kunt u het boek, in combinatie met een bezoek aan het Kaasmuseum, daar ook aanschaffen. De drie opeenvolgende zaterdagen waarop dit plaats vindt zijn 19 en 26 mei en 2 juni van 10.00 tot 16.00 uur in het Kaasmuseum, 3e verdieping van het Evertshuis in Bodegraven.

Veilig op weg met e-bike

Bodegraven - Op donderdag 24 mei van 10.00 tot 12.00 kunt u weer deelnemen aan de training: Veilig op weg met uw e-bike. In samenwerking met de gemeente, buurtsportcoach en Rijwielhandel JanWillem Bodegraven organiseert Welzijn onze Zorg een leerzame en praktische ochtend. Eerst een theoretisch gedeelte met nieuwe verkeersborden en verkeersregels dit gedeelte wordt gegeven aan de Spoorstraat 53 te Bodegraven. Daarna het oefenparcours met veel tips over de e- bike. Tenslotte een korte fietsroute in Bodegraven met allerlei verkeersknelpunten. Fietscoach Jolande van der Kooy heeft veel uitdagingen in petto, vooral de oefeningen met stabiliteit/coördinatie en op- en afstappen werd vorig jaar als grote uitdaging gezien. Bel voor opgeven met Welzijn onze Zorg 06-14721589; dit kan tot dinsdag 22 mei.

Bella Italia 'arrivo'

Bodegraven - De ondernemers van de Van Tolstraat in Bodegraven hebben de voorbereidingen getroffen: de activiteiten zijn omlijnd, de ingrediënten voor alle lekkere hapjes en drankjes zijn besteld en de speciale gasten zijn uitgenodigd. Volgens de organisatoren wordt het evenement op zaterdag 26 mei dit jaar extra gezellig. Mede omdat een DJ de hele dag voor een gezellige sfeer gaat zorgen, aldus Andrea Verlaan. En de ondernemers pakken wederom uit met leuke acties en allerlei lekkers waarvan het publiek kan proeven. Ook de heerlijke koffie ontbreekt niet. Noteer alvast de datum in uw agenda. Zaterdag 26 mei moet u (ook) in de Van Tolstraat komen kijken, van 10.00 tot 17.00 uur bij een zonnig Bella Italia. (Archiefbeeld).

Coaching door ervarings-deskundige

Zwammerdam - Barbara Sneller is 60 jaar, woont aan de Lindenhovestraat en is chronisch ziek. ìIk volg een speciale opleiding om als ervaringsdeskundige loopbaancoach anderen in het chronisch ziek zijn te ondersteunen. Ik heb een vorm van reuma, chronische RSI en nog wel wat ellende onder de leden. Ik was vroeger een loopbaancoach bij het Arbeidsbureau Leiden. Waar ik bij kan helpen is het samen zoeken naar een goede balans tussen werk, vrije tijd, hobbyís en de nodige rustmomenten. Het kan ook zijn dat je problemen op je werk hebt in verband met je ziekte. Omdat ik in training ben, is deze begeleiding gratis. Dus als je last hebt van je beperkingen en niet goed weet je leven een positieve draai te geven, dan zou ik met jou - in een aantal gesprekken - daar naar kunnen kijken. Het streven is: ëJij hebt de leiding over jouw beperkingen en de beperkingen leiden niet jouw leven!í Bij de huisartsenpraktijk ligt een folder waar je uitgebreider kunt lezen wat ik kan doen.î

www.facebook.com

(Sneller Beter Verder)

Derde winkel in regio

Gouda - Per 14 mei heeft ondernemersechtpaar Jurgen en Fauve Kok, bekend van hun Primera winkels in Waddinxveen en Bodegraven, de Primera Gildenburgh in Gouda Bloemendaal over van Marco van der Horst. De nieuwe eigenaren gaan verder met het huidige personeelsbestand en gaat de speciaalzaak in wenskaarten, cadeaukaarten, postzaken, kansspelen en rookwaren verder ontwikkelen. Marco van der Horst: ìIk bedankt de klanten van de afgelopen jaren en wens Jurgen en Fauve Kok succes in hun winkel.

Klik & Tik

Reeuwijk - Gaat de digitale wereld voor u zo snel? De cursus Klik & Tik bij de bibliotheek in Reeuwijk-Brug helpt u verder met het werken met een computer. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten: dinsdag 29 mei, 5, 12 en 19 juni (10.00-12.00 uur). Deze cursus is gericht op beginners in alle leeftijdscategorieÎn. Deelname: á 10,00 inclusief koffie/thee en het cursusboek. Benodigd-heden: koptelefoon of oordopjes. Opgave is noodzakelijk en kan via e-mail oefenen@bibliotheekdegroenevenen.nl of telefoon 06-33086575.

Nieuwe kunstenaars in POP-UP Galerie

Bodegraven - In de POP-UP Galerie Marryzglaz in de Kerkstraat 22 is voortaan prachtig en bijzonder werk te vinden van twee nieuwe kunstenaars:
De Bodegraafse Anneke van den Broeke met aquarellen en Marijn van Teylingen met lichtobjecten.

Anneke van den Broeke werd geboren in 1940 te Pasoeroean (Oost-Java) in het voormalige Nederlands-Indië en kwam in 1946 naar Nederland. Tekenen en schilderen heeft Anneke van jongs af aan gedaan en door de jaren heen heeft zij verschillende technieken beoefend. Het aquarelleren heeft haar voorkeur, omdat zij steeds weer wordt geboeid door het spel van loslaten en vormgeven, waar deze techniek om vraagt. In haar werk zijn de bronnen van inspiratie haar geboorteland, de natuur, muziek en poëzie. Vaak is voor haar niet duidelijk wat er eerder was: de herinnering aan een gedicht of de verbeelding ervan.

