Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

14 november 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 14 november 2018


Wild Beheer Eenheid wil nuttige taken inzichtelijk maken bij publiek

Heidi Looy en oud-WBE bestuurder Jaap van Holst Foto: Bert Verver

Reeuwijk - Voor niet-ingevoerden in de jachtwereld is de naam Wildbeheereenheid wellicht onbekend. Toch bestaan de wildbeheereenheden, een vereniging van jachtaktehouders, grondgebruiker en terreinbeheerders uit een bepaald gebied, al sinds het eind van de jaren '80 van de vorige eeuw. Zij vervullen een belangrijke rol in de regulering van de jacht in hun werkgebied.

In de provincie Zuid-Holland zijn zestien WBE's werkzaam. Eén daarvan de is Wild Beheer Eenheid Reeuwijk en Omstreken, opgericht in 2017 en voortgekomen uit een fusie tussen de WBE's Driebruggen, Reeuwijkse Plassen en Gouwe Driehoek. De Reeuwijkse Heidi Looy, vertelt als bestuurssecretaris over het werk van de WBE. Heidi begint haar verhaal met een korte terugblik. "De WBE's zijn destijds opgericht omdat er bij rijk en provincie behoefte was aan verenigingen die een aantal zaken die bij de uitoefening van de jacht en schadebestrijding komen kijken, regionaal konden coördineren. Onder de vroegere Flora- en Faunawet gebeurde dat nog op vrijwillige basis, maar bij de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 kregen de WBE's een aantal taken toebedeeld die wettelijk waren verankerd. Dat bracht voor de wat kleinere WBE's de noodzaak om de krachten te bundelen en daaruit is hier de WBE Reeuwijks en Omgeving ontstaan, een vereniging met zo'n 125 leden en een werkgebied met een oppervlakte van ruim 11.000 hectare."

Primaire taken

De provincies zijn verantwoordelijk voor het wildbeheer en hebben daarvoor zo'n vijtien jaar geleden de Faunabeheereenheden (FBE) opgericht. Omdat de vrije jacht alleen nog maar uitgeoefend mag worden op vijf soorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif) zorgt de FBE voor beheerplannen die de basis vormen voor de maatregelen die genomen moeten worden in het kader van de bestrijding van wildschade. Heidi: "In dat traject vervullen wij een belangrijke rol. Primaire taken voor ons liggen op het gebied van vergunningverlening, acties ten behoeve van schadebestrijding en de registratie van afschot. Erg belangrijk zijn ook de tellingen die we vier keer per jaar uitvoeren omdat die, samen met de afschot- en schadegegevens, mede bepalend zijn of er ingegrepen moet worden in de populatie van een diersoort. Een belangrijk en bekend voorbeeld daarbij is de monitoring van de hier aanwezige ganzen en de inzet om de stand omlaag te brengen om de grote landbouwschade te verminderen. Bij de uitoefening van onze taken moeten we met veel partijen samenwerken en rekening houden met zaken als weidevogelbeheer, overlast voor de omwonenden en de effecten op Natura 2000 gebieden."

Opleiding

Jagen doe je niet zomaar. De bestuurssecretaris is daar heel stellig in. "Voorwaarde is dat je van onbesproken gedrag bent en een basiskennis van de natuur hebt. Wil je gaan jagen dan moet je een opleiding van een jaar volgen. Daar zit een theoretisch gedeelte in zoals soorten- en wapenkennis, wetskennis, dierziekten en gebruik van de hond. Daarnaast zijn er praktijkoefeningen waarbij jachtsituaties worden nagebootst en vaardigheidsoefeningen met een kogel- en hagelgeweer. Met het diploma op zak kun je een jachtakte aanvragen, mits je in het bezit bent van een gastakte van een medejager."

Natuurlijk onderkent Heidi het feit dat 'jacht' voor veel mensen een beladen begrip is. Ten onrechte in haar ogen, al begrijpt ze ook wel dat uitwassen die op de televisie en op sociale media bij herhaling worden vertoond de beeldvorming vertroebelen. "Er is veel onbegrip over de uitoefening van de jacht. Zelf zie ik het als een 'ambacht' dat uitgeoefend kan worden binnen de wettelijke regels die daaraan gesteld zijn. De meeste tijd besteed je aan observaties. Het is prachtig om in de vroege ochtend in de polder te zijn om de dieren te observeren. Je kijkt of de wildstand zodanig is dat het verantwoord is wat dieren te schieten. Het gaat daarbij meestal om enkele dieren op een grote oppervlakte. In mijn ogen is het beheer van een stand ook een voorwaarde om een populatie gezond te houden. In geval van schadebestrijding telt ook het maatschappelijk doel om de populatie te beperken, want landelijk wordt er tientallen miljoenen uitgekeerd voor schade die aan landbouwgewassen is ontstaan."

Beeldvorming

De WBE wil zich de komende jaren inzetten om de beeldvorming rond jacht en schadebestrijding te verbeteren. Eind september presenteerde de organisatie zich al op de Sluipwijkse Markt. Mogelijk zullen zij ook een plaats gaan innemen op de markten bij andere evenementen en zullen er presentaties voor bijvoorbeeld scholen gehouden gaan worden.

Belangrijk, zo vindt Heidi. "De mensen zijn steeds verder van de natuur komen te staan. Wij willen proberen de inzichten op dit gebied op een positieve manier te verbreden en de inwoners kennis laten maken met het vlees dat uit de natuur wordt geoogst. Zo zijn er bijvoorbeeld van het vlees van ganzen die in het kader van de schadebestrijding worden afgeschoten mooie streekproducten te maken. Bij deze voorlichting willen wij graag uitleggen wat we doen en ons werk inzichtelijk maken. Wij hoeven ons immers nergens voor te verschuilen."


Tekst en beeld: Bert Verver

Leerlingen Prinses Beatrixschool helpen kinderen

Bodegraven - Miljoenen kinderen hebben het anno 2018 nog steeds heel moeilijk. Actie4Kids organiseert daarom elk jaar een Schoenendoosactie. Vanwege Dankdag heeft de Prinses Beatrixschool vorige week meegedaan aan deze Schoenendoosactie. Door het vullen van een schoenendoos hopen ze aan kinderen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te laten zien dat er iemand op de wereld is die aan hen denkt. Maandag 5 november zijn de schoenendozen verzameld, dinsdag en woensdag zijn ze in alle groepen versierd en mee naar huis genomen om te vullen. Vrijdag 9 november werd er druk gehandeld op het plein van de school. Er werd namelijk een speelgoedactie georganiseerd om de verzending van de schoenendozen een flinke boost te geven. Dit is gelukt, er werd meer dan 200 euro bijeengebracht. Binnenkort worden de dozen naar het distributiepunt gebracht. Daarna worden ze onder andere vervoerd naar Servië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.

Servicepagina

ALARMNUMMERS

Politie Brandweer Ambulance: 112 (Als elke seconde telt!)
Politie: 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

HUISARTSEN

Bodegraven
Praktijk Van Gils en Mulder, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612113
Praktijk Daniels en Spaargaren, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612268 |
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, 0172-611522
Mw. Van den Nieuwendijk, Noordstraat 48, 0172-612030
Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-766555: Mw. Bouma, Dhr. Van den Brule, Mw. Wiesenhaan
Waarneemcentrale huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug
Dhr. Borreman, Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.

Zwammerdam
Mw. Timmer, Plein 1, 0172-619229.

Reeuwijk
Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde 13a, 0182-393244 (08.00-17.00 uur).

Driebruggen/Waarder
Huisartsenpraktijk, Burg. Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348-501307 (08.00-17.30 uur).

Huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.


ZIEKENHUIZEN
GHZ, Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050
GHZ locatie Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9, Bodegraven, 0182-505240
St. Anonius locatie Woerden, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

APOTHEKEN

Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven, W. de Zwijgerstraat 9A, 0172-612031 | BENU Apotheek Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-617126.

Reeuwijk
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b, Reeuwijk, 0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek
Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bode-graven, Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798
Dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182-392568.

KERKEN
R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder (RD) en St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-gemeenschap St. Willibrordus: www.sintjandd.nl
Gereformeerde Kerk (W): www.pknwaarder.nl
Prot. Gemeente De Ark (RB): www.pgdeark.nl
Hervormde Gemeente (S) en Hervormde Gemeente Ichthuskerk (RB): www.hervormdreeuwijk.nl
Hervormde Gemeente (S): www.sluipwijksekerk.nl
Hervormde Gemeente (W) Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband (W): www.hersteld-hervormdegemeentewaarder.nl
Christengemeente 'Elim' Basisschool De Regenboog (RB): www.elimreeuwijk.nl
Bethelkerk (B), Gereformeerde gemeente: www.bethelkerkbodegraven.nl of Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk vrijgemaakt: www.bodegraven.gkv.nl
Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente Bodegraven: www.hervormd-bodegraven.nl
Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente Emmaüs: www.emmausbodegraven.nl
Brugkerk (N), Protestantse gemeente Nieuwerbrug: www.brugkerk.nl
Salvatorkerk (B), Pinkster-gemeente Morgenstond: www.morgenstondbodegraven.nl
Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven 'Irene': www.vergadering.nu/bodegraven-irene
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte (M) en RK Kerk H. Bonaventura (Woe): www.parochiepaxchristi.nl
Speel en Werkhoeve (B), Christengemeente Bodegraven De Bron: www.christengemeentebodegraven.nl

Demonstratie koffielikeur maken

Reeuwijk – In het Streekmuseum Reeuwijk is er op zaterdag 17 november om 14.30 uur een demonstratie koffielikeur maken. Likeuren zijn van origine geneeskrachtige elixers op basis van alcohol, kruiden en etherische oliën. Om ze drinkbaar te maken, werden ze aangezoet met suiker. Tegenwoordig is likeur een zoete, sterke drank met ongeveer 20% alcohol en een suikergehalte van minimaal 100 gram per liter. Koffielikeuren zijn gemaakt op basis van koffiebonen. Bekende koffielikeuren zijn Tia Maria en Kahlúa. Een koffielikeur kan worden gebruikt in of naast een kopje koffie.

www.streekmuseumreeuwijk.nl

Stroopkoekenverkoop voor Roemenië

Waarder - Het bestuur van Stichting Waarder helpt Roemenië organiseert in de week van 19 t/m 24 november de jaarlijkse verkoop van stroopkoeken. Met de opbrengst van deze actie door vrijwilligers kunnen onder andere hulpgoederentransporten naar Roemenië worden bekostigd. Deze hulpgoederen blijken toch elke keer weer in een grote behoefte te voorzien en worden met dankbaarheid ontvangen.

www.waarderhelptroemenie.nl

Opbrengst voor Diabetes Fonds

Reeuwijk - Meer dan 38 vrijwilligers gingen in Reeuwijk op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij ruim € 3.559,00 op. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes te genezen, beter te behandelen of te voorkomen.

www.diabetescollecte.nl

Officiële start (ver)bouw hospice Bodegraven-Reeuwijk

Boesemsingel

Bodegraven - Op vrijdag 9 november is de verbouw van het nieuwe hospice Bodegraven-Reeuwijk officieel van start gegaan. Bouwbedrijf Goudriaan Jongerius uit Waarder is behalve sponsor ook als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de verbouw van de voormalige huisartsenpraktijk aan de Boesemsingel.

Voorzitter van de Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk, Gert Nap, is verheugd dat de verbouw nu eindelijk van start gaat. "Het is een prachtig initiatief voor prachtige mensen door prachtige mensen." Tussen het initiatief en de start van de verbouw heeft ruim zeven jaar gezeten. Nap is erg te spreken over alle hulp die de stichting heeft ontvangen. "De gemeente heeft zich de afgelopen tijd erg betrokken getoond; ze staat garant voor de hypotheek, draagt bij in de kosten van de opleidingen voor en verzekering van de vrijwilligers, er komt een jaarlijkse bijdrage voor de bedrijfsvoering en ze participeren in de schoonmaakkosten. Echt geweldig!"

Bestuur Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk
Bouwteam met alle betrokken partijen.
Arjan Griffioen met zijn medewerkers van Goudriaan Jongerius en bestuursvoorzitter Gert Nap

Stichting Mozaïek heeft geholpen met het vinden van de juiste huisvesting. "Op 1 juni zijn we officieel eigenaar geworden van het pand aan de Boesemsingel. Maar daarmee hebben we nog geen hospice! Daar komt nog heel wat meer bij kijken, onder andere een kostbare verbouwing om er een warm, gastvrij en professioneel onderkomen van te maken voor onze toekomstige gasten."

Verbouwing door Goudriaan Jongerius

De totale kosten om een hospice te realiseren zijn hoog. Deze kosten moeten worden opgebracht door giften, leningen en overige bijdragen. Bouwbedrijf Goudriaan Jongerius uit Waarder is verantwoordelijk voor een groot deel van de werkzaamheden. Arjan Griffioen, directeur-eigenaar en woonachtig in Bodegraven: "Wij zijn een maatschappelijk geëngageerd bouwbedrijf. We willen deel uitmaken van de gemeenschap waarin wij wonen, werken en leven. Daarom zij wij van mening dat de lokale gemeenschap een actieve en sociale betrokkenheid van ons mag verwachten. De lokale gemeenschap geeft ons vertrouwen en werk, daarom doen wij ook graag iets voor de samenleving terug. Niet alleen in de vorm van sponsoring, maar ook op andere manieren."

Arjan vervolgt: "Wij begrijpen dat geld hard nodig is. Daarom dragen wij - naast financiële hulp - bij via partijen uit eigen netwerk die voor gereduceerde prijzen werkzaamheden uitvoeren. Ook denken wij mee in voordelige oplossingen tijdens het bouwproces. Wij zijn de hoofdaannemer, maar ook Ben Kraan architecten, Lok Techniek en De Knikker gaan hun steentje bijdragen aan dit prachtige project."

Plek voor drie gasten

Hospice Bodegraven-Reeuwijk wil een plek bieden aan mensen in de laatste fase van het leven, bij wie genezing niet meer mogelijk is en met een levensverwachting van ten hoogste drie maanden. De gast kan of wil niet meer thuis of in een instelling worden verzorgd, maar heeft wel de nodige aandacht, zorg en begeleiding nodig. Deze gast kan dan kiezen voor een verblijf in het hospice. Het hospice biedt straks plaats aan drie gasten. Er komen drie gastenkamers, een logeerkamer voor familieleden, een gezamenlijke huiskamer, een multifunctionele ruimte en een tuin. Het bestuur hoopt in de zomer van 2019 de eerste gasten te kunnen ontvangen.

Steun

Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk heeft nog altijd steun nodig om alle plannen te kunnen realiseren. Behalve dat giften van harte welkom zijn, is de stichting ook nog op zoek naar vrijwilligers. Nadere informatie is te vinden op: www.hospicebodegraven-reeuwijk.nl.

Extra raadsvergadering over huisvesting migranten

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad vergadert vanavond, woensdag 14 november, om 20.00 uur in het gemeentehuis over de ontstane onduidelijkheid rondom huisvesting arbeidsmigranten. Het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt besproken. De diverse fracties hebben de afgelopen week hun standpunten bepaald. Veel fracties hebben bijvoorbeeld laten weten geen Polenhotel op bedrijventerrein Groote Wetering te willen en ook de omvang van de gebouwen stuit op kritiek. Of ze daarmee het voorliggende besluit verwerpen, ongewijzigd vaststellen of aanpassen, zal in de extra vergadering blijken. In elk geval hoopt het college dat met de extra vergadering op korte termijn een einde komt aan de onduidelijkheid die er nu onder andere is voor de kopers van het plan Vrijeveld. Desalniettemin blijkt uit stukken van het college voor deze vergadering dat inzet blijft om de woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten in de gemeente te verbeteren, de problemen van de bestaande kamerbewoning voor omwonenden tegen te gaan en de vrijkomende woonruimte geschikt te maken voor jongeren, gezinnen en zo mogelijk spoedzoekers in onze gemeente. Dit alles conform de integrale aanpak die al in 2017 is ingezet en die met vele belanghebbenden en de raad is gedeeld.

Uniek muziekspektakel: Waterproof Shampoo versus Helemaal Top

Vl.n.r. en v.b.n.b.: De mannen van Waterproof Shampoo en Helemaal Top zijn er klaar voor: Thijs Mansier (WPS), Maarten Houdijk (WPS), Sander Verburg (HT), Toine Kremer (HT), PJ Geerlof (HT), Erik Ferweda (WPS) en Tim van der Neut (WPS). Sander Hendriksen (WPS) ontbreekt op de foto Foto: Ilse Höcker

Bodegraven - Zwammerdam - Block 14 december in je agenda. Schrijf met dikke rode letters: Waterproof Shampoo versus Helemaal Top, te zien in Zwammerdam bij de kerstshow. "De feesttent moet gewoon helemaal vol met bezoekers in dresscode Christmas Red," aldus de twee bands.

De mannen van Waterproof Shampoo en Helemaal Top zijn in eigen formatie al goed voor een onvergetelijke show. Nu bundelen ze hun krachten en gaat de grote tent straks helemaal op z'n kop. Rocken en springen meets inhaken en meedeinen. Gegarandeerd non-stop dansen en keihard meezingen. Helemaal Top staat voor het eerst met liveband op het podium. En Thijs Mansier, zanger van Waterproof Shampoo, zingt samen met Helemaal Top. Voor beide acts blijft er genoeg ruimte, binnen het eigen genre én daarbuiten.

Glitterjasjes en vlammen

Dit is de allereerste keer dat de muzikanten volledig samenwerken. Thijs: "We gaan er een mooi feest van maken, zonder onze eigen identiteit te verliezen. We spelen ieder onze eigen sets, maar ook met elkaar." PJ Geerlof: "Er is hier geen sprake van een voorprogramma, we doen dit echt samen. Normaal speelt Waterproof drie sets en wij twee. Deze avond duurt vier uur! Een uitdaging voor ons en super afwisselend voor het publiek." Maarten Houdijk: "Voor onze volgers dé kans om ons ook eens in een glitterjasje te zien ..." Erik Ferwerda: "Of om Helemaal Top op het podium tussen onze vlammen te zien."

Waterproof Shampoo bestaat inmiddels zeven jaar en heeft de afgelopen twee jaar hun eigen Eindejaarsshow gehouden in het Evertshuis in Bodegraven. Thijs: "Deze locatie bleek te klein, het was vorig jaar snel uitverkocht waardoor we veel mensen moesten teleurstellen." Helemaal Top draait alweer elf jaar mee. Voor hen wordt dit de zevende Kerstshow in de grote feesttent in Zwammerdam. Toine Kremer: "Waterproof was op zoek naar een grotere locatie en wij stonden open voor vernieuwing." Zo werd besloten de vrijdagavond in de feesttent om te dopen tot Waterproof Shampoo versus Helemaal Top.

Uniek voor de regio

De samenwerking tussen beide formaties gaat al wat jaren terug. Zo stond de Bodegraafse band als voorprogramma in de kerstshow van Helemaal Top. En tijdens de eindejaarshow van Waterproof Shampoo was het trio uit Zwammerdam de pauzeact. Omdat beide acts uit dezelfde regio komen, hebben ze gedeeltelijk dezelfde vaste achterban. In het Groene Hart zullen niet veel mensen zijn die deze entertainers niet kennen. Sander Verburg: "Deze avond is daarom echt uniek voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Door onze samenwerking, maar ook omdat dit het enige buitenfeest is rond die tijd."

"Met nog een maand tot het optreden is deze show nu al een succes," zegt PJ. De zaterdag is al uitverkocht en voor deze vrijdagavond zijn in de voorverkoop al meer kaarten verkocht dan in voorgaande jaren."

www.helemaaltopkerstival.nl

Tekst en beeld: Ilse Höcker

Bikkelvaartochten

Foto: Sylvia Klerx

Bikkelvaartochten
Nieuwkoop - Op zondag 18 november is er voor bikkels die het héérlijk vinden om er in het najaar op uit te trekken speciale vaar- en wandeltochten in en om de Nieuwkoopse Plassen. De boswachters van Natuurmonumenten nemen je mee op dit avontuur. Ze laten je onder meer zien welke vogels het najaar op de plassen doorbrengen. Om even op te warmen gaan we halverwege de boottocht aan land voor een korte wandeling. Daar bakken we, onder het genot van een beker warme chocolademelk, een broodje boven het vuur. Van 14.00 tot 16.00 uur.

www.natuurmonumenten.nl/bcnieuwkoopseplassen

Beeld: Sylvia Klerx

Diploma's en jubilarissen bij brandweerkorpsen

Bodegraven-Reeuwijk - Met vier brandweerwagens voor de deur leek het erop dat er afgelopen vrijdag iets ernstigs aan de hand was bij paviljoen het Reeuwijkse Hout. Er was niets aan de hand, want de vier brandweerkazernes van gemeente Bodegraven-Reeuwijk hielden daar hun gezamenlijke korpsavond.

Eens per jaar worden op de korpsavond de jubilea gevierd, diploma's uitgereikt en officieel afscheid genomen van de mensen die het korps verlaten. In aanwezigheid van burgemeester Christiaan van der Kamp, de brandweerleiding en de brandweermensen van de posten Nieuwerbrug, Driebruggen, Bodegraven en Reeuwijk werden er die avond drie diploma's uitgereikt. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de jubilarissen: Jeroen van Grieken en Chris Schulte (10 jaar), Gert-Jan van den Berg (15 jaar), Dick Hoogendoorn en Richard Sluijk (20 jaar), Richard van Dijk, John Bout, André Nederend en Leo Lievaart (25 jaar), Patrick Stolwijk (30 jaar) en Hans Verkleij (35 jaar).

Bij het korps Reeuwijk werd afscheid genomen van Dick van Schaik, die na een dienstverband van 21,5 jaar in Houten is gaan wonen. Nadat alle gediplomeerden en jubilarissen waren voorzien van de bijbehorende versierselen werd een groepsfoto gemaakt en volgde nog een gezellige avond.

Gerard Aerts is gast van de week

Bodegraven-Reeuwijk - Maandagavond 19 november is Gerard Aerts in het programma Gast van de Week op Radio Bodegraven. De luisteraars kunnen nader kennis maken met de voorzitter van de Rotary Club Reeuwijk. Gerard vertelt over deze organisatie en de doelen die worden nagestreefd. Bovendien maakte Gerard recent een 800 km lange voettocht naar Santiago de Compostella. Het radioprogramma wordt uitgezonden van 20.00 tot 21.00 uur en wordt herhaald op dinsdagavond om 22.00 uur en op zondagavond om 19.00 uur.

www.rtvbodegraven.nl/radio

Meditatief Cursief

Rust

Elk mens heeft rust nodig. Als je pauzeert tijdens je werk of als je de kinderen naar bed hebt gebracht, zeg je: "Zo, even rust." Als je dan even van de rust hebt genoten, kun je weer met nieuwe moed en kracht je taak op je nemen.

        

Verre vakanties zijn goede gelegenheden om even tot volle rust te komen. Maar ja, voorafgaand aan die vakantierust is er de onrust van het inpakken van de koffers, of de discussie over wat je wel en niet kunt meenemen. Dit zijn bronnen van onrust, die ook nog eens leiden tot ruzie en gekissebis onder elkaar. En zo ga je de vakantie in. Het lijkt soms alsof die onrust nodig is, om straks op vakantie pas echt van je welverdiende rust te kunnen genieten. Rust en onrust wisselen elkaar af.

        

Die afwisseling van rust en onrust is ook merkbaar als je met God leeft. Hij heeft de wereld geschapen en op de zevende dag rustte Hij van al het werk dat Hij gemaakt had in zes dagen. En dat rusten doet Hij nog steeds. De rust van de zevende dag houdt bij God nooit op. Bij ons is er zo nu en dan rust en tegelijk is er de onrust van het leven.

        

Doordat wij God de rug hebben toegekeerd, zijn wij behept met onrust, en is elke periode van rust eindig. We moeten toch weer ons werk oppakken. Tussen mensen is er altijd gedoe. Wat een onrust.

        

Maar wie tot Christus gaat, Die naar deze aarde kwam om het weer goed te maken tussen God en ons, mag zeker weten ook eenmaal die rust te ontvangen die er bij God altijd al is geweest. God is namelijk de rust Zélve. Door Christus heb je vrije toegang tot Hem. Jezus zei het al: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven" (Mattheüs 11: 28).

W. Braaksma, Bodegraven

Kweken van siergrassen

Alphen aan den Rijn - Groei & Bloei Alphen a/d Rijn en Omstreken organiseert op woensdag 21 november een lezing 'Het kweken van siergrassen'. Met zijn presentatie en boek inspireert Han van den Burgh mensen om met meer kennis en inzicht te genieten van het tuinleven. Gebouw de Langeroode, Genielaan 1, aanvang 20.00 uur, gratis entree, koffie en thee. www.alphen.groei.nl

Primeur met zorgwoningen

Bodegraven - Terwijl landelijk woon-zorgcomplexen onder invloed van het regeringsbeleid op grote schaal zijn gesloten, ontstaan overal nieuwe initiatieven voor huisvesting van senioren die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Eén van de initiatieven is Het Ouden Huis, een concept waarmee de initiatiefnemers ouderen een betaalbare huisvesting willen bieden met zorg en aandacht binnen handbereik. Samen met Mozaïek Wonen bereidt deze nieuwe organisatie een bouwplan voor aan de Vrije Nesse in Bodegraven, naast Rijngaarde, globaal op de plaats waar in de afgelopen jaren de buurtmoestuin voor veel groenplezier heeft gezorgd.

Als de plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, dan zou het Bodegraafse project de primeur betekenen voor Nederland. De plannen die nu worden ontwikkeld gaan uit van 24 appartementen in de sociale sector en een aantal ruimten voor algemeen gebruik. Evenals bij bijvoorbeeld de Thomashuizen en de Herbergier is de supervisie in handen van een (echt)paar dat zorgt voor de gastvrijheid, maar waar nodig aan de zorgvraag kan voldoen, daarbij bijgestaan door geschoolde hulpverleners.

Een groot voordeel van Het Ouden Huis is dat mensen nog zonder zorgvraag hun intrek kunnen nemen, maar wel op aandacht en zorg kunnen rekenen op het moment dat zij iets gaan mankeren. Verhuizen is daardoor niet nodig en partners hoeven ook niet te worden gescheiden om zorg op maat te kunnen ontvangen.

Wethouder Dirk-Jan Knol is verheugd over het feit dat de Woonautoriteit inmiddels haar goedkeuring aan deze nieuwe woonvorm heeft gegeven. Hij verwacht dat de eerste paal nog komend voorjaar de grond in kan gaan. De gemeente heeft inmiddels afspraken gemaakt over de overdracht van de grond, maar heeft verder geen rol in de verdere invulling van het complex.

Tekst: Bert Verver

Organisatie trekt noodgedwongen stekker uit Sportverkiezing

Bodegraven-Reeuwijk - De sportwereld in onze gemeente moet het voortaan doen zonder de vertrouwde Sportverkiezing aan het begin van het jaar, zo laat John Zonderop teleurgesteld namens de organisatie Sportverkiezing Bodegraven-Reeuwijk weten. "Wat ons het meest zeer doet, is het feit dat geweldige sporters, teams en vooral ook sporters met een beperking de dupe gaan worden van de lokale politieke desinteresse in onze gemeentelijke sportwereld."

Dat de stekker noodgedwongen uit de Sportverkiezing moet worden getrokken, heeft volgens Zonderop in de eerste plaats te maken met de financiële speelruimte. "Als één van de langst aaneengesloten organisaties in Nederland hebben wij 31 edities lang geprobeerd om de sport in onze gemeente te promoten en de winnaars in het zonnetje te zetten op een avondvullend Gala. Dit vergde enorm veel inspanning en creativiteit door de organisatie, vooral omdat het gemeentelijk budget van 2.000 euro de reguliere kosten al jaren niet meer kon dekken. Met name de BBD Groep, maar ook een aantal andere subsponsors, hielden het evenement overeind. En dat terwijl het toch echt over de gemeentelijke sportprijzen ging. In andere woorden: wel met de veren pronken, maar er niet voor willen opdraaien."

Een stuk waardering voor een superprestatie en lachende, blije gezichten zijn er dus niet meer bij, stelt een boze Zonderop. "Straks zullen alle smoesjes en excuses wel weer uit de hoge hoed gaan komen, maar het feit blijft dat afspraken maken blijkbaar onmogelijk is. Niet verbazingwekkend voor velen, helaas."

Hij geeft aan dat, gelet op de ontwikkelingen, het nu ook te kort dag is om het tij te kunnen keren. "De tijd tot 11 januari 2019 is te kort om nog een mooi programma in elkaar te draaien. Het zal voor mij vreemd zijn om de komende feestdagen, voor het kerstdiner en tussen de oliebollen, niet uren te besteden aan deze verkiezing. En ook geen geweldige sessies meer te houden met juryleden en in de nachtelijke uren de montage doen van de presentaties." Hij besluit met een dankwoord: "Wij willen iedereen bedanken die ons alle jaren heeft gesteund en de 31 edities van het Sportgala mede tot een succes hebben gemaakt. En wat de sporters betreft: zonder jullie prestaties hadden wij het sowieso niet zo lang volgehouden. Tot ziens op de velden en in de zalen en zwembaden."

Trots op certificaat

Bodegraven-Reeuwijk - Twee jongeren, Assia en Thijs, hebben met behulp van de 'De Reiskoffer' geleerd om zelfstandig te reizen. Ze gaan nu met het openbaar vervoer naar school in plaats van met een taxibusje. Op 8 november feliciteerde wethouder Kees Oskam de jongeren met het behalen van deze geweldige prestatie door het overhandigen van een certificaat. Op de foto v.l.n.r.: Carolien Aalders, Marleen Brand, Kees Oskam, Assia, Thijs en Marcel de Haas.

Basisschool De Bron doet mee aan heuse Kinderklimaattop

Foto: Stefanie Peters

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente houdt vandaag een Kinderklimaattop. Deze speciale top, bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool, staat volledig in het teken van duurzaamheid. Op de dag van de Kinderklimaattop worden onder leiding van een dagvoorzitter praktische oplossingen voor klimaatverandering besproken en kunnen de kinderen deelnemen aan interactieve workshops over energie en water. Ook hebben ze ideeën ingediend voor een prijsvraag gericht op energiebesparing. De scholen hebben zelf een voorselectie gedaan en tijdens de top wordt uit tien ideeën het winnende idee bekendgemaakt.

Basisschool De Bron is één van de vijf scholen uit onze gemeente die aan de Kinderklimaattop meedoet. We hebben de leerlingen opgezocht om te zien wat hun idee is. Valt hun idee voor een energiezuinige school in de smaak? Mogen zij naar de landelijke Kinderklimaattop? Alle kinderen in de klas zijn enthousiast over het project. Ze hebben veel geleerd en vonden het samenwerken aan dit onderwerp ook erg leuk. Uiteindelijk zijn ze met zes onderwerpen aan de slag gegaan. Twee daarvan, 'binnenmilieu' en 'stekkers & apparaten', zijn uitverkoren en worden op de Kinderklimaattop aan de jury voorgelegd.

Foto: Stefanie Peters

De ideeën voor de zes onderwerpen hebben de kinderen niet zelf bedacht. Emma: "Nee, we kregen een box, een leskist (van de Omgevingsdienst Midden-Holland) en daar hebben we alle onderwerpen uit gehaald." Marit vult aan: "In die leskist zaten ook allemaal meters zoals een CO2-meter en daarmee moesten we ook allemaal dingen in de school gaan meten en gaan onderzoeken."

Bijna van hun stokje

Lekker experimenteren deed de klas ook. Bijvoorbeeld alle ramen dicht en dan met zijn allen dansen op 'Just Dance' (dansprogramma via de computer). Milou: "De CO2-meter stond toen op oranje. Groen betekent dat de lucht goed is, oranje-geel dat je snel de ramen open moet doen en rood zegt 'is iedereen nog wakker en heeft iemand nog hoofdpijn?' Bij gym hebben we dat ook gedaan en toen stond hij op rood." Denise: "Je kon goed merken dat de lucht niet goed was."

Vandaag worden de ideeën gepresenteerd. Romée: "Bij elk onderwerp hebben we een briljant idee bedacht: een energiezuinig idee. Ik zat bij het onderwerp 'binnenmilieu' en we hadden allemaal verschillende ideeën: ledlampen in de hele school, zonnepanelen op het dak en als de ramen open staan: de verwarming uit." Emma: "Ik zat bij 'stekkers & apparaten' en we hebben onderzocht hoeveel energie het tosti-ijzer, de koelkast en de vriezer verbruiken. En als briljant idee hadden we een soort van fiets of loopband onder je tafel bedacht om je eigen energie op te wekken voor de school."

Leuk om te leren

Denise: "Ik vond het leuk om in de school te meten en ik vond het gewoon een heel interessant onderwerp." Maar of Denise er thuis ook meer op let? Denise: "Soms…" Lika: "Het was heel leuk om te leren, want het was een soort van een spel (de leskist), en met het spel leer je heel veel. En ik heb geleerd dat je bijvoorbeeld in de avond je deur gewoon dichtdoet als de verwarming aanstaat."

Wat gebeurt er als de klimaattop plaatsvindt? Emma: "De vijf scholen moeten allemaal een poster maken met hun ideeën en de beste wordt dan uitgekozen en mag naar de Nederlandse Klimaattop om mee te dingen naar de Philip de Roo prijs." En als je wint krijg je ook geld van de gemeente om je idee te kunnen uitwerken. Juf Kim: "De ideeën zijn ook al aan de directie van de school voorgelegd en we gaan de komende maanden kijken welke ideeën we kunnen oppakken."

Tekst en beeld: Stefanie Peters

Zes thema's

Het Klimaatverbond organiseert de 'EnergyBattle'. De EnergyBattle is dé landelijke energiebespaarwedstrijd voor gemeenten en scholen. Gemeenten en groepen 7/8 van basisscholen worden uitgedaagd om samen het energieverbruik van het gemeentehuis of de school drastisch naar beneden te brengen. De Bron is met zes onderwerpen aan de slag gegaan: (1) verwarming-isolatie, (2) stof-isolatie-geluid, (3) energie (zonne-energie), (4) energieverbruik en schone energie, (5) stekkers & apparaten en (6) binnenmilieu. Twee onderwerpen, namelijk 'binnenmilieu' en 'stekkers & apparaten', zijn uitgekozen voor de presentatie. Volgende week in deze krant de uitslag van de ideeënwedstrijd.

www.klimaatverbondenergybattle.nl

Fairtrade producten en diensten breed verkrijgbaar

Bodegraven-Reeuwijk - Stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk heeft uitgezocht dat er zo'n 50 winkels, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief Fairtrade zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat in de supermarkten de spreiding in keurmerken toeneemt. Naast het Fairtrade logo zie je bijvoorbeeld steeds meer producten die Utz-gecertificeerd zijn. Ook zie je een toename van nieuwe productgroepen, zoals wijnen. Onderstaande winkels, bedrijven en maatschappelijke organisaties voldoen aan de criteria Fairtrade.

Supermarkten

 • Jumbo Supermarkt
 • COOP Van de Berg
 • PLUS
 • Albert Heijn
 • Aldi

Winkels

 • Visgilde Teun van der Toorn
 • Formido
 • Hoogendoorn Houtleverancier
 • IFY!
 • Brouwerij de Molen
 • Trinity Software Center
 • Kaars Koffie
 • Rebooth

Giftshops

 • Wereldwinkels

Horeca

 • Fort Wierickerschans
 • Delifrance Reeuwijk
 • Restaurant De Munt
 • Restaurant 't Vaantje
 • Kookstation
 • De Zoete Inval
 • Bonjour Deli Plaza

Overige branches

 • Ineke Hamoen Edelsmid
 • Reeuwijks Wijnhuis

Vrije tijd & recreatie

 • Museum de Koffietuin
 • De Watersnip
 • Zwembad De Fuut

Bedrijven

 • Cito Benelux
 • Tuk Tuk Fabriek
 • DWA
 • Vergeer Kaas
 • Bodegraafse Beveiligingsdienst
 • Kaars Schoenenhuis
 • Schoonheidssalon Florence Domburg
 • Groene Hart Catering
 • Incomad webdesign
 • Woningbouwvereniging Reeuwijk
 • Duikvereniging Keep Smiling
 • Praktijk voor plattelandsontwikkeling

Maatschappelijke organisaties

 • Huis van Alles Reeuwijk-Brug
 • Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk
 • De Ark, kerkgenootschap Reeuwijk
 • Hervormde gemeente Sluipwijk
 • Hervormde Ichthuskerk Reeuwijk-Brug
 • Hervormde Dorpskerk Reeuwijk-Dorp
 • Speel en werkhoeve basisschool Bodegraven
 • Regenboogschool Reeuwijk
 • Gemeentehuis

Bedrijventerreinen behalen keurmerk

Bodegraven-Reeuwijk - Bedrijventerrein Broekvelden, Groote Wetering en Zoutman in onze gemeente hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer (Hollands Midden) afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Daarin participeren ook partijen als Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB), Vereniging Bedrijventerrein Zoutman (VBZ), Parkmanagement Ericis, de beveiligingsspecialist BBD groep en Ericis Parkmanagement. Het samenwerkingproces levert een veiliger omgeving op, met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering.

Beauty, Fashion & Food

Bodegraven - Vier ondernemers bundelen de krachten voor een Beauty, Fashion & Food ladies evenement op maandagavond 26 november. Deze avond is bij uitstek geschikt om ideeën en inspiratie op te doen voor de komende feestmaand. De bedrijven laten u deze avond kennis maken met hun specialiteiten. Een stralend verzorgd uiterlijk wordt mogelijk bij Alice Haar en Huidverzorging. De lekkerste menu's worden voorgeschoteld door Restaurant In het Bonte Varken. De mooiste kleding wordt getoond door EllenZ mode met stijl. Voorts kunt u kennismaken met diverse bubbels bij de wijnproeverij van Turkenburg Tradition Wijnkoopers. U bent van 19.00 tot 22.00 uur welkom in Kerkstraat 74 en 92 in Bodegraven. Toegang alleen met een entreekaart à € 15,00. Deze zijn verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven. Reserveren (zolang de voorraad strekt) kan via e-mail info@ellenz.nl.

Energieconvenant

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente en de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend. Wethouder Robèrt Smits van Duurzaamheid en voorzitter Jan Bouwens benadrukken via het convenant het partnerschap in het bereiken van de klimaatdoelen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad: een klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk in 2035. De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk zet zich in voor lokale duurzame energieopwekking. Inwoners kunnen lid worden, investeren in duurzame energieprojecten en lokale stroom afnemen. De Energiecoöperatie richt zich in eerste instantie op de realisatie van zonprojecten op bestaande en nieuwe bedrijfsdaken. Daarbij is uitgangspunt dat de projecten van en voor de eigen inwoners en lokale ondernemers zijn en dat de opbrengsten maximaal terugvloeien naar de gemeenschap.

Training voor Taalcoaches

Bodegraven - SAM start deze maand met de Basistraining Taal voor het leven voor taalcoaches die mensen met een taalachterstand ondersteunen. De training bestaat uit vier modules.

 • Module 1: 'Achtergronden van de doelgroep' op maandagavond 26 november;
 • Module 2: 'Begeleiden bij lezen' op maandagavond 10 december;
 • Module 3: 'Begeleiden bij NT2' op maandagavond 14 januari;
 • Module 4: 'Spreekvaardigheid NT2' op maandagavond 21 januari.

De training wordt gegeven in het Huis van Alles in Bodegraven van 19.00 tot 22.00 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met Josefien Kroon, e-mail j.kroon@samwelzijn.nl, telefoon 06-44428823.

Startersdag

Foto: Lyuda Stinissen

Alphen aan den Rijn - Op maandag 3 december is er een gratis startersdag in het Wellantcollege, georganiseerd door Startersdagen.com, Rabobank en Interpolis. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups. Informatie en aanmelden via de website.
www.startersdagen.com/alphenaandenrijn2018

Beeld: LS Fotografie

Gouden productenelftal

Foto: Marijke Groot

Bodegraven - Keurslager Kamerling heeft negenmaal goud gewonnen op de vakbeurs Slavakto met 100% ambachtelijk gemaakte producten. Afgelopen maand won de keurslager al tweemaal goud met de rookworst en rookworst met kaas tijdens de nationale rookworstkeuring van de Vereniging van Keurslagers. Daar kwamen afgelopen week nog negen gouden medailles bij tijdens de keuring op de Slavakto, waar in totaal 2.000 producten worden ingeleverd door slagers voor de jurybeoordeling.

Het team is trots op het resultaat: "Het is een kroon op ons werk dat het dit jaar gelukt is om zo hoog te scoren. We gaan dit vieren met onze klanten met aantrekkelijke acties en de winactie van een tas voor heerlijke slagersproducten." Het is volgens de keurslager altijd een enorme uitdaging bestaande producten te verfijnen en om geheel nieuwe producten te ontwikkelen. "Wij willen graag uniek zijn met onze producten, want daarmee onderscheiden wij ons van andere slagerijen en verswinkels. Wereldwijd zijn onze grillworsten bijvoorbeeld een groot succes. Zelfs op Curaçao is onze grillworst een fenomeen geworden." Het geheim van de smid voor de gouden bekroningen? "Hiervoor heb je bijzondere ingrediënten nodig die niet altijd te koop zijn: vakbekwaam personeel met de juiste kennis en creativiteit, liefde en passie voor het vak en klantvriendelijkheid, want met een lach smaken de producten nu eenmaal nog lekkerder."

Beeld: Marijke Groot


<kader>

Met goud bekroonde producten

Goud met ster (maximale score)

 • Kamerlings Kalfsstoofschotel door Jetze Kamerling
 • Gerookte kipsalade door Helena van Duuren
 • Pollopizza door Stan Kamerling

Goud

 • Pizzaplaat door Jetze Kamerling
 • Porchetta-rollade gevuld met pancetta, mozzarella en truffel door Mischa Kamerling
 • Grillworst naturel door Mischa Kamerling
 • Grillworst met kaas door Mischa Kamerling
 • Gekookte worst door Mischa Kamerling
 • Cornedbeef door Mischa Kamerling
 • Rookworst door Mischa Kamerling
 • Rookworst met kaas door Mischa Kamerling

Ank neemt afscheid van haar tweede thuis, Zalencentrum De Brug

Ank Troost met haar man Harm Foto: Bert Verver

Reeuwijk - Ank Troost-Kemp, geboren en getogen Boreftse, was bijna 40 jaar werkzaam bij Zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug. Met weemoed heeft ze afscheid genomen. We spreken haar - waar kan het anders - op haar voormalige werkplek, waar ze een inkijkje geeft in die 40 jaar hard, maar met veel voldoening, werken.

In de tijd dat verenigingen nog vanuit de gemeente subsidie kregen voor de zaalhuur, hadden veel verenigingen hun thuisbasis in De Brug. Ank: "Iedere vereniging had zijn vaste avond en na afloop namen de leden vaak gezellig plaats aan de bar. Regelmatig schoven andere Reeuwijkers daar dan bij aan. Zo hadden ze een gezellige avond met elkaar en wij als personeel met hen. Toen de subsidie wegviel, was voor veel verenigingen de huur niet meer op te brengen. Vanaf dat moment werden we een zalencentrum om op die manier draaiende te kunnen blijven. Er zijn nog altijd verschillende verenigingen die hun wekelijkse bijeenkomst in De Brug houden. Maar het aantal is drastisch gedaald."

Feestelijke sfeer

Ank Troost Foto: Bert Verver

"Bruiloften, jubilea, feestavonden van verschillende verenigingen, dan is de sfeer altijd zo feestelijk, daar ga ik in mee. Er zijn heel veel trouwe gasten en bij elk gezelschap paste ik mij met liefde en plezier aan. Voor mij was het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en uiteindelijk met een tevreden gevoel naar huis gaat. Inmiddels ken je iedereen. Zo zijn er al een aantal jaren twee dames die altijd dozen met zakjes dropjes uitdeelden. Als ze kwamen, stond ik al met een karretje klaar om de dozen voor hen naar binnen te rijden. Tijdens de feestavonden van de Kakofonie stond ik altijd achter de zaalbar. Veel van de leden kennen je en het was altijd een vrolijk weerzien. Het is hard en zwaar werk, maar ik heb altijd zoveel schik gehad. Nadat iedereen is vertrokken komt de tijd om even te 'ontladen' en daar deed ik altijd graag aan mee. We hebben wat afgelachen."

Van het toneel verdwijnen

Als het aan Ank had gelegen, was ze in stilte van het toneel verdwenen. Zelf in de belangstelling staan, is niet aan haar besteed. "Bert Verver, de voorzitter van de stichting, vond dat ik dat niet kon maken." Voor haar afscheid eind oktober hadden haar collega's de rode loper uitgelegd. Al zingend heetten ze haar welkom. Zo'n 120 mensen hebben de hand geschud van Ank, haar echtgenoot en zoon Erwin met zijn partner. Onder hen ook de dropjes-dames. Ank: "Ik heb er erg tegenop gezien, maar heb het droog gehouden. Van iedereen werd een foto gemaakt, waarvan een album voor mij wordt gemaakt. Ook de feestkapel WildeBRAZZ kwam afscheid nemen en dat deden ze natuurlijk met muziek. Zo gezellig, er werd gedanst en de polonaise ontbrak niet. Het was grandioos om zo afscheid te kunnen nemen. Met als grootste compliment dat ik al die jaren dezelfde ben gebleven. Zoveel kaarten met lieve teksten, ik heb ze al verschillende keren opnieuw gelezen."

Geweldige collega's

Haar laatste werkdag werd ze verrast door haar collega's. Ank: "Ze kwamen allemaal binnen stuiteren. Met de woorden dat ik die laatste avond toch niet alleen kon afsluiten. Hapjes en een drankje erbij en dat na tien uur 's avonds. Dat had ik niet zien aankomen." En dan wordt het haar toch te machtig als ze terugdenkt aan die laatste, feestelijke avond...


Tekst: Marlien van Leeuwen
Beeld: Bert Verver

Workshop verantwoord gamen voor ouders

Bodegraven - Op woensdag 28 november van 19.30 tot 21.00 uur houdt Jongerenwerk De Zon in samenwerking met Stichting Verantwoord Gamen een workshop over verantwoord gamen voor ouders/verzorgers en professionals. Locatie is het Evertshuis. Overmatig gamen kan leiden tot negatieve gevolgen, zoals minder sociale interactie, gezondheidsproblemen en frictie in het gezinsleven met als minst gewenste resultaat zelfs verslaving door 'onverantwoord game-gedrag'. Tijdens de interactieve workshop krijg je informatie over mogelijke effecten van gamen, zowel positief als negatief, en heb je de mogelijkheid om al je vragen over het game-gedrag van je kind te stellen. Hoe kun je het beste omgaan met gamende kinderen en/of jongeren? Hoe ga je het gesprek aan? Wanneer is gedrag ontoelaatbaar? Aanmelden kan via e-mail ties@dezonbodegraven.nl.

www.verantwoord-gamen.nl

Optreden kinderkoor

Bodegraven - Het kinderkoor Joyful gospel kidz, met kinderen in de leeftijd van groep 3 tot 8 van de basisschool, zong vorige week tijdens de Dankdag-kinderdienst in de Dorpskerk. Er werden verschillende liederen ten gehore gebracht. Het oefenen, onder leiding van Warno Ruting, is in 't Anker.

www.kinderkoorbodegraven.weebly.com

Sinterklaasverhaal (deel 3) door Ruud Kooistra
Sinterklaas en de wonderpen

Het was ineens een drukte van belang in Spanje. Terwijl Sinterklaas het Grote Boek volschreef met de wonderpen, gingen de Pieten in de fabriek hard aan het werk om de cadeautjes in te pakken. Ook de pepernotenfabriek draaide weer op volle toeren, net als de bakkerij. Met een hele grote kruidnootjestaart kwam Bakpiet naar het kantoor waar Sinterklaas het Grote Boek al half vol had geschreven met de kindernamen en cadeautjes. De wonderpen was niet te stoppen! Maar Sinterklaas moest nog veel meer regelen en dus mocht Hoofdpiet ook even de pen vasthouden.

"Goed vasthouden Piet, de pen schrijft vanzelf, kan je dat? Ik ga even kijken waar de nieuwe boot blijft!" Natuurlijk kon Piet dat. Met een glimlach pakte hij de pen en ging schrijven. Verbaasd keek Piet naar wat de pen deed. Die schreef geen namen en cadeautjes, de pen schreef heel wat anders! "Sinterklaas die oude baas, lust heel graag zoete pindakaas!" Dat was heel gek, de pen schreef wat Piet dacht. En Piet dacht nog meer: "Sinterklaas is jarig, geef hem een taart, misschien blijft hij wel plakken, in zijn lange baard!"

Piet schrok, dit mocht Sinterklaas niet lezen. Maar de wonderpen kon niet stoppen, die schreef alle gedachten van Piet achter elkaar op. Bang gaf Piet de pen snel door aan Pedra die net binnenkwam om de taart aan te snijden. "Hier, probeer jij maar wat te schrijven in het boek, ik denk niet dat Sinterklaas blij is met wat ik heb geschreven!" Even dacht Pedra diep na, maar toen schreef ze in zwierige letters: 'Lieve Sinterklaas, fijn dat uw pen het weer doet, schrijf het boek maar snel vol, dan komt alles weer goed!"

Toen Sinterklaas weer terug was vanuit de haven moest hij hard lachen toen hij de gedichtjes van Piet in het grote boek las. "Haha, die Piet. Die maakt altijd grapjes over mij. En Pedra, wat heb jij lief geschreven zeg. Jij krijgt een extra groot stuk taart, en Pedro ook. En jij Piet, jij krijgt niks! Haha, grapje." Opgelucht haalde Zwarte Piet adem. Sinterklaas werd gelukkig nooit boos op hem.

"Ik ben net bij de boot wezen kijken," zei Sinterklaas met zijn zware stem. "En dat is een mooie grote boot zeg, al zeg ik het zelf. Echt prachtig! Piet, regel jij snel alles in de fabriek? Alle cadeautjes die klaar zijn, kunnen in de vrachtwagen en naar de boot worden gebracht, hij ligt in de haven. Ondertussen ga ik met Pedro en Pedra bij de oude boot kijken. Opruimpiet heeft iets gevonden onder de boot."

Bij de oude pakjesboot was niet veel veranderd, nog steeds hing de boot scheef in het water. Sinterklaas was nog altijd verdrietig toen hij zijn oude boot zag. Samen met de kinderen liep hij naar Opruimpiet die bij de achterkant van de boot stond te wachten. "Wat heb jij gevonden Piet," vroeg Sinterklaas nieuwsgierig. "Volgens mij ligt het Grote Boek daar in de bagger, Sinterklaas, onder water, vlak bij de boot."

Verbaasd keek Sinterklaas naar de plek die Zwarte Piet aanwees. "Je hebt gelijk Piet, daar ligt het Grote Boek! Maar hoe kan dat, we hadden toch al een boek uit het water gehaald?" Pedra gaf antwoord: "Misschien is dit wel het echte Grote Boek, Sinterklaas, en was dat andere boek uw reserveboek!" Sinterklaas beaamde dat: "Weet je Pedra, ik denk dat je gelijk hebt! Laten we het boek er snel uithalen dan kunnen we het bekijken. Alleen, hoe doen we dat?"

Hier had Pedro een oplossing voor. "Kijk Sinterklaas, ik heb uw hengel gevonden. Ik spring wel in het water, het is hier toch niet diep. En dan doe ik het haakje door de kaft en dan kunt u het boek omhoog vissen." Meteen liet Pedro zich in het water zakken. Het was inderdaad niet diep, hij bleef tot aan zijn buik droog, maar toen hij een stap richting het boek deed, zakte hij plotseling ver weg in de modder, kopje onder! Met veel kabaal kwam hij snel weer boven, met het boek aan de haak. "Blub, blub, hé bah, bagger. Draaien maar Sinterklaas," riep Pedro terwijl hij de modder uit zijn ogen veegde. "Maar blub, pas op, het is heel zwaar!"

Terwijl Sinterklaas het boek voorzichtig uit het water viste, klom Pedro weer op de kade, maar wat zag hij er uit! Hij zat helemaal onder de bagger, zelfs in zijn oren zat vieze zwarte prut. Maar ook het Grote Boek dat Sinterklaas ondertussen uit het water had gehaald, zag er niet uit. Het was doorweekt en er zat zoveel zwarte modder op dat je bijna de rode kleur niet meer zag. Maar ondanks dat was Sinterklaas toch heel blij. "Wat geweldig dat we het echte Grote Boek toch nog gevonden hebben, dank jullie wel voor jullie hulp, kinderen," zei Sinterklaas vol liefde. "Maar wat gaan we met dit vieze boek doen?"

"Dat weet ik wel Sinterklaas, ik weet iets heel leuks, ook al is het boek ontzettend vies," zei Pedro geheimzinnig. "Ik weet het ook," reageerde Pedra lachend. "En als alle kinderen het ook willen weten, moeten ze aanstaande zaterdag om 14.00 uur allemaal naar Bodegraven centrum komen naar het feest van Sinterklaas op het Raadhuisplein!"

Het Grote Sinterklaasorkest

Bodegraven - Gezellig samen sinterklaasliedjes spelen. Dat kan op zaterdag 1 december van 14.00 tot 17.00 uur in het Evertshuis. Belangstellenden kunnen meespelen met het Grote Sinterklaasorkest. De bladmuziek van de liedjes krijg je van tevoren. We gaan eerst met z'n allen oefenen en na een kleine pauze, geven we om circa 16.00 uur een uitvoering voor iedereen die wil komen luisteren. Als je graag nog een liedje solo wilt spelen, of met een klein groepje, dan kan dat natuurlijk ook. Geef dat dan graag van tevoren even door. Deelname kost € 2,50 voor leerlingen van het Muziek Collectief Bodegraven en De Wissel. Andere kinderen die willen meedoen, betalen € 3,00. Wel graag van tevoren opgeven.

www.hetmuziekcollectief.nl

zaterdag 17 november

Aankomst Sinterklaas in Bodegraven

Bodegraven - Om 14.00 uur komt de pakjesboot met Sinterklaas en zijn Pieten in de sluis van Bodegraven aan. Om 14.30 uur arriveert het gezelschap op het Raadhuisplein.

Najaarsconcert OBK

Waarder - OBK geeft haar najaarsconcert in de PKN Gereformeerde Kerk. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.

www.facebook.com/OBKDriebruggen

Koffielikeur maken

Reeuwijk - In het Streekmuseum Reeuwijk is er om 14.30 uur een demonstratie koffielikeur maken.

www.streekmuseumreeuwijk.nl

Vreemde gasten

Bodegraven - Music Generations komt naar het Evertshuis met de prachtige muziekverhalen voorstelling 'Vreemde Gasten'. Met een multicultureel gezelschap, lokaal talent en een gastoptreden van Gharib Ali. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Reeuwijkse Houtcross

Reeuwijk - De 16e editie van de Reeuwijkse Houtcross. De start en finish van alle afstanden vinden plaats in recreatiegebied 'De Reeuwijkse Hout'.

www.sportclubreeuwijk.nl

Zangmiddag Brugkerk

Nieuwerbrug - Zangmiddag in de Brugkerk met het Christelijk Gemengd Koor Nieuwerbrug o.l.v. Pia Schütz. Meezingen is niet verplicht, maar wel toegestaan. Aanvang 15.00 uur. Als u er heen wilt en vervoersproblemen hebt, kunt u contact opnemen met Arida Mourits, telefoon 06-10988767.

donderdag 15 november

Lezing over slagers, vlees en kunst

Reeuwijk - Om 20.00 uur begint in Streekmuseum Reeuwijk een leuke lezing over slagers, vlees en kunst. Peter Sluisman is antiquair geweest, heeft in de slagersbranche gewerkt en weet over al deze zaken een mooi verhaal te vertellen. Entree: € 5,00. Aanmelden via e-mail info@streekmuseumreeuwijk.nl.

Cabaret Roué Verveer

Bodegraven – Voorstelling van Heppie de Peppie van Roué Verveer in het Evertshuis. Aanvang 20.30 uur

www.evertshuis

vrijdag 16 november

Gezellige bingo

Bodegraven - In De Meent is er van 14.30 tot 16.00 uur een bingo. Kosten: € 5,50, inclusief koffie of thee.

zondag 18 november

Zondagmiddagconcert

Bodegraven - Concert van het Bodegraafs Vocaal Ensemble, aanvang 15.00 uur. Locatie: Evertshuis. Toegangskaarten kosten € 10,00.

www.bodegraafsvocaalensemble.nl

Sunday Half Hour

Bodegraven - Sunday Half Hour, een korte, laagdrempelige dienst in de Lutherkerk. Aanvang: 11.30 uur. Karin van der Weiden leidt de dienst en de muziek wordt verzorgd door Revelation, de jongerenband van de Emmaüsgemeente.

maandag 19 november

Alzheimer Café

Reeuwijk - Alzheimer Café van Midden-Holland in De Reehorst. Inloop vanaf 19.15 uur, de toegang is gratis en de avond duurt tot ongeveer 21.15 uur. Marieke de Goede van Alzheimer Nederland spreekt over het Project Dementievriendelijke Samenleving. Het is een onderwerp dat ook de aandacht heeft van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Oude beelden Driebruggen

Driebruggen - Film van twintig jaar geleden over mensen, verenigingen, bedrijven en straten van toen. Te zien van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis van Alles in Driebruggen. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

woensdag 21 november

Jeugdfilm Sinterklaas

Bodegraven - In het Evertshuis draait de film Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 6,00.

www.evertshuis.nl

Workshop van Gogh

Bodegraven - Naar aanleiding van het tv-programma 'Krabbé zoekt van Gogh' is er van 19.00 tot 22.00 in Hoek 29 een workshop schilderen van het amandeltakje in glas van Vincent van Gogh.

www.nisettdewit.nl

donderdag 22 november

Vaarwel 2018

Bodegraven - Cabaret van Sjaak Bral. Zijn voorstelling is te zien in het Evertshuis. Sjaak Bral is de enige cabaretier die al eenentwintig jaar in z'n eentje een oudejaarsconference naar de theaters brengt. Non-stop. Altijd actueel. Vlammend en vertederend. Met bravoure en humor. Aanvang 20.30 uur. Entree: € 20,00.

www.evertshuis.nl

Lezingen over kerk en Israël

Bodegraven - Dominee Theo Niemeijer houdt een voordracht over 'Kerk en Israël; één of twee volken van God'. Locatie; 't Anker, Pastorieplein 2. Aanvang 20.00 uur. Toegang is vrij.

Programma Sinterklaasintochten

Foto: BOB Bodegraven

Bodegraven-Reeuwijk - Sinterklaas en zijn Pieten zijn onderweg naar onze gemeente. Er staat hen een druk doch gezellig programma te wachten in onze kernen. En reken maar dat zij overal feestelijk worden onthaald door de kinderen en hun ouders. Alle intochten hebben wij in een overzicht bijeengebracht.

Zaterdag 17 november

Bodegraven centrum

14.00 uur                 Aankomst van de pakjesboot in de sluis van Bodegraven. De beste plek om de Sint en Pieten goed te zien, is aan de Rijnkade-zijde van de brug. Als de boot in de sluis is, zal de boot nog een stukje doorvaren en stapt Sinterklaas op zijn schimmel.

14.15 uur                 Sint en Pieten maken een tocht door het centrum van Bodegraven, onder muzikale begeleiding van het Sint's Hoforkest. En er zijn ook acrobatische Pieten bij.

14.30 uur                 Aankomst van Sinterklaas en de Pieten op het Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein staat een speciale brievenbus voor het inleveren van de mooie BOV-kleurplaten.

15.30 uur                 Vertrek van de Sint en Pieten.

Zaterdag 24 november

Bodegraven winkelcentrum Broekvelden

11.00 - 11.30 uur        Sint en Pieten bezoeken winkelcentrum Broekvelden.

Bodegraven Rijnhoek Plaza

11.45 - 12.15 uur        Sint en Pieten komen op bezoek in Rijnhoek Plaza.

Nieuwerbrug

12.15 - 12.30 uur        Aankomt Sinterklaas en Pieten bij de Tolbrug in de Bruggemeesterstraat. Als de Sint en Pieten aan wal zijn, is het tijd voor handen schudden en foto's maken. Vervolgens maken zij een rondrit door het dorp.

13.30 - 15.00 uur        Feest van Sinterklaas in het Wierickehuis voor de kinderen t/m groep 6; entree is € 2,50, www.sintnieuwerbrug.nl.

Reeuwijk-Dorp

9.45 uur                 Verzamelen op het parkeerterrein van Vergeer Holland aan de Reewal.

10.00 uur                 Aankomst van Sinterklaas, gevolgd door een optocht.

10.30 uur                 Sinterklaasfeest in Gasterij Vergeer.

12.00 uur                 Vertrek Sinterklaas.

Reeuwijk-Brug

12.00 uur                 Aankomst Sinterklaas en Pieten bij De Brug.

12.30 - 14.30 uur        Beat the Piet bij winkelcentrum Miereakker.

13.30 uur                 Aankomst Sinterklaas en zijn gevolg bij winkelcentrum Bruggehoofd.

14.30 - 15.30 uur        Pietenfeest met Discopiet voor groep 1 t/m 5 in De Brug.

15.30 uur                 Cadeaufeest; bij de uitgang ontvang je de plek waar Piet jouw cadeautje heeft verstopt.

Waarder

10.00 uur                 Sinterklaas en zijn Pieten arriveren op ludieke wijze bij de PWAschool; ze worden binnengehaald door de kinderen onder muzikale begeleiding van de Knotwilgen.

10.15-11.00 uur         Rondtoer door het dorp.

11.00 uur                 Terugkeer op school, met aansluitend prijsuitreiking, huldiging en zingen en dansen met de Pieten. Na afloop kunnen de kinderen (en hun ouders) met de Sint en de Pieten op de foto.

Driebruggen

13.30 uur                 Verzamelen met optredens dansvereniging bij de brug.

14.00 uur                 Aankomst Sinterklaas en Pieten.

14.45 uur                 Kinderfeest in het Dorpshuis (met om 15.30 uur clown Abatcho en van 15.45 tot 16.30 Pietendisco).

Amsterdam in Reedeurp

Prins Harry van Bloemendaal met hofdames Manon en Astrid

Reeuwijk - De Pronkzitting van carnavalsvereniging de Reedeurpenarren had afgelopen zaterdagavond een Amsterdams tintje. De avond werd door familie Van der Werf in Oudhollandse kledij geopend met een extra groot orgel met de klassieker 'Aan de Amsterdamse grachten'. Hoogtepunt van de avond was de onthulling van de nieuwe Prins Harry van Bloemendaal en de hofdames Manon van den Akker en Astrid Hogenelst.

De Twinkels mochten als jongste dansgroep van de vereniging het spits afbijten met hun showdans. Later op de avond volgden de Vonkjes, Vlammen en Sterren met hun garde- en showdansen. Bertus Snel, Marcel van Leeuwen en Annet Spruit verzorgden een gezellige Hazes-medley, waarbij het publiek uit volle borst kon meezingen.

Familie Van der Werf in Amsterdamse kledij met 'Aan de Amsterdamse grachten'

Elk jaar wordt een lid die veel voor de vereniging heeft betekend, onderscheiden met de Stekelbaars. Dit jaar viel die eer ten deel aan Leonie Bitter voor haar jarenlange inzet in het bestuur. Laura van Delft, ook oud-bestuurslid, mag zich voortaan erelid van de vereniging noemen vanwege haar uitzonderlijke inzet voor de vereniging. Onder andere het begeleiden van de hofdames heeft Laura jarenlang met verve gedaan.

Komische parodie

De zussen Rosanne en Silvana Spruit kwamen als Japanse toeristen aan op Schiphol, waarbij de promofilm over Amsterdam voornamelijk de Reedeurpse glorie liet zien. Hierin werd onder andere de drukte op de Amsterdamse grachten afgezet tegen de prachtige Reeuwijkse plassen en de wachtrij voor het Rijksmuseum werd vergeleken met de Oudheidkamer. De vriendengroep van gelegenheidskroeg 't Lammetje verzorgde met 'het Lamme Schaap' een komische parodie op 't Schaep met de 5 pooten', waarin onder andere het bekende 'We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen, nietwaar?' naar voren kwam.

Onder de narrenkoppen kwamen de nieuwe Prins en hofdames tevoorschijn. De schoonzusjes Manon en Astrid gaan komend jaar als hofdames met hun Prins Harry van Bloemendaal (Harry Weck) voorop in de carnavalsoptocht. Het nieuwe trio maakte er op het podium met artiest Michiel de Ruijter direct een Hollands feestje van.

Knalfeest

De avond werd afgesloten met een sensuele act, waarbij Madeline Geenen een spectaculaire paaldans-act gaf, gevolgd door een strak ingestudeerde dans act door Marieke en Femke de Wit, Sabien Verdonk, Patricia Spa en Maura Verkleij. DJ Raimster zorgde er tenslotte voor dat het nieuwe carnavalsseizoen met een knalfeest werd geopend.

Winterfair

Zwammerdam - Op vrijdag 23 november om 16.00 uur start de Winterfair van Zwammerdam in de Zwanenburcht aan de Buitendorpstraat 5. Tot 21.00 uur kun je rondkijken, sfeer proeven, ideeën opdoen en natuurlijk ook aankopen doen. Lekker slenteren langs de kramen met 'hebbedingen', tuinornamenten, de zeepkist, bloembollen, kettingen, brocante en natuurlijk de 'welness-hoek'. Tevens is er een uitgebreid culinaire gedeelte, zodat je gezellig iets kunt nuttigen. Verder zijn er een fotopunt voor een originele foto en de nostalgische koffiehoek. Ook aan de kinderen wordt gedacht: 'eenmanscircus Allerhandt' komt weer langs en je kunt je laten schminken. Je kunt zelfs kijken naar een demonstratie van een glasblazer. De entree van de Winterfair is gratis.

www.zwammerdam.net

Handen ineengeslagen voor herstelplan plas Ravensberg

Foto: Watersnip Advies

Reeuwijk - Al jaren zijn er bij inwoners en organisaties die het Reeuwijkse Plassengebied een warm hart toedragen, grote zorgen over het behoud van de kwaliteit van het gebied. Onder andere over de natuurplas Ravensberg, waar het verval van de eilanden aanzienlijk is. Daarom is door de Stichting Veen, het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP) en de gemeente een project gestart met als doelstelling te onderzoeken op welke wijze de eilanden beter en duurzaam beschermd kunnen worden, zodat het waardevolle eilandensemble in zijn huidige, onbebouwde vorm behouden kan blijven.

Bij het behoud van de kwaliteit van het plassengebied gaat het niet alleen om de waterkwaliteit, maar ook om het behoud van de natuur- en landschapswaarden en de cultuurhistorische aspecten. De laatste jaren is er veel geld geïnvesteerd in herstelprojecten. Het meest opvallend is wellicht de miljoeneninvestering die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gedaan in de aanleg en het herstel van natuurvriendelijke oevers. Ook veel particulieren hebben, vaak gesteund door het stimuleringsfonds van de Stichting Veen, daaraan een steentje bijgedragen. Aan de natuurplas Ravensberg is relatief weinig aandacht besteed. Tot nu.

Foto: Bert Verver

John van Gemeren en Andrea Grim van Watersnip Advies, het bedrijf dat van de gemeente opdracht heeft gekregen om een startnota over de aanpak op te stellen, vertellen dat zij zich richten op een drietal aspecten:

 1. Het aantonen van de urgentie voor behoud en herstel van de eilanden in de Ravensberg;
 2. het verrichten van een eerste verkenning naar de benodigde geldstromen op basis van het inmeten van oeverlengtes en waterdieptes;
 3. het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor een complete herstelactie.

Niet geheel verrassend toonde het onderzoek aan dat veel eilanden toe zijn aan een grondige herstelbeurt. En dat het nodig is te komen tot een doelmatig beheer om de eilanden duurzaam in stand te houden.

Draagvlak

Omdat de plas Ravensberg, met een oppervlakte van zo'n 150 hectare, voor het overgrote deel eigendom van particulieren is, komt voor een herstelproject de eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en betrokkenheid van de eigenaren meer centraal te staan. Om de ambities te kunnen waarmaken, is een stevig draagvlak bij de eigenaren dan ook absoluut noodzakelijk. Met een beperkt budget start de Pilot Herstel eilanden Plas Ravensberg. Doel is voorlopers te stimuleren actie te ondernemen om herstelmaatregelen uit te voeren en daarmee als voorbeeld te dienen voor volgers. Het herstel is gericht op het creëren van een uitgangssituatie voor de ontwikkeling van vegetatie. Eigenaren worden uitgedaagd met creatieve oplossingen te komen voor oeverherstel. Het is daarbij de wens om tot een samenwerkingsverband te komen om uitvoering te geven aan het vervolg van de aanbevelingen uit de startnota.

Om de eigenaren mee te nemen in het proces werd onlangs een zeer goed bezochte informatiebijeenkomst gehouden. Wethouder Robèrt Smits (portefeuille natuur) opende de avond met een pakkende toespraak. Daarin sprak hij de gemeentelijke steun uit voor een herstelplan, omdat de gemeente wil dat het complete eilandencomplex in zijn huidige onbebouwde staat behouden blijft voor de toekomst. Deze positieve start zette de toon voor de avond. John van Gemeren lichtte de voorlopige herstelnota toe en prikkelde de eigenaren om zelf creatief te werken aan herstel van beschermende begroeiing rond de eilanden. Andrea Grim, adviseur bij Watersnip, presenteerde een actie om eigenaren op korte termijn een bijdrage te geven in de vorm van palen. De eigenaren hebben tot 20 november de tijd om te laten weten of zij een beperkt aantal palen willen ontvangen om herstel van bedreigde en ernstig bedreigde eilanden nog dit jaar aan te pakken met het geleverde materiaal.

Natuur ervaren tijdens werkdag

De werkgroep Vrijwillig landschapsbeheer van het IVN IJssel en Gouwe gaat de teloorgang van een aantal eilanden in de plas Ravensberg aan het hart. Daarom organiseert de werkgroep al jaren met een grote regelmaat werkdagen op de eilanden in die plas. Op zaterdag 24 november gaat een groep vrijwilligers aan de slag op eiland de Grote Akker. Bomen worden geknot en gesnoeid. Dit levert palen en takkenbossen op, waarmee een begin kan worden gemaakt met het herstel van de meest bedreigde oevers. Door de oevers vrij te maken van houtopslag, wordt de groei van oevervegetatie (onder andere riet) bevorderd. Er is veel werk te doen, dus iedereen die een dag in de natuur de handen uit de mouwen wil steken, is van harte welkom. Aanmelden via e-mail t@neringbogel.demon.nl. Het IVN zorgt voor soep. De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de steiger achter de kerk van Sluipwijk. De werkdag eindigt rond 15.00 uur.

Ook de Wildbeheereenheid Reeuwijk en Omstreken (WBE) is een warm voorstander van het behoud van de eilanden. Van oudsher is er altijd gejaagd op de plassen en met veel kennis en kunde werden de eilanden behouden en onderhouden. Door verandering van de wetgeving, waarbij de jachtgebieden vergroot werden van 1 naar 40 hectare, verdween de animo om de eilanden te behouden. Omdat de WBE het behoud van het erfgoed echter van groot belang vindt, wil ook deze organisatie een plan opstellen voor een goed beheer en behoud. Om daartoe een eerste stap te zetten wordt eveneens op zaterdag 24 november het eerste eiland 'bij de kop' genomen. Leden van de WBE worden opgeroepen aan deze werkdag deel te nemen maar ook andere belangstellenden zijn welkom. De deelnemers verzamelen zich om 9.00 uur op de hoek Bosmankade/Zoetendijk. De lunch wordt gezamenlijk met de IVN-groep genuttigd.

Tekst: Bert Verver

Beeld: Bert Verver en Watersnip Advies

Uw eigen kijk

In de rij voor de griepprik bij het Medisch Centrum Reeuwijk, waar op volle sterkte door het medisch personeel werd geprikt. Beeld: Christiaan van Zwieten

Bodegraven-Reeuwijk - Stuit u op een mooi, apart of ontroerend tafereel? Maak er dan een foto van en stuur deze in naar redactie@kobr.nl. Dat kan een foto van natuur, (huis)dieren, activiteiten, bijzonderheden, menselijke eigenaardigheden of iets anders zijn. Het fotopodium is aan u. Stuur een foto in, inclusief in een of twee zinnen over het 'wat en waar' van de foto, alsmede uw naam die wij bij de foto vermelden. Wij maken een selectie van de mooiste foto's.

‘Dubbele spiegeling’ met links ‘Een molen aan een poldervaart’ van P.J.C. Gabriel (ca. 1889) en rechts de Eendrachtsmolen te Zevenhuizen op 4 november 2018. Beeld: Paul Verkroost
Gele herfstkleuren in het sportpark achter de velden van voetbalclub Rohda. Beeld: Annet Lansweers
Beeld: E. Korevaar
Een hoornaar die zich te goed doet aan een appel. Beeld: Julia van Vliet
Sperwer heeft een mus te pakken. Beeld: Jan Hassing
Prachtige zonsondergang weerspiegeld in het water in het Limespark. Beeld: Machiel Haasjes
Echt herfst. Beeld: Rianne Oudshoorn
Zo mooi kunnen bomen zijn in de reflectie van het water. Beeld: Joke Zweers
Prachtige herfstkleuren langs de Breevaart in Reeuwijk. Beeld: Henny Baars

Feestelijke waarderingsavond rond mantelzorg

Foto: Wim de Boevère

Bodegraven-Reeuwijk - Mantelzorgplatform Bodegraven-Reeuwijk hield afgelopen zaterdag in het Nieuwerbrugse Wierickehuis een bijzondere avond. Een avond waarop aandacht werd besteed aan de vele actieve vrijwilligers die zich in onze gemeente met mantelzorg bezighouden én de personen die de mantelzorgers vaak een steuntje in de rug geven als dat nodig is. Tijdens deze avond, waarop de de ruim honderd aanwezigen werden getrakteerd op een heerlijk diner en muzikale entertainment, is ook de ‘Mantelzorg Award’ uitgereikt aan Marja de Knikker uit Bodegraven. Zij geeft die ondersteuning aan mantelzorgers in haar omgeving.

De Mantelzorg Award is voor het eerst uitgereikt in onze gemeente. Een aantal maanden geleden is het mantelzorgplatform in onze gemeente benaderd door Cora Postema. Zij heeft vorig jaar, samen met een aantal andere betrokkenen, de Mantelzorg Awards op landelijk niveau georganiseerd. Cora heeft gevraagd om dit hier lokaal ook te organiseren als blijk van waardering voor de grote groep vrijwillige mantelzorgondersteuners die toch een onmisbare steunpilaar voor velen zijn.

Inwoners konden de afgelopen weken personen hiervoor aanmelden. Wie nu de beste of meest toegewijde mantelzorgondersteuner is, blijft natuurlijk moeilijk te beoordelen en daarom is er een onafhankelijke jury samengesteld die uit de ingebrachte aanmeldingen en latere nominaties een winnaar heeft aangewezen. Deze jury bestond uit Ramona van Burik van het Sociaal Team, Lisa Hendriks van Mantelzorg Centraal en Jan Kromwijk, een inwoner uit Gouda. Marja de Knikker mocht als winnaar behalve een fors bloemboeket een bronzen kunstwerkje in ontvangst nemen. Wethouder Kees Oskam feliciteerde haar en benadrukte in enkele korte woorden nog eens het belang van mantelzorgers en mantelzorgondersteuners.

Foto: Wim de Boevère
Foto: Wim de Boevère
Marja de Knikker uit Bodegraven is bekroond met de Mantelzorg Award voor haar steun aan mantelzorgers Foto: Wim de Boevère
Foto: Wim de Boevère

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Onbetaalbaar

Onbetaalbaar

Er is niets zo eerlijk verdeeld als tijd. Iedereen krijgt dagelijks 24 uur, niet meer en niet minder. Wat je met die tijd doet, is aan jou. Een deel van de tijd besteden we aan werk. Werk waarmee je een inkomen vergaart, maar ook veel werk-om-niet. We doen iets belangeloos voor een ander. Soms is dat direct zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer je voor een ander zorgt: boodschappen doen, helpen in de huishouding, maar soms ook echte verzorgingstaken. Al ruim twintig jaar wordt jaarlijks op 10 november een Dag van de Mantelzorg gehouden, als waardering voor de inzet van de mantelzorgers.

Minder direct zichtbaar, maar net zo belangrijk, zijn de vele vrijwilligers die regelmatig in touw zijn voor de samenleving. Samen met SAM Vrijwilligerscentrale zet deze krant maandelijks een vrijwilliger in het zonnetje. Vrijwilligerswerk klinkt vrijblijvend, maar het is het allerminst. Het accent ligt op het woord 'werk', met de daarbij horende verantwoordelijkheden.

In de afgelopen jaren heb ik mogen meekijken in de organisatie van het Evertshuis. Daar wordt veel, heel veel werk verstouwd door vrijwilligers: het programmeren van films, verzorgen van uitjes naar bijvoorbeeld musea, het maandelijkse kunstcafé en de inrichting van exposities, om maar wat te noemen. Ook wordt de coördinatie van het succesvolle Bravo-project door het Evertshuis gedaan. Mede door een groepje enthousiaste personen die belangeloos hun energie steken in het project, kunnen veel kinderen kennismaken met allerlei activiteiten in onze gemeente.

Hoeveel van de 24 uur per dag wij kunnen inzetten voor een ander, verschilt per persoon. De een heeft nu eenmaal meer tijd beschikbaar dan een ander. De Dag van de Mantelzorg (10 november) en Nationale Vrijwilligersdag (7 december) zijn er niet om de meetlat te leggen bij ieders inzet. Het zijn dagen waarop we beseffen dat de samenleving niet kan functioneren zonder belangeloze inzet van velen.

Samen aan tafel in Waarder

Foto: Wim de Boevère

Waarder - De eters van het tweemaal per maand door vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk in Waarder georganiseerde ‘Samen aan tafel’ werden afgelopen vrijdag door de ‘Pannen voor Mannen’ kookgroep welkom onthaald in de Huiskamer van Waarder. De 27 deelnemers konden kiezen uit drie verschillende puur Hollandse maaltijden, voorafgegaan door een eveneens huisgemaakte kippensoep. Er was keuze uit stamppot van zuurkool, boerenkool of hutspot, voorzien van een lekker stuk rookworst. Natuurlijk ontbraken daarbij de drankjes niet. Aan het eind van de maaltijd was er nog een heerlijk toetje, gevolgd door koffie of thee naar keuze. Zo konden de aanwezigen gezellig nagenieten van deze heerlijke maaltijd.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Huisdierennieuws

Vermist

 • Bodegraven, Noordzijde: kater Panter, zwart met wit.
 • Bodegraven, De Werf: kater Snuffie, zwartgrijs cypers, witte borst en voetjes, gestreepte staart, erg grote kat.
 • Bodegraven, Vlietkade: kater Tom, Siberische kat, halflangharig, black tabby bruingrijs/zwart.
 • Bodegraven, Sportlaan: poes Sweety, wit lapje/schildpad.

Gevonden

 • Bodegraven, A12: kat, grijs-cypers, wit.
 • Bodegraven, Kerkstraat: rode kat.
 • Bodegraven, Kerkstraat: kat, rood met witte vlekken.
 • Bodegraven, Johan de Witstraat: kat, zwart, bruin, wit, tijgerprint. Achterpootjes half wit, wit neusje, witte voorpootjes.
 • Driebruggen, Hoogeind: lapjeskat, zwart, wit, bruin, rood.
 • Reeuwijk, Reeuwijksehoutwal: Roodwangschildpad.
 • Reeuwijk, Van Staverenstraat: poes, klein, cypers grijs, geen wit.

Informatie

Dierenhulpverlening Woerden, www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Cadeaumarkt

Nieuwkoop - Van 17 t/m 25 november is in het Reghthuys een leuke cadeaumarkt opgezet. Ongeveer twintig kunstenaars zijn gevraagd om met originele werken te komen in een prijs die past bij 'de cadeausfeer'. Sieraden, sjaals, keramiek, etsen, hout en textiel, gerecycleerde blikjes die nu in geweldige insecten zijn omgetoverd, er worden uitsluitend originele cadeaus verkocht. Openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur. Op maandag en dinsdag is het Regthuys niet open.

Financiële meevaller uit stroppenpot Jeugdzorg

Bodegraven-Reeuwijk - Het merendeel van de overheidsorganen kampt met structurele en vaak nog oplopende tekorten op het gebied van jeugdzorg. Dit is sinds de transitie van het sociaal domein naar de gemeenten enkele jaren geleden. Ook gemeente Bodegraven-Reeuwijk worstelt, ondanks alle genomen maatregelen om bij te sturen, met een voortdurend tekort. Over de jaren 2016 en 2017 bedroeg dat tekort zo'n 2,5 miljoen euro. Om de gemeente tegemoet te komen heeft de rijksoverheid een eenmalige stroppenpot van 250 miljoen euro ingesteld. Doordat de gemeente het tekort in de begrotingen inzichtelijk heeft gehouden, kan een beroep worden gedaan op die stroppenpot. De gemeenten die voor de tekorten eigen voorzieningen hebben getroffen, kunnen dat niet. De keus van gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft goed uitgepakt, want onlangs werd het bericht ontvangen dat de gemeente een bedrag van maar liefst 888.215 euro tegemoet kan zien als compensatie voor het tekort. Overigens blijft de gemeente wel aandringen op een structurele oplossing, sneller dan 2021, het jaar dat het model wordt herzien. Daarvoor werd op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een motie ingediend, die door de deelnemers werd aangenomen, ondanks een negatief advies van het bestuur. Wethouder Knol geeft overigens aan dat de gemeente de cijfers voor de jeugdzorg nog aan een nadere analyse zal onderwerpen, niet alleen ter ondersteuning van de bij de VNG ingezette lobby maar ook om richting te geven aan dit onderwerp in de kadernota volgend jaar.

Tekst: Bert Verver

Hippe Piet in het theater

Hippe Piet in het theater

Gouda - Zaterdagmiddag 1 december is er een Sinterklaas familietheatervoorstelling in Cultuurhuis Garenspinnerij. Kinderen, 'jong en oud', kunnen hun helden Hippe Piet, Schoentjes Piet en Sinterklaas in het echt ontmoeten. Alle kinderen met hun ouders worden hartelijk ontvangen bij de ingang door echte Pieten. In de foyer kunnen de kinderen een glittertatoeage laten zetten, zich laten schminken en spellen spelen. Tijdens de theatervoorstelling zitten er echte Pieten tussen de gasten. Na de voorstelling kunnen alle kinderen met de cast op de foto tijdens de meet-and-greet en krijgen ze een leuke verrassing mee naar huis.

www.entertainmentxxl.nl

Lampionnenplezier in Waarder

Foto: Wim de Boevère

Waarder - Zo'n veertig kinderen hebben met (deels zelfgemaakte) prachtige lampionnen zaterdagavond een spectaculair feestelijk rondje door het dorp gemaakt. De stoet vertrok vanaf de Prinses Maximalaan voor de Prins Willem Alexanderschool en kwam daar ook weer terug. Bij de terugkomst kon iedereen nog even nagenieten, compleet met een lekker drankje. De organisatie was in handen van Speeltuinvereniging Speelvreugd in Waarder.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Voorlichtingsavond over Angst

Voorlichtingsavond over Angst

Gouda - Een wee gevoel in je maag, zwetende handen, het gevoel dat je keel dichtzit en een licht of duizelig gevoel in je hoofd? Dat zijn symptomen van angst. Dinsdag 20 november is er in Gouda een gratis voorlichtingsavond over Angst. De avond start om 19.30 uur in de Veste aan de Ridder van Catsweg 300. Aanmelden is niet nodig.

www.rivierduinen.nl/agenda

Vreemde gasten

Bodegraven - Zaterdag 17 november komt Music Generations naar het Evertshuis. Ze brengen de prachtige muziekverhalen voorstelling 'Vreemde Gasten' met een multicultureel gezelschap, lokaal talent en een gastoptreden van zanger en ud-speler Gharib Ali. Tussen de Syrische, Ethiopische en Nederlandse liedjes vertellen en rappen jonge en oudere talenten van hier en ver hun verhaal over vluchten en gastvrijheid. Muzikale leiding door Paul Mayer, naar een idee van Conny Groot. 'Vreemde Gasten' is gebaseerd op de Griekse mythe van het oude echtpaar Philémon en Baucis dat hun gastvrijheid beloond ziet worden door de goden Zeus en Hermes. Het gaat over hoop en over verantwoordelijkheid nemen en over het werken aan een nieuw bestaan. Tickets kosten € 17,50. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Albert Heijn even gesloten wegens alarm

Bodegraven - Albert Heijn in Bodegraven is afgelopen maandagmiddag ruim anderhalf uur gesloten geweest door een alarmmelding. Klanten en personeel moesten direct de zaak verlaten. Een zorgzame buurtbewoonster kwam dekens voor het personeel tegen de kou brengen. Een in de haast opgetrommelde servicemonteur meldde na grondig onderzoek dat het CO2-alarm van een koeling door een nog onbekende oorzaak is afgegaan. Nadat metingen uitwezen dat er geen gevaar was, kon Albert Heijn na ruim anderhalf uur de deuren weer openen.

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

De dorpen gaan zich ontwikkelen in rustige tijden

Foto: Cock Karssen

Verhalen uit het archief

Door Cock Karssen

Na de onrustige tijden met moord, brand en verwoesting beginnen de dorpen zich langzaam te herstellen. Bodegraven werd niet alleen weer opgebouwd, maar het werd ook groter en mooier dan vóór die tijd. Het dorp, dat bestuurd werd door een schout met zeven schepenen, kwam in rustiger vaarwater terecht. Bekend is dat Dirk van Dobben voor 1662 schout was, en dat in 1695 Van Beke in deze functie werd benoemd.

Door de inklinking van het veen was de akkerbouw bijna verdwenen en had plaatsgemaakt voor veeteelt. De paarden die op de boerderijen werden gefokt, hadden een goede naam, zelfs raadpensionaris De Witt kocht hier zijn paarden. In 1759 kwam er naast een varkensmarkt ook een paardenmarkt in het dorp. Naast ambachten zoals molenaar, smid, timmerman, rietdekker en schoenmaker, telde het dorpje ook diverse herbergen, zoals 'Het Postpaard', 'In de Swaen' (zie links op de afbeelding), 'Koning van Frankrijk en Navarra' en 'In de Windhond'. In 1732 telde men 346 huizen, dat waren er 200 meer dan in 1632. Er waren lijnbanen, zaagmolens, een hoedenmakerij en fabrieken voor houten zolen en hakken. In het boek 'Het Koninkrijk der Nederlanden' van Terwen uit 1858 wordt Bodegraven als volgt beschreven: 'het dorp is aan de noordzijde zeer fraai, bevat 2600 inwoners, waarvan er nagenoeg 1100 in de kom van het dorp wonen, en meestal van landbouw, het maken van boter en kaas en van de drukke doortogt leven, er zijn ook enige kleine fabrieken'. De zaagmolens draaiden en op de lijn- en touwbanen werd van de hennep die rond het dorp groeide veel touw gemaakt voor de scheepvaart. Naast deze bedrijfjes telde het dorp in 1840 ook een grutterij, een bierbrouwerij, een azijnmakerij, twee loodasbranderijen en twee scheepstimmerwerven.

Aan de zuidkant van de Rijn was er naast De Tocht en de Hoge Rijndijk (Wilhelminastraat) geen bebouwing. Via de Brugstraat ging men naar de noordkant, waar rechts de Noordzijde en naar het westen de Kerkstraat, de Markt en Het Ambacht zich uitstrekten. Het dorp was echt een rustige plaats geworden en werd in beschrijvingen een Deftig Dorp genoemd met kleine neringdoenden.

Het ambacht Reeuwijk hoorde onder het baljuwschap van Voshol. Reeuwijk bestond uit een groot aantal gebieden zoals: Randenburg, De Tempel, Oud Reeuwijk, De Staten, Alijsambacht, Vogelensang, 's Gravenbroek, Klein Oud Reeuwijk, Nieuwdorp en Reeuwijk's Sloen. In een boek uit 1796 waarin steden en dorpen in Rhijnland beschreven worden, werd ook aandacht aan Reeuwijk en Randenburg gegeven. Men schrijft dat er veel marktschuiten door de wetering richting Bodegraven gaan. Via een verlaat (sluis) die in 1609 op verzoek en op kosten van Reeuwijk is gemaakt, kan men bij Bodegraven in de Oude Rijn komen. Verder zijn er in Reeuwijk een korenmolen en een herberg, die ook dient als rechthuis. Een schout en vijf schepenen waken over de 783 inwoners. De inwoners leven van turfsteken, van de visserij en van veeteelt en werken op scheepswerfjes en in een paar winkels.

Over Middelburg wordt weinig vermeld, er zijn weinig huizen. Wel is er een kerk 'van de Gereformeerden' die tot 1600 dienst deed voor de 'Roomse gemeente'. Middelburg was van oorsprong een heel smal 'Ambacht', als enclave in het Ambacht van Reeuwijk. Er was wat lintbebouwing van boerderijen, een dorpskroeg en een (aanvankelijk houten) kerkje. Dit kerkje dateert mogelijk al vanaf de 13de eeuw (als RK-kerk), later als 'Gereformeerde' kerk. Deze werd tenslotte in 1860 afgebroken.

Ook Nieuwerbrug en Waarder, platgebrand door zowel Gelders troepen als door de Fransen, kwamen weer in rustiger vaarwater. Naast de turfwinning en het boerenbedrijf leefde de bevolking van deze dorpen ook van de visvangst en de eendenjacht. In Sluipwijk waren in 1909 zelfs 49 beroepsvissers, die voornamelijk op snoekbaars en paling visten. Het aantal jagers was minder, naast de jacht op eenden werden er ook veel kieviten gevangen. In 1945 werd dit verboden.

De werkloze toekomst

Gouda - De toekomst is werkloos. Door robotisering en automatisering zal lichamelijke en cognitieve arbeid grotendeels verdwijnen. Filosoof drs. Dennis de Gruijter gaat hier op in bij de lezing van het Agnietenconvent. Steeds meer mensen zullen minder kunnen werken. Wat betekent dat voor een cultuur waarin je sociaal-maatschappelijke waarde voornamelijk bepaald wordt door werk? Wat betekent dat voor burgers die opgevoed zijn met de Calvinistische en socialistische arbeidsethos dat werk zin geeft aan je leven? Zondag 18 november van 11.45 tot 13.15 uur in de Agnietenkapel. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. Toegang is gratis. Na afloop vragen we u om een bijdrage om de onkosten van de lezing, de huur van de kapel en de gratis koffie en thee te bestrijden.

Vrijwilligers gezocht

Voor de rubriek vrijwilligers gezocht kunnen alle vacatures voor vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties in Bodegraven-Reeuwijk worden aangemeld. Vacatures worden eenmalig gratis geplaatst. Mail naar redactie@kobr.nl. Kijk ook op www.erkendtalent.nl.

Meldcentrale dierenambulance

Bodegraven-Reeuwijk - Door een tekort aan vrijwilligers bij de meldcentrale dreigt de bereikbaarheid van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. in gevaar te komen. Bij het centrale meldnummer komen telefoontjes binnen voor de dierenambulance, van mensen die hun huisdier als vermist willen opgeven, of een dier gevonden hebben, afstand van hun huisdier willen doen of belangstelling hebben voor het adopteren van asieldieren. De mensen van het telefoonteam werken vanuit huis. Naast het opvangen van de telefoontjes, sturen zij de dierenambulance aan en verwerken ze de meldingen in het registratiesysteem. Er is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Deze worden intern opgeleid en begeleid totdat zij zelfstandig aan de slag kunnen. We zoeken mensen met hart voor dieren, die ook graag met mensen omgaan en over een PC en telefoon beschikken. Het gaat in principe om vier diensten van zes uur per maand, al naar gelang in de ochtend of middag. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het centrale meldnummer 0348-414242.

www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Huiswerkbegeleiding

Bodegraven-Reeuwijk - Wil je iets betekenen voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken? Ben je beschikbaar op woensdag- of vrijdagmiddag? De OKÉ-klas van Bureau Bousa heeft nog een paar begeleiders nodig. Bij ons help je kinderen om ze op school goed mee te laten komen. We geven veel positieve aandacht en aanmoediging. Ons doel is om de kinderen meer zelfvertrouwen te geven zodat ze zich beter kunnen ontplooien en zich kunnen voorbereiden op de stap naar het middelbaar onderwijs. Bij coördinator Agnes van der Kraan kun je informatie inwinnen: telefoon 06-17088202 of e-mail oke-klas@bousa.nl.

www.bousa.nl

Kijkertjes

• verloren gouden ring 3 ringen aan elkaar te centrum B'graven 2 nov. tel. 0172-612316
• verloren grijs babyschoentje van stof Zoutmansweg - de Coop. tel. 0182-394981
• t.k. TomTom wireless GPS Mk11 complies with canadien ices € 5,- tel. 0172-614351
• t.k. salontafel blank eiken met leisteen bovenblad 1m2 € 50,- tel. 0172-618363
• t.k. kinderstoel + blad wit € 7,50 tel. 06-13454093
• t.k. kinderledikant en matras izgst € 30,- tel. 06-42865934
• t.k. regenton barretje op wieltjes € 45,- tel. 06-10279473
• t.k. dwergkonijntje + toebehoren € 15,- tel. 06-10680685
• t.k. 5 versnelling Batavus damesfiets 28 inch € 95,- tel. 06-16537973
• t.k. skeelers met toebehoren mt 31-34 en mt 34-37 € 15,- p.p. tel. 0182-393371
• t.k. 150 dvd's vol actiefilms, muziekconcerten, etc. € 75,- tel. 06-42081274
• t.k. grenen ledikantje 60x120 verstelb. lattenbodem + matras € 40,- tel. 06-42573179
• t.k. voetbalspel-tafeltennis-poolbiljart-hockey game op onderstel € 25,- tel. 0172-615586
• t.k. ca. 10 m slang voor vuilwaterpomp op volkstuin + sproeikop € 10,- tel. 06-21250932
• gratis af te halen 2-pers. kano + peddels + waterdichte opbergvaatjes tel. 0182-393528
• gratis afhalen ongeveer 220 grijze tegels 30x30 + halve tel. 06-14655378 (na 19.00 uur)
• gevonden DOM-huissleutel parkeerplaats Wielewaal tel. 0172-615796
• t.k. bronsmetalen schemerlamp met aparte leeslamp € 30,- tel. 0172-614119

Zwembad De Kuil blijft volgende zomer deels open voor publiek

Bodegraven - Tijdens het maandelijkse persgesprek heeft het college van B&W bekendgemaakt dat zwembad De Kuil komende zomer tijdens de nieuwbouw open blijft voor het publiek. Berichten daarover circuleerden al langer, maar nu is het zeker dat er een depot wordt aangelegd voor de uit te graven grond op het, weinig gebruikte, trapveldje aan de Burgemeester Kremerweg. Deze oplossing maakt het mogelijk in elk geval een deel van de ligweide open te houden en dat geldt ook voor het 50 meter bad, dat overigens in verband met de bouwwerkzaamheden wel gehalveerd wordt. Het college is blij met deze oplossing omdat daarmee de zwemvoorziening in de kern van Bodegraven ook komende zomer een functie kan vervullen. Hierdoor wordt de druk op het Reeuwijkse bad De Fuut niet te groot. Ook uit financieel oogpunt is het open houden van het bad een voordeel. Het transport van de grond kan worden betaald uit het beschikbare budget. Overigens maakte het college wel bekend dat de aanbesteding van de exploitatie van het bad vooralsnog met twee maanden is opgeschort. Dit heeft te maken met onduidelijkheden van nieuwe btw-maatregelen van de rijksoverheid voor sportaccommodaties. Daaronder worden ook zwembaden geschaard, ondanks het feit dat dit meer recreatieve voorzieningen dan sportvoorzieningen zijn. Met potentiële inschrijvers zijn overigens wel gesprekken gevoerd over hun wensen, zodat daar bij de uitwerking van het ontwerp rekening mee kan worden gehouden. Het uitstel geldt nadrukkelijk alleen voor de exploitatie-aanbesteding. De bouw is al aanbesteed en de voorbereidende werken daarvoor lopen gewoon door.

Lezing over vlinders

Foto: Huig Bouter

Lezing over vlinders

Gouda - De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie in Gouda, organiseert op woensdag 14 november een lezing over vlinders en hun rupsen. De lezing wordt gegeven door Huig Bouter. De lezing is in het infocentrum Heempad, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom en de toegang is gratis. Voor inlichtingen kunt u bellen: 0182-618 037.

Beeld: Huig Bouter

Topsongs uit sixties en seventies

Haastrecht - In Grand Café Concordia treden The Oldtimers uit Oudewater op. Zondagmiddag 18 november laten ze de sound uit het lp-tijdperk weer herleven. Aanvang: 15.00 uur. Kaarten kosten € 7,50.

www.theaterconcordia.nl

Fysiotherapeut Jan Frits van Det geeft stokje door

Soizic Maartense en Jan Frits van Det in de sportzaal Foto: Marlien van Leeuwen

Reeuwijk - Na de HBS volgde hij de sportacademie. Tijdens de lessen anatomie en fysiologie werd zijn interesse gewekt voor het vak fysiotherapie wat op diezelfde academie werd gegeven. November 1973 startte de praktijk aan de Watermunt. Inmiddels, 45 jaar verder, vindt zijn echtgenote Karin, die al die jaren de administratie verzorgde, het welletjes. Na een half jaar halve dagen te hebben gewerkt, stopt fysiotherapeut Jan Frits dan nu echt. Per januari 2019 neemt Soizic Maartense, die al 25 jaar in de praktijk werkzaam is, het stokje over. Samen met twee andere fysiotherapeuten zal zij de praktijk voortzetten.

Jan Frits van Det: "Na mijn afstuderen was ik twee dagen per week werkzaam als sportleraar. De andere dagen gebruikte ik om de praktijk op te bouwen. De dubbele garage van onze woning aan de Watermunt hadden we verbouwd tot behandelkamer. De patiënten kwamen via onze voordeur binnen. Fysiotherapie was nog geen algemeen goed in die tijd. Zo was er één fysiotherapeut in het (toenmalige) Jozefziekenhuis in Gouda die ik moest vervangen als hij een weekend vrij wilde. Dan behandelde ik onder andere de baby'tjes van de afdeling neonatologie om de luchtwegen vrij te krijgen. Het vak was nog in opkomst."

Seksboerderij

De praktijk aan de Watermunt was na negen jaar uit zijn jasje gegroeid. "Ons oog viel op de boerderij hier aan de Nieuwdorperweg. Ik heb de wethouder gevraagd of de stal omgebouwd mocht worden tot behandelkamers. Dat mocht volgens de wethouder, als het niet zoiets als een seksboerderij werd. De fysiotherapie stond duidelijk nog in de kinderschoenen."

Bij de voordeur hangen diverse naambordjes waarop te lezen is welke behandelingen er allemaal worden gegeven. Jan Frits van Det is gedreven in dat wat hij doet. Zo heeft hij diverse opleidingen gevolgd waardoor hij als therapeut een breder scala van behandelingen kon inzetten. Manueel therapeut, acupunctuur en sportfysiotherapeut. En daarmee komen we op nog een taak die Jan Frits verschillende jaren heeft uitgevoerd. Jan Frits: "Noords skiën is een discipline van wintersport waar het om langlaufen en schansspringen gaat. Maar ook de biatlon waar de deelnemers langlaufen en schieten. Als fysiotherapeut ging ik met de sporters mee naar landen als Finland, Canada, de Alpenlanden en Wit-Rusland. Eén van degenen die ik begeleidde was de Reeuwijker Erik van Leeuwen. Via een sportieve Reeuwijkse familie, de familie Van de Bunt, ben ik bij deze club gekomen.

Niet stilzitten

Hij is duidelijk geen stilzitter; Jan Frits van Det is overdag en in de avonduren aan de slag. Was het niet in de behandelkamer, dan wel in en om hun boerderij. Een koppel ganzen, eenden, 70 kippen en één geit. "De hoeveelheid kippen," vertelt Jan Frits, "is uit de hand gelopen. Ze leggen ergens hun eieren, zodat je deze niet ziet en dan ineens lopen ze met een stuk of tien kuikens rond." Ook op sportief gebied is hij zeer actief. 's Zomers stapt hij iedere zondag op de racefiets en 's winters trekt hij de schaatsen aan. Samen met zijn echtgenote gaat hij rond de kerst de witte pistes van Italië af. Wat Jan Frits betreft is er nog genoeg te doen en stilzitten is niet aan de orde.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Missen wedstrijdritme doet dames BZ&PC de das om

Foto: pr

De Bodegraafse waterpolodames konden een thuisnederlaag tegen MNC Dordrecht niet voorkomen. BZ creëerde prachtige kansen, maar had moeite die om te zetten in doelpunten. Verdedigend was het net niet scherp genoeg, waardoor Dordrecht steeds verder uit kon lopen. Tegen het eind van de derde periode keek de Bodegraafse equipe tegen een 3-8 achterstand aan. Een laatste krachtsinspanning bracht de ploeg terug tot 5-8, maar daarna was het verzet gebroken.

"Jammer," was de korte reactie van coach Kloosterman. "We hebben een maand geen wedstrijd gespeeld en we misten ons ritme. We gaan de komende week weer hard trainen om volgend weekend de puntjes op de i te krijgen."

RVC doorbreekt slechte reeks

Foto: Letty Blanken

Middenvelder Frank Stolwijk speelde afgelopen zondag tegen KDO zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Na lang blessureleed is hij weer gematigd speelklaar. Het bracht bij RVC het vertrouwen een beetje terug. RVC opende de score. Een lange bal van keeper Van der Meer viel op het hoofd van spits Ralph Tol, waarna Stojan Cekic alert was en alleen op de doelman af ging en RVC op 1-0 zette. Niet veel later brak RVC opnieuw door en was het Rens Mathot die de bal in de verre hoek, achter de KDO doelman schoot. Na twee gele kaarten voor Rens Mathot trokken de Reeuwijk-Dorpers met tien man de overwinning over de streep.

Mooie seizoensafsluiting Tristan Kroone

Foto: pr

Op het circuit van Genk in België pakte Tristan Kroone tijdens de laatste ronde van het GK4 kampioenschap in de derde en laatste manche de overwinning.

Na een moeizame kwalificatie finishte de elfjarige kartcoureur uit Bodegraven bij de eerste twee manches nog als derde. De afsluitende derde manche was tot drie ronden voor het eind bijzonder spannend. Zes rijders, waaronder Tristan, waren voortdurend stuivertje aan het wisselen. Na een aantal super strakke inhaalacties pakte Tristan de leiding en gaf deze niet meer uit handen.

Geslaagde regionale springwedstrijden

De gymnasten van DOS

In de Sporthoeve vonden zaterdag de jaarlijkse regionale groepsspringwedstrijden plaats die door gymnastiekvereniging DOS georganiseerd werd. Behalve DOS en plaatsgenoot Heres waren er o.a. ook teams uit Wateringen, Noordwijk, Gouda en Zoetermeer. Er werd geturnd op de onderdelen: lange mat, trampoline, plankoline-kast, trampoline-kast en trampoline-pegasus. De teams streden om de vele bekers. DOS won acht prijzen en Heres nam maar liefst negen bekers in ontvangst.