Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

7 november 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 7 november 2018


Feest in Thomashuis Nieuwerbrug

Foto: Wim de Boevère

Nieuwerbrug - Zaterdag 3 november werd in het Thomashuis gevierd dat Niels en Imre Korteland vijf jaar geleden, op 1 november 2013, deze vestiging als zorgondernemers onder hun hoede hebben genomen. Daar werd samen met de medewerkers en bewoners feestelijk bij stilgestaan.

Niels en Imre wonen samen met hun gezin van vier kinderen en nog acht bewoners in hun Thomashuis aan de Korte Waarder in Nieuwerbrug. Met het gezin, en een vijftal medewerkers/vrijwilligers die hen op wisselende basis bijstaan, doen zij hun best om een huiselijke omgeving met een gezellige sfeer te realiseren, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich volledig op z'n gemak voelt.

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening waar acht à negen volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samenwonen. Met daarbij de verantwoordelijke zorgverleners. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht vormen de basis. Het lijkt nog het meest - en dat is ook de doelstelling - op het leven in een groot gezin. Even relaxen in de tuin, samen tv kijken of met elkaar aan tafel de dag doornemen. De inrichting, de sfeer en de manier van met elkaar omgaan maken dat er één gevoel overheerst zodra je binnenstapt: de bewoners zijn hier thuis en hebben het goed met elkaar.

Foto: Wim de Boevère

Sinds de start in 2003 telt Nederland inmiddels 118 Thomashuizen. 'Warme nesten' waar alles draait om liefde, geborgenheid en aandacht voor elkaar. Niemand is er een nummer, maar een uniek individu met eigen interesses, eigen maniertjes en talenten. In een Thomashuis mag je zijn wie je bent. Een interessant YouTube filmpje over het Thomashuis Nieuwerbrug is te zien via de link https://youtu.be/6hht9cWSbsM.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

College overlegt over nieuw plan huisvesting arbeidsmigranten

Pand in Bodegraven waarin huisvesting voor arbeidsmigranten is geregeld Foto: Edith Op de Woerd

Bodegraven - Wethouder Dirk-Jan Knol heeft namens het college laten weten dat er een nieuw voorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten komt. Er was dinsdag beraad in het college geweest. Hieronder nemen we zijn reactie aan deze krant integraal over.

Dirk-Jan Knol: "Het college van B&W wil zorgdragen voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten, die een onmisbare factor zijn in onze lokale economie. Het college wilde dit voornemen combineren met een andere doelstelling: de huidige panden waar veel arbeidsmigranten wonen, ombouwen tot geschikte woningen voor woningzoekenden, zoals jongeren, spoedzoekers en ook gezinnen. Na een onderzoek naar geschikte locaties kwamen de Groote Weterering en de Duitslandweg in beeld als geschikt voor de aantallen arbeidsmigranten waarom het gaat.

Bewust heeft het college nog niet willen werken aan bestemmingsplanwijzigingen en andere procedures. Eerst wilden ze kennis nemen van hoe de plannen zouden vallen. Op 31 oktober is er een inspraakavond geweest. Daar kwamen de volgende punten naar voren.

 1. Bewoners in de omgeving van de Groote Wetering zijn in groten getale ongelukkig met het voorstel om op deze schaal huisvesting te realiseren.
 2. De bezwaren richten zich vooral op de locatie van de Groote Wetering, omdat die dicht bij de woonwijk Weideveld ligt, met name bij het deel Vrijeveld.
 3. Er is twijfel of het realistisch is om op zo'n grote schaal via professioneel beheer overlast voor de omgeving te voorkomen.
 4. Ook zijn er twijfels over de kans van slagen om arbeidsmigranten te stimuleren te verhuizen naar de nieuwe locatie.

Het college heeft begrip voor de zorgen die naar voren zijn gebracht en neemt deze mee in de afwegingen bij het formuleren van een nieuw voorstel aan de gemeenteraad."

In deze krant leest u meer artikelen over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Servicepagina

ALARMNUMMERS

Politie Brandweer Ambulance: 112 (Als elke seconde telt!)
Politie: 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

HUISARTSEN

Bodegraven
Praktijk Van Gils en Mulder, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612113
Praktijk Daniels en Spaargaren, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612268 |
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, 0172-611522
Mw. Van den Nieuwendijk, Noordstraat 48, 0172-612030
Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-766555: Mw. Bouma, Dhr. Van den Brule, Mw. Wiesenhaan
Waarneemcentrale huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug
Dhr. Borreman, Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.

Zwammerdam
Mw. Timmer, Plein 1, 0172-619229.

Reeuwijk
Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde 13a, 0182-393244 (08.00-17.00 uur).

Driebruggen/Waarder
Huisartsenpraktijk, Burg. Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348-501307 (08.00-17.30 uur).

Huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.


ZIEKENHUIZEN
GHZ, Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050
GHZ locatie Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9, Bodegraven, 0182-505240
St. Anonius locatie Woerden, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

APOTHEKEN

Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven, W. de Zwijgerstraat 9A, 0172-612031 | BENU Apotheek Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-617126.

Reeuwijk
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b, Reeuwijk, 0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek
Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bode-graven, Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798
Dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182-392568.

KERKEN
R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder (RD) en St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-gemeenschap St. Willibrordus: www.sintjandd.nl
Gereformeerde Kerk (W): www.pknwaarder.nl
Prot. Gemeente De Ark (RB): www.pgdeark.nl
Hervormde Gemeente (S) en Hervormde Gemeente Ichthuskerk (RB): www.hervormdreeuwijk.nl
Hervormde Gemeente (S): www.sluipwijksekerk.nl
Hervormde Gemeente (W) Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband (W): www.hersteld-hervormdegemeentewaarder.nl
Christengemeente 'Elim' Basisschool De Regenboog (RB): www.elimreeuwijk.nl
Bethelkerk (B), Gereformeerde gemeente: www.bethelkerkbodegraven.nl of Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk vrijgemaakt: www.bodegraven.gkv.nl
Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente Bodegraven: www.hervormd-bodegraven.nl
Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente Emmaüs: www.emmausbodegraven.nl
Brugkerk (N), Protestantse gemeente Nieuwerbrug: www.brugkerk.nl
Salvatorkerk (B), Pinkster-gemeente Morgenstond: www.morgenstondbodegraven.nl
Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven 'Irene': www.vergadering.nu/bodegraven-irene
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte (M) en RK Kerk H. Bonaventura (Woe): www.parochiepaxchristi.nl
Speel en Werkhoeve (B), Christengemeente Bodegraven De Bron: www.christengemeentebodegraven.nl

Dorcas Voedselactie

Bodegraven-Reeuwijk - Tot en met 11 november wordt voor de 23e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op honderden locaties worden producten en geld ingezameld voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. In Bodegraven wordt op 10 november deze actie gehouden in de Jumbo op het Raadhuisplein. Iedereen wordt van harte uitgenodigd één of meerdere producten te kopen en in te leveren bij de vrijwilligers. Ook kunnen producten ten bate van de voedselactie gebracht worden bij het Inloophuis 't Rustpunt in de Kerkstraat. In Waarder en Reeuwijk-Brug wordt de actie gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 november in de supermarkten PLUS, COOP en Jumbo. Net als de vorige jaren kan men in deze winkels waardebonnen kopen. Van de opbrengst van deze bonnen worden later producten gekocht voor de voedselactie. Op woensdag 7 november wordt in veel kerken Dankdag voor gewas en arbeid gevierd. In de Ichthuskerk in Reeuwijk-Brug worden er voorafgaand aan de dienst waardebonnen voor de actie uitgedeeld. Op 9 of 10 november kan men bij beide Reeuwijkse supermarkten betalen.

Huisdierennieuws

Vermist

 • Bodegraven, Noordzijde: kater Panter, zwart met wit.
 • Bodegraven, De Werf: kater Snuffie, zwartgrijs cypers, witte borst en voetjes, gestreepte staart, erg grote kat.
 • Bodegraven, Vlietkade: kater Tom, Siberische kat, halflangharig, black tabby bruingrijs/zwart.

Gevonden

 • Bodegraven, Burgemeester Kremerweg: tam dwergkonijn, wit met rode vlekken.
 • Bodegraven, Kerkstraat: rode kat.
 • Bodegraven, Kerkstraat: kat, rood met witte vlekken.
 • Driebruggen, Hoogeind: lapjeskat, zwart, wit, bruin, rood.
 • Reeuwijk, Reeuwijksehoutwal: Roodwangschildpad.

Informatie

Dierenhulpverlening Woerden, www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Betrokkenheid van burgers bij besluitvorming

Het zal u niet zijn ontgaan dat er grote onrust is ontstaan rondom het thema huisvesting arbeidsmigranten in Bodegraven. Woensdag 31 oktober was er een inspraakavond over het voorstel van het college van B&W om twee flats te bouwen voor 640 arbeidsmigranten op de Groote Wetering en 300 migranten aan de Duitslandweg. De inspraakavond werd door een paar honderd belanghebbenden bezocht.

Duidelijk is geworden dat burgers vooraf niet betrokken zijn bij het voorstel van het college.

Volgens de verantwoordelijk wethouder was dat niet mogelijk omdat hij verplicht was tot geheimhouding totdat de twee locaties bekend waren. Geheimhouding, met als reden: 'bescherming van de transactieprijs van de grond'. Daarentegen is vooraf wel overlegd met de investeerder in de grond, 'Huisvesting Arbeidsmigranten Bodegraven BV', gevestigd te Oudewater. Dit wekt de indruk dat de belangen van commerciële partijen voor het college zwaarder wegen dan de belangen van burgers uit Bodegraven-Reeuwijk.

Ook de ChristenUnie is overvallen door de gang van zaken. Daarover hebben wij de nodige vragen en daarnaast is het zeer de vraag of het probleem van overlast in het centrum van Bodegraven op deze manier wordt opgelost.

We zijn van mening dat arbeidsmigranten fatsoenlijk gehuisvest moeten worden, maar niet op deze manier. Onze inzet zal daarom zijn dat er een oplossing wordt gevonden voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten, maar die tegelijk ook recht doet aan de belangen van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk.

Het verwijt dat burgers vooraf niet betrokken worden bij de besluitvorming, was onder andere ook te horen bij de inspraakavond in het kader van de verlening van de vergunning voor een hotel en restaurant 'Loetje' in Reeuwijk. In het raadsprogramma 2018-2022 'Samen, Duurzaam, Gezond' staat het voornemen om een open samenwerking tussen college, gemeenteraad en samenleving te bewerkstelligen. Dat is in bovenstaande kwesties niet waargemaakt.

Wij hebben naar aanleiding van het voorstel huisvesting arbeidsmigranten veel reacties van bewoners gekregen. We waarderen het zeer dat de bewoners die ons een mail gestuurd hebben, meedenken over mogelijke oplossingen. Met deze bewoners gaan we zeker in gesprek.

Over het verdere verloop van het proces en onze standpunten blijven we u informeren via https://bodegraven.christenunie.nl. Heeft u vragen, schroom dan niet om ons te benaderen.

Robin Borg, ChristenUnie

Wat vinden arbeidsmigranten zelf van 'Polenhotels'?

Bodegraven-Reeuwijk - Een gemeenteraad vol kritische geluiden van bewoners over de plannen voor de 'Polenhotels'. Veel reacties in de media. Coalitiefracties die daarop hun keutel intrekken. De burgemeester die in een interview in het AD ontstemd is over sommige reacties van inwoners en zich moet haasten in een nieuw interview om zaken te nuanceren c.q. te verduidelijken. Bewoners die willen dat de plannen onmiddellijk van tafel gaan in verband met hun koopplannen in Weideveld. Het college dat met een nieuw plan komt.

Edith Op de Woerd ging namens de redactie op zoek naar Polen die in het centrum van Bodegraven wonen. Hoe kijken zij aan tegen hun huidige huisvesting en de plannen voor deze gecentraliseerde huisvesting?

Agata, een Poolse dame die al twintig jaar in Nederland woont: "Ik vind het een prima initiatief. Veel Polen die in Nederland voor uitzendbureaus werken, wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden met te veel mensen in een te kleine woning. Ze accepteren de vaak belabberde woonruimte die hen wordt aangeboden, omdat ze niet durven te protesteren. Er wordt misbruik gemaakt van het feit dat de Polen vaak slecht Nederlands (of Engels) spreken en niet of slecht op de hoogte zijn van de Nederlandse wet. Als ze kritisch zijn of zelfs durven te protesteren, is er de angst om hun baan kwijt te raken."

Bijnamen voor woningen

Agata weet te vertellen dat woningen in Bodegraven waar (te) veel Polen wonen al 'bijnamen' hebben. Zo is er een pand dat de 'Psychiatrische Inrichting' wordt genoemd en een andere groot Bodegraafs huis heet in de Poolse volksmond 'de Zoo'. De oplossing voor deze barre woonomstandigheden ligt volgens haar bij controle. De gemeente moet niet toestaan dat arbeidsmigranten met zovelen in een - vaak verwaarloosd - huis wonen. Er moet meer en beter worden gecontroleerd. Als zijzelf twintig jaar geleden de mogelijkheid had gehad om in een Polenhotel onderdak te vinden, had zij dit zeer zeker gedaan. "Er zijn slechts enkele Polen die hinderlijk gedrag vertonen, zorg ervoor dat zij geen overlast meer veroorzaken maar laat de goeden niet onder de slechten lijden!"

Sociale controle

Een andere Poolse dame van 65 jaar, en ook al decennia woonachtig in Bodegraven, is het er niet mee eens. "De mentaliteit van de Polen is veranderd de laatste jaren. De jongere Polen drinken te veel en hebben geen manieren. Als ze geconcentreerd worden op één locatie op een bedrijventerrein komt er zeker rottigheid van, niet doen!" Ze pleit voor betere spreiding, zodat ook de (woon)omgeving voor sociale controle kan zorgen.