De in Amsterdam geboren
Marijn van Teylingen komt uit een kunstenaarsgezin. Haar vader was een bekend journalist en schrijver en haar moeder schilderes. Verwondering over de elementen, vormen en lichtspelingen van de natuur inspireerde haar zodanig dat ze zomaar op een dag een lichtobject
ontwierp. Vanaf die dag wist Van Teylingen dat ze een nieuwe passie had
ontdekt die ertoe heeft geleid dat ze nu toch enigszins in de voetsporen van haar kunstzinnige moeder is getreden. In de POP-UP Galerie staat een aantal
lichtobjecten gemaakt van natuurlijke materialen zoals pitriet, speksteen, hout, Japans en andere geschepte papier soorten.

De galerie is geopend op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak (06-51064866). Ook tijdens de Atelier Kunstroute op zaterdag
26 mei en zondag 27 mei bent u welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

Speciaal plekje voor kinderen bij trouwerij juf Rianne

Hekendorp - Opvallend weinig buiten spelende kinderen waren er woensdagmiddag 9 mei te vinden in Hekendorp. Juf Rianne van OBS Goejanverwelle gaf deze dag namelijk haar ja-woord aan haar vriend Frank en de kinderen van haar groep 3 en 4 waren allemaal uitgenodigd.

Met mooie diademen en trouwhoeden op, gestoken in hun mooiste kleding, stonden de kinderen met versierde bogen bij de Commanderije in Montfoort op hun 'top'juf te wachten.

Tijdens de ceremonie werden ook de kinderen door de ambtenaar van de burgerlijke stand welkom geheten. "De kinderen uit mijn klas hebben een speciaal plekje in mijn hart en ik vind het daarom ook heel leuk en belangrijk dat zij op deze belangrijke dag aanwezig zijn," aldus juf Rianne. Voorafgaand aan de bruiloft heeft zij in de klas ook de nodige aandacht aan trouwen besteed. Vele moeders mochten hun eigen trouwjurk in de klas tentoonstellen en er stonden trouwkaarten en touwalbums uitgestald.

Na de plechtigheid was er bij het Kasteel in Montfoort een kinderreceptie met een groot luchtkussen, trouwtekeningen, limonade in een champagneglas en een heerlijke muffin. Juf Rianne had echt aan alles gedacht om het 'haar' kinderen naar hun zin te maken. Nadat de juf met iedereen had geproost, op de foto was geweest en haar mooie jurk door iedereen was bewonderd, zongen de kinderen een speciaal gecomponeerd feestlied voor haar en Frank. Ook kreeg het bruidspaar van ieder kind een prachtige zelfgemaakte marsepeinen roos en een mooi cadeau. Een mooie en bijzondere dag was het die de kinderen niet snel zullen vergeten.

Woon anders

Politici aan het woord

Gerrit Weerheim
SGP

In de aanloop naar de verkiezingen hebben alle partijen onderstreept dat het belangrijk is dat er voldoende (huur-)woningen zijn voor de diverse doelgroepen. De meesten willen nieuwbouw ook binnen de bestaande dorpsgrenzen realiseren. Ik hoef u niet te vertellen dat we dus erg moeten gaan verdichten en verstenen. En of het in de dorpen dan nog aangenaam is tijdens warme perioden of in tijden van hevige neerslag, daarover heb ik niemand gehoord.

Ook de coalitievormende partijen zijn in hun programma niet verder gekomen dan dat zij rond het onderwerp wonen samen met de gemeenteraad en de inwoners inzicht willen krijgen in het type en aantal benodigde woningen en welke potentiele bouwlocaties. Op zich is
dat goed, maar dan wel met een brede blik en met oog voor vernieuwende woonconcepten en innovaties. Wij hebben tenslotte een verdergaande bodemdaling en vernatting van onze gemeente voor de boeg. Bouwen moet dus gebeuren met in het achterhoofd de te verwachten gewijzigde omstandigheden. De kenners spreken dan over klimaatadaptief bouwen.

In een naburige gemeente hebben enkele enthousiaste ondernemers een plan uitgewerkt om een oude scheeps≠werf weer nieuw leven in te blazen. Twintig jaar lag de scheepswerf er verlaten bij. Maar binnen afzienbare tijd zal er weer activiteit zijn. Er gaan ëdrijvende woningení gebouwd worden. Daar blijkt een snelgroeiende markt voor te zijn. Zou die markt ook in Bodegraven-Reeuwijk zijn? Volgens mij wel. Drijvende woningen gaan er ook hier in de toekomst zeker komen. Ik voel het aan mijn water.

De gemeenteraad en de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk doen er goed aan om nu alvast na te denken over waar de drijvende woningen kunnen komen. En of de term "bouwlocatie" aan een nieuwe definitie toe is.

Gerrit Weerheim

Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

Een omstreden heerlijkheid en een Hof

Verhalen uit het archief
Door Cock Karssen

In het laatste verhaal is de hoeve Wiltenburg aan de Oukoopsedijk in Reeuwijk al even genoemd. Zowel Beunder als Maatje hebben zich in de geschiedenis van deze hoeve verdiept. Volgens Beunder was de hoeve Wiburch van oorsprong een wachtpost die aan het oude veenriviertje de Bodegrave was gebouwd in opdracht van de graaf van Holland. Er heeft waarschijnlijk ook een houten toren gestaan die als wachttoren dienst deed. De dienstman van de graaf, de heer Ruisch, woonde in de hoeve die burcht genoemd werd, vandaar Wiburcht, later Wiltenburg.

In 1996 is historicus Maatje
uit Reeuwijk diep in de archieven gedoken: Zeker is dat de door Beunder genoemde Ruscus van Linschoten ook wel Ruijsh genoemd, een kasteel Wulvenhorst bij Linschoten bewoonde en ook land bij Waarder bezat. In 1637 wordt de adellijke Johan van Merode de nieuwe eigenaar van Wiltenburg, hij verkoopt zijn eigendom in 1661 aan Johan de Vrije. Deze heer was niet van adel, maar wel een belangrijk man. Hij was bestuurder van de VOC en getrouwd met een dochter Six die uit een welvarend regentengeslacht uit Amsterdam stamde. We zien hier hetzelfde gebeuren als bij Vrije Nes: rijke kooplui die een voornaam huis met boerderij kopen buiten de stad. Zij gebruikten dit om de stad, met zijn stinkende grachten, in de zomer te ontvluchten. Het is zeer waarschijnlijk dat Van Merode de bouwheer is geweest van een voornaam Wiltenburg.

Na een doorverkoop aan Samuel van Velthuizen koopt in 1753 Jan Cordelius Wiltenburg. Hij gaat zich dan 'Vrijheer van Wiltenburg' noemen en noemt Wiltenburg 'Een vrije en hoge Heerlijkheid'. Maatje betwijfelt of deze rechten wel terecht zijn. Vader en zoon Rijkaart kopen het geheel en laten het herenhuis afbreken, alleen de boerderij en het monumentale hek zijn gebleven. Op het monumentale hek is behalve een wapen ook de spreuk te zien: 'Quam parva nulli cedo', wat betekent: hoe klein ook wijk ik voor niets.

Geen heerlijkheid of hoeve, maar wel belangrijk was de Hof van Waarder. De Hof was in de middeleeuwen gesticht door de commanderij van de Johannieterorde. Deze orde was in het midden van de 11e eeuw ontstaan in Jeruzalem. De orde verspreidde zich over West Europa, waarbij het Catharijneconvent in Utrecht een belangrijke rol in de Nederlanden speelde. Het convent had goede contacten met Herman van Woerden, een edelman uit Het Sticht, die de vrije heerschappij van Woerden in leen had. Deze had de bevoegdheid om een pastoor in Waarder te benoemen. Dit recht schonk hij in 1293 aan de Johannieters, zodat zij het patronaatsrecht over de kerken van Harmelen en Waarder
kregen. Herman van Woerden schenkt hen ook land met vijf hoeven; op dit land werd waarschijnlijk in 1321 de commanderij 'Hof van Waarder' gesticht.

De commanderij werd bestuurd door een commandeur. Eén van hen, de priester Willem van Wijnbergen, staat vermeld op een herdenkingssteen in de kerk van Waarder. Het land lag ten zuiden van de Rijn voornamelijk in Korte Waarder en Bekenes, ter hoogte van het huidige
Nieuwerbrug. De orde had nog meer land in de omgeving. In Kerverland, Oosteinde, Westeinde en Korte Waarder.

Bij elkaar 250 morgen (ongeveer 210 hectare) dat aan boeren werd verhuurd. De commandeurs hadden ook een geestelijke functie,
die zij vervulden in de parochie van Waarder. Zij moesten op kerkelijke feestdagen de mis cele­breren in de kerk van Waarder.

In 1672, het rampjaar, waarbij bijna de hele streek had te lijden onder de Franse troepen, werd ook de commanderij afgebrand. Toch is hij ook weer opgebouwd, en later weer verdwenen. Op de grond werd later een boerderij gebouwd die men de naam 'Hof van Waarder' gaf. Later werd de naam veranderd in de naam van de bewoners van de boerderij 'De Bas'.

donderdag 17 mei

Street Art Festival

Bodegraven - Live painting Muurschildering in het Evertshuis. De Kunstenaar is Gomad.

SDWA fietstocht

Waarder - Driebruggen - Fietstocht over 10 km of 20 km. Vertrekpunt deze avond is Café Custwijc in Driebruggen. Inschrijven op de genoemde locatie tussen 18.00 en 19.00 uur.

Vrijwilligersverzekering

Reeuwijk - Thema-avond over nut en noodzaak van vrijwilligersverzekering in het Huis van Alles Reeuwijk-Brug. Aanvang 19.30 uur. Informatie: 0172-614500.

Evertshuis Interviewt

Bodegraven - Evertshuis Interviewt ontvangt drie gasten: Ruud de Graaf, algemeen directeur bij Impact Entertainment (impresariaat) en de nieuwe wethouders Inge van Nieuwenhuizen (VVD) en Robèrt Smits (GroenLinks). Toegang is gratis. Aanvang 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Samen op Weg

Waarder - Christelijke Vrouwenvereniging Samen op Weg Waarder/Driebruggen heeft Evalien de Haan uit Waddinxveen te gast voor een lezing geven over hofjes en poortjes in Gouda. Het lijkt zo romantisch, maar schuilt er misschien een harde werkelijkheid achter de bewoning van die hofjes. Aanvang 19.45 uur in de Schouw. Gasten zijn van harte welkom.

zaterdag 19 mei

Street Art Festival

Bodegraven - Live painting Muurschildering in het Evertshuis. Kunstenaar is Joost Zwanenburg.

Syrisch eten

Bodegraven - Syrische proeverij in het Huis van Alles in Bodegraven. De 24-jarige Mohamad uit Syrië (ondersteund door zijn moeder Shaza) gaat enkele Syrische gerechten koken. Van 17.00 tot 19.00 uur. Kosten € 3,-. Reserveren via e-mail: syriandutch.nl@gmail.com of telefoon 06-23492251.

Achtergronden boek KAAS

Bodegraven - Het Kaasmuseum en de Historische Kring Bodegraven tonen uniek fotomateriaal (deels nog niet gepubliceerd) en documenten over de boerenkaas en de daarmee verbonden handel. Van 10.00 tot 16.00 uur in het Kaasmuseum, 3e verdieping van het Evertshuis.

Dances with wolves

Bodegraven - Om 20.00 uur start in de Nova bioscoop de topfilm 'Dances With Wolves' met Kevin Costner. Deze film wist 7 Oscars in de wacht te slepen. Reserveren kan via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl of per telefoon 0172-650010.

Jörgen Raymann

Bodegraven - Raymann brengt de geüpdate versie van zijn succesvolle tour in het Evertshuis. Geen verkleedpartijen en melige liedjes, maar volwassen humor met een boodschap. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl/jorgen-raymann

zondag 20 mei

Hagepreek met Brassband

Bodegraven - Op Pinksterzondag een Hagepreek door ds. Bram Tack op de boerderij De Bruin, Buitenkerk 52. De Koninklijke Brassband Utrecht komt spelen. Aanvang 18.30 uur.

maandag 21 mei

Omloop van het Groene Hart

Bodegraven - Move & Proef: 25 Kilometer wandelen of 40 kilometer fietsen met twee culinaire stops onderweg. Deze unieke en gezellige tocht wordt dit jaar voor de eerste maal en voor een beperkt aantal deelnemers aangeboden. Maar ook diverse wandel- en fietsroutes.

www.omloopgroenehartbodegraven.lionsbodegraven.nl

woensdag 23 mei

Wie Wat Waarder

Waarder - Informatieve, interactieve dorpsavond met allerlei weetjes, doe-activiteiten, meedenken over de toekomst van Waarder, presentaties van verenigingen, hapjes en drankjes et cetera. De verschillende interactieve activiteiten vinden plaats over verschillende locaties in de Prinses Máximalaan. Aanvang 19. in het Huis van Alles.

Artrose voorlichting

Bodegraven - Gratis voorlichtingsavond over Artrose van 19.45 tot 21.15 uur in het Huis van Alles Bodegraven. Aanmelden bij Marie-Christien Hermans, e-mail marie.christien.hermans@plicare.nl.        

Spirituele zelfontplooiing

Zwammerdam - Open avond bij Aglaja voor ieder die geïnteresseerd is in spirituele ontwikkeling en/of die de innerlijke bewustzijnsontwikkeling wil aangaan onder deskundige begeleiding. Toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur.

www.aglaja.nl

vrijdag 18 mei

Geitjes in Beweegtuin

Reeuwijk - Dienstencentrum De Reehorst ontvangt van 10.00 tot 12.00 uur de geitjes in de Beweegtuin. Tevens korte demonstratie van de mogelijkheden van de Beweegtuin.

Feestavond voor Ronald McDonald

Reeuwijk - De lopers van team RunningGouda for Homerun houden in Loose End een feestavond met DJ Barry en Dr. Otto voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Van 20.30 tot 01.30 uur. Entree € 10.00 (inclusief consumptie). https://m.facebook.com/Runninggoudaforhomerun/

dinsdag 22 mei

Street Art Festival

Bodegraven - Live painting Muurschildering in het Evertshuis. Kunstenaar is Joost Zwanenburg. En deuren van het pakhuis worden voorzien van Stencil Art en Fotografie. Kunstenaar is Renske Koster en fotograaf is Gisella Klein.

woensdag 23 mei tot zaterdag 26 mei

Borftlive in Bodegraven

Bodegraven - Muziekfestival met bekende en lokale bands, Dit jaar haalt het festival voor het eerst een band met landelijke allure naar Bodegraven; Slash n'Roses

Feestavond Loose End voor Ronald McDonald

Reeuwijk - De lopers van team RunningGouda for Homerun houden aanstaande vrijdag 18 mei in Loose End een feestavond met DJ Barry en Dr. Otto voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Een gezellig muzikaal feest van 20.30 tot 01.30 uur. Entree á 10.00 (inclusief consumptie). De lopers komen eind juni in actie voor een Ronald McDonald huis in Den Haag. Hiermee zorgen ze ervoor dat ouders dichtbij hun zieke kinderen kunnen zijn. "We hebben al 7000 euro opgehaald en dit is een nieuwe actie," aldus de Reeuwijkse Anita van Tol. Kaarten zijn bij de teamleden of aan de deur van Loose End te koop.

https://m.facebook.com/Runninggoudaforhomerun/

vrijdag 25 mei

Tabletcafé en koffie-inloop in Huis van Alles Driebruggen

Iedere vrijdag van 10.00 - 12.00 uur
De vrijwilligers van het tabletcafé helpen u graag op weg wanneer u vragen heeft over uw tablet. Geen vragen? U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kopje koffie of thee of het ruilen van de bibliotheekboeken.
Uitleen van boeken en inloop gratis, koffie & thee met koek € 1,-

Street Art Festival

Live painting 3D-kunstenaars van 10.00 uur tot 18.00 uur:
Locaties grondschilderingen: 3-D kunstenaars Raadhuisplein 1 in Bodegraven Leon Keer en Remko van Schaik Rosarium Ruyterlaan Bodegraven Dopie Willemsplein in Bodegraven Kbtr en Joost Zwanenburg Evertshuis, Julianastraat 4 in Bodegraven Ruben Poncia en Rianne te Kaat Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk Maureen Kolhoff en Ghislaine Monte

Streetart Festival

Dit mag je niet missen. Het laatste weekend in mei, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei schilderen de best 2D- en 3D-kunstenaars van Europa in het centrum van Bodegraven en in het Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. http://www.kunstencultuurbenr.nl.

Ukkieconcert 2+

Peuters gaan samen met hun (groot)ouders op muzikale ontdekkingsreis: samen zingen, spelen en bewegen. Kinderen leren en ontdekken nieuwe geluiden, verhalen en bewegingen. En de ouders blijven natuurlijk niet zitten! Het worden concerten waarbij de allerkleinsten zich helemaal kunnen uitleven. De Ukkieconcerten worden gegeven door Lucienne de Valk, een zeer kundig muziekdocente die van deze ochtend een feest maakt. Vrijdag 25 mei 2018 Aanvang: 9.30 uur Entree: € 5,00 per kind, 1 ouder of verzorger gratis. Locatie: Bij Everts

zaterdag 26 mei

Street Art Festival

Muziek en Dans: Op het Raadhuisplein, Rosrium, Willemsplein en Evertshuis zal er gedansd worden door Viva Dans. Ook zijn er demonstraties van Parkour Disciplines freerunning. Bij het Evertshuis wordt er gezonden door de Borftse Zangers. Bij winkelcentrum, Miereakker Live!. Mainstreamjazzz, Reflex Reeuwijk en Popschool Reeuwijk.

Street Art Festival

Dit mag je niet missen. Het laatste weekend in mei, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei schilderen de best 2D- en 3D-kunstenaars van Europa in het centrum van Bodegraven en in het Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk.

Superzaterdag i.c.m. de ECB

Op zaterdag 26 mei wordt er een streekmarkt, Italiedag, Kermis, Borftlive en voorjaarsbraderie in Bodegraven gehouden.

