Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

6 juni 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 6 juni 2018


Zeer geslaagde Dorpendag

Driebruggen-Waarder - Het was weer een waar feest in Driebruggen bij de 13e Dorpendag. Het massaal aanwezige publiek uit Waarder en Driebruggen, en vele belangstellenden uit de wijde regio die op de gezellige activiteiten waren afgekomen, vermaakten zich volop met alles wat de organisatie had voorgeschoteld. Van spectaculaire onderdelen zoals de motorstunts tot de smakelijke dorpslunch en van de bingo tot de muzikale slotavond. De stormbaan leverde een prachtige strijd op. De kinderen vermaakten zich opperbest met de spellen, het ponyrijden en luchtacrobatiek. Tot en met de laatste klanken van de muziek, waarbij gastartiest Corry Konings de harten stal, was het genieten van deze zeer geslaagde editie van de SDWA Dorpendag.

Beeld: SDWA

Adressenlijst

ALARMNUMMERS

Politie Brandweer Ambulance:

Tel. 112 (Als elke seconde telt!)

Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

HUISARTSEN

Bodegraven

Praktijk Van Gils en Mulder, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612113 | Praktijk Daniels en Spaargaren,

Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612268 | Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, 0172-611522 | Mw. Van den Nieuwendijk, Noordstraat 48, 0172-612030 | Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-766555: Mw. Bouma, Dhr. Van den Brule, Mw. Wiesenhaan | Waarneemcentrale huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug

Dhr. Borreman, Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.

Zwammerdam

Mw. Timmer, Plein 1, 0172-619229.

Reeuwijk

Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde 13a,

0182-393244 (08.00-17.00 uur).

Driebruggen/Waarder:

Huisartsenpraktijk, Burg. Doormanstraat 25,

Driebruggen, 0348-501307 (08.00-17.30 uur).

Huisartsenpost

HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefo-nische afspraak.

ZIEKENHUIZEN

GHZ, Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050 | GHZ locatie Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9, Bodegraven, 0182-505240 | Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

APOTHEKEN

Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven, W. de Zwijgerstraat 9A, 0172-612031 | BENU Apotheek Het Zorgstation,

Stationsplein 5, 0172-617126.

Reeuwijk

Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b, Reeuwijk,

0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek

Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.

DIERENARTSEN

Dierenartsenpraktijk Bode-graven, Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798 | Dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182-392568.

Kerken

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder (RD) en St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-gemeenschap
St. Willibrordus: www.sintjandd.nl

Gereformeerde Kerk (W): www.pknwaarder.nl

Prot. Gemeente De Ark (RB): www.pgdeark.nl

Hervormde Gemeente (S) en Hervormde Gemeente
Ichthuskerk (RB): www.hervormdreeu-wijk.nl

Hervormde Gemeente (S): www.sluipwijksekerk.nl

Hervormde Gemeente (W) Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband (W): www.hersteld-hervormdegemeentewaarder.nl

Christengemeente 'Elim' Basisschool De Regenboog (RB): www.elimreeuwijk.nl

Bethelkerk (B), Gereformeerde gemeente:

www.bethelkerkbodegraven.nl of

Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk vrijgemaakt:

www.bodegraven.gkv.nl

Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente Bodegraven: www.hervormd-bodegraven.nl

Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente Emmaüs: www.emmausbodegraven.nl

Brugkerk (N), Protestantse gemeente Nieuwerbrug: www.brugkerk.nl

Salvatorkerk (B), Pinkster-gemeente Morgenstond:

www.morgenstondbodegraven.nl

Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven 'Irene': www.vergadering.nu/bodegraven-irene

RK Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte (M)

en RK Kerk H. Bonaventura (Woe):

www.parochiepaxchristi.nl

Speel en Werkhoeve (B), Christengemeente Bodegraven De Bron: www.christengemeentebode-graven.nl

Opbrengst voor Longfonds

Reeuwijk - Driebruggen - De collecte voor het Longfonds heeft het mooie bedrag van totaal 4844,15 euro opgebracht; Reeuwijk 4143,82 euro en Driebruggen 700,33 euro. Het Longfonds dankt de organisatoren en alle collectanten voor hun inspanningen en alle gulle gevers voor hun gift. Speciale dank aan Corina Hoogendoorn uit Driebruggen en Marja Baars uit Reeuwijk; zij hebben dit jaar voor de 20e keer gecollecteerd voor het Longfonds.

Komst restaurant zorgt voor buikpijn

Reeuwijk - Op het sinds jaren braakliggende terrein aan de Notaris d'Aumerielaan wordt, naar het zich laat aanzien, binnenkort een nieuw horecabedrijf gevestigd: Loetje. De komst van dit restaurant
zorgt voor onrust in de directe omgeving.

Restaurant Elfhoeven was lange tijd een begrip in Reeuwijk en daarbuiten. Het mocht zich, bijna vijftig jaar geleden, zelfs verheugen op een bezoek van koningin Juliana. De laatste 25 jaar ligt het terrein braak, wachtend op het juiste plan en de bijbehorende vergunningen. Het lijkt er nu toch weer van te komen: een horeca­gelegenheid aan de Notaris d'Aumerielaan. Maar wel een die al voor dat er een paal de grond in geslagen is, voor buikpijn zorgt bij de omwonenden.

Horecabestemming

Het terrein aan de Notarisd'Aumerielaan kent een recreatiebestemming waarop horeca is toegestaan. "Wij zijn er voorstander van dat er wat gebeurt op het terrein," zegt Hans de Leeuw namens RZVG (Roei- en Zeilvereniging Gouda), de vereniging die al sinds 1911 aan de laan gevestigd is. Hans Groeneveld, die namens de omwonenden spreekt, geeft aan geen enkel bezwaar te
hebben tegen een horecabedrijf op die plek. Het zijn de verwachte schaalgrootte en het verkeersaantrekkende karakter van het plan dat nu voorligt, die grote bezorgdheid oproepen.

Meedenken

Diverse partijen hebben contact gezocht met college van b en w, gemeente­raad, ODMH en ontwikkelaar. Vanuit 'Bodegraven', De Leeuw duidt hiermee op de gemeente, is tot nu toe nog geen enkele reactie vernomen. "Ik vind dat heel vreemd. Wij hebben nadrukkelijk gevraagd om overleg. We willen meedenken over de situatie die gaat ontstaan, om ervoor te zorgen dat problemen kunnen worden voorkomenen niet achteraf hoeven
worden opgelost." Met ODMH heeft inmiddels wel een gesprek plaatsgevonden. "Een verhelderend gesprek," zegt Groeneveld. "Het werd duidelijk dat we aan het verkeerde loket waren. ODMH toetst of een ingediend plan voldoet aan het bestemmingsplan. Zij kijken niet naar de verkeerssituatie en de verwachte parkeerproblemen. En juist daar ligt onze zorg."