Goedkoopste huisvesting

Daarnaast hebben wij aangebeld bij panden waarvan bekend is dat er veel Polen samen onder één dak leven. Helaas blijkt de taal vaak een groot probleem te zijn; een gesprek is dan onmogelijk. Een Poolse moeder wilde wel spreken en haalde er een huisgenoot bij die redelijk Engels spreekt. De dame in kwestie woont samen met haar man en zoon in een verwaarloosd pand. Toch mopperen ze niet. Ze willen graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld verdienen om daarna weer terug naar Polen te kunnen. Hoe goedkoper de huisvesting, hoe sneller ze weer terug naar huis kunnen. De plannen voor de bouw van de 'Polenhotels' en de commotie die dit heeft veroorzaakt, zijn volledig aan hen voorbij gegaan.

Na wat uitleg werd duidelijk gemaakt dat ze absoluut geen interesse hebben in deze vorm van huisvesting.

Tekst: Edith Op de Woerd en Paul Engels

Arbeidsbemiddelaar Eduard Craanen: "Migrantenhotel zorgt alleen maar voor méér Polen in Bodegraven"

De vraag is of de gehuisveste arbeidsmigranten hun plek in centrumwoningen willen inruilen voor een Polenhotel

Bodegraven - Eduard Craanen heeft via zijn uitzendbureau FlexGroup BV (voorheen LevelOne) veel Polen in dienst en zorgt tegelijk ook voor huisvesting voor hen. "Er is nog altijd een nijpend tekort aan personeel in Nederland en dat tekort stijgt in de nabije toekomst. Als er daadwerkelijk een migrantenhotel in Bodegraven wordt gerealiseerd, neemt het aantal Polen en andere arbeidsmigranten in Bodegraven alleen maar toe."

Craanen biedt Polen die hij uitzendt bij Nederlandse bedrijven ook huisvesting aan. Hij heeft voor deze huisvesting een aantal panden in Bodegraven en omgeving tot zijn beschikking. Hij is gecertificeerd door SNF (Stichting Normering Flexwonen). De SNF stelt normen vast, waaraan organisaties die arbeidsmigranten huisvesten moeten voldoen. Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Bovendien heeft Craanen te maken met 'WAS', Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit houdt voor hem onder meer in dat er een maximum percentage van het loon mag worden ingehouden voor huisvesting en ziektekostenpremies. Craanen: "De arbeidsmigranten die wij in dienst hebben, ontvangen keurig het loon volgens de geldende CAO."

Gedrag

Het deel van het loon dat Craanen wettelijk mag gebruiken voor huisvesting, is vaak niet toereikend. "Er wordt door de gehuisveste mensen niet altijd even zorgvuldig omgegaan met het onderdak wat wij hen bieden. De kosten die wij vervolgens moeten maken om huizen bewoonbaar te houden, zijn niet eenvoudig te verhalen op de bewoners. Het mag bijvoorbeeld niet zomaar van het loon worden ingehouden. Toch betreft dit slechts een beperkt aantal arbeidsmigranten. Verreweg het overgrote deel maakt er niet zo'n puinhoop van."

Hij ziet wel heel duidelijk dat het arbeidsethos en de mentaliteit van de huidige generatie Polen die zich nu aanmeldt voor werk, beduidend minder zijn dan pakweg 20 jaar geleden. Craanen is ook bezorgd over het toegenomen drugsgebruik onder de jongere migranten en de criminaliteit die hiermee gepaard gaat. Hij schat in dat 50% van hen wiet rookt of soms zwaardere drugs gebruikt. Polen die op welke manier dan ook overlast veroorzaken, worden linea recta door hem weggestuurd.

Geen oplossing

Een Polenhotel lost volgens Craanen zijn huisvestingsprobleem niet op. Er komen door deze extra huisvestingsmogelijkheden alleen maar méér Polen naar Bodegraven. Hij vraagt zich af of de Polen zelf wel behoefte hebben aan dit hotel. Met honderden Polen samenwonen op een industrieterrein is geen ideale oplossing. Bovendien wordt het Polenhotel in Boskoop afgehuurd door één of enkele grote partijen. Het is voor hem nog maar de vraag of kleinere partijen straks hotelkamers in Bodegraven kunnen afhuren voor de migranten aan wie zij onderdak willen bieden.

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Reacties van raadsfracties op plannen huisvesting arbeidsmigranten

Bodegraven-Reeuwijk - In de gemeenteraad is nog geen inhoudelijke discussie gevoerd over de twee onderkomens voor arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen Groote Wetering (voor 640 personen) en Broekvelden (voor 300 personen). Toch bleek vorige week al wel dat de acht raadsfracties bepaald niet gelukkig zijn met de gevolgde procedure. Zij voeden zich nogal overvallen door de perspublicaties over de bouw.

Op verzoek van deze krant gaven alle fracties afgelopen maandag hun mening over het voorstel. Met dien verstande dat het collegebesluit dinsdag tot nieuwe planvorming de reacties ietwat gedateerd maakt. Maar de hoofdlijnen van de fractiemeningen zijn naar onze mening toch interessant voor de inwoners en geven aan hoe de fracties erin staan.

CDA

Jan Vergeer gooide vorige week als eerste de knuppel in het hoenderhok. Zijn partij steunt op zichzelf het idee achter een betere huisvesting voor arbeidsmigranten, maar wil graag nog wat meer duiding over de haalbaarheid en de gemeentelijke mogelijkheden om de woningen/kamers in Bodegraven-centrum op een andere wijze in te zetten. Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn met voor- en tegenstanders heeft de fractie volgens Jan Vergeer moeten concluderen dat de locatie in Groote Wetering niet geschikt lijkt. Positiever is deze coalitiepartij over de vestigingskansen aan de Duitslandweg.

SGP

"Voordat we over een exacte locatie praten, moeten er eerst nog andere vragen worden beantwoord," stelt Henk van der Smit. "Voor ons is de voorliggende vraag hoe om te gaan met de grote aantallen arbeidsmigranten. Dat is een sociaal en economisch vraagstuk, omdat je je kunt afvragen of onze economie op den duur wel gebaat is bij deze vorm van arbeid. Als je realistisch bent, kun je echter wel stellen dat je deze mensen niet kunt terugsturen en bedrijven ineen kunt laten storten. Een geleidelijke afbouw zou echter wel moeten worden bekeken. De gekozen omvang kan ook een aantrekkende werking hebben. Laten we daarom eerst de discussie met de inwoners aangaan en daarna in de volle breedte de gedachtewisseling in de raad voeren. Daarbij kan ook aan de orde komen of je over permanente of tijdelijke huisvesting moet praten."

ChristenUnie

Matthijs Kortleven verklaart verrast te zijn door de gang van zaken. "Het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn geweest de plannen eerst met de inwoners en eigenaren van bedrijven op het bedrijventerrein Groote Wetering II te bespreken. Nu nog informatieavonden beleggen en klankbordgroepen instellen, is wat de ChristenUnie betreft het paard achter de wagen spannen. Gezien de maatschappelijke onrust kan het niet anders dan dat de nieuwbouw in Groote Wetering van tafel gaat. Het college heeft zichzelf op een enorme achterstand gezet op de manier waarop de plannen zijn gepresenteerd. Dat vertrouwen moet worden hersteld."

VVD

Dat laatste is zeker ook de mening van Willem Zuyderduyn, die aangeeft dat er nog eens kritisch naar de gevolgde procedure moet worden gekeken. "Wij hebben het college geadviseerd de locatie Groote Wetering te heroverwegen. Voor de betrokken inwoners en bedrijven moet er snel duidelijkheid komen via een openbaar debat en niet via de pers. Wij hebben ook vraagtekens of alle intenties wel ingevuld kunnen worden. Het valt en staat ook met handhaving."

GroenLinks

Reinoud Doeschot laat in zijn reactie weten verrast te zijn door de perspublicatie, maar onthoudt zich verder van een inhoudelijke reactie omdat zijn fractie ervoor kiest eerst het gesprek aan te gaan met de coalitiegenoten en de raad.

Burgerbelangen

Remco Tijssen zegt verrast te zijn door zoveel mensen op één locatie op Groote Wetering. "Over het resultaat van de huidige communicatieaanpak maken wij ons zorgen. Inwoners vragen terecht om betrokken en gehoord te worden! De onrust en boosheid van de toekomstige inwoners van Vrijeveld kunnen wij ons goed voorstellen. Tot september gingen wij uit van andere aantallen en meer spreiding. Deze locatie roept ook bij ons vraagtekens op. Net als het totaal van 940 mensen zo dicht bij elkaar op het bedrijventerrein. Wat ons betreft komt er een samenhangende aanpak die onrust wegneemt en vertrouwen terugwint. Een adequate oplossing die kan rekenen op steun en draagvlak in de samenleving. Daarbij gaat het niet om alleen om huisvesting voor arbeidsmigranten, maar ook om voldoende en betaalbare woonruimte voor jongeren, starters en spoedzoekers."

PvdA

Monique Jonker concludeert dat de communicatie met de inwoners moeizaam lijkt te gaan en op één richtingsverkeer lijkt. Ook het feit dat de communicatie is beïnvloed door 'geheimhouding' vindt zij geen goede zaak. "Feit is echter wel dat de arbeidsmigranten die hier nu in het centrum wonen vaak onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten (over)leven. Dit is zeker niet wat wij willen. Een goede huisvesting voor onze arbeidsmigranten is belangrijk. Het zijn uiteindelijk ook de mensen die bijdragen aan de economie van Bodegraven-Reeuwijk. Of dit in de genoemde groottes en buiten het dorp op bedrijventerreinen moet zijn, betwijfelen wij. De eerstvolgende commissie en raadsvergadering willen wij graag benutten om te bekijken hoe wij met alle betrokkenen in overleg kunnen gaan."

D66

Elly de Vries is niet verbaasd dat het plaatsen van een groep arbeidsmigranten in de directe nabijheid van een woonwijk tot onrust leidt, maar spreekt haar afschuw uit over vreemdelingenhaat. Ook heeft zij grote moeite met ongegronde uitspraken die onze lokale democratie beschuldigen van corruptie en machtsmisbruik. "Wij menen dat de arbeidsmigranten een belangrijke rol spelen in onze economie en dat zowel de gemeente als de gemeenschap de morele en juridische plicht hebben om voor een goede huisvesting te zorgen. Wél stemmen wij in met goed evalueren van hoe de besluitvorming tot dusverre tot stand is gekomen. En lessen hieruit trekken." D66 heeft vertrouwen in het democratisch proces. Daarbij hoort inspraak op het juiste moment, besluitvorming die zorgvuldig wordt afgewogen en goed luisteren naar onze inwoners. Voor dat meepraten moet, meer dan tot nu toe, ruimte komen waarbij de partij oproept met respect zijn of haar steentje in de discussie bij te dragen.

Raadsvergadering Emotionele reacties tijdens inspraak

Bodegraven - De inspraak voorafgaande aan de raadsvergadering vorige week woensdag zette de plannen voor de Polenhotels meteen op scherp. Met de camera van Hart van Nederland nog in de zaal, was op de roltekst van de videoschermen te lezen dat de besluitvorming over de plannen, gepland in november, wordt uitgesteld. Met inmiddels de aankondiging dat er nieuwe plannen komen.

Twee weken geleden maakte de gemeente bekend dat er voornemens zijn om mee te werken aan de plannen van enkele investeerders om een tweetal zogenoemde Polenhotels te vestigen op de bedrijventerreinen Groote Wetering (640 logiesplaatsen) en Broekvelden (Duitslandweg, 300 logiesplaatsen). De vestiging van beide complexen dient mede om een einde te maken aan de soms erbarmelijk slechte kamerverhuur in en rond het centrum van Bodegraven. Hierdoor ontstaat bovendien de mogelijkheid om op die plekken appartementen te vestigen voor starters en spoedzoekers. De berichtgeving over de bouw van de complexen sloeg in als een bom, met name bij de huidige bewoners van de naastgelegen wijk Weideveld en de bouwlocatie Vrijeveld. Zij waren dan ook massaal naar het gemeentehuis gekomen om in het inspraakgedeelte van de raadsvergadering hun ongenoegen te uiten en enkele insprekers steun te verlenen.

Initiatiefnemers

Burgemeester Christiaan van der Kamp gaf in eerste instantie het woord aan de initiatiefnemers. Sjoerd Pijpers van het bedrijf Stay Solutions, met 40.000 overnachtingen per etmaal een grote speler op het gebied van tijdelijke huisvesting, is van mening dat ook grote locaties voor tijdelijke huisvesting goed kunnen worden beheerd en beheersbaar zijn. Als voorbeeld noemde hij een locatie voor 440 personen in het centrum van Lelystad, een complex dat onlangs ook door de raadsleden is bezocht. In de richting van de inwoners zei hij dat hij graag zijn kennis en ervaring wil delen en de input van hen wil meenemen bij de verdere planvorming.

Edward Windhorst, van het bedrijf Groenland Kip, is samen met initiatiefnemer Martijn Verwoerd erg afhankelijk van arbeidsmigranten voor zijn bedrijfsvoering. Hij had begrip voor de onrust die is ontstaan en vertelde dat hij op het idee voor een goede centrale huisvesting was gekomen nadat hij zich, na een vraag van een ouder, had georiënteerd op de huisvestingsmogelijkheden voor diens kinderen. Bij deze oriëntatie was hij geschrokken van de situatie die hij in Bodegraven aantrof. Hij was gaan nadenken over een wijze waarop arbeidsmigranten wél verantwoord gehuisvest kunnen worden. Martijn benadrukte dat er onder de arbeidsmigranten maar een heel gering percentage is dat voor overlast zorgt. Hij is van mening dat dit door een centrale huisvesting nog verder ingedamd kan worden. Zij moeten zich immers ook bij de gemeente laten inschrijven en zijn dan beter traceerbaar als er problemen zijn. Beide ondernemers spraken overigens de wens uit om samen met de omwonenden een plan te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de bedenkingen die er zijn tegen de bouw van de complexen.

Ernstige bedenkingen

Een drietal inwoners maakte gebruik van het spreekrecht. Duidelijk werd dat zij zich zeer overvallen voelden door de plannen voor de logiesgebouwen. Dave Gerritsen, koper in het nog te realiseren wijkje Vrijeveld zo'n 100 meter vanaf het geplande grootste complex, hield een stevig en vaak behoorlijk emotioneel betoog. Hierin veegde hij de vloer aan over de wijze waarop over de planvorming was gecommuniceerd. Hij vroeg zich af waarom de belangen van de ondernemers zwaarder wegen dan die van 71 gezinnen. Hij constateerde dat er veel hiaten zitten in het voorstel en de effecten die dat zou opleveren voor een positieve ontwikkeling van het centrum van Bodegraven. Ook gaf hij een aantal tips mee om de vertrouwensschade die inmiddels is ontstaan, beperkt te houden. Dave Gerritsen riep de raadsleden tot slot op energie te steken in een gezamenlijke aanpak van de problematiek om juridisch getouwtrek te voorkomen.

Levi Hoogendoorn koos het bestemmingsplan Weideveld als invalshoek om zijn bezwaren kenbaar te maken. Hij hekelde de wijze waarop de gemeente bij herhaling dat plan had aangepast, waardoor er uiteindelijk 13,5% meer bebouwing heeft kunnen plaatsvinden. Hij signaleerde dat het commercieel belang daardoor voorrang heeft gekregen op het belang van de bewoners. Hij constateert ook dat op Groote Wetering en Broekvelden het bestemmingsplan ineens gewijzigd moet worden. Hierdoor wordt huisvesting en de vestiging van een supermarkt mogelijk gemaakt op een plaats waar dat nu verboden is. Voor Levi Hoogendoorn is de gang van zaken reden om onverbloemd zijn wantrouwen uit te spreken in de richting van het gemeentebestuur.

Ook Karel de Vos vindt dat het vertrouwen in de gemeentepolitiek was geschaad. De Vos, zowel bewoner van Weideveld als ondernemer aan de Duitslandweg, begon zijn betoog met het aangeven dat hij voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten is, maar wel tegen deze plannen. Hij is van mening dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op het huidige aantal arbeidsmigranten en heeft sterke twijfels over het beoogde positieve effect op de ontwikkelingen in het centrum. Naar zijn mening is het aantal arbeidsmigranten dat op de industrieterreinen gevestigd zou worden bijna net zo groot als in de naastgelegen woonwijk. Karel de Vos vreest voor een grote negatieve impact op het woongenot. Ook sprak hij het vermoeden uit dat er bedrijven gaan vertrekken, omdat zij de overlast beu zullen worden.

Ongemak

Hoewel het college bewust voor de gevolgde procedure heeft gekozen omdat geheimhouding nodig was om speculatie te voorkomen over locaties, met mogelijke prijsopdrijving, bleek dit voor ongemak te zorgen bij de raadsleden. Het leidde tot uitstel van de besluitvorming om het planproces meer ruimte te geven. In zijn slotwoord stelde burgemeester Van der Kamp vast dat de rode draad in de betogen van de insprekers gaat over de zorgen over de plaats en omvang van de nieuwbouwlocaties, het beheer, de effecten op het centrum en het gebrek aan vertrouwen in het gemeentebestuur. Hij beloofde dat er op korte termijn een inspraakavond komt en dat er een klankbordgroep wordt ingesteld. De raad wordt daarbij nauw betrokken.

Tekst: Bert Verver

Mooie mix van types, liedjes en verhalen

Foto: Corbino

Bodegraven - Vrijdag 9 november komt Yora Rienstra naar het Evertshuis met haar vierde soloprogramma 'Eerlijk gezegd'. Ze is één van de presentatoren van het spraakmakende VARA-programma Rambam. Yora Rienstra is 37 jaar. De meeste mensen 'nemen' op die leeftijd volgens haar een burn-out. Zij denkt 'dat ga ik anders doen' en dus neemt ze een sabbatical. Met als doel: elke dag iets doen waar ze bang voor is. Als je je regelmatig laat beïnvloeden door de hedendaagse angstcultuur en vooral de beren op de weg ziet, kan je met die ene opdracht een heel jaar vullen. Met haar ijzersterke mimiek, hilarische verhalen, geestige types en droogkomische en ontroerende liedjes, gaat Yora vol energie op zoek naar de dappere kant van zichzelf. Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 18,00.

www.evertshuis.nl

Beeld: Corbino

Architectuurfilms

Gouda - In het weekend van 10 en 11 november vindt de achtste editie plaats van het Architectuurfilmfestival. Net als voorgaande jaren hebben Filmhuis Gouda en Architectuurcentrum grAp weer een serie bijzondere films geselecteerd waarin architectuur centraal staat. Het festival bestaat uit vijf documentaires, elk met een gastspreker.

www.filmhuisgouda.nl

Stichting Local Care bestaat tien jaar

De Stichting Local Care bestaat tien jaar, met v.l.n.r. Wilma Takke, Greet Meijers, Gert Jan Meijers, Yvonne Strijbos, Marianne de Bruin, Eric Bette, Ans Rodenburg en Gert-Jan Rodenburg

Bodegraven - Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Local Care is er zaterdag 10 november om 20.00 uur een concert in de Ontmoetingskerk in Bodegraven. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij; er is een inzameling waarvan de opbrengst is bestemd voor de zorgboerderij in Rivne in Oekraïne.

Stichting Local Care werd op 15 december 2008 opgericht om kleinschalige en overzichtelijke hulp te verlenen in diverse landen van Oost-Europa. De stichting ondersteunt projecten voor kwetsbare kinderen, gehandicapten maar ook ouderen die hulp nodig hebben. Dit gebeurt met contacten ter plaatse, waardoor de lijnen kort zijn en resultaat snel zichtbaar is. Er zijn projecten in onder andere Roemenië, Moldavië, Bosnië, Pakistan en Oekraïne en er wordt ingehaakt op actuele situaties zoals de aardbevingsramp in Haïti.

Dirk Jan Warnaar

Het bestuur van de Stichting Local Care bestaat uit acht mensen (grotendeels Bodegravers), van wie Gert Jan Meijers de voorzitter is. "Local Care is voortgekomen uit jarenlange betrokkenheid van Dirk Jan Warnaar en zijn echtgenote Marianne de Bruin bij hulpprojecten in Oost-Europa. Zij besloten om, samen met enkele goede vrienden, tien jaar geleden een stichting op te richten om zodoende nog gerichter en nog meer hulp te kunnen bieden aan kwetsbaren in Oost Europa." Dirk Jan Warnaar is altijd de drijvende kracht achter de stichting geweest. Zijn passie, gedrevenheid en zijn charisma hebben bijgedragen tot het succes van deze stichting. Hij overleed begin dit jaar op 62-jarige leeftijd. Gert Jan Meijers: "Dirk Jan heeft tot het laatst toe zich ingezet voor Stichting Local Care. In zijn geest zullen wij ons blijven inzetten voor 'lokale hulp' aan onze medemensen."

Projecten

In het afgelopen decennium heeft Stichting Local Care al veel projecten afgerond. Zo zijn er bloeddrukmeters, ziekenhuisdekens en andere ziekenhuisbenodigdheden naar de Oekraïne gebracht. Twee jonge vrouwen uit Bosnië, die graag iets voor de maatschappij wilden betekenen maar geen financiële middelen voor een studie hadden, mochten op kosten van de stichting gaan studeren. Er zijn diverse oogoperaties voor kinderen uit een tehuis in Moldavië gefinancierd. En natuurlijk het Koeienproject. Gert Jan Meijers: "Met heel veel steun van de Bodegraafse bevolking zijn er meer dan 30 koeien geschonken aan Pakistaanse boeren die na een aardbeving alles kwijt waren. En niet te vergeten de actie van onze stichting na de aardbeving in Haïti: in één dag werd er in 'de nacht voor Haiti' door muziekgezelschappen, koren en scholen meer dan 100.000 euro ingezameld. Hiermee werden meer dan 200 houten, aardbevingsbestendige huisjes gebouwd door Kees en Evelien de Gier, een Bodegraafs echtpaar dat al jaren woont en werkt in Haïti." Deze actie kreeg landelijke bekendheid door de tv-aandacht van EO Metterdaad en 'Hart van Nederland' van SBS6.

Sofia

Een ander heel speciaal project is 'Sofia'. Dirk Jan en Marianne kwamen bij toeval in 2015 oog in oog te staan met dit pasgeboren Oekraïense meisje dat aan de ziekte 'harlekijn-ichthyosis' bleek te lijden. Een huidziekte waarbij de huid niet meegroeit. Dus scheurt de huid vrij gemakkelijk op plaatsen waar veel bewegingen plaatsvinden, waardoor er beschadigingen ontstaan in de huid met het risico op (dodelijke) infecties. Zonder een dagelijkse behandeling van de huid met een crème zou Sofia het niet overleven. Echter, die crème is onbetaalbaar voor haar ouders. Stichting Local Care heeft in dit verband 'Sofia's Club van 100' opgericht. Ongeveer honderd donateurs hebben toegezegd gedurende de jeugd van Sofia € 2,00 per maand te donoren zodat haar ouders de voor haar noodzakelijke behandelingen kunnen betalen. Inmiddels is Sophia al drie jaar en kan zij door de maandelijkse financiële bijdrage een redelijk normaal en gezond leven leiden.

Hulp die áánkomt

Gert Jan Meijers: "Het mooie van onze stichting is dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Al het geld en de goederen worden persoonlijk overhandigd aan de hulpbehoevende persoon in kwestie. Donateurs en andere belangstellenden worden via de website www.stichtinglocalcare.nl exact op de hoogte gehouden van alle projecten. Op de site wordt bijgehouden wie waarvoor een bijdrage ontvangt. We maken het motto van de Stichting Local Care waar: hulp die áánkomt!"

Tekst: Edith Op de Woerd

Jubileumconcert Amici del Canto

Bodegraven - Het zangkoor Amici del Canto heeft in 2013 haar eeuwfeest gevierd, het koor had toen nog de naam Zanglust. Niet veranderd is dat Amici nog steeds hetzelfde repertoire zingt en ook het enthousiasme van de koorleden is onverminderd groot. De viering van het 105-jarig bestaan vindt plaats op zondag 11 november met een feestelijk jubileumconcert in de Willibrorduskerk in Bodegraven. Aanvang: 14.30 uur. Als gastkoor is de Broncantorij uit Alphen aan den Rijn aanwezig. Gezamenlijk worden enkele werken ten gehore gebracht, waaronder het Requiem van Gabriel Fauré. Dit alles onder de bezielende leiding van Carel van de Camp. Het belooft een mooi concert te worden en er wordt gehoopt op een grote opkomst. De toegang is gratis.

Kinderen eigenaren slaan eerste paal kaasopslag

Lisette Klein, Rutger Klein, Jeroen Klein, Laura Kos en Bart-Jan de Graaff mochten als kinderen van de eigenaren de eerste paal slaan Foto: Marijke Groot

Bodegraven - Naast het hoofdkantoor van Vandersterre aan de Duitslandweg is vrijdagmiddag de eerste paal geslagen van de nieuwe opslag. De nieuwbouw vormt de laatste fase van diverse uitbreidingen die het bedrijf de laatste jaren heeft gerealiseerd. Naast haar hoofdkantoor en distributiecentra in Bodegraven, heeft de onderneming een modern en flexibel verpakkingsbedrijf in Grootebroek voor het verpakken en een vestiging in Meerkerk voor het affineren van kaas. Vandersterre is als familieonderneming actief in het produceren, rijpen, affineren, verpakken en verhandelen van Hollandse kaas. Het waren dan ook kinderen van de huidige eigenaren Jan Kos, Frank de Graaff en Bert Klein die officieel de eerste paal sloegen onder toeziend oog van de medewerkers, relaties en vele andere genodigden. Met het heffen van het glas werd geproost op de toekomst van de onderneming en de bouw van de opslag van ruim 2000 m2 aan vloeroppervlak. Een uitbreiding die noodzakelijk is om de groei te faciliteren van de nationale en internationale kaasspecialist, die in meer dan tachtig landen wereldwijd actief is. Voor realisatie van de nieuwbouw koos Vandersterre wederom voor Groenen Bouw uit Bodegraven, waarmee op een mooie manier invulling gegeven wordt aan het principe 'bouwen is vertrouwen' van het Bodegraafse bouwbedrijf.

Beeld: Marijke Groot

Eerste sleutel van laatste woningen Nieuw Weideveld

Bodegraven - Wethouder Jan Leendert van den Heuvel heeft de eerste sleutel overhandigd aan de kopers van hun woning in Nieuw Weideveld fase drie. Alle 36 woningen uit deze deelfase worden gasloos en bijna-energieneutraal opgeleverd. Van den Heuvel: "We zijn blij met de afronding van deze laatste fase van Nieuw Weideveld. Met dit plan heeft Timpaan in recordtijd gezorgd voor een gevarieerd aanbod van woningen dat aansluit bij de wensen op de woningmarkt. De duurzaamheid van de woningen geeft blijk van zorg om onze toekomstige generaties en zal voor de nieuwe bewoners leiden tot comfortabel wonen met een heel gunstige energierekening." Toekomstige bewoners Stephan en Isabelle: "We waren gelijk enthousiast over de huizen in Nieuw Weideveld en hadden ons ook al ingeschreven voor eerdere fases. Uiteindelijk zijn we na de derde keer ingeloot. Het was ontzettend leuk om het hele proces van de bouw mee te maken, maar we zijn nu wel heel blij dat we eindelijk de sleutel in ontvangst mogen nemen!" Nieuw Weideveld is een ontwikkeling van Timpaan uit Hoofddorp en de realisatie is in handen van BAM Wonen. In totaal zijn er 140 koopwoningen en 50 huurwoningen gerealiseerd in de gebiedsontwikkeling.

Creaties voor onderscheidende kerstmarkt

Bodegraven - De Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) zoekt creatievelingen, verenigingen en koren om de Kerstmarkt Bodegraven een eigen inhoud te geven in plaats van de rits bekende kramen op menig kerstmarkt. Daarom roept de activiteitencommissie van de BOV inwoners op om een afwisselende, gezellige kerstmarkt neer te zetten op zaterdag 15 december van 11.00 tot 16.00 uur. Bent u inwoner van deze gemeente en creatief in het maken van kerstspullen of wilt u als vereniging kerstpullen verkopen, dan is dit uw kans. Als vereniging kunt u bijvoorbeeld kerststukjes of kaarsen verkopen. Uiteraard mag het ook iets anders zijn, maar wel iets in de kerstsfeer. De kosten van een marktkraam zijn € 10,00. De overige kosten van de marktkraam neemt de BOV voor zijn rekening. Uiteraard moet u wel zelf de kraam aankleden. Graag aanmelden voor 14 november. Om het evenement muzikaal te ondersteunen is de activiteitencommissie voorts op zoek naar koren uit de gemeente die kerstliederen ten gehore willen brengen. Aanmelden voor een kraam of kooroptreden kan via e-mail info@bov-bodegraven.nl.

Kerstballen voor KiKa

Zevenhuizen – Reeuwijk - Met de aankoop van unieke kerstballen bij Intratuin te Zevenhuizen kun je dit jaar bijdragen aan de strijd tegen kinderkanker. De vier KiKa-helden Femke, Judith, Vera en Roos vertaalden hun persoonlijke verhaal in een fraaie tekening, die als opdruk op de kerstballen staan. Deze actie is een initiatief van Tuinbranche Nederland, Tuinzaken, Edelman en stichting KiKa. Het streven is dit jaar samen 250.000 euro voor onderzoek in de strijd tegen kinderkanker op te halen. De kerstbal kost € 4,95 per stuk. Na aftrek van kosten en btw komt de gehele netto opbrengst van € 2,50 direct ten goede aan KiKa.

www.KiKakerstbal.nl

Broodfonds: solidariteit in nieuw jasje

Gouda - Het broodfonds is een succes door heel Nederland. In zo'n collectief spreken zelfstandigen af om elkaar te steunen bij ziekte. Het is een sociaal vangnet voor en door ondernemers. Iedereen die meedoet, stort maandelijks een bedrag op een eigen rekening. Als er iemand wordt, dan ontvangt diegene van iedereen een bedrag om van te leven. De broodfondsen bestaan nu twaalf jaar, met landelijk al 415 groepen waar 19.000 ondernemers aan meedoen. Regio Gouda krijgt er een broodfonds bij. Op een speciale informatieavond op maandag 12 november krijgen belangstellenden uitleg en antwoord op vragen. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Best Western Plus City Hotel Gouda, Hoge Gouwe 201. Aanmelden vooraf via de website.

www.broodfonds.nl

Hoge notering in Cafetaria Top 100

Reeuwijk - Jacqueline Hoekstra en Monique Hoekstra hebben met hun zaak Kwalitaria Miereakker in Reeuwijk de elfde plek weten te behalen in de Cafetaria Top 100. Volgens het juryrapport ziet de zaak er schitterend uit en zijn de rust en gastvrijheid en de snelheid van werken voorbeeldig. De jury is daarnaast zeer te spreken over de vrolijke en vriendelijke medewerkers. Jacqueline en Monique denken dat dat hun kracht is, dat ze een heel gezellig team hebben. Ruim drie jaar geleden zijn ze begonnen met Kwalitaria Miereakker. De snackbar annex cafetaria maakt deel uit van een keten. De zaak in Reeuwijk is de hoogst genoteerde zaak van de keten. "We hadden nooit verwacht dat we zo hoog zouden eindigen, zeker omdat het niveau dit jaar erg hoog ligt en omdat het de eerste keer is dat we meedoen. We zijn erin gegaan met het idee dat we dankzij het juryrapport erachter zouden komen wat we nog konden verbeteren. De hoge notering is daarom een geweldige verrassing!" De zussen zijn zeker van plan om even langs te gaan bij de top drie om daar nog wat ideeën op te doen om zo hun zaak nog beter te maken.

Platform-Z bezoekt Vergeer Holland

Reeuwijk - Op dinsdag 13 november organiseert Platform-Z een bedrijfsbezoek aan Vergeer Holland, een 100% familiebedrijf, gevestigd in zowel Reeuwijk als Bodegraven (distributie). Hun kaas wordt op een unieke en traditionele manier gerijpt onder ideale omstandigheden en alle ingrediënten kunnen worden herleid naar de bron. De kaas wordt door kritische kaasmeesters geproefd en gekeerd. Ontvangst is om 19.00 uur aan de Reewal 18. Gratis voor leden, niet-leden € 15,00. Aanmelden via de website.

www.platform-z.nl/agenda

Vertrouwde service onder nieuwe naam

Bodegraven - TravelXL Bodegraven aan de Brugstraat 11 is omgetoverd tot een VakantieXperts reisbureau. Het vertrouwde team, bestaande uit Nancy, Monique, Esther en Nicol, blijft klanten graag van dienst vanuit het nieuwe VakantieXperts reisbureau. Lopende boekingen worden overgenomen, daar hoeft men niks voor te doen. Op zaterdag 10 november is er een grand opening. Laat u inspireren onder het genot van een hapje en een drankje. En doe tijdens de grand opening mee met het kofferspel. Dan maakt u kans op een reischeque ter waarde van 100 euro.

Winnaar Herfstmarkt bibliotheek

Waarder - Op zaterdag 13 oktober was de Bibliotheek Waarder aanwezig op de Herfstmarkt in de Huiskamer van Waarder. Tijdens de markt konden bezoekers het aantal pagina's van een stapel boeken raden. Het ging om 2334 pagina's. Mevrouw D. Hagoort zat er met haar inschatting van 2387 pagina's slechts 53 pagina's vanaf. Zij heeft hiermee een gratis lidmaatschap voor een jaar gewonnen. Inmiddels heeft zij haar prijs in ontvangst genomen.

Manifesteer jij jezelf?

Bodegraven - Walk&Talk in de bibliotheek in Bodegraven over hoe je jezelf kunt presenteren als werkzoekende. Op 13 november komt coach en trainer Gulsen Cosar tips en tricks vertellen. Zij behandelt tijdens de meeting vragen uit de groep en gaat daarmee direct aan de slag. Aanvang: 9.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden is gewenst en kan via e-mail walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl

www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Cursus Klik en Tik

Bodegraven - Met basiskennis van de computer en van het internet gaat de digitale wereld (verder) voor u open. Leer veilig in contact te komen met anderen via de computer, tablet, laptop of smartphone via een cursus op donderdag 15, 22 en 29 november en 6 december in het Evertshuis. Deelname: € 10,00. Informatie: telefoon 06-33086575 of in de bibliotheek.

Huidadvies

Bodegraven - Op vrijdag 9 november van 9.00 tot 16.30 uur organiseert BENU Apotheek Bodegraven een huidadviesdag. Op deze dag kan er een afspraak worden gemaakt met één van onze huidspecialisten voor advies bij huidverzorging. Aanmelden kan via telefoon 0172-612031 of via de balie in de apotheek.

Lokale restaurants in Lekker 500

Reeuwijk - Al 41 jaar is de Lekker 500 dé restaurantgids van Nederland. Restaurants die in de lijst zijn opgenomen, zijn daarom met recht trots op een vermelding. Het bewijst dat ze tot de top van Nederland behoren daar waar het gaat om de lekkerste restaurants.

Restaurant 't Vaantje in Reeuwijk staat dit jaar wederom in deze restaurantgids vermeld. Extra bijzonder is dat het al voor het negende jaar op rij is dat 't Vaantje is opgenomen in deze toplijst. Eigenaresse/gastvrouw Jolanda van der Lee: "We zijn supertrots op ons hele team en Darryl Rosengarten als chef-kok in het bijzonder. Hij staat aan de basis van de gerechten waar wij de gasten mee willen verwennen. Vanzelfsprekend in een sfeervolle ambiance met gastvrije en attente bediening. Iedereen is welkom om dit zelf eens te komen ervaren." Daarbij wijst zij op de nieuwe kaart met heerlijke gerechten en op het wildseizoen dat van start is gegaan, met een variatie van fazant tot wildstoof en van hert tot Reeuwijkse gans. "Wij ruimen voor de lokale lekkernijen graag een plekje in op onze kaart."

Gelegen op de grens van Reeuwijk en Waddinxveen heeft ook Restaurant De Landerij voor het eerst een plekje in de Lekker 500 weten te bemachtigen. Gastheer Erwin van Munsteren en chef-kok Eric Verboon zijn zeer blij met de derde bekroning in ruim drie jaar tijd voor De Landerij. Erwin: "We zijn vorig jaar als tweede geëindigd bij de bekende jaarlijkse restaurantbeoordeling van het AD en bij de Terrassentrofee van dezelfde krant scoorden wij vorig jaar maar liefst een 8,9! En dan nu voor het eerst een plek in de Lekker 500. Een geweldig compliment dat wij mogen ontvangen en tevens het bewijs dat wij op de juiste weg zitten. Wij bieden naast de à la cartekaart het concept van shared dining. Een proeverij van kleine gerechtjes. Negen van de tien van onze gasten kiezen hiervoor. We zorgen daarbij dat wij continu variëren, elke zes weken wat anders met onder andere seizoensproducten en lokale ingrediënten. Zo hebben wij nu van een Reeuwijks veld met pompoenen zeven verschillende bereidingen weten te maken. Echt een ontdekkingstocht voor de gasten, die juist die verrassing weten te waarderen."

Amerikaanse ambassadeur proeft kazen

Bodegraven - Pete Hoekstra, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, heeft dinsdag 30 oktober een bezoek gebracht aan gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De ambassadeur werd op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Christiaan van der Kamp en wethouder Jan Leendert van den Heuvel.

In de raadzaal kreeg de ambassadeur een introductie over Bodegraven-Reeuwijk. Er werd onder meer gesproken over duurzaamheid en de handel tussen de Verenigde Staten en Nederland. Daarna bracht ambassadeur Hoekstra een bezoek aan 'de wereld van kaas' bij Vandersterre en Boska (Cheesewares) Holland. De middag werd afgesloten op Fort Wierickerschans.

Op het kantoor van Vandersterre kreeg Hoekstra onder andere uitleg over de activiteiten en expertise die de onderneming heeft in het produceren, rijpen, affineren, verpakken en verhandelen van Hollandse kaas. Daarbij vormen de Verenigde Staten één van de belangrijkste exportmarkten. Na een rondleiding werd het bezoek uiteraard afgesloten met het proeven van enkele kazen, op ambachtelijke wijze door de ambassadeur zelf geboord.

Rabobank verhuist naar pand voormalige apotheek

Kantoordirecteur Maurits Versteegh (links) en pandeigenaar Daan Versteeg voor het toekomstig kantoor van de Bodegraafse Rabomedewerkers. Foto: Harald Lakerveld

Bodegraven - Dat er veel belangstelling was voor het pand van de voormalige apotheek was bekend, maar wat wordt nu echt de nieuwe bestemming? Een vraag die eindelijk beantwoord kan worden: de Rabobank.

De Rabobankmedewerkers zijn in de afgelopen jaren wat al te ruim in hun bankjasje komen te zitten. Vrijwel alle diensten worden nog altijd fysiek aangeboden, maar in nog steeds toenemende mate gebruiken ook klanten van de Rabobank de online en mobiele kanalen. Kantoordirecteur Maurits Versteegh: "Bij een hypotheek zien we bijvoorbeeld dat veel klanten online hun hypotheekdossier maken en vervolgens fysiek op afspraak komen voor het afsluiten. Voor servicegerichte handelingen voorzien de online en mobiele kanalen met mogelijkheid tot direct persoonlijk contact op afstand. Even binnenlopen kan nog altijd, maar het gebeurt steeds minder. Ons huurcontract liep af en dat is altijd een mooi moment om te kijken wat je als organisatie nu echt nodig hebt aan ruimte. We willen graag in Bodegraven blijven en zo centraal mogelijk, maar zo groot als nu hoeft niet meer. Wij hebben aan centrummanager Jeroen Wichers gevraagd welke mogelijkheden hij in het Bodegraafse centrum voor ons zag. Al snel kwam de optie van de apotheek aan de Brugstraat in zicht, maar we waren niet de enige die gecharmeerd waren van het pand. Dat wij uiteindelijk toch de kans krijgen om het te gaan huren, is iets waar ik enorm blij mee ben." De verhuizing van de bank gaat medio 2019 plaatsvinden. De geldautomaten verhuizen niet mee, die blijven aan de Marktstraat.

Markstraat

Eigenaar van de locatie aan de Marktstraat, Ralph Segers, vertelt dat de ruimte die Rabobank achterlaat snel gevuld wordt. "Ons businesscenter is zeer succesvol. We zitten op zowel de eerste als tweede verdieping al vol en zijn blij dat we het kantoorgedeelte van de Rabobank nu bij onze te verhuren ruimte kunnen voegen. Hoe het voorste gedeelte wordt opgevuld is nog niet bekend. Dat kan weer kantoor worden, maar het is ook prima geschikt voor retail of horeca. Centrummanager Jeroen Wichers kent het pand, de mogelijkheden en de vraag naar ruimte. Er heeft zich inmiddels een aantal geïnteresseerden gemeld."

Opening 'Cadeau Expositie' Evertshuis

Bodegraven - Wegens succes is de vrolijke en wonderschone Cadeau Expositie in het Evertshuis geprolongeerd. Vijf kunstenaars (Lieke Zwijsen, Anke van der Geest, Lidy Ponte, Erna Wiggermans en Karin de Bruin) tonen diverse betaalbare kunstobjecten. De expositie wordt op zaterdag 10 november om 15.30 uur feestelijk geopend door Esther Didden (culturele projecten Evertshuis) en Ben Oldenburg aan de piano. In deze veelzijdige expositie kunnen bezoekers kunst kijken, een keuze maken en cadeaus kopen. De expositie duurt tot 10 januari 2019 en is gratis toegankelijk tijdens openingstijden van het Evertshuis.

www.evertshuis.nl

Raad unaniem akkoord met programmabegroting 2019-2022

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad boog zich vorige week over de begroting 'De weg naar samen Duurzaam en Gezond' voor de periode 2019-2022. Na een discussie die ruim twee uur duurde, besloot de gemeente unaniem akkoord te gaan met deze begroting.

Zorgen zijn er overigens nog wel. De tekorten op het Sociaal Domein blijven een punt van aandacht, evenals de stijging van de afvalstoffenheffing. Ook wordt door enkele fracties opgeroepen op korte termijn meer aandacht te besteden aan het grondbeleid, gezien het grote belang daarvan voor de inkomsten en het woningbouwprogramma. Enkele fractie wilden meer geld voor extra inzet op het gebied van veiligheid en de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen. Via een drietal moties en een viertal amendementen werd geprobeerd nog een aantal, relatief bescheiden, wijzigingen in de begroting aan te brengen.

Afvalstoffenheffing
De verhoging van de afvalstoffenheffing van ruim 5% leidt ertoe dat de stijging van de totale lasten voor de inwoners op 2,8% uitkomt in plaats van het inflatiepercentage van 1,5 %. Burgerbelangen stelde in een amendement voor het tarief met 1,5% te laten stijgen en het tekort dat zo ontstaat op te vangen vanuit de zogeheten egalisatievoorziening. Dit potje is onder andere gevoed via een dividenduitkering van Cyclus, groot 205.000 euro. De betrokken wethouders Knol en Oskam zijn geen voorstander van het voorstel. In principe moet de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. In onze gemeente is dat met 95,6% niet helemaal het geval. Bovendien verwachten de bestuurders de komende jaren op kostengebied een stijgende lijn, omdat de afzet van reststoffen duurder wordt. Wethouder Oskam herhaalde zijn in de commissie gedane toezegging om via een notitie meer inzicht te geven in de opbouw van de heffing. Het amendement kon na enige discussie niet op een meerderheid rekenen en werd, met alleen de stemmen van BBR, D66 en PvdA vóór het voorstel, verworpen.

Duurzaamheid
GroenLinks wilde via een amendement bereiken dat voordelige resultaten op de gemeentebegroting worden toegevoegd aan het Klimaatfonds, waardoor er voortvarender kan worden gewerkt aan een klimaatneutrale gemeente in 2035. Het voorstel kon echter op weinig steun rekenen, waarop woordvoerder Reinoud Doeschot besloot het amendement niet meer in stemming te brengen. In het verlengde van het amendement had GroenLinks ook een motie ingediend om vanuit gemeentegeld voor elk lid dat zich aanmeldt bij de Energiecoöperatie een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld te doneren. Deze motie werd wel in stemming gebracht, maar werd met een meerderheid van stemmen verworpen. Ook een motie van GroenLinks en de PvdA om duurzame bedrijvigheid te bevorderen door er een apart aandachtspunt van te maken bij het aantrekken en faciliteren van bedrijven, kon de meerderheid van de raad niet bekoren.

Veiligheid en betrokkenheid van de jeugd
In de begroting is een extra bedrag van 5.000 euro opgenomen (bovenop het min of meer vaste budget van zo'n 350.000 euro) voor wat extra preventiemaatregelen bij bijvoorbeeld inbraakgevoelige woningen. Gezamenlijk probeerden CDA, VVD en ChristenUnie door het verschuiven van enkele begrotingsposten dat budget op 65.000 euro (voor 2019) en 45.000 euro (voor de jaren daarna) te brengen. Dat zou ten koste gaan van gelden die zijn bestemd voor het aanstellen van de kinderburgemeester, de sector recreatie en toerisme en voor een deel van de implementatie van de nieuwe omgevingswet. Het feit dat het amendement van een financiële dekking was voorzien, werd door het college gewaardeerd, maar de wijze waarop kon niet worden omarmd. Portefeuillehouder burgemeester Van der Kamp vroeg aan de indieners de tijd om te kijken hoe de financiële dekking van het voorstel wél kan worden gerealiseerd. De fracties gingen daarmee akkoord en trokken het amendement daarop in. Ook Monique Jonker (PvdA) trok een amendement over het overhevelen van het budget voor een jeugdburgemeester voor het ontwikkelen van een grotere betrokkenheid van de jeugd bij gemeentelijke besluitvorming in. Zij deed dit nadat de burgemeester had toegezegd met een startnotitie te komen.

Mee-eten
De stichting 'Kom mee eten' verzorgt momenteel dagelijks veertig maaltijden voor ouderen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid. Mede in verband met substantiële huurlasten moeten er dagelijks zestig maaltijden worden geproduceerd om kostendekkend te zijn. De stichting hoopt dat binnen twee jaar te kunnen bereiken. In een motie riepen VVD, ChristenUnie, Burgerbelangen en het CDA het college op om randvoorwaarden te creëren waardoor de stichting de komende twee jaar operationeel kan blijven. Deze motie werd met een grote meerderheid, met alleen de stemmen van D66 en de PvdA tegen, aangenomen.

Naar aanleiding van vragen van het CDA over fietsveiligheid wist wethouder Inge Nieuwenhuizen te melden dat dit vraagstuk met name voor een aantal rotondes nader wordt onderzocht. Uit contact met de provincie is gebleken dat ook de oplossing bij de oversteek van de op- en afritten van de N11 weer op de agenda wordt gezet.

Tekst: Bert Verver

Vandiedingen: Poolse landdag

Poolse Landdag

De eerste keer dat ik de term Poolse Landdag hoorde, was ik nog een tiener. Ons gezin kwam net terug van een dag in het bos waar een evenement was. Kraampjes, spelletjes en een hoop geklets, u kent het wel. 'Het was net een Poolse Landdag', hoorde ik iemand zeggen. En ik dacht dat daarmee een gezellige dag met veel mensen werd bedoeld. Bleek niet zo te zijn, althans niet voor de volwassenen. Jaren later begreep ik dat een Poolse Landdag een metafoor is voor een wilde, ongeregelde bijeenkomst. Een beetje in de sfeer zoals onze gemeente die deze weken beleeft.

Het begint met een wethouder die een plan presenteert voor huisvesting van arbeidsmigranten. Hij vertelt erbij dat alles in geheimhouding is geregeld, maar dat hij wel de gemeenteraad op de hoogte heeft gehouden gehouden. Niet meteen na de aankondiging van die plannen, maar pas een week en veel commotie later blijkt diezelfde raad zich toch overvallen te voelen door het nieuws. Een voor een bekritiseren zij het plan en de wijze waarop de communicatie erover gelopen is. Die communicatie is sowieso wel een dingetje. De burgemeester had een tweede interview in het AD nodig om uit te leggen wat hij precies bedoelde met zijn eerste interview in diezelfde krant.

Van alle kanten komen meningen, overigens niet allemaal ter zake doende. Sommige belangengroeperingen vinden het zelfs nodig om de Bodegraafse beroering te gebruiken om hun eigen ongenoegen nog eens naar voren te brengen. En er blijkt ook nog veel onduidelijk. De een noemt het Boskoopse Polenhotel een succes, de ander een mislukking. De arbeidsmigranten zelf? Die doen gewoon hun werk, doen hun boodschappen bij een van de twee skleps in Bodegraven en de dag erop ziet er voor hen gewoon weer hetzelfde uit. Niks wilds en ongeregelds aan.

Door Elly de Knikker

Esther de Lange verkozen tot lijsttrekker

Foto: Marlien van Leeuwen

Driebruggen - Het CDA partijbestuur heeft Esther de Lange, inwoner van Driebruggen, opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor het CDA in het Europees Parlement. Esther is vanaf 2007 Europarlementariër voor het CDA en sinds 2014 delegatieleider en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Partijvoorzitter Ruth Peetoom is trots op de voordracht: "Esther heeft ruime ervaring en een stevige positie in de grootste partij van het Europees Parlement. Zij brengt enthousiasme mee én het besef dat het belangrijker dan ooit is om op te komen voor een Europa dat beschermt." Esther: "In de afgelopen jaren is de wereld fundamenteel veranderd. Vrede en veiligheid zijn geen automatismen meer en ons welzijn moeten we veel actiever gaan beschermen. Het is hoog tijd om Europees leiderschap te tonen. Om terechte kritiek niet te schromen maar om altijd te werken vanuit de wens om, in het belang van onze burgers, tot een Europese oplossing voor grensoverschrijdende problemen te komen. Daarvoor wil ik me als lijsttrekker met passie en enthousiasme inzetten." De Europese Parlementsverkiezingen vinden in ons land plaats op 23 mei 2019.

Beeld: Marlien van Leeuwen (archieffoto)

Winnaar fotowedstrijd watererfgoed

Foto: Tanja Hensing-Molendijk

Nieuwpoort - Afgelopen vrijdag reikte de Stichting Oude Hollandse Waterlinie de prijzen uit in het kader van de fotowedstrijd watererfgoed. De beste foto, beloond met een waardebon van 200 euro, werd gewonnen door Tanja Hensing-Molendijk met een foto van de molen bij de Hooge Boezem in Haastrecht.

donderdag 8 november

Samen op Weg

Waarder - Avond van de christelijke Vrouwenvereniging Samen op Weg Waarder - Driebruggen. Met als gast Peter de Groot uit Oudewater die komt vertellen over biologische zaden en wilde planten in de natuur. Locatie: de Schouw in Waarder. Aanvang 19.45 uur.

Film Vele Hemels

Bodegraven - Boeiende film in het Evertshuis: Vele Hemels, naar het veelgeprezen boek van Griet Op De Beeck. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Lezingen over kerk en Israël

Bodegraven - Dominee Theo Niemeijer houdt een voordracht over 'Kerk en Israël; één of twee volken van God'. Locatie; 't Anker, Pastorieplein 2. Aanvang 20.00 uur. Toegang is vrij.

Concert voor Local Care

Bodegraven - Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Local Care is om 20.00 uur een concert in de Ontmoetingskerk. De toegang is vrij; er is een inzameling waarvan de opbrengst bestemd is voor de zorgboerderij in Rivne in Oekraïne.

Jubileumconcert Deo Favente

Bodegraven - Christelijk gemengd koor Deo Favente bestaat 50 jaar en geeft vanaf 19.30 uur een jubileumconcert in de Bethelkerk. Met koor, tenor en sopranen. De toegang is gratis; bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.

Lichtjesavond Zwammerdam

Zwammerdam - Van 19.00 tot 20.30 uur is het Lichtjesavond in Zwammerdam. Op deze avond wordt de begraafplaats Buitendorp aan de Spoorlaan verlicht en verwarmd om onze dierbaren 'in het licht zetten' en te herdenken. Iedere belangstellende is welkom.

Kale Nel Klaverjasmarathon

Bodegraven - Kale Nel Klaverjasmarathon van KPJ Bodegraven. Geef je op bij Cynthia Baars (06-83049805). Voor slechts € 15,00 per persoon kun je klaverjassen, krijgt je eten en kun je één van de vele mooie prijzen winnen.

Toppianist

Bodegraven - Michiel Borstlap komt naar het Evertshuis. Hij is een toppianist in de internationale muziekwereld. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Cadeau Expositie

Bodegraven - Opening om 15.30 uur van de Cadeau Expositie in het Evertshuis. Vijf kunstenaars tonen diverse betaalbare kunstobjecten.

www.evertshuis.nl

zondag 11 november

Afscheid Zusters Franciscanessen

Bodegraven - Om 11.00 uur wordt met een plechtige Eucharistieviering in de Willibrorduskerk aan de Overtocht afscheid genomen van Zuster Mariette van der Wiel en Zuster Antoine van Rossum. Na de viering is in de Doortocht een feestelijke bijeenkomst en bestaat de gelegenheid om van de zusters afscheid te nemen.

Jubileumconcert Amici del Canto

Bodegraven - Jubileumconcert van zangkoor Amici del Canto in de Willibrorduskerk. Aanvang: 14.30 uur. Als gastkoor is de Broncantorij uit Alphen aan den Rijn aanwezig. De toegang is gratis.

dinsdag 13 november

Opfriscursus verkeersregels

Driebruggen - In het Huis van Alles is er een gratis opfriscursus Verkeersregels, gegeven door Peter en Rianne van Leeuwen van autorijschool Op Weg. Aanvang: 19.30 uur. Opgeven via telefoon 06-36070378.

Parkinsoncafé Reeuwijk
Reeuwijk - Vanaf 19.00 uur bent u welkom in Dienstencentrum De Reehorst voor informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Peter van den Berg vertelt over een praktische gids voor (jonge) parkinsonpatiënten en hun omgeving. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Meer informatie: e-mail info@parkinsoncafereeuwijk.nl.

Reanimatiecursus

Bodegraven - Reanimatiecursus bij het Rode Kruis in Bodegraven. Voor meer informatie: lkooiman@rodekruis.nl of 06-46326169.

vrijdag 9 november

SIZA vrouwenochtend

Bodegraven - Van 10.00 tot 11.30 uur is het SIZA vrouwenochtend in 't Anker aan het Pastorieplein 2. Een ochtend met zingen, bidden en ontmoeten. Voor de kleintjes is er een oppas.

Yora Rienstra

Bodegraven - Yora Rienstra komt naar het Evertshuis met haar vierde soloprogramma 'Eerlijk gezegd'. Met ijzersterke mimiek, hilarische verhalen, geestige types en droogkomische en ontroerende liedjes. Aanvang: 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

zaterdag 10 november

Nationale Kunstweek

Bodegraven-Reeuwijk - Start Nationale Kunstweek van 10 t/m 18 november. Ook in onze gemeente openen tal van kunstenaars, ateliers, galerieën en musea hun deur. Bijvoorbeeld bij Kunst & Educatie Hoeve Groenoord, met grafiektentoonstelling, vertelvoorstelling over de heldhaftige Jeanne d'Arc, grafiekworkshop voor kinderen en schrijfworkshop voor volwassenen.

www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/kunstweek

woensdag 14 november

De Christenvrouw

Reeuwijk - Avond van de Christenvrouw in de Ichthuskerk in Reeuwijk-Brug. Mw. Vlastuin van Bonisa zending komt vertellen over het zendingswerk in China. Aanvang: 20.00 uur. Voor niet-leden bedraagt de entree € 5,00.

donderdag 15 november

Lezing over slagers, vlees en kunst

Reeuwijk - Om 20.00 uur begint in Streekmuseum Reeuwijk een leuke lezing over slagers, vlees en kunst. Peter Sluisman is antiquair geweest, heeft in de slagersbranche gewerkt en weet over al deze zaken een mooi verhaal te vertellen. Entree: € 5,00. Aanmelden via e-mail info@streekmuseumreeuwijk.nl.

Cabaretier Roué Verveer

Bodegraven - Cabaretvoorstelling van Heppie de Peppie van Roué Verveer in het Evertshuis. Aanvang 20.30 uur

www.evertshuis

zaterdag 17 november

Najaarsconcert OBK

Waarder - OBK geeft haar najaarsconcert in de PKN Gereformeerde Kerk. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.

www.facebook.com/OBKDriebruggen

Hoofdrol voor piano 'Georg'

Foto: Marcel Truyens

Bodegraven - Zaterdagavond 10 november komt Michiel Borstlap naar het Evertshuis. Hij is een toppianist in de internationale muziekwereld. Zijn nieuwe voorstelling 'Georg' draait om zijn honderd jaar oude piano. Michiel: "Ik wil mensen raken, laten genieten." Borstlap studeerde cum laude aan het conservatorium in Hilversum af en heeft vele nationale en internationale prijzen gewonnen. Aanvang: 20.30 uur in de theaterzaal van het Evertshuis. Tickets kosten € 18,50. www.evertshuis.nl

Beeld: Liquid Soul Photography

Schoolkinderen maken kennis met podiumkunsten

Leerlingen van de Da Costaschool krijgen djembé-les van Lucienne de Valk

Bodegraven - De eerste Het Nut Theater Rally vond afgelopen vrijdag plaats in het Evertshuis. Directeur Ton van Rheenen heette liefst 58 kinderen van de Da Costaschool welkom. De kinderen gingen de hele ochtend aan de slag in verschillende workshops: luchtacrobatiek, zang & dans, djembé en voordracht.

De rally's zijn bedoeld om kinderen te laten ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Houden ze van de schijnwerpers of werken ze liever op de achtergrond? Kunnen ze goed improviseren of studeren ze liever iets in? Alle basisscholen in Bodegraven-Reeuwijk krijgen iedere twee jaar voor groepen 5 en 6 een uitnodiging om aan deze Theater Rally mee te doen om de kinderen zo met allerlei verschillende vormen van podiumkunsten kennis te laten maken. Er zijn zeven scholen per schooljaar welkom in het Evertshuis.

Uitleg over de Theater Rally en de Stichting Het Nut

Enthousiaste kinderen

Evertshuis-directeur Ton van Rheenen heette de enthousiaste kinderen welkom. "Wij zijn heel blij dat jullie hier allemaal zijn, wij vinden het werken met kinderen namelijk heel belangrijk. Zeker als we jullie nieuwe en spannende dingen kunnen leren op cultureel gebied en dat is wat jullie vandaag gaan doen. Dit is mogelijk mede dankzij Stichting Het Nut, die een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd om voor zoveel mogelijk scholen dit te organiseren."

Het bestuur van de Stichting Het Nut was bij deze eerste officiële Theater Rally ook aanwezig. De voorzitter van de stichting, Harry Breijaert, sprak de kinderen toe: "Wij hebben nog wat geld over, dat heel lang geleden, namelijk in 1785, is opgebracht door mensen die andere mensen een betere toekomst wilden geven. Het overgebleven bedrag willen we graag stoppen in de jeugd van Bodegraven-Reeuwijk. Wij zijn blij dat alle scholen gaan meedoen aan deze Theater Rally en wij hopen dat jullie hieraan heel veel plezier mogen beleven."

Podiumkunsten

Esther Didden, Coördinator Culturele Projecten Evertshuis, begeleidde de kinderen daarna naar de vier verschillende locaties binnen het Evertshuis waar de workshops werden gehouden. De kinderen maakten op een ontspannen en speelse manier kennis met verschillende soorten podiumkunsten. Aan het einde van de ochtend was er een presentatie van de kinderen in de theaterzaal.

Met dit prachtig initiatief bereikt Ton van Rheenen precies wat hij met het Evertshuis voor ogen heeft: een laagdrempelig gemeenschapshuis waar alle dorpelingen, en zeker ook kinderen, zich betrokken bij voelen!


Tekst: Edith Op de Woerd
Beeld: Erica/Evertshuis

<kader>

Stichting Het Nut

Het departement Bodegraven heeft de Theater Rally financieel geadopteerd. Stichting Het Nut is opgericht in 1785 en had als motto 'kennis is de weg naar persoonlijk en maatschappelijke ontwikkeling'. In moderne termen 'het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven'. Vanaf heden heet de theater Rally dan ook: Het Nut Theater Rally.

Nieuwe Energie

Een eerste najaarsnacht:

de laatste bloemen geuren zacht

wijl wij wand'lend dwalen.

De zon in roserode avondvoile

bloeit in lage nevels uit.

In de verte maakt een vogel nog geluid.

De kleuren gaan allengs vervagen

moet daarom de vogel zo weemoedig klagen?

Maar zie: ter andere zijde rijst de maan.

Als we 't ruisend bos voorbij gaan

streelt de wind langs onze wangen.

In huis geleidelijk van lome lethargie bevangen,

blijft 't in mijn gedachten:

er spelen buiten heel, heel grote krachten

die steeds weer ragfijn moduleren

't is 't wisselpatroon waarop wij teren.

De dorpsdichter werd geïnspireerd door alle 'nieuwe energie' initiatieven.

Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Wijk- en dorpsteams denken mee! Zoals in Driebruggen, waar we onlangs nieuwe straatnamen hebben goedgekeurd voor de nieuwe wijk De Groendijck-Oost. Op initiatief van het dorpsteam is de Groene Kruisstraat vastgesteld. Een passende straatnaam die verwijst naar de lokale geschiedenis: in Driebruggen stond het eerste Groene Kruisgebouw van Nederland, de thuisbasis van de plaatselijke vereniging voor wijkverpleging.

Lokale zorg blijft actueel. In 2019 gaan we met alle wijk- en dorpsteams in gesprek over de dorpsvisies. Daarin combineren we de wensen van de gemeenschap met de opgaven die we als gemeente en samenleving hebben als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw, openbare ruimte én zorg in onze dorpen.

Over zorg gesproken: 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers in Bodegraven-Reeuwijk ontvangen deze dag een attentie van de gemeente. Als welgemeende blijk van waardering voor de vrijwillige Groene Kruis-verplegers van nu.

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

 • We hadden weer een avond met interessante onderwerpen en een grote opkomst tijdens onze jaarlijkse openbare vergadering in Amicitia op donderdag 4 oktober. Tijdens de avond kon men zich bij Stichting Het GroenePlatform aanmelden voor een gratis energie-advies. Was u niet aanwezig maar heeft u wel interesse, mail dan uw naam en mailadres naar info@shgp.nl.
 • De werkgroep verkeerscirculatie heeft een aantal maal met de gemeente overlegd over het verbeteren van de verkeersveiligheid en over het tegengaan van het vrachtverkeer op plaatsen waar het niet thuishoort. Naar aanleiding daarvan is samen met de werkgroep een plan ontwikkeld om de bebouwde kom van Tempel duidelijker herkenbaar te maken en om de snelheid van het verkeer te remmen. Op 18 oktober heeft de gemeente hierover een inloopvond gehouden waarop bewoners konden reageren op de plannen. Daarnaast is de gemeente gestart met aanpassingen in de bewegwijzering, met name voor vrachtwagens. Men wil, indien mogelijk, nog dit jaar beginnen met enkele aanpassingen binnen de bebouwde kom.
 • Er is vanuit het dorpsteam meegedacht over de nieuwe dienstregeling van de buurtbus. Informatie over deze nieuwe dienstregeling die in december ingaat en verbeteringen voor Reeuwijk-Dorp bevat, krijgt u binnenkort via de Vereniging Buurtbus Reeuwijk.
 • Enige tijd geleden hebben we via de website bewoners gevraagd om input te geven voor het besteden van het zogenaamde 'motie 4' budget. De meeste mensen stemden voor een AED-cursus voor alle (geïnteresseerde) bewoners. Wij gaan dit organiseren en u ontvangt hier later meer informatie over.

Wijkteam Reeuwijk-Brug west

 • Zoals u allen vast gemerkt heeft, is de start van de herinrichting van onze wijk een feit. Dinsdag 30 oktober zijn in aanwezigheid van het voltallige college en het wijkteam de eerste stenen in de Dorus Rijkerstraat verwijderd. Als wijkteam zijn we trots dat we dit hebben bereikt. Het is tenslotte hard nodig dat de wijk een metamorfose ondergaat. Wij hopen natuurlijk ook op uw begrip, het zal eerst even een rommeltje zijn voor uw straat er weer netjes bij komt te liggen.
 • Aannemer Bunnik zet de komende vier jaar de wijk op zijn kop. Zij doen ook zeer hun best om alles zo veel en goed mogelijk te communiceren met u als inwoner van Reeuwijk-Brug West. Zo is er een bouwapp die u kunt downloaden waar u uw vragen kunt stellen of gewoon om op de hoogte te blijven over de werkzaamheden die gaande zijn. Ook hebben zij iedere woensdagmiddag een inloop in de keet aan de Kennedysingel van 15.00 tot 16.00 uur. Wanneer uw straat aan de beurt is, krijgt u een uitnodiging van Bunnik om de tekening van uw straat te komen bekijken.
 • Natuurlijk kunt u ook uw vragen aan het wijkteam stellen. Via onze website, facebook of persoonlijk. Ook hebben wij iedere veertien dagen een spreekuur in het Huis van Alles van 14.00 tot 15.30 uur.

Bewonersplatform Sluipwijk/Plassengebied

 • Moeiteloos kreeg het dorpsteam 75 steunbetuigingen bijeen voor het zichtbaar verbeteren van de bermen en het bevorderen van onze biodiversiteit. Ons doel, een pilot voor bermbeheer en bescherming van de wilde bijen en overige insecten in het plassengebied op de Hortenmansdijk, is in theorie gehonoreerd. We hopen in het voorjaar van 2019 de resultaten te kunnen laten zien.
 • U kunt ook in de eigen tuin aan de slag om insecten, honingbij en wilde bij te laten voortbestaan. Het dorpsteam biedt een lijstje met planten en bloemen waar mensen en bijen blij van worden.
 • Tijdens de Herfstmarkt van het Sluipwijkse kerkje stonden het dorpsteam en de Sluipwijkse watereigenaren gezellig naast elkaar om vragen te beantwoorden. Er blijken veel overlappende onderwerpen te zijn waar beide clubs voor staan. En samen ben je sterker dan alleen. Ook de daar aanwezige jachtclub wil aansluiten. Een mooie verbinding kan dan ontstaan tussen watereigenaren, landeigenaren en bewoners van dit gebied.

Wijkteam Bodegraven Noord

 • Het wijkteam Noord is door de wijkteam wethouder Dirk Jan Knol gevraagd om een visie op te stellen van hoe de bewoners de wijk zien over 20 tot 50 jaar. Wat moet er blijven, wat mag er weg, wat mag en moet er komen. Wij vragen onze wijkbewoners om hierin mee te denken. Kom eens langs op een vergadering of pak de pen, tablet of PC en schrijf ons er iets over.
 • Het centrumplan met zijn vele onderwerpen blijft op de agenda. De gemeente is goed bezig met het proces van wat wij met zijn allen vinden en hoe zij het vorm moeten geven. Het is de bedoeling dat de straten en buurten waar iets moet gaan gebeuren betrokken zijn bij de veranderingen.
 • Woensdag 7 november is er een wijkteamvergadering, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Meer informatie: www.dorpenwijk.nl

OBK maakt reis door de tijd

Waarder - Op zaterdagavond 17 november geeft Muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebruggen onder leiding van Mark van Mil haar najaarsconcert. In dit jubileumjaar (de vereniging bestaat 90 jaar) staat het concert in het teken van stukken die door de jaren heen zijn gespeeld. Het thema van de avond is daarom 'Reis door de tijd, van 3 mei 1928 tot 17 november 2018'. Het orkest laat fraaie stukken horen, die in de loop der jaren zijn ingestudeerd door onder meer de dirigenten Jansen, Muit, Baijense en de huidige dirigent Mark van Mil. U kunt genieten van bijvoorbeeld La Storia (met dit nummer werd tijdens het topconcours in Musis Sacrum te Arnhem in de jaren '90 het landskampioenschap Fanfare behaald), Moments for Morricone, de Balero, Londonderry Air met solist Gerben Hoogendoorn en de muziek uit Soldaat van Oranje. Locatie: PKN Gereformeerde Kerk. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis. Wel wordt er een verloting gehouden om de kosten wat te bestrijden, daarbij kunt u fraaie prijzen winnen.

www.facebook.com/OBKDriebruggen

Drie gastexposanten

Bodegraven - Er zijn drie kleurrijke gastexposanten te zien bij Hoek29. Anneke Jansbeken maakt vrouwenbeelden, schalen, vazen en gedenkkunst. Door de vele structuren en de technieken die Anneke gebruikt ontstaat haar kleurrijke kunst. Schildergroep Magenta uit Kamerik bestaat uit twintig leden, die onder leiding van Roel van der Bij en andere gastdocenten schilderen. Henri van Ommen haalt zijn inspiratie uit de dingen die hij om zich heen ziet. Ook werk van andere kunstenaars is de basis voor zijn werk. Zo is Henri geïnteresseerd in het werk van Escher en het werk van de Groningse Alex den Braver, vormgever in hout en metaal. De expositie kunt u bezichtigen tot en met 4 december.

Sinterklaasverhaal (deel 2) door Ruud Kooistra

Sinterklaas en de wonderpen

Sinterklaasverhaal (deel 2) door Ruud Kooistra

Sinterklaas en de wonderpen

Maar wat Sinterklaas ook urenlang probeerde, de pen wilde niet schrijven. Teleurgesteld zakte Sinterklaas achterover in zijn stoel. "Wat moet ik nu? Ik heb deze pen, mijn eigen pen, echt nodig. En waar blijft Piet trouwens met mijn boek?"

Piet had slecht nieuws toen hij samen met Pedro en Pedra terug kwam. "Het Grote Boek is nog niet klaar, Sinterklaas. Dat is heel veel werk, een boek maken. Maar de boekbinder ging kijken of er misschien nog een mooi boek in zijn kelder lag," legde hij uit. Sinterklaas zuchtte diep. "Jammer Piet, jammer. Je weet, geduld is niet mijn ding. Wat moeten we nu?" Hoofdpiet antwoordde: "Ik heb wel een oplossing. Misschien moet u toch overstappen op een iPad en een iPhone. Dan kunt u alles digitaal opzoeken en opslaan. Er passen wel duizend kinderen op een iPhone en u kunt onderweg alles bijhouden! En dan heeft u dat zware grote boek niet meer nodig!"

Met verbazing keek Sinterklaas even naar Zwarte Piet. Toen barstte hij in een schaterlach uit. "Hahaha, Piet maakt grapjes! Ik met een iPhone. Zie je mij al zitten op een paard, terwijl ik op zo'n mobieltje kijk. Haha, dat gaat nooit! Ik moet op de weg letten, ik moet op de kinderen letten, ik moet zwaaien naar kinderen en ouders, dat kan toch niet met een mobieltje in mijn hand, op een paard. Dat kan nog geeneens op de fiets. Hahaha!" Schuddebuikend van het lachen stond Sinterklaas op.

"Luister Piet en alle Zwarte Pieten. Ik ga met mijn tijd mee door te schrijven in een boek. Een boek lezen is ook heel modern hoor, weet je wel hoeveel kinderen dit jaar een boek krijgen en…!" Sinterklaas schrok. Het Grote Boek was er nog niet en alles moest nog geregeld worden. En Sinterklaas wist de namen van de kinderen met hun cadeautjes niet meer! Heel even was er paniek bij Sinterklaas, totdat Postpiet naar binnen rende met een groot rood boek onder zijn arm. "Sinterklaas, het nieuwe Grote Boek is er, u kunt weer gaan schrijven!"

Met een zucht van verlichting pakte Sinterklaas het boek aan. "Gelukkig, fijn dat ik weer een boek heb. Nu mijn pen nog. Eens kijken of hij in het nieuwe boek wel wil schrijven." Maar dat viel tegen. Er kwam niets uit de pen, geen letter, geen woord, helemaal niets! Terwijl Sinterklaas verdrietig zijn hoofd schudde, stapten Pedro en Pedra naar Sinterklaas. "Mogen wij de pen even meenemen Sinterklaas, ik denk dat wij hem wel aan de praat kunnen krijgen," zei Pedra met duidelijke stem. "Echt waar? Als jullie dat lukt, dan krijgen jullie een heerlijke beloning. Ik ben benieuwd!"

Al heel snel kwamen de twee kinderen terug, samen met alle Pieten uit de fabriek die toch niets te doen hadden. In het overvolle kantoor pakte Sinterklaas met trillende hand de pen aan. "Het lijkt wel of hij warm is. Goed, ik ga eerst maar proberen mijn naam in het boek te schrijven," zei de Sint zenuwachtig. En het lukte! Onder luid gejuich van alles en iedereen schreef Sinterklaas: 'Dit Grote Boek is eigendom van Sinterklaas, geboren op 5 december, heel lang geleden!' Tevreden keek Sinterklaas naar het boek en de pen. Hij deed het, en hoe! "Hoe hebben jullie dat gedaan kinderen, die pen schrijft prachtig!"

"Dat is geheim Sinterklaas, dat vertellen we later nog wel eens," zei Pedra met pretoogjes. "Belangrijker is dat u nu het boek weer gaat vullen met de namen van de kinderen en hun cadeautjes, dan kunnen de Pieten weer aan het werk om de cadeautjes in te pakken, de fabriek staat stil!" Verbaasd keek Sinterklaas naar Pedra. Ze had gelijk! Er moest inderdaad nog veel gebeuren. Snel pakte hij zijn pen, maar toen gebeurde er iets geks. De pen ging uit zichzelf schrijven! De pen schreef achter elkaar de namen van de kinderen met hun cadeautjes. Sinterklaas hoefde alleen maar de pen vast te houden!

"Dit is vreemd, heel vreemd," zei Sinterklaas. "Maar ook heel handig, want het lijkt er op dat de pen nog weet welke kinderen ik al in het vorige boek opgeschreven heb. Prachtig. Piet, actie! Gooi de fabriek weer open en ga de cadeautjes inpakken! Hier, een Max Verstappen raceauto voor Ben en voetbalschoenen voor Julia. Zij wil profvoetballer worden. De pen schrijft alles zelf op, het lijkt wel een wonderpen!"

Wordt vervolgd…

Opfriscursus verkeersregels

Driebruggen - Op dinsdag 13 november wordt er in het Huis van Alles in Driebruggen een gratis opfriscursus Verkeersregels gegeven door Peter en Rianne van Leeuwen van autorijschool Op Weg. Een vergelijkbare cursus is door hen ook al in Waarder gegeven en was daar een groot succes. Aanvang: 19.30 uur. Opgeven in verband met het aantal beschikbare plaatsen is gewenst bij Adriaan Dijkstra, telefoon 06-36070378 of op de intekenlijst in het Huis van Alles Driebruggen.

Jan Frits van Det in Gast van de Week

Bodegraven-Reeuwijk - Op maandag 12 november is fysiotherapeut Jan Frits van Det aanwezig in het radioprogramma Gast van de Week dat tussen 20.00 uur en 21.00 uur wordt uitgezonden op Radio Bodegraven. Jan Frits van Det beoefende 45 jaar het beroep van fysiotherapeut, met als specialisatie manuele therapie. Daarnaast paste hij onder meer dry needling toe. Hij vertelt over zijn praktijk en ook zijn jarenlange verbondenheid aan de Nederlandse Skivereniging. Het interview wordt herhaald op maandagavond 13 november om 22.00 uur en zondag 18 november om 19.00 uur.

www.rtvbodegraven.nl

Afscheid Zusters Franciscanessen

Bodegraven - Op zondag 11 november om 11.00 uur wordt met een plechtige Eucharistieviering in de Willibrorduskerk aan de Overtocht afscheid genomen van Zuster Mariette van der Wiel en Zuster Antoine van Rossum, die respectievelijk 60 en 46 jaar in Bodegraven hebben gewoond en gewerkt. Zij vertrekken naar hun moederklooster Alverna te Aerdenhout. Met hun vertrek komt een einde aan 145 jaar aanwezigheid in Bodegraven van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout. Die aanwezigheid begon in het pensionaat en klooster aan de Overtocht, waar de oude zustertuin nog herinnert aan het toenmalige kloostercomplex. Na de viering is in de Doortocht (voormalig parochiehuis) een feestelijke bijeenkomst en bestaat de gelegenheid om van de zusters afscheid te nemen. Informatie via e-mail bodegraven@sintjandd.nl.

Vele hemels boven de zevende

Bodegraven - Donderdag 8 november draait een boeiende film in het Evertshuis: Vele Hemels. In de verfilming van het veelgeprezen boek van Griet Op De Beeck volgen we Eva. Zij staat altijd klaar om de wereld te redden, is een rots in de branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid. In de film vechten vijf personages meer met zichzelf dan met elkaar, in dit bestaan dat belachelijk mooi én geweldig lastig is. Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 8,50.

www.evertshuis.nl

Ga mee op reis van je hoofd naar je hart

Ga mee op reis van je hoofd naar je hart

Reeuwijk - In de roman 'Wild Hart' neemt de Reeuwijkse schrijfster Monique van der Weijden je mee op reis naar innerlijke vrijheid, eigenwaarde en de zin en betekenis van het leven. Op zondag 11 november reikt Monique het eerste exemplaar van haar boek uit aan bestsellerauteur Christine Pannebakker op Fort Wierickerschans in Bodegraven.

Wild Hart is het schrijversdebuut van Monique van der Weijden. De hoofdpersoon in het boek is Barbara, een naïeve nuchtere dame. Barbara belandt na een heftig ongeluk in een diepe crisis. Haar omgeving pleit voor antidepressiva, maar Barbara beseft diep vanbinnen dat in deze depressie een boodschap besloten ligt. Dan begint haar zoektocht, op zoek naar haar ware ik. Gaat ze die vinden?

Monique, moeder van vier kinderen, is een kleurrijke vrouw. Sprankelende ogen die plezier uitstralen. Een schilderes die houdt van kleur op het doek, maar die ook in haar leven het nodige heeft meegemaakt, bijvoorbeeld door het overlijden van haar broer toen zij elf jaar was. Zijn overlijden heeft, zonder dat zij zich daarvan bewust was, een belangrijke invloed gehad op haar verdere leven. Haar debuutroman Wild Hart is dan ook aan hem opgedragen. In het dagelijks leven is ze coach en trainer. Met haar eigen bedrijf GOmotions begeleidt ze individueel en in groepen mensen op het gebied van persoonlijke en spirituele groei. Het boek is de vervulling van haar eigen innerlijke reis.

'Fakebook'

De reis van het hoofd naar het hart staat in het boek centraal. Monique: "Er is ooit een Afrikaanse spirituele vrouw geweest, die zei: 'Onze langste reis in ons leven is 30 centimeter. Het is de weg van je hoofd naar je hart'. We identificeren ons in de huidige samenleving vaak met ons hoofd. Ik zeg soms tegen mensen: 'sluit even je hoofdkantoor'. We weten vaak niet meer dat we, behalve ons denken, ook nog onze gevoelens, emoties en een lichaam hebben waarmee we van alles kunnen waarnemen. Het hart spreekt de taal van je ziel. Vaak kunnen we onze gevoelige, kwetsbare kant en onbewuste pijn niet meer voelen. Of we durven deze niet te delen. Kijk bijvoorbeeld naar de wereld van Facebook. Eigenlijk is het 'Fakebook', het is niet echt. Psychiater Carl Jung had een mooie uitspraak 'Wat je werkelijk bent, wordt pas duidelijk als je in het hart van je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt en wie naar binnen kijkt, wordt bewust.' Je kunt dus verder kijken naar het hart in je hart. Dat gaat niet zomaar. Daar moet je wel werk voor doen. Wat ik zie is dat dit eigenlijk onze reis in het leven is: bewustwording, het ont-dekken en ont-wikkelen, de wikkels eraf om uiteindelijk bij onze bron en ware ongeremde natuur uit te komen."

"In eerste instantie is een kind onbewust, puur en ongeremd," vervolgt Monique. "Vanuit je familiesysteem en tijdens het opgroeien komen we vaak in contact met pijnlijke momenten. Zoals het overlijden van dierbaren, een scheiding, gezondheidsproblematiek of bijvoorbeeld spanningen op je werk. Mensen zeggen dan 'laat het toch los joh', maar dat werkt niet zo. Je kunt pas loslaten door het te ervaren en dan laat het jou los. Dit proces kan spannend zijn, want je weet niet - als je je hart opent - waar je uitkomt. Je kunt in contact komen met diepere lagen, waar pijn ligt opgeslagen die je vanuit je overlevingsstrategie hebt weggestopt. We hebben dus vaak niet geleerd om ons verdriet er te laten zijn en onze kwetsbaarheid te delen. "We moeten altijd maar doorgaan. Verdriet en boosheid tonen is voor vele mensen 'not done'."

Wilde paarden niet beteugelen

"Daar zitten vaak oordelen op. Maar juist in die kwetsbaarheid zit een enorme kracht en volgens mij zit daar ook de heling. Ik zeg 'energie is emoties in beweging'. Emoties zijn als wilde paarden. Die moet je niet willen beteugelen. Als bepaalde emoties er niet mogen zijn, kunnen ze zich ergens in je lichaam vastzetten, zorgen ze voor blokkades. Ik geloof dat dit zelfs tot ziekte kan leiden. Dit is ook zo bij de hoofdpersoon in het boek: Barbara. Zij is depressief. Voelt zich leeg en verlaten, lacht alles weg en komt daardoor in pijnlijke situaties terecht. Haar zoektocht brengt haar van het Groene Hart naar het sensuele Toscane en van het bezielde leven in Ghana naar een tragikomische pelgrimstocht in Spanje en een ayahuasca-reis (Ayahuasca is een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank) uit Peru. Door al haar ervaringen wordt zij uiteindelijk een vrije vrouw en leeft ze vanuit haar hart, los van alle oordelen uit haar omgeving. Haar leven is weer vol passie en bezieling."

Het verhaal van Barbara is enigszins autobiografisch. Monique: "Maar er zijn ook allerlei dingen die anders zijn. Daarom heb ik het in romanvorm geschreven. Het moet natuurlijk ook gewoon een spannend avontuur zijn. Laatst zij een vriendin: 'Er zitten twee kanten aan je boek: het is heel instinctief, er zit bijvoorbeeld seks in en daarnaast ook heel veel wijsheid.' Het is die combinatie. Een spirituele roman over de reis van het hoofd naar het hart. Ik heb het boek geschreven ter troost en inspiratie voor mensen die vast zitten. Het is geen intellectueel boek. Het is gewoon een lekker boek om op het strand te lezen. Ik denk dat het in het algemeen wel een vrouwenboek is, maar dat als de vrouwen het gelezen hebben, ze het aan hun mannen geven en zeggen 'ga dit boek eens lekker lezen'."

Presentatie en lezing

Op zondag 11 november vindt de boekpresentatie plaats op Fort Wierickerschans in Bodegraven. Christine Pannebakker neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Op 18 november geeft Monique een lezing bij boekhandel Verkaaik in Gouda. Iedereen is deze middag welkom. Na de lezing is er gelegenheid om samen een drankje te drinken. Opgeven voor de lezing kan via e-mail info@boekhandelverkaaik.nl. Voorts zijn er 54 wijze woordenkaarten en grote ansichtkaarten te koop met afbeeldingen van de kleurrijke schilderijen van Monique en zijn er enkele Masterclasses 'Waar je hart is, is je Thuis'.

www.wildhart.nl

Tekst: Stefanie Peters

Gezellige middag met de Zonnebloem

Bodegraven - Een aantal gasten van de Zonnebloem Bodegraven ging afgelopen zaterdag op pad voor een dorpswandeling en bezoek aan het Kaasmuseum. Dit uitje werd verzorgd en begeleid door medewerkers van de Tandartsenpraktijk Oranjelaan. Om 10.00 uur werden de gasten door hun begeleiders opgehaald bij Rijngaarde. Bij het Kaasmuseum in het Evertshuis werden ze ontvangen met koffie en appeltaart. Vervolgens wachtte een interessante rondleiding in het museum. Hierna leidde de wandeling door het centrum naar de Buren op het Raadhuisplein, waar voor de gehele groep een uitgebreide lunch werd geserveerd. Na de lunch werden de gasten door hun begeleiders teruggereden naar Rijngaarde en konden zij terugblikken op een mooie en gezellige middag.

Slagers, vlees en kunst

Reeuwijk - Donderdag 15 november om 20.00 uur begint in Streekmuseum Reeuwijk een leuke lezing over slagers, vlees en kunst. Peter Sluisman is antiquair geweest, heeft in de slagersbranche gewerkt en weet over al deze zaken een mooi verhaal te vertellen. Het eten van vlees was eeuwenlang voorbehouden aan mensen met een zekere welstand. Dat kunnen we goed zien op onze 17e-eeuwse schilderijen. Overdadig met vlees en wild gedekte tafels komen we dan ook regelmatig tegen. Hoe werd dit vlees gekeurd en hoe werkten de gilden? Hadden we in onze gouden eeuw slagerswinkels of werd het vlees anders verkocht? Hoe komen we aan november slachtmaand? Wanneer verschenen er slachthuizen en wie vond de snijmachine uit? Zomaar een paar vragen waar u op de lezing van 15 november antwoord op krijgt. Entree: € 5,00. Om zeker te zijn van een plaatsje in de zaal, kunt u zich aanmelden via e-mail info@streekmuseumreeuwijk.nl.

Zondagmiddagconcert

Bodegraven - Zou u graag nog eens willen genieten van mooie melodieën uit bijvoorbeeld de musicals Cats of My Fair Lady? Het Bodegraafs Vocaal Ensemble (BVE) vertolkt op zondag 18 november in het Evertshuis de mooiste liedjes uit deze en andere musicals. "Het enorme succes van Soldaat van Oranje laten we uiteraard ook niet aan ons voorbij gaan; uit die musical willen we het ontroerende lied 'Als wij niets doen' ten gehore brengen. Er is met veel enthousiasme hard gewerkt aan een afwisselend programma," aldus Carool Teirlinck, voorzitter van het BVE. Het concert begint om 15.00 uur, toegangskaarten kosten € 10,00. Onder leiding van dirigent John Bouwmans en met Cees-Willem van Vliet achter de piano wordt het een prachtige muzikale zondagmiddag.

www.bodegraafsvocaalensemble.nl

Collecte voor gehandicapte kind

Bodegraven-Reeuwijk - Duizenden vrijwilligers gaan van 12 t/m 17 november weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

www.nsgk.nl

Kijkertjes

• t.k. Disneypuzzels 1000 stukjes € 3,- per stuk tel. 0613454093
• t.k. meisjesfiets plm. 7-8 jr. met versnelling en handrem i.g.st. € 45,- tel. 0182-394381
• t.k. houten tafel met losse poten 180x90 € 50,- tel. 0182-393917
• t.k. dressoir teak z.g.a.n. br. 2.30, h. 0.80, d. 0.50 m. € 110,- tel. 0182-519186
• gratis af te halen 25 snijvingers voor Qualcast grasmaaier tel. 06-15235066
• t.k. skischoenen Nordica mt.43 zwart z.g.a.n. € 35,- tel. 06-15361419
• gratis af te halen jonge guppy's tel. 0172-612072
• t.k. meisjes winterjas blauw maat 176 merk Tommy Hilfiger € 25,- tel. 06-36146601
• verlies zwarte Gazelle fiets met volle fietstassen op do. 1 nov. bij AH in Bodegraven tel. 06-45188819
• t.k. 4 winterbanden VW Polo 165/70-R14 Good Year € 60,- tel. 0172-613896
• gevr. oude brommer, liefst zonder kent. voor paar tientjes tel. 06-12673012
• t.k. Gero Zilmeta Keuken lepelrek 5-delig €12,50 tel. 06-30982553
• t.k. Nike yoga-mat, 60 cm breed x 1.70 cm lang z.g.a.n. € 20,- tel. 0182-394154
• gratis af te halen 2 sp.reflexcamera's (Exa, Canon) met 3 lenzen, 1 camera Ricoh tel. 06-53215621
• t.k. teak barok ronde ladekast 122 cm hg 45 cm doorsnee € 60,- tel. 06-48224015
• t.k. fietsdrager Pro-User op elke trekhaak voor 2 fietsen met instructieboek, zgan, € 100,- tel. 06-22382342
• wie heeft er per ongeluk mijn zwarte windparaplu meegenomen tel. 0348-882044
• gevr. kunstkerstbomen en kerstdecoratie voor vereniging tel. 06-20666761

Voetbal
Rohda'76 ervaart ongeschreven voetbalwet

CVC deelt de tweede plek na winst op Sporting Leiden Foto: Rien Hermenet

In de uitbeurt bij Siveo'60 heeft Rohda'76 zichzelf tekort gedaan. Vooral voor de rust kregen de Bodegravers een paar dotten van kansen, maar uiteindelijk gingen de Zegvelders met de buit aan de haal: 1-0. Door dit onnodige verlies moet Rohda'76 voorlopig genoegen nemen met een plek in de middenmoot.

CVC Reeuwijk hield de drie punten in eigen huis door op Sportpark Groene Zoom met 2-1 van Sporting Leiden te winnen. De Reeuwijkers kwamen goed uit de startblokken. Lourens Uiterwijk vond al na vijf minuten het doel, 1-0. De bevrijdende 2-0 viel na rust en kwam van de voet van Moussa Kalisse. Het team uit Leiden scoorde vervolgens tegen maar de zege kwam niet meer in gevaar.

Met een 4-1 overwinning op het Haagse Laakkwartier maakte ESTO de domper van vorige week tegen TAC '90 goed. Het verschil was groot, deze week en vorige week. ESTO speelde vooral in de eerste helft een prima en gedreven wedstrijd. Met deze tweede overwinning schuift ESTO op richting het middenveld van de ranglijst.

Bij RVC had men toch wat anders verwacht van de competitiestart. Ook tegen ONA uit Gouda werd er verloren en wel met 0-2. Met alleen een overwinning op ESTO zijn de Reeuwijk-Dorpers in de staart van de ranglijst aangekomen.

Beeld: Rien Hermenet

Dammen
15e van de wereld

Foto: pr

Geen school maar een week lang dammen, dat was vorige week het programma van de zestienjarige Maaike de Bruin. In Wit-Rusland deed Maaike mee aan het WK jeugddammen. In de categorie meiden van 16 tot 20 jaar was zij de jongste. Ondanks zware tegenstand van met name de Russische en Chinese meiden slaagde zij erin om een paar partijen te winnen. Naast het dammen met reguliere bedenktijd was er ook een WK-sneldamtoernooi. Negen partijen op één dag met beperkte bedenktijd. Van die negen partijen gingen er vier verloren maar won zij ook vier partijen. En toen ze in de laatste ronde tegen een zeer sterke speelster uit Mongolië remise uit het vuur sleepte, hoorde ze dat ze in de middenmoot op een fraaie 15e plek geëindigd was.

Waterpolo
Zes punten-weekend voor heren BZ&PC

De waterpoloheren van BZ&PC hebben opnieuw goede zaken gedaan, na de winst tegen JAWS afgelopen week, bond de Bodegraafse ploeg nu ook ZPC de Watervlo aan de zegekar. In een fysieke wedstrijd kwam de ploeg van oud BZ'ers Remco Kamer en Michel Verkade geen moment aan te pas (17-6).

Ondanks een stroef begin met veel gemiste kansen, trok Luca Groenendijk de wedstrijd open. BZ&PC bleef doorgaan en won de tweede periode zonder tegendoelpunt te incasseren. René Peek kon met enkele slimme goals oud BZ-keeper Michel Verkade verschalken, terwijl BZ-keeper Robin Nieuwhof goed in de weg lag op een aantal kansrijke situaties van De Watervlo.

Coach Herman van Tongerloo keek positief terug op de wedstrijd: ''We speelden een prima wedstrijd, al was deze onnodig fysiek. We maakten de kansen af en overleefden alle ondertal situaties. We waren dan wel een stap verder dan de tegenstander, maar dit biedt geen garanties

Volleybal
Zege voor dames VSTS

Na enkele weken van rust bleken de dames van VSTS het volleybal nog niet verleerd te zijn. In het thuisduel won de Bodegraafse formatie met 3-1 van Vives uit IJsselstein. In de basis startten Donna Sluis en Krystel Termorshuizen als passer-lopers, Carolien Verleun en Mirjam van der Kruk als middens, Jacky de Graaf als diagonaal en Judith Terpstra als spelverdeler. Lisanne Zwaneveld kwam vanuit het tweede team de rol van libero vervullen.

Synchroonzwemmen
Succes bij diplomazwemmen

Foto: pr

Tien synchroonzwemsters van BZ&PC namen in Katwijk succesvol deel aan het diplomazwemmen. Hierbij worden de zwemsters door een jury beoordeeld op zeven verschillende onderdelen o.a. op zwemslagen, lenigheid, houdingen, figuren en zwemmen op muziek. Bij voldoende punten ontvangt de zwemster het diploma en stroomt zij door naar een hogere categorie.

Paardensport
Indoor Bodegraven een kweekvijver voor talenten in de paardensport!

Anouk de Vries en paard Adéle Foto: Denise van der Plas fotografie

Ruiters van Hippisch Centrum Bodegraven én RV "Les Chevaliers" hebben het afgelopen weekend laten zien dat zij zeer veelzijdig zijn t.a.v. het beheersen van de paardensport in meerdere disciplines.

"Indoor Bodegraven", editie 22, werd gekenmerkt door een nieuwe generatie van succesvolle jonge dressuur- en springruiters. Waar vorig jaar nog vier 'eigen' ruiters deelnamen aan dit driedaags evenement, zijn er nu meer dan dertig ruiters met veel enthousiasme en gedrevenheid, maar vooral ook succesvol, gestart.

De "Mega carrousel" onder leiding van commandant Jobert de Vries, één van de vaste instructeurs van het HCB, zorgde op zaterdagmiddag voor een overvolle tribune. Een jaarlijks terugkerend programma onderdeel waar manegeruiters van jong tot oud naar uitkijken. Meerdere ruiters deden mee aan de carrousel uitvoering maar ook individueel, én succesvol. Kleine ruitertjes van 3 tot 6 jaar oud openden de show. De ruitertjes rijden één keer in de week in de "Smurfen les". De instructrice Esmee Velders reed zelf mee tijdens de individuele dressuur proeven.

Foto: pr
Foto: Denise van der Plas fotografie

Anouk de Vries veelzijdig dressuur-, spring- én eventing ruiter had haar debuut met het dressuurpaard Adéle in de klasse L, waar zij een verdienstelijke derde plaats behaalde. Met haar springpaard Flanturo TN, beleefde zij na een goede eerste ronde in de klasse M (1.20 meter) haar debuut in de klasse Z (1.30 meter). Ook Dory-Anne Butter beleefde haar debuut met James Bond van de Northside en behaalde twee eerste plaatsen bij de dressuur in de klasse L1. Ilse van Dijk behaalde twee keer de eerste plaats in de klasse B D/E pony's. Voor Puk Kempenaar was er twee keer een eerste plaats bij de dressuur klasse L1 D pony's. Alle ruiters kwamen uit voor RV "Les Chevaliers". Trots is de vereniging op hun leden en het behaalde resultaat!

Op zaterdagavond staat traditie getrouw de Kür op muziek en de grote prijs van Bodegraven centraal. Een prijs die al sinds jaar en dag wordt aangeboden door Dierenartsen praktijk Bodegraven. De winnaar gaat gegarandeerd naar huis met een mooie geldprijs. Dit jaar is de grote prijs met overmacht gewonnen door Max den Boogert met zijn paard Zwerver.

De 22-jarige Jesse Drent gaf zaterdagavond een demonstratie vrijheidsdressuur. Vrijheidsdressuur verbetert de communicatie met je paard en hij leert spelenderwijs nieuwe dingen. Na afloop van de demonstratie nam Jesse de tijd om ruiters uitleg te geven. Zijn handtekening was gewild onder het jonge publiek.

Het driedaagse evenement aan de Noordzijde heeft bewezen dat jongeren niet alleen hun eigen sportmoment beleven, maar tevens vrijwilliger willen zijn en hier het voortouw in nemen. Indoor Bodegraven 2018 werd gekenmerkt door plezier, gezelligheid en gedrevenheid. Het evenement had gedurende drie dagen een continue enthousiast publiek. De organisatie is mega trots en kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.


Beeld: Denise van der Plas en pr