Workshop edelsmeden

Wij verzorgen workshops edelsmeden, de deelnemers kunnen zelf in ons atelier onder professionele begeleiding een zilveren sieraad maken. Dit kan bijv. een ring, hanger, broche of oorbellen zijn. Iedere deelnemer krijgt een eigen werkplek met professioneel gereedschap in ons eigen atelier en mag de werkzaamheden zoals zagen, vijlen, slijpen, hameren, polijsten en afwerken, zelf uitvoeren. Iedereen gaat naar huis met een mooi sieraad. De workshop duurt 2,5 - 3,5 uur (afhankelijk van het gekozenb sieraad). Meer informatie over alle prijzen en mogelijkheden op onze website: http://www.unieksieraad.nl.
Prijs: v.a. € 49,50 p.p.

zaterdag 26 mei tot zaterdag 26 mei

Streetart Festival

Dit mag je niet missen. Het laatste weekend in mei, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei schilderen de best 2D- en 3D-kunstenaars van Europa in het centrum van Bodegraven en in het Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. http://www.kunstenclutuurbenr.nl.

Street Art Festival

Live painting 3D-kunstenaars van 10.00 uur tot 18.00 uur:
Locaties grondschilderingen:3-D kunstenaars Raadhuisplein 1 in BodegravenLeon Keer en Remko van Schaik Rosarium Ruyterlaan BodegravenDopie Willemsplein in BodegravenKbtr en Joost Zwanenburg Evertshuis, Julianastraat 4 in BodegravenRuben Poncia en Rianne te Kaat Winkelcentrum Miereakker in ReeuwijkMaureen Kolhoff en Ghislaine Monte

Presentatie theaterprogramma 2018-2019 EVERTSHUIS

Feestelijke presentatie theaterprogramma 2018-2019 met o.a. Fred Delfgaauw, cabaret van Hadewych Minis, Elke Vierveijzer en muziek van de band 'Keep on Going' als afsluiter in de foyer.
Aanvang: 20:00 uur - Gratis toegang voor alle cultuurliefhebbers uit de regio!
Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven
De voorverkoop voor de ‘Vrienden Van’ seizoen 2018-2019 start op zaterdag 26 mei (online om 19:00 uur). De losse kaartverkoop begint op vrijdag 1 juni 2018 (online om 15:00 uur).

donderdag 24 mei

Street Art Festival

Live painting 3D-grondschildering op het Raadhuisplein. 3D-Kunstenaar is Leon Keer. Adres: Raadhuisplein 1, 2411 BD in Bodegraven.

Street Art Festival

Om 20.00 uur start de Kunstroute. Geopend door wethouder van Kunst en Cultuur. Opening van Street Art en kunstzinnige opening Kunstkring met fotovoorstelling en live muziek georganiseerd door Ap Quist. Adres: Julianastraat 4, 2411 CV in Bodegraven.

vrijdag 25 mei tot zondag 27 mei

Street Art Festival

Dit mag je niet missen. Het laatste weekend in mei, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei schilderen de best 2D- en 3D-kunstenaars van Europa in het centrum van Bodegraven en in het Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. http://www.kunstencultuurbenr.nl.

Expositie Feest van de Geest Groene Hart geopend

Bodegraven-Reeuwijk - Onder grote belangstelling werd op 8 mei in de H. Bonaventura kerk in Woerden de derde editie van Feest van de Geest Groene Hart geopend door Gerdien Kuiper-Gilhuis, Gerdien maakt deel uit van de werkgroep kunstenaars/pastores. "Kunst en religie, ze vormen niet altijd een voor de hand liggende combinatie. We leven in grimmige tijden. We hebben behoefte aan verhalen, nu meer dan ooit."

Kunst en religie kunnen die verhalen bieden, zeker in de verbinding binnen het evenement Feest van de Geest. Door cliënten van Ipse de Bruggen zijn speciale kaarsen gemaakt; als opening van het evenement werd de eerste kaars aangestoken door één van de cliënten van Ipse de Bruggen. Tijdens de exposities zullen deze zelfde kaarsen branden in de deelnemende kerken. Het programma werd muzikaal omlijst door leden van Musici Talent AL, Het Klooster uit Woerden.

Ds. Paul van Dijk van de Goede Herder kerk in Alphen aan den Rijn hield een feestrede over het Thema Levensadem. Levensadem, geestkracht. Iets dat we niet kunnen zien, maar wel kunnen voelen. We kunnen erdoor geraakt worden. Een schilderij heeft ook levenskracht. Als wij naar een schilderij kijken, kan het ons aanspreken. En wat de een aanspreekt, vindt een ander soms helemaal niets! Wat is het toch dat iets je boeit, je raakt? Zit er geestkracht in schilderijen? In kunst wat mensen maken? Geestkracht kan je leven veranderen. Op het moment dat het gebeurt weet je dat nog niet, maar later…

Judy van Vliet en Maria van 't Hullenaar, twee kunstenaars van Klassenwerk (Ipse de Bruggen) lieten de aanwezigen delen in de inspiratie voor hun kunstwerken die zij ontleenden aan het Pinksterverhaal en het genoemde thema.

Het evenement Feest van de Geest duurt nog tot 21 mei. Circa 28 kunstenaars tonen hun kunstwerken over het thema Levensadem in 16 kerken in het Groene Hart. Rond de exposities zijn tal van activiteiten georganiseerd in samenwerking met de kunstenaars zoals workshops, inspirerende wandelingen en vele muziekuitvoeringen. De gebouwen zijn tijdens deze lange weekenden dagelijks open van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de exposities is gratis.

www.feestvandegeest-groenehart.nl

Gezamenlijk naar de Toppers

Reeuwijk - In Reeuwijk-Dorp is het initiatief genomen om met een touringcar met een grote groep naar het optreden van de Toppers te gaan op 27 mei. Er hebben zich inmiddels al 32 personen aangemeld, maar er is nog plek tot 44 personen. "Des te meer mensen meerijden, des te goedkoper het wordt. De kaartjes hebben wij verzilverd via de Jumbo actie", aldus Babette Voogd (06-13671636). De bus vertrekt om 16.30 uur van Restaurant Happz Reeuwijk-Dorp en haalt het gezelschap om 00.30 uur weer op.

Volgende week zaterdag

Van die dingen         Door Elly de Knikker

Wat doet u op zaterdag 26 mei? Grote kans dat u in touw bent, want er is ongelooflijk veel te doen die dag.

De publiekstrekker is natuurlijk het Street Art Festival. Drie dagen lang kunt u live meekijken naar het ontstaan van 3d grond- en muurschilderingen. In het centrum van Bode­graven en op de Reeuwijkse Miereakker maken verschillende dansgroepen en muziekbands van dit Street Art Festival een echt feest. In hetzelfde weekend vindt de tweejaarlijkse Atelier Kunstroute plaats. Borftlive organiseert in Bodegraven een braderie, op zaterdagmiddag een kinderdisco, en 's avonds een muziekfeest. Ook is er kermis.

En dan zijn we er nog lang niet! De winkeliers uit de Van Tolstraat organiseren op zaterdag Bella Italia. Voor de zesde opeenvolgende jaar brengen zij hun straat in Italiaanse sferen. Op de Kerkstraat in Bodegraven vindt er een streekmarkt plaats. Op die dag wordt ook het startschot gegeven voor een bijen­actie in onze gemeente. In Nieuwerbrug wordt nieuwe rotonde feestelijk van een naam voorzien. De naam zal gelinkt zijn aan de Johannieterorde. Was dat het? Nee. Zaterdagavond presenteert het Evertshuis haar nieuwe theater­programma met een aantal gratis toegankelijke mini-optredens.

Al deze evenementen worden georganiseerd door ontelbaar veel vrijwilligers. Groot kans dus dat u in dit weekend actief bent. En zo niet, dan gaat u toch zeker kijken? Wat ik die dag doe? Ik assisteer bij het Nederlands Kampioenschap Schooldammen dat op die dag in het Evertshuis plaatsvindt. Een kampioenschap waar zes jonge Reeuwijkse dammers actief zijn. Het wordt een prachtige zaterdag!

Benefietconcert voor Roemeense Ana

Bodegraven - "Op zaterdag 9 juni is er een benefietconcert voor Project Ana," vertelt Janine de Knikker uit Bodegraven. "Dit benefietconcert wordt georganiseerd om Roemeense meisjes als Ana een kansrijke toekomst te bieden. Zonder financiële steun en begeleiding hebben zij geen kans."

Op het benefietconcert brengt het Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn samen met het Fanfare Promotie Orkest de bezoekers een uniek muzikaal optreden ten gehore. Een bijzondere avond waarbij klassiek en fanfare elkaar ontmoeten. Vanaf nu zijn de kaarten te koop op de website van Stichting Betania Nederland (www.betania.nl).

Wie is Ana?

Samen met haar man Arjan zet Janine zich al 20 jaar in voor Roemenië. Project Ana richt zich specifiek op meisjes en biedt hen een weg naar zelfstandigheid. Vaak komen deze meisjes uit een armoedige situatie, zoals een leven in een krottenwijk of in handen gevallen zijn van mensensmokkelaars. In project Ana krijgen zij de kans om allereerst te werken aan zichzelf en om te gaan studeren.

Trots op

"Het raakt me elke keer weer hoeveel armoede er is in dit EU-land. Des te trotser zijn we op de hoeveelheid doorzettingsvermogen wat de meisjes van Project Ana laten zien."

Ondanks hun achtergrond van armoede en weinig steun van hun familie, pakken ze hun kans. Ze starten het project als onzekere meisjes, maar na een aantal jaar kunnen ze hun weg vervolgen als zelfstandige, sterke vrouwen. "Het is ontzettend bijzonder om de ontwikkeling te zien van meisjes die door Project Ana worden ondersteund," vertelt Janine met een sprankeling in haar ogen. "Daar doen we het voor. In de afgelopen jaren hebben al vele jonge vrouwen dit traject met goed resultaat doorlopen. En zijn er studies afgerond zoals economie, pedagogiek en psychologie."

Kaartje voor Benefietconcert

Toegang voor dit bijzondere concert is mogelijk door een kaartje te bestellen op betania.nl. De kosten voor een kaartje zijn € 20,00. Het concert wordt gehouden in de Dorpskerk in Bodegraven. De opbrengst gaat naar dit mooie project waardoor er vele Ana's kunnen werken aan hun toekomst!

Tekst: Sanne Lenselink

Oud metaal voor bouwfonds kerk

Waarder - Driebruggen - Een handvaardige en bijzonder gemotiveerde groep gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Kerk heeft afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen gestoken om, met goedvinden, de verschillende oude metalen uit het gebouw en de woningen van Kerverland te verwijderen. Het pand wordt binnenkort gesloopt. Leidingen, radiatoren, kranen, lood en zinkwerk van dak en goten, de voormalige centrale antenne en alles wat er nog meer viel te demonteren werd zorgvuldig verzameld en afgevoerd. De opbrengst moet nog nader worden bepaald, maar gaat net als de recent in Waarder gehouden BoerenlandFair, ten goede komen aan het bouwfonds voor het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk dat binnen afzienbare tijd aan de rand van Driebruggen gaat verrijzen. Tekst en beeld: Wim de Boevère

Dauwzwemmen trekt 47 fanatieke zwemmers

Bodegraven - Traditiegetrouw wordt op Hemelvaartsdag het Dauwzwemmen georganiseerd bij Sportcentrum De Kuil. Dit jaar kwamen 47 fanatieke zwemmers heerlijk in vroege ochtend banen zwemmen. Aangezien de buitentemperatuur lager lag dan de dagen daarvoor, konden de deelnemers in het recreatiebad opwarmen. Na het zwemmen stond er en heerlijk ontbijtje klaar.

SDWA fiets- en wandeltocht

Waarder - Driebruggen - Op woensdag 16 mei en donderdag 17 mei organiseert Stichting Driebruggen Waarder Actief (SDWA) weer een leuke fiets- en wandeltocht geschikt voor alle leeftijden. Woensdagavond gaan we een leuke route lopen door onze mooie omgeving. Vertrekpunt is de Huiskamer van Waarder. Donderdag stappen we op de fiets: er is een keuze uit een 10 km of 20 km route. Beide routes hebben een 'historische' tussenstop. Vertrekpunt deze avond is Cafè Custwijc in Driebruggen. Voor beide avonden geldt: inschrijven op de genoemde locatie tussen 18.00 en 19.00 uur, voor een versnapering onderweg wordt gezorgd.

Uw eigen kijk

Tellen maar... veel ganzen echtparen hebben 2 à 4 kuikens maar deze.... Beeld: Chris de Heij

Bodegraven-Reeuwijk - Stuit u op een mooi, apart of ontroerend tafereel? Maak er dan een foto van en stuur deze in naar redactie@kobr.nl. Dat kan een foto van natuur, (huis)dieren, activiteiten, bijzonderheden, menselijke eigenaardigheden of iets anders zijn. Het fotopodium is aan u. Stuur een foto in, inclusief in één of twee zinnen over het 'wat en waar' van de foto, alsmede uw naam die wij bij de foto vermelden. Wij maken een selectie van de mooiste foto's.

Deze eend heeft een veilig plekje gevonden in een oude knotwilg. Beeld: Cornelis Hagen
Vakantiedagje heel dichtbij huis, met de boot op de Elfhoevenplas. Beeld: Monika Heinsbroek
Prachtige zonsopkomst met de skyline van Reeuwijk-Dorpů Beeld: Chris de Heij
De sperwer heeft een musje te pakken in onze achtertuin en is hem aan het verorberen op onze schommel. Beeld: Adrie Bregman
Hanna heeft een mooi uitzicht hoog op de wallen van Fort Wierickerschans in Bodegraven. Beeld: Annie Jansen
Broedende eend op de pergola in onze tuin in Tempel. Beeld: Wim Kuijf
Ringslangen lekker in het zonnetje in Reeuwijk bij Twaalfmorgen. Beeld: Kees Teekens

Geslaagd Fuutfeest

Reeuwijk - Wat was het een prachtig Fuutfeest 2018! De zon deed zijn best, meer dan zelfs, en er waren heel veel blije gezichten, zowel bij de kinderen als de volwassenen. De derde editie van het Fuutfeest van zwembad De Fuut in Reeuwijk was weer een succes.

Na maanden voorbereiding door het team Events was het nog best een hoop stress om 'alle puntjes op de i te zetten'. Gaat alles wat is bedacht ook op de juiste manier uitpakken? En vinden mensen het leuk? Gelukkig zijn beide vragen met een 'ja' beantwoord en kan het team met een trots en blij gevoel terugzien op een geslaagd event.

Het feest werd geopend door Dieter Möckelmann, voorzitter van stichting zwembad De Fuut. Dieter: "Terugkijkend kun je wel zeggen dat het geen Fuutfeest was, maar het Fuutfestival. Zo gezellig, met muziek, eten, drinken en spel voor jong en oud en al die kleedjes op het veld. Super. Met bijna 700 bezoekers en een aantal partners van de nieuwe coalitiepartijen, zie je hoe de Fuut in Reeuwijk wordt gewaardeerd." Op de woorden in Dieter zijn speech 'Samen, Veilig, Open' werd de muziek van de artistieke dansers van GZC Donk gestart en begonnen zij met een demonstratie synchroonzwemmen. Een spetterend optreden volgde.

Na deze show stond het altijd succesvolle 'schatduiken' op het programma. Golfballen en sleutels van de bodem van het zwembad opduiken voor een Fuuthaai of ijsje. Bezoeker Marco van Dam: "Het golfballenduiken zag er heel leuk uit met al die kinderen op de rand, netjes met de armen wijd. Er werd helemaal niet geduwd of getrokken. En met armen vol golfballen uit het water komen natuurlijk." Daarna was het feest nog niet klaar. De Fuutrace kon op veel animo rekenen en had een heuse prijsuitreiking. Veel kinderen wilden zich voor de snelste tijd laten voortrekken naar de overkant van het bad door een maatje.

Andere activiteiten waren de Legodome, springkussens, demo duiken door de Pacific Divers, bootcamp met aanwezigheid van zeiler Lars Stekelenborg, demo bridge, duosjoelen, een selfiebank, knutselhoek, speurtocht en een moederdagrelaxhoek. Er was ook genoeg lekkers: ijsjes, overheerlijke pannenkoeken, koffie en gezonde groenten en fruit. Natuurlijk kan het zwembad niet zonder de steun van alle vrijwilligers en sponsporen, die zich ook bij dit feest actief hebben ingezet.

www.zwembaddefuut.nl

Tekst en beeld: Stefanie Peters

Troje met vleugje Bodegraven-Reeuwijk

Haastrecht - Bodegraven-Reeuwijk - De Theaterbakkerheij is er na het succes van de 'Titanic' wederom in geslaagd een indrukwekkende voorstelling in elkaar te zetten: de musical TROJE, een verhaal over onmogelijke vrouwen, machtswellustige mannen, list en bedrog en een reusachtig houten paard. De première op 5 mei in theater Concordia was een groot succes! Regisseur John de Heij heeft alle register open getrokken, samen met producent Ruud Bakker. Met een cast van 83 spelers uit de regio, decorbouwers, gastvrouwen en vele vrijwilligers achter de schermen zijn ze ruim anderhalf jaar bezig geweest met alle voorbereidingen. Ook deze keer doen er spelers uit Bodegraven-Reeuwijk mee. Lesley Wijk speelt een prachtige Helena, Alice Bekkering in de rol van koningin Lida en moeder van Helena, Tessa van den Brink (juf van groep 8 van De Regenboog uit Reeuwijk) vertolkt meerdere rollen, evenals Jack Cooper en Merel van Leeuwen. Tot en met 19 mei zijn er uitvoeringen in Theater Concordia in Haastrecht. Van 21 september t/m 29 september in de Goudse Schouwburg.

www.trojedemusical.nl

Hagepreek met Brassband

Bodegraven - Op Pinksterzondag 20 mei houdt Wijkgemeente Emma¸s in Bodegraven een Hagepreek, door ds. Bram Tack, op de boerderij De Bruin, Buitenkerk 52. De Koninklijke Brassband Utrecht onder leiding van Pieter Koster komt spelen. Aanvang 18.30 uur. U bent van harte welkom

Inloopmoment

Reeuwijk: Iedere dinsdagochtend is er aansluitend op de seniorengym een inloopmoment in het Huis van Alles in Reeuwijk-Dorp. Tijdens de inloop sluiten medewerkers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het sociaal team en SAM aan om samen met u een kop koffie of thee te drinken. Met een luisterend oor voor vragen en wensen. Iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Bas Immerzeel, telefoon 06-16489165 of e-mail b.immerzeel@samwelzijn.nl.

Evertshuis Interviewt

Bodegraven - Op donderdagavond 17 mei vindt Evertshuis Interviewt plaats. Presentator Henri Stolwijk onderwerpt drie lokale gasten aan een vriendelijk vragenvuur. De eerste gast is Ruud de Graaf. Hij is algemeen directeur bij Impact Entertainment (impresariaat) dat hij samen met Hans Cornelissen bestiert. Het Evertshuis werkt al jaren met hen samen. De andere gasten zijn twee gloednieuwe wethouders: Inge van Nieuwenhuizen (VVD) en Robèrt Smits (GroenLinks). Zij vertellen over hun plannen en ideeën voor de gemeente. Toegang is gratis, reserveren is niet nodig. Aanvang is om 20.30 uur.

Kijkertjes

• t.k. elektrische heggenschaar Park 1x gebruikt € 20,- tel. 0172-612923

• t.k. poppenwagen 60 jr. oud € 75,- tel. 06-38619666

• t.k. 1-persoonsbed met ingebouwd logeerbed verwerkt in lade izgst € 110,- tel. 06-50478451

• verloren te Reeuwijk-Brug (route Bunchestraat-
Miereakker) sleutelbos tel. 06-17854489

• t.k. igst. rechthoekige metalen tuintafel, gaatjes design 180x97x75 cm € 50,- tel. 06-51660608

• t.k. metalen/ijzeren archiefkast grijs schuifdeuren hoog 194 cm € 35,- tel. 06-31228463

• t.k. koel-vriescombinatie Electrolux 180x60x55
3 vriesladen € 100,- tel. 06-51368212

• t.k. Fixzo standaard maat witte hordeur met bevestigingen € 15,- tel. 0172-616376

• t.k. Home cinema set JVC compleet iprst € 50,- tel. 06-12270878

• gratis af te halen 60 grijze trottoirtegels 30x30 kleinere hoeveelheid mogelijk tel. 0172-614180

• t.k. heel veel bladen weekbladmotor 4 dozen vol
€ 10,- tel. 06-44388036

• t.k. wegens verhuizing houten werkbank € 15,-
tel. 0182-394396

• t.k. zgan halkastje 4 laden donker eiken l.30 br.50 h.80 cm € 45,- tel. 06-3096504

Brons voor Sanne Teekens op NK Inline-skaten

Net als vorig jaar heeft Sanne Teekens (16) een bronzen medaille behaald op het Nederlands Kampioenschap Inline-skaten Baan/Weg dat vorige week en afgelopen weekend in Heerde werd gehouden. Dit jaar was er succes op de 1000 meter, één van de zeven afstanden waarop Sanne streed om de prijzen in haar categorie Junioren B (15-16 jaar).

Sanne: "Ik ben blij met deze prestatie op de piste. Vorig jaar was het brons op de piste bij het NK in Heerenveen. Ik zit in de regioselectie Midden Nederland onder leiding van Marcel Scheperkamp en Sander Lamme, ervaren schaatstrainers, en train inmiddels frequent op de piste in Almere, zowel techniek- als krachttraining. Mooi dat dit klaarblijkelijk resultaten oplevert."

De bronzen medaille op een NK betekent nog niet dat Sanne automatisch is geplaatst voor deelname aan het Europees Kampioenschap. "De KNSB volgt de prestaties van alle inline-skaters en zendt de beste uit naar het EK en WK. Ik behoor inmiddels in mijn leeftijdscategorie tot de top van Nederland maar ben jong en moet nog stappen zetten voor de nationale top. Dat is echter wel mijn ambitie. Zowel in het marathonschaatsen als inline-skaten mag ik inmiddels meedoen aan topwedstrijden."

Sanne Teekens is op 7-jarige leeftijd begonnen met schaatsen nadat ze als publiek meeging naar schaatswedstrijden van haar broer Ofke. Bij SC Gouda heeft zij zich in het marathonschaatsen en skeeleren verder bekwaamd. Zomers zit zij ook nog op de racefiets. Sanne besluit: "Ik heb geen voorkeur voor marathonschaatsen, skeeleren of fietsen; ik vind al deze sporten leuk. Maar als je dan in Heerde bij het NK Inline-skaten vlak na Olympisch schaatskampioenen als Michel Mulder en tweelingbroer Ronald op de piste komt en zo met de absolute top van het schaatsen en inline skaten meemaakt, geeft dat wel extra kriebels."

Tekst: Paul Engels
Beeld: Hidde Muije

Nacompetitie voor RVC

voetbal

RVC begon de thuiswedstrijd tegen Velo uit Wateringen goed. Rens Mathot kopte de openingstreffer binnen en even later zorgde middenvelder Frank Stolwijk voor een 2-0 voorsprong. Maar in de tweede helft ging het mis voor de Reeuwijk-Dorpers. Na 90 minuten prijkte een 2-3 stand op het scorebord. Door deze nederlaag komt RVC uit in de nacompetitie,
waarin handhaving in de eerste klasse op het spel staat. Beeld: Letty Blanken

200ste Kennedymars

Piet van der Kroft liep op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei te Hilversum zijn 200ste Kennedymars. Na 80 kilometer non stop gewandeld te hebben, ging thuis voor deze prestatie de vlag uit.