Eisen

In het gesprek met ODMH werd duidelijk dat de bestemming op het terrein horeca uit de categorie 1B toestaat, horeca met een maximale oppervlakte van 400 m2. De Leeuw: "Aangevraagd is 399 m2, nét eronder dus. Bij de uitleg van de horecabepaling wordt echter aangegeven dat bij die vierkante meters ook terras en opslag moet worden meegerekend. Dat is in het voorliggende plan, mijns inziens, niet het geval. Zoals ik het zie, moet ODMH het plan dus afwijzen." Bert Bras, eigenaar en ontwikkelaar van Villapark Elfhoeven, waar Loetje deel van gaat uitmaken, ziet dat compleet anders. "Wij voldoen volledig aan alle eisen die worden gesteld. Laat de klagers de stukken maar goed lezen. Ik heb er geen enkele twijfel over dat de vergunning gaat worden afgegeven. Als de vergunning binnen is, heien we mogelijk al binnen een maand."

Heien

De Leeuw geeft aan te gaan handelen als het heien ervan komt. "Zodra er geheid wordt, zullen we als RZVG bij de rechter een voorziening indienen om het heien te stoppen." "Prima," is de reactie van Bras op deze uitspraak, "De rechter zal ons in het gelijk stellen. Alles klopt gewoon. Wordt de partij die de voorziening heeft aangevraagd bij de rechter in het ongelijk gesteld, dan is de mogelijkheid aanwezig een schadeclaim in te dienen. Het bedrag daarvan wordt door de rechter bepaald, maar kan best aardigoplopen."

Brandweer

ODMH gaf aan nog te wachten op enkele technische gegevens alvorens de vergunning te kunnen afgeven. Ook moet de goedkeuring van de brandweer nog bij ODMH binnenkomen. Groeneveld: "De brandweer heeft al aangegeven niet de vereiste acht minuten aanrijtijd te kunnen halen. Dit hoeft toestemming van ODMH overigens niet in de weg te staan, het is dan aan het college van b en w om te beslissen wat ze daarmee doet."

Verkeersmaatregelen

De reden dat zo gekeken wordt naar de omvang van het horecabedrijf is de verwachte verkeersaantrekkende werking van Loetje. Bij andere vestigingen van deze succesformule is de ervaring dat alle stoelendrie keer per avond bezet zijn. Dat brengt het aantal personen dat het restaurant bezoekt op zo'n 450 per avond. Dat is veel
voor de smalle Reeuwijkse
brug en de Notaris d'Aumerielaan. Volgens Bras valt het reuze mee. "Ik kom vaak bij Loetje. Daar komen jongeren, vertegenwoordigers, mensen die snel wat willen eten. Met driekwartier sta je weer buiten, de doorloop is heel groot. Ik maak me geen zorgen om de veiligheid op de weg en zeker niet over het parkeren bij Loetje. Met een totaal van 124 parkeerplaatsen op eigen terrein, bieden we ruim meer parkeergelegenheid dan volgens de berekening nodig is." Groeneveld is het niet met hem eens: "Zonder rigoureuze aanpassingen wordt de weg overbelast en kunnen bewoners van de laan en de daaraan gelegen Ree hun huizen niet meer bereiken. Ook kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als hulpdiensten vast komen te staan. Een verkeerskundig kantoor zou onderzoek gaan verrichten. Dat gaat echter niet gebeuren. Dat is in strijd met
hetgeen vorig jaar door
de ontwikkelaar aan ons toegezegd is."

Problemen

Bras ziet wel problemen op de Notaris d'Aumerielaan ontstaan, maar die zijn niet het gevolg van de komst van Loetje, of de acht woningen die op het villa­park worden gebouwd. "Er zijn twee zaken waar ik mij zorgen om maak. Een ervan betreft het ledenaantal van de Roei- en Zeil. Zij hebben nu meer dan 1000 leden en geen enkele eigen parkeerplaats. De vereniging wil zelfs nog verder groeien en dat is vragen om moeilijkheden. Zeker als je bedenkt dat de leden met alle soorten van roeiboten de weg oversteken. Een tweede probleem zie ik in de losplaats die gebouwd gaat worden aan deze laan. Omdat het plassengebied niet meer voor vrachtverkeer toegankelijk wordt, wordt er naast Loetje een plaats gecreëerd waar vrachtauto's hun lading op boten kunnen overslaan. Die vrachtwagens moeten bij ons voor keren en dan achteruit een stuk over de laan naar de losplaats rijden. Waarom maken ze de losplaats niet gewoon recht voor het Lucassenpleintje en dan een losplaats in de Breevaart? Achteruit rijden met al die fietsende kinderen op hetzelfde stuk, dat is gekkenwerk. Ik hoop dat ze zich bij de gemeente nog een keer bedenken."

Onveilig

AnneMarie Visser volgt de besluitvorming vanuit het BIR (Burgerinitiatief Reeuwijk) met argusogen. "Het gaat het BIR er met name om te kijken of alle belangen zorgvuldig worden afgewogen, ook de belangen van de vele jonge fietsers die op de laan fietsen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om de weg veilig te houden. Wij zien erop toe dat de gemeente zich daarvoor inzet en roepen wethouder Inge Nieuwenhuizen op om vooral in overleg te gaan met de betrokkenen. Laten we voorkomen dat er een situatie komt zoals nu bij de Raadhuisweg waar verschillende partijen boos zijn en we met een onveilige weg opgezadeld zitten. De komst van grootschalige horeca zorgt voor veel verkeer over de laan. Los van de voorgenomen losplaats moeten vrachtwagens nu al achteruit de laan inrijden. De mogelijkheid om te keren op de laan is namelijk verdwenen en er komen parkeerplaatsen voor in de plaats. Het is wachten tot het fout gaat. Iedereen, wij ook, vindt het leuk dat Loetje komt, maar voor ons gaat veiligheid boven alles."

Alles op zín tijd

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel geeft aan te snappen dat er zorgen zijn rondom het parkeren en de verkeerssituatie. Hij wil "uiteraard" met alle partijen overleggen. "Maar wel alles op z'n tijd en in de juiste volgorde. Ik heb nog niet eens met de aanvrager gesproken, laat ik daarmeebeginnen." De termijn waarin over de omgevingsvergunning moet worden beslist, ligt op 19 juni van dit jaar. Van den Heuvel: "We zijn nu zaken aan het onderzoeken en bekijken het dossier zeer zorgvuldig. Als er redenen zijn om de beslistermijn met zes weken te verlengen, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek gewenst is, zullen we dat doen. Deze aanvraag ligt pas kort bij ons. Eerst wilde de aanvrager een andere procedure volgen, namelijk die van 'verklaring van geen bedenkingen'. Dat is een langduriger traject waarbij de gemeenteraad de mogelijkheid heeft mee te kijken naar het dossier. De raad heeft aangegeven zich, gezien de unieke locatie, van die mogelijkheid gebruik te willen maken. Daarop is die aanvraag ingetrokken en is met een gewijzigd plan de gebruikelijke, simpeler, procedure ingegaan. Er hoeft nu alleen nog te worden getoetst of het plan binnen de kaders van het bestemmingsplan past. Voordat ik met andere partijen in overleg ga, wil ik eerst een goed beeld hebben van de aanvraag zelf, de gevolgen en de speelruimte die de gemeente heeft. Daar kan ik nu niet op vooruit lopen."

Recreatie

De klagers zijn op twee handen te tellen, volgens
Bras. "Iedereen vindt het leuk dat er eindelijk wat gebeurt hier! Als de gemeente de plassen de bestemming recreatie meegeeft, dan moet er toch ook gelegenheid zijn om te recreëren? Anders moet ze de bestemming aanpassen in natuurgebied." Bras: "Het vroegere Elfhoeven was trouwens veel groter dan Loetje nu gaat worden, dus waar hebben we het over? Wat mij betreft komen er nog twee restaurants bij in Reeuwijk. Het hoeft hier geen Loosdrecht te worden, maar een beetje meer horeca is wel gewenst."

Tekst: Elly de Knikker

4 / 32

Hulde

Een eigen kijk op - door Paul Engels

Ik ben niet zo van de techniek. Laat dat graag over aan de jongere generaties die er wegwijs in zijn, zeker als er problemen moeten worden opgelost. Dan vraag ik jongeren dat te doen en verschuil ik mij achter een drogreden om het niet zelf te doen: 'Ik ben nog van de oude stempel in de redactiewereld, opgegroeid met de typemachine en het loodzetsel in de drukkerij'. Onzin natuurlijk, want je moet met je tijd mee en vooral die nieuwe technieken leren kennen en benutten.

Maar de techniek maakt het je soms wel heel erg lastig. Neem mijn internetverbinding. Ik woon een 'buitengebied'. In Reeuwijk-Tempel. Voor de uitwisseling van foto's voor de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk tussen het team van redacteuren en mij, voor het ontvangen van al die mooie foto's voor de rubriek Uw Eigen Kijk - hulde voor het inzenden! - en voor het inleveren van alle kopij richting opmaak heb ik betrouwbaar internet nodig. Ik ben overgeleverd aan de coaxkabel en één provider die z'n diensten daarop aanbiedt. Omdat die verbinding regelmatig uitvalt, moet ik zelfs de koperen telefoonlijn nog inzetten als reserve internetlijn. Om zodoende niet helemaal tot wanhoop te worden gedreven als internet via de coaxkabel eruit ligt en mijn deadline voor insturen van kopij nadert.

Hoe blij was ik toen Rekam aangaf in de buitengebieden rond Reeuwijk-Dorp glasvezel te willen aanleggen. Een einde aan mijn ergernis over internet, maar kennelijk ook voor heel veel andere inwoners. In Amicitia waren voor de voorlichtingsbijeenkomst zo'n 50 stoelen neergezet. Kwamen er pakweg 250 inwoners op af! Voor mij is het duidelijk: de behoefte aan snel internet wordt alom gevoeld. Inwoners kunnen niet zonder.

Hulde voor initiatiefnemer Rekam en alle partijen die zorgen voor een stukje medefinanciering om de aanlegkosten voor de inwoners te beteugelen. Waaronder Ons Fonds/Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel, gemeente (die de zogeheten degeneratiekosten niet doorrekent), LTO en Edelman. Glasvezel wordt echter pas aangelegd als een bepaald percentage van de inwoners meedoet. Ik ga niet langs de deuren om iedereen te overtuigen. Ga ik nu voor glasvezel pleiten, hebben wij over 20 à 30 jaar misschien alles wel draadloos of een heel andere techniek. Hoor ik u dan zeggen: 'Ik ben nog opgegroeid in de tijd van glasvezel...' Maar voor nu zou het voor mij een gigantische sprong vooruit zijn. En ik denk voor veel inwoners van het buitengebied.

PS Gesproken over het team van redacteuren: we kunnen nog versterking gebruiken van een schrijver/fotograaf voor Nieuwerbrug/Bodegraven. Met internetverbinding.

Paul Engels

Redactie Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

redactie@kobr.nl

Leerlingen geslaagd voor fietsverkeersexamen

Reeuwijk - Nadat zo'n 105 leerlingen van de basisscholen De Venen, De Bron en De Regenboog medio april met goed gevolg hun schriftelijk verkeersexamen hadden afgelegd, was het afgelopen maandagochtend tijd voor het praktisch verkeersexamen. Ter voorbereiding op het praktische examen hebben de leerlingen een aantal verkeerslessen gehad van het programma School op Seef. Door de eigen leerkracht werd ook lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland gebruikt en de route is geoefend door de leerlingen. Dit heeft allemaal geloond, want alle deelnemende leerlingen zijn geslaagd! Voorafgaand aan het fietsexamen heeft de politie elke fiets uitvoerig gecontroleerd, voor- en achterlicht, fietsbel, remmen, handvatten etc. Bij goedkeuring kreeg men een sticker OK op de fiets geplakt. Vandaag vindt de officiele uitreiking van de verkeersdiplomaís in de aula van de Venen plaats.

Fietsen voor onderzoek dementie

Bodegraven-Reeuwijk - De casemanagers van Tandem gaan zich inzetten voor meer onderzoek naar dementie. Zij doen op 22 en 23 september op een tandem mee met een 24 uurs fietstocht voor dit goede doel. Tevens is er op zaterdag 16 juni een spinningmarathon van 14.00 tot 16.00 uur bij N-Joy sportcentre. Deelname kan al vanaf 5,00 per uur, doet u mee voor het goede doel? Opgeven kan bi N-Joy sportcentre, telefoon 0172-619032 of e-mail tandemfietsen2018@gmail.com. ìTevens zoeken wij enthousiaste fietsers die met ons 15, 30 of 60 km willen fietsen op zaterdag 30 juni bij een sponsorfietstocht van Rabobank Gouwestreek. Tandem doet mee voor 2bike4alzheimer.î Meer informatie en aanmelden via e-mail tandemfietsen2018@gmail.com.

Vaderdagactie en auto's wassen

Reeuwijk - Op zaterdag 16 juni is er bij de Sluipwijkse kerk een actiedag. Buiten is het mogelijk om uw auto van binnen en van buiten te laten wassen en binnen kunt u uw bestelde Vaderdagcadeaus zoals een lekkere wijn- of bierpakket, lekkere nootjes, Sluipwijkse kaas of Goudse stroopwafels afhalen. Op de website kunt u zien waar de cadeaus te bestellen zijn. Opbrengst van deze dag is voor het onderhoud van de kerk.

www.sluipwijksekerk.nl

Magische waterfoto's

Nieuwkoop - Aafke Buitelaar exposeert onder de titel ëInnerlijke landschappení haar schilderijen in het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen van Natuurmonumenten. Deze kunstenares gebruikt gemengde technieken voor haar schilderijen en fotografeert water met een hele andere blik. De expositie is vanaf 6 juni tot en met 29 juli gratis te bewonderen in het Nieuwkoopse centrum. Op zondag 10 juni is Aafke zelf aanwezig om haar werk toe te lichten.

www.natuurmonumenten.nl/bcnieuwkoopseplassen

Huisdierennieuws

Vermist:

* Reeuwijk, De Lange Krag: kater Brutus, Maine coon mix, halflangharig, zwart met witte neus en bef, witte buik en vier witte sokjes, zilverkleurige halsband.

* Nieuwerbrug, Bree, rood gemarmerde kater, wit rond de neus, doorlopend in de bef, witte sokjes achter, witte voetjes voor.

Gevonden:

* Reeuwijk: Valeriaan: zwart/witte kat, witte streep op neus loopt door in witte bef, witte sokjes, erg groot, gehavende staart.

* Reeuwijk, Reeuwijkse Houtwal: kater, Cypers rood, witte poten en bef.

* Bodegraven, Kievitsheuvel: grote zwarte kat, dikke vacht met pluimachtige staart, lichtgroene ogen.

* Bodegraven, Horstlaan: grijs-cyperse kater.

Informatie:

Dierenhulpverlening Woerden (www.dierenhulpverleningwoerden.nl), Dierennoodhulp Bodegraven (www.dierennoodhulpbodegraven.nl) of Dierencentrale (www.dierencentrale.nl).

Vrijwilligers gezocht

Voor de rubriek vrijwilligers gezocht kunnen alle vacatures voor vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties in Bodegraven-Reeuwijk worden aangemeld. Vacatures worden eenmalig gratis geplaatst. Mail naar redactie@kobr.nl. Kijk ook op www.erkendtalent.nl.

Activiteiten De Reehorst

Dienstencentrum De Reehorst heeft voor alle inwoners van Reeuwijk een prachtige DUO-fiets (e-bike) ter beschikking om samen erop uit te gaan. Juist voor diegenen voor wie het niet meer mogelijk is om zelfstandig te fietsen is dit een prachtige manier om samen met een maatje te kunnen genieten van bewegen in de buitenlucht. Voorts is binnenkort elke woensdagmiddag een creatieve inloopmiddag voor jong en oud. Samen knutselen, schilderen, handwerken of bij mooi weer even fijn naar buiten naar de geitjes en de beweegtuin, er zijn legio mogelijkheden om kinderen en ouderen een gezellige en creatieve middag te beleven. Deze activiteiten kunnen niet zonder vrijwilligers. Iets voor u om te helpen bij bovengenoemde activiteiten? Mithra Falter, coordinator dienstencentrum, staat de nieuwe vrijwilligers graag op dinsdag- of vrijdagochtend te woord. Aanmelden kan ook per e-mail : dereehorst@zorgpartners.nl (t.a.v. Mithra Falter), of telefonisch via 0182-393222.

Afvalvrije scholen

Bodegraven -Waarder - Wethouder Kees Oskam overhandigde recent de beker aan groep 7 van de Pr. Beatrixschool in Bode≠graven. De school heeft niet alleen de battle ëBeste Afvalvrije school 2017-2018í binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gewonnen, maar ook de meeste punten van alle deelnemers in Gouda, en Waddinxveen behaald. Dit schoolproject gaat uit van Cyclus. De Pr.Beatrixschool draagt met trots deze eretitel. De hele school, de buurt, maar ook de koning en de burgemeester zijn door deze groep 7 betrokken bij het afvalvrij denken Èn doen.

De Prins Willem-Alexanderschool in Waarder eindigde met groep 8 op de tweede plek van Bodegraven-Reeuwijk. Ook deze school is benoemd tot ëAfvalvrije school 2017-2018í. Onder leiding van voorlichter Maarten Milieu van Cyclus is gekeken naar consequent afval scheiden. Bij de afsluitende les van Maarten Milieu bracht hij een ingelijst certificaat en een bijzondere ëWalk of Fameí stoeptegel mee die hij samen met de leerlingen voor de school in de straat plaveide. Op de tegel staat in duidelijke kleuren de eretitel omschreven. Door die opvallende tegel kan iedereen zien dat het team en de leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool hier hun uiterste best voor doen, met dank aan groep 8.

Beeld: Pr. Beatrixschool en Wim de Boevere

Oproep aan jonge mantelzorgers

Bodegraven-Reeuwijk - Als je opgroeit met een ziek familielid heb je vaak meer huishoudelijke en zorgtaken dan leeftijdgenoten. Stichting SAM in samenwerking met 2BeCool kunnen je daarin helpen. Heb jij thuis een familielid die veel zorg nodig heeft omdat hij of zij langdurig ziek is en ben je tussen de 10 en 24 jaar oud? Dan ben jij een jonge mantel­zorger. Meld je dan aan via www.2becool.nl en ontvang een bioscoopbon of VVV-bon.

Je kunt opgroeien met ouder(s), broer, zus of iemand anders in de directe omgeving die zorg nodig heeft. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of van een chronische ziekte. Soms heb je taken en zorgen, terwijl leeftijdsgenoten die niet hebben. Het zorgen voor een ander kan een fijne taak zijn. Aan de andere kant kan deze langdurige zorg ook problemen geven en ervoor zorgen dat je minder tijd over hebt om leuke dingen te doen.

Stichting SAM in samenwerking met 2BeCool willen je ondersteunen door je bijvoorbeeld een leeftijdsgenoot als coach te bieden of door het organiseren van leuke activiteiten. Het coachcontact kan je helpen om je zorgen te delen. De activiteiten bieden je de kans om iets anders te doen en even niet met zorg bezig te zijn. Ook ontmoet je op deze manier andere jonge mantelzorgers. Het gevoel van 'ik ben niet de enige' kan van grote steun voor je zijn.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld klimmen, lasergamen, workshop graffiti spuiten, cupcakes bakken, pizza's bakken et cetera. Of een mooie dag uit met het hele gezin. Daarnaast is er coachcontact, aansluiting via de facebookpagina www.2becool.nl, afspraken bij je thuis of juist buiten de deur of telefonisch (app) contact, informatie over de ziekte, beperking of verslaving en ondersteuning in mantelzorgtaken en inschakelen van hulp van buiten.

www.sam-bundeling.nl en
www.2BeCool.nl

Zwartwit foto's met eigen verhaal

Bodegraven - In de POP-UP Galerie Marryzglaz in de Kerkstraat 22 kunt u tussen het kleurrijke glas, schilderijen en beelden een aantal zwart-wit foto's van Ap
Quist vinden. Zijn fotografie kenmerkt zich door de voorkeur voor schoonheid van gewone of oude doorleefde onderwerpen. Deze fotoís vertellen hun eigen verhaal, waarbij kleur geen extra boodschap heeft. Het principe ëless is moreí gaat voor zijn fotografie zeker op. Details, sfeer en emotie zijn kernbegrippen als het gaat om zijn werk. Binnen de selectie vind je al grote diversiteit: van donkere manschapsverblijven in de Wierickerschans tot een aantal oude trappen, maar ook opnamen uit de natuur of theater. Kortom, loop even binnen. Openingstijden POP-UP Galerie: vrijdag en zaterdag 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak (06-51064866).

Zangavond voor Roemenië

Waarder - Op dinsdag 12 juni wordt de jaarlijkse zomerzangavond gehouden in de Hervormde Kerk op uitnodiging van de Stichting Waarder helpt RoemeniÎ. Op deze avond zullen Christelijk Mannenkoor Con Forza en Jong Forza uit Woerden psalmen en geestelijke liederen zingen met de organist Wim de Penning. Het thema van de avond is: Geeft gij hun te eten; daarom wordt de opbrengst van de collecte besteed aan een bijdrage in de kosten voor een dagelijkse warme maaltijd voor het dagverblijf ëBinecuvantati copiií (Zegen de kinderen) in Onesti, RoemeniÎ, waar 20 meervoudig gehandicapte jongeren en jongvolwassenen uit de regio vijf dagen per week worden opgevangen. Zij worden door een team van vrijwilligers begeleid en ontvangen therapie, ontspanning en onderwijs op maat. De avond begint om 20.00 uur en wordt geopend en afgesloten door proponent E. Boogert. U bent welkom.

www.waarderhelptroemenie.nl

Sporthal De Meerkoet behaalt certificaat

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Sporthal De Meerkoet behaalt certificaat

Reeuwijk - In navolging van Sportcentrum De Kuil in Bodegraven heeft nu ook Sporthal De Meerkoet in Reeuwijk-Brug het certificaat sporthallen van de Vereniging Sport en Gemeenten behaald. Op maandag 28 mei was de feestelijke uitreiking van dit certificaat in de betreffende sporthal door de VSG afgevaardigden Arie Verbaan en Fons Bultman. Vooraf is er eerst een strenge keuring geweest door ÈÈn van de VSG controleurs. Bij deze keuring wordt gelet op onder andere brandveiligheid, Arbowetgeving, vergunningen, sporttechnische eisen, legionellabeheer, energiebeheer, organisatie, beheeraspecten en schoonmaak. Gesteld kan dus worden dat Sporthal De Meerkoet aan strenge eisen voldoet. De SBAB is voornemens om ook Sporthal De Sporthoeve in Bodegraven dit certificaat te laten behalen.

Blij met het certificaat als blijk van het voldoen aan strenge eisen, aldus v.l.n.r. Piet Kruit (SBAB), Fons Bultman (VSG), Gert van der Laan (SBAB) en Arie Verbaan (VSG)

Nieuwe plek voor verloskundigen

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Nieuwe plek voor verloskundigen

Bodegraven - De verloskundigenpraktijk van Eline Merkus, Esther Kobes en Else-Marie Verheij is verhuisd naar de Vrije Nesse 24. ìToen de tandartsenpraktijk naast ons oude pand in februari 2017 te koop kwam, gingen de radertjes draaien,î vertelt Eline. ìWe hadden geen concrete verhuisplannen, maar merkten wel dat we op piekmomenten ruimte tekort kwamen. We hadden zelfs onze keuken al opgeknapt om bij drukte als spreekkamer te kunnen gebruiken en ook een grotere groepsruimte stond op ons verlanglijstje.î Rond de jaarwisseling werd de koop beklonken en kwamen de verfkwasten opnieuw van stal. Het resulteerde in een ruime, sfeervol ingerichte praktijk. Esther: ìWe hebben nu twee ruime spreekkamers en een donkere echokamer in het midden van het pand met genoeg ruimte voor extra familieleden die meekomen om de baby te bewonderen. Ook de wachtkamer is ruimer, wel zo prettig voor alle kinderwagens die meekomen. Daarnaast hebben we nu meer ruimte om in de toekomst vaker groepsbijeenkomsten te organiseren rond borstvoeding, bevallen en waar verder behoefte aan is. Want dat is het leuke van al deze ruimte, we kunnen echt nieuwe plannen maken.î

Beeld: Danny de Vries

Laad- en losplaats westzijde Miereakker

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Laad- en losplaats westzijde Miereakker

Reeuwijk - De gemeente heeft officieel bekendgemaakt dat er een laad- en losplaats aan de westzijde van de Miereakker komt. Het is een maatregel omdat er regelmatig aan de westzijde bestelbussen en kleine vrachtwagens stoppen ten behoeve van laden en lossen bij het winkelgebied. Tot op heden is er onduidelijkheid over de plaats waar voertuigen stil kunnen houden om te laden en lossen en dit zorgt bij tijd en wijle voor belemmering van de doorstroming van het autoverkeer of van voetgangers. Met de speciale laad- en losplaats wil de gemeente de hinder voor winkelend publiek en winkeliers verminderen. De plek van de voorziening is in overleg met de ondernemers gekozen.

Graskaas op de kaart in Cheese Valley

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Graskaas op de kaart in Cheese Valley

Bodegraven-Reeuwijk- Tien internationale journalisten waren uitgenodigd voor een bezoek aan Cheese Valley (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Woerden). Journalisten uit Duitsland, Schotland, Italie, Engeland en Frankrijk maakten kennis met graskaas uit onze karakteristieke streek. Graskaas is de eerste weidekaas, gemaakt van melk van koeien die na de winter weer de wei in gaan en vers gras hebben gegeten. In onze gemeente bezochten de journalisten De Munt Eten & Drinken, Brouwerij De Molen en restaurant De Florijn.

www.cheesevalleyholland.com

Beeld: Saskia de Wit

Jubileum in keukenland

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk,
Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Jubileum in keukenland

Woerden - Mandemakers keukens bestaat dit jaar 40 jaar. In 1978 is Ben Mandemakers in een klein schuurtje achter het huis van zijn ouders een keukenzaak gestart. Het familiebedrijf opende in 1996 de showroom in Woerden aan de Finse Golf 2. Vanwege het 40-jarig jubileum is er tot en met zondag 10 juni profiteert een speciale actie met 25% jubileumkorting op alle keukens. Dat is een brede collectie met topkwaliteit keukens. ìNaast de eigen Mandemakers collectie zijn er de VTwonen collectie en Mandemakers Individual collectie. Voorts zijn wij al veertig jaar officieel SieMatic dealer, en mogen wij u, als ÈÈn van de weinige keukenzaken, het merk Barletti presenteren. Om u zoveel mogelijk keuzevrijheid op het gebied van werkbladen te bieden hebben we zelfs een eigen Mandemakers stenen bladen fabriek en kunt u bij ons terecht voor werkelijk alle A-merken qua apparatuur. Dit, in combinatie met het uitstekende advies en garantie, alsmede de levenslange service die wij u bieden, maakt dat wij ons met gepaste trots hÈt huis van keukens mogen noemen.î

www.mandemakers

Opening restaurant

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Opening restaurant

Bodegraven - Dock 33 aan de Rijnkade is afgelopen zaterdag geopend met een feestje voor familie, vrienden en iedereen die verder de afgelopen maanden heeft geholpen bij de verbouwing. De Italiaanse familie van Britt en Scarlett was uiteraard aanwezig. Scarlett Wolthuis vult aan: ìWe willen met ons eethuis lekker ongedwongen en anders dan anders zijn. Dat zie je ook aan onze ongewone menukaart. Nieuw voor Bodegraven; we werken met een stempelkaart, voor elke tien euro die wordt besteedt, krijg je een stempel. Is de kaart met acht stempels vol, dan krijg je vijf euro korting bij het volgende bezoek. Of je met de boot komt aanmeren, op de fiets langskomt of gewoon uit Bodegraven zelf, iedereen is vanaf dinsdag 5 juni hartelijk welkom voor een koffie met een krantje, ontbijt (vanaf 8.30 uur) of binnenkort een daghap.î

Tekst en beeld: Sonja van den Brink-Bombeke

Eén naam voor verzekeringsadviseur

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Eén naam voor verzekeringsadviseur

Reeuwijk - Vorig jaar is onafhankelijk verzekeringsadviseur SUCSEZ uit Reeuwijk haar krachten gaan bundelen met Heilbron. SUCSEZ als grootste onafhankelijke zorgverzekeringsspecialist van Nederland en Heilbron als vertrouwde partij op het gebied van schade- en verzuimverzekeringen, pensioenen en hypotheken. Voortaan worden de activiteiten ontplooid vanuit eén naam: Heilbron. De naamswijziging voor het Reeuwijkse advieskantoor heeft geen consequenties voor de 24-uurs bereikbaarheid en het telefoonnummer. ìDie blijven onveranderd,î zo benadrukt directeur Bas van Twillert. ìOnze expertise en ons werkgebied zijn uitgebreid, maar onze service, voorwaarden en persoonlijke benadering blijven als vanouds.î Met het samengaan kunnen particulieren en bedrijven bij de adviseur in Reeuwijk nu ook terecht voor bijvoorbeeld sociale verzekeringen, pensioenen en hypotheken.

Porsche in de prijzen

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Porsche in de prijzen

Bodegraven - Op het PUUR Porsche event in Best met ruim 1500 bezoekers en andere Porsche gespecialiseerde bedrijven uit heel het land, heeft van der Gugten Porsche uit Bodegraven een eerste prijs gewonnen in de categorie custom-tuning. De vakjury koos de Cayman GCR 3900 S als mooiste in deze klasse. Van der Gugten heeft deze Cayman GCR compleet naar eigen idee gemodificeerd, samen met Zaal autospuiterij uit Bodegraven. Het ombouwpakket bestaat uit onderstel aanpassing, motorombouw van 3400cc naar 3900cc, interieur aanpassing, carrosserieombouw, met daarbij ook een nieuwe kleur. Genoeg om de jury te overtuigen.

Steun voor Alpe d'HuZes

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Steun voor Alpe d'HuZes

Bodegraven-Reeuwijk - Donderdag 7 juni vindt voor de dertiende keer het evenement Alpe d'HuZes plaats. Onder het motto ëopgeven is geen optieí beklimmen dit jaar ruim 4500 deelnemers lopend of fietsend samen de legendarische Alpe d'Huez een tot zes keer. Daaronder teams en individuen uit Bodegraven-Reeuwijk. Het Bodegraafse Team Sportschool Goederaad wist het sponsorbedrag nog te verhogen door een grillworstactie bij Keurslager Kamerling. Bij elke verkochte worst of grillworst-Zes werd een bedrag gedoneerd aan het team. Het resultaat was een bedrag van 450 euro. Het team van de keurslager wenst alle deelnemers uit onze gemeente veel succes.

Open Kwekerijdag dit jaar in Berkenbroek

Reeuwijk - Zaterdag 16 juni is het Open Kwekerijdag, het populaire evenement waarbij boomkwekers laten zien wat ze in huis hebben, met allerlei attracties. Elk jaar staat een ander boomkwekerijgebied in de spotlights, deze keer Berkenbroek in Reeuwijk. Een jong gebied met enthousiaste kwekers, zoals Wil, Daan en Henk.

De kwekers op de Berkenbroek vinden het leuk om hun gebied te laten zien. Twaalf bedrijven openen hier hun deuren op 16 juni. Er worden zo'n 5000 bezoekers verwacht. Kweker van het eerste uur is Wil van Ooi (58). Hij was een van de eersten die zich vestigden op het terrein, 30 jaar geleden. Berkenbroek was toen net omgetoverd van weidegrond naar boomteeltgebied. 'Ik voelde me echt een pionier destijds,' zegt Wil. 'De koeien waren nog maar net van het land af.' Met zijn bedrijf is hij gespecialiseerd in Cornus, oftewel kornoelje. Hij heeft zo'n 225 soorten staan. 'Ik laat het echte ambachtelijke van het vak zien. Ik demonstreer de pootplank en ook hoe wij planten vermeerderen met traditionele ent-technieken.'

Nieuwkomer

Jonge boomkweker Daan van der Wolf (36) is een nieuwkomer in het gebied. 'Ik heb als derde generatie het bedrijf overgenomen van mijn vader. Sinds 1950 zijn wij gevestigd in de Tempel en in 2016 uitgebreid naar Berkenbroek.' Daan is gespecialiseerd in rotsplanten, hij heeft een assortiment van tachtig soorten. 'Het is prachtig om te zien, het kleurenpalet is een plaatje,' zegt de trotse kweker. 'Bezoekers kunnen ook plantjes kopen. Er zijn leuke six-packs met rotsplantjes en mooi opgemaakte schalen.'

Wie naar Open Kwekerijdag komt, kan gebruik maken van twee hop-on hop-off treintjes die rondrijden door de Berkenbroek. De treintjes stoppen bij alle deelnemende bedrijven, zoals de Skimmia-kwekerij van Henk Kwakernaak (43). Ook Henk is sinds kort gevestigd in de Berkenbroek, hij heeft een kwekerijperceel overgenomen. 'Hiervoor zat ik in Waddinxveen, maar ik ben hier echt op vertrouwde grond. Ik ben zelf Reeuwijker en heb veel binding met de omgeving.' Op 16 juni wordt zijn bedrijf officieel geopend, zijn er rondleidingen en worden hightech innovaties getoond, zoals de solarfontein.

Extra activiteiten

Op veel kwekerijen zijn extra activiteiten, zoals muziekoptredens, demonstraties en kinderspelen. Ook kunnen kinderen hun 'boomkweekdiploma' halen. De inwendige mens wordt daarbij niet vergeten: op diverse plekken zijn kraampjes met eten en drinken. Open Kwekerijdag 2018 wordt geopend door burgemeester Christiaan van der Kamp. De opening wordt opgeluisterd door kinderen met een bijendans.

www.openkwekerijdag.nl

Tekst en beeld: Morvenna Goudkade

Overdracht artsenpraktijk voor nieuw hospice

Bodegraven-Reeuwijk - Vorige week vrijdag heeft de formele overdracht plaatsgevonden van de voormalige huisartsenpraktijk aan de Boesemsingel in Bodegraven aan de Stichting 'Hospice Bodegraven-Reeuwijk'. Nadat de aankoopakte was ondertekend bij de notaris overhandigde de directeur van Mozaïek Wonen, Ron de Haas, de sleutel van het pand aan initiatiefneemster en bestuurssecretaris Nelleke Mouthaan in het bijzijn van het bestuur van het hospice en de nieuw aangestelde coördinator Dorien van Leeuwen.

Ron de Haas memoreerde dat Mozaïek Wonen de voormalige huisartsenpraktijk zo'n tien jaar geleden in het bezit kreeg, maar dat de plannen die er waren voor het gebied rond het winkelcentrum Vromade nooit tot uitvoering zijn gekomen. Hij sprak zijn vreugde uit over het feit dat het pand aan de stichting kan worden overgedragen omdat de bestemming als hospice goed past in de doelstellingen van de corporatie.

Bestuursvoorzitter Gert Nap is blij dat er binnenkort met de uitvoering van de verbouwing wordt begonnen. "Architect Ben Kraan heeft het ontwerp voor de verbouwing gemaakt en wij verwachten dat de aannemer, Goudriaan-Jongerius uit Waarder, na de zomervakantie aan de slag zal gaan. Zelf zullen wij met een groep vrijwilligers aan de gang gaan om de nodige voorbereidende werkzaamheden zoals sloopwerk en tuinonderhoud te verrichten. Als alles volgens plan verloopt, hopen we rond de jaarwisseling het hospice in gebruik te kunnen nemen."

Geschikt maken

Duidelijk is dat er veel werk nodig is om het pand volledig gereed te maken voor het gebruik als hospice omdat de indeling ook geschikt moet zijn voor bedlegerige patiënten. Het hospice kan in de toekomst beschikken over drie gasten­kamers, een logeerkamer en een centrale huiskamer. Financieel is het project nog niet helemaal rond. Gert Nap: "Een groot deel van het benodigde kapitaal is binnen, maar er is nog ongeveer 150.000 euro nodig. Dat is een heel bedrag, maar wij hopen en verwachten dat wij dat geld met steun van donateurs, bedrijven en fondsen tijdig bijeen kunnen brengen."

Het is de stichting er veel aan gelegen om de omwonenden te betrekken bij de realisatie van het project. Nog op de avond na de overdracht werd daarom een informatieavond gehouden voor de buurt­genoten.

Tekst en beeld: Bert Verver

Fietsen voor bieb

Bodegraven-Reeuwijk - Bibliotheek De Groene Venen Bodegraven-Reeuwijk heeft zich aangemeld voor de Rabo Fietstocht op zaterdag 9 juni. 'Hoe meer mensen er met ons mee doen, hoe meer geld we verdienen voor kopen van tablets voor de mediawijsprojecten binnen de bibliotheek. Gezellig een dagje fietsen en tegelijk geld verdienen voor dit nuttige doel, dat is de Rabo fietstocht.' U kunt starten tussen 9.00 en 14.00 uur bij het Rabobank kantoor in Bodegraven (Marktstraat 1-7) of bij andere startpunten. 'Ons deelnemersnummer is 157. Fiets je ook mee?' www.rv.rabobank.nl

Giften bij afscheid wethouders bestemd voor schoolmoestuinen

Bodegraven-Reeuwijk - Gisterenmiddag namen Laura Leijendekkers en Martien Kromwijk tijdens een receptie in het Evertshuis afscheid van de vele relaties die zij in de afgelopen raadsperiode als wethouder hadden opgebouwd. Een impressie van dat afscheid treft u in de krant van volgende week. De ex-wethouders hadden aangegeven dat eventuele giften ten goede zullen komen aan Collectief de Toekomst om bijvoorbeeld de schoolmoestuinen te realiseren.

Schoolmoestuinen zouden, in de filosofie die met name Martien Kromwijk de laatste jaren heeft uitgedragen, voor alle scholen toegankelijk moeten zijn, omdat zij een belangrijk middel kunnen zijn in de verbinding van de jeugd met voedselvoorziening en duurzaamheid. Als intermediair daarvoor fungeert het Collectief de Toekomst, één van de initiatieven die in de afgelopen periode mede door steun van de vertrekkende wethouders tot stand zijn gebracht. De directeur van welzijnsorganisatie SAM, Mirjam van Veen staat mede aan de basis van het Collectief, een nog jonge loot binnen de vele organisaties die zich bezighouden met welzijn en leefbaarheid. Mirjam: "Er zijn heel veel mensen en organisaties met initiatieven op velerlei gebied. Je kunt daarbij denken aan ideeën op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid van wijken, opvoeding of sociaal ondernemen. Het is niet altijd gemakkelijk om die ideeën tot uitvoering te brengen. Door een collectief te vormen zijn mensen aan elkaar te koppelen, zowel persoonlijk als vanuit hun organisaties, die een steuntje in de rug kunnen bieden om een idee of een initiatief verder te brengen. Dat kan op velerlei manieren gebeuren, maar van groot belang is dat mensen, organisaties en ondernemers met elkaar in contact gebracht worden om een initiatief tot wasdom te brengen."

Handkar

Hoewel het Collectief de Toekomst nog maar kort actief is, zijn de eerste ideeën al binnen gekomen. Om ze aanschouwelijk te maken, is er in de hal van het Evertshuis een handkar opgesteld waarop de initiatiefnemers hun idee kunnen etaleren. Daaruit blijkt meteen al de diversiteit van de initiatieven die vanuit de samenleving komen. Zo zoekt Anja Bout uit Driebruggen brei­assistentie om producten te produceren die aan de man worden gebracht voor een goed doel, wordt aandacht gevraagd voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en hoopt het Burgerinitiatief uit Reeuwijk dat het mogelijk is een bijenhotel te realiseren.

gewoon blijven liggen bij degenen die ze hebben ingediend. "Op dit moment brengen wij ze, via de presentatie op de kar, onder de aandacht van het publiek in de hoop dat ze voldoende belangstelling krijgen. In een later stadium willen wij ook een digitaal platform realiseren waarop ieder de verdere gang van zaken rond de initiatieven kan volgen."

Tekst en beeld: Bert Verver

Waterchallenge bij kinderdagverblijf

Reeuwijk - Kinderdagverblijf het Papegaaiennest heeft het thema 'water' van de SWK-groep aangegrepen voor leuke wateractiviteiten. Er ware vorige week diverse waterchallenges uitgezet voor de verschillende locaties. En wat is er nu mooier om daar aan mee te doen met het mooie weer van de afgelopen dagen. Het Papegaaiennest koos ervoor om een mooie zandtafel te maken mÈt water, een bloemensoep te bereiden en de mooiste waterweg te creeren. Aangezien het Papegaaiennest beschikt over een mooie natuurtuin met een heuse waterpomp was er water in overvloed om de challenges te kunnen uitvoeren. De meeste kinderen genoten enorm van het spelen met water en zand. De kinderen die het spannend vonden, werden begeleid door de pedagogisch medewerksters. Zo kunnen zij op een rustige manier kennismaken met nieuwe vaardigheden.

Uw eigen Kijk

Waterlelie en dotters, typerend in de sloten nabij de plassen. Beeld: Cornelis Hagen

Bodegraven-Reeuwijk - Stuit u op een mooi, apart of ontroerend tafereel? Maak er dan een foto van en stuur deze in naar redactie@kobr.nl. Dat kan een foto van natuur, (huis)dieren, activiteiten, bijzonderheden, menselijke eigenaardigheden of iets anders zijn. Het fotopodium is aan u. Stuur een foto in, inclusief in een of twee zinnen over het 'wat en waar' van de foto, alsmede uw naam die wij bij de foto vermelden. Wij maken een selectie van de mooiste foto's.

Rectificatie: Straatvogels

Stilte tussen twee onweersbuien maakt de Nieuwdorperweg nog mooier... genieten in de avondspits. Beeld Chris de Heij
De knotwilgen op het Westeinde in Waarder zijn een geliefde broedplek van de eenden, getuige de mooist broedende eend in de knotwilg. Beeld: Jacobine van Harten
Panorama over Reeuwijkse plassen vanaf Zoetendijk. Beeld: Jasper Suijten
Dé ambassadeur voor het Nederlandse polderlandschap, de grutto, in onze polder aan de Kerkweg, Reeuwijk-Dorp. Beeld: Peter Boon
Lekker een bad nemen bij het strandje van het Limespad. Beeld: Nel Teekens
Genieten van de prachtige bloemrijke bermen. Beeld: Henny Baars

De foto van Street Art met de twee vogels is gemaakt door Harry Vreeken; in het rijtje van fotografen werd hij vorige week niet vermeld; bij deze.

Staande ovatie voor jubilerende muziekvereniging

Bodegraven - Driebruggen - Op vrijdagavond 1 juni vierde muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebruggen haar 90-jarig bestaan. En hoe! The place to be was het Evertshuis in Bodegraven.

OBK onder leiding van Mark van Mil had Koor Fabulous! onder leiding van Maurits Draijer uitgenodigd om samen een repertoire uit te voeren van pop- en filmmuziek. De presentatie van de avond was in de kundige handen van Gijspiet van Os. In de goed gevulde zaal was een mooie mix van bekende en misschien ook wel wat minder bekende melodieën te horen. In een snel tempo wisselden orkest en koor elkaar af. OBK opende met Alan Parsons Forever gevolgd door onder meer de titelmuziek van de James Bond film Skyfall en Crimson Tide. Het fraaie Koor Fabulous! zong gedreven de muziek van Coldplay, Viva la Vida en onder meer de muziek uit Les Miserables. Na de pauze vlogen de spetters er vanaf: OBK speelde de filmmuziek van Kung Fu Panda en onder meer een gave Deep Purple Medley. Koor Fabulous! onder meer het prachtige a capella Cups en Something inside so Strong van Labi Siffre.

Gezamenlijk werd er ook gespeeld en gezongen: daarbij bleek dat deze combinatie een gouden greep voor het programma was. Tot veel plezier van het publiek klonken Adiemus van Carl Jenkins en I'm Walking on Sunshine. Als absoluut hoogtepunt van de avond klonk een medley van de wereldberoemde liedjes van de Britse zanger Robbie Williams. De dirigent van Koor Fabulous! Maurits Draijer bleek een personificatie van Robbie met een uitstekende zangstem en de bravoure die Robbie zo tekent. In het Evertshuis klonk onder meer het prachtige Angels en het dak ging er zo ongeveer af met Let me Entertain You. Het publiek gaf een denderende staande ovatie en het feestje van OBK was compleet en een groot succes.

OBK liet deze avond zien een vitale 90 jaar jonge oudere dame te zijn dat met een nieuw en jong dynamisch bestuur en enthousiaste leden de
toekomst aankan.

www.facebook.com/

OBKDriebruggen

Beeld: RTV Bodegraven

Stadswandeling met burgemeester

Oudewater - Burgemeester Pieter Verhoeve verzorgt tijdens het toeristenseizoen bij wijze van proef een gratis stadswandeling. Op vrijdag 8 juni leidt hij inwoners, toeristen en andere geinteresseerden door het historische centrum van de stad. Aanvang 15.00 uur. De verzamelplaats is aan de voet van het bordes van stadhuis op de Visbrug. Een gratis ticket boeken kan bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP). Dat is gevestigd in de Leeuweringerstraat 10, telefoon 0348-561628, e-mail tip@oudewater.nl.

18 / 32

Agenda

Ook iets te melden voor de agenda? Mail uw bericht naar redactie@kobr.nl

De volledige agenda vindt u op www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/evenementen

Daar kunt u ook uw agendapunten doorgeven.

Donderdag 7 juni

Zomeravondwandeling

Driebruggen - In de maanden juni, juli en augustus is er iedere donderdagavond een mooie natuurwandeling vanuit het Huis van Alles. Vertrek 19.00 uur, afstand tussen de 5 en 10 km.

Vaartocht Reeuwijkse Plassen

Reeuwijk - Het IVN IJssel en Gouwe organiseert een vaarexcursie in het Reeuwijkse Plassengebied. De boot vertrekt om 19.00 en is rond 21.30 uur weer terug.

www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten

Vrijdag 8 juni

Badminton open avond

Bodegraven ñ Badminton vereniging BBS viert haar 10-jarig lustrum met een open avond in de Sporthoeve. Met activiteiten voor jong en oud en kennismaking met de badmintonsport. Entree is gratis, aanvang 18.30 uur (tot 21.00 uur).

Film in Nova Bioscoop

Bodegraven - Om 20:00 uur draait in de Nova bioscoop de film ëThe Shawshank Redemptioní. Zeven Oscarnominaties kreeg deze verfilming van Stephen Kingís verhaal over hoop, vriendschap en overleving binnen de muren van een streng bewaakte gevangenis. Reserveren kan via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl of per telefoon 0172 650010.

Koppelklaverjassen

Reeuwijk - Koppelklaverjassen bij CVC Reeuwijk, aanvang 19.30 uur

Zaterdag 9 juni

Muziek aan de Plas

Reeuwijk - Muziek aan de Plas plaats van 17.00 tot 22.30 uur bij de Roei & Zeilvereniging. Met de Hermes House Band, Mr Jaxx en DJ Rens. www.muziekaandeplas.nl

De Bodegraafse Maestro

Bodegraven - De Bodegraafse
Maestro: voor ÈÈn dag wisselen tien deelnemers
van plek met dirigente
Lucienne de Valk. Om de beurt staan ze op de bok voor het Fanfare Promotie Orkest en tonen hun dirigeer-talenten. Van 13.00
tot 15.30 uur op het Raadhuisplein.

Benefietconcert

Bodegraven - Vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk benefietconcert Voor Ana, met medewerking van het Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn en Stichting Betania. Een unieke muzikale
beleving: ëklassiek ontmoet fanfareí.

Pubquiz

Bodegraven - Pubquiz in het Evertshuis, aanvang 20.30 uur. Ga in teams van 4-6 personen de strijd aan met andere teams. Entree:
Ä 18,00 per tafel ( 4-6 personen). Maak er een volledige avond uit van en boek een Theaterhap ‡ Ä 12,50 per persoon. www.evertshuis.nl

Piramide bouw op Raadhuisplein

Bodegraven - Badminton vereniging BBS bouwt een piramide van 17 meter hoogte uit bamboe stokken op het Raadhuisplein. Dit unieke project wordt gebouwd door leden van de vereniging samen met eenieder die daar bij aanwezig wil of kan zijn, genodigden en omstanders. Aanvang is stipt 9.00 uur en duur van de bouw is slechts ÈÈn uur.

Rabo Fietstocht

Bodegraven-Reeuwijk - Rabo Fietstocht, met sponsoring van gekozen organisaties. U kunt bijvoorbeeld starten tussen 9.00 en 14.00 uur bij het Rabobank kantoor in Bodegraven of bij andere startpunten. www.rv.rabobank.nl

Zondag 10 juni

Samenzang

Zwammerdam - Samenzang tot eer van onze Heer in de Dorpskerk van 19,30 tot 20.30 uur. Toegang is gratis, er is een collecte. Met medewerking van Marc Koning op de piano.

Maandag 11 juni

Rouw verwerken en autisme

Bodegraven - Van 19.30 tot 21.30 uur is er een thema-avond in het CJG aan de Spoor≠laan 2a, met als onderwerp: het verwerken en helen van rouw als autisme een rol speelt. Graag opgeven via e-mail jp.brunn@solcon.nl.

Dinsdag 12 juni

Netwerken als werkzoekende

Bodegraven - In de biblio≠≠theek is weer een Walk&Talk-bijeenkomst. Aanvang 9.30 uur. Deelname is gratis.

www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Parkinsoncafe

Reeuwijk - Om 19.00 uur begint het Parkinsoncafe in Dienstencentrum de Reehorst. Om 19.30 uur zullen dr. F. Bakels, neuroloog en mw. Christa Plasschaert, verpleegkundig-specialist GHZ spreken over het gebruik van de Duodopapomp. De toegang is gratis. Info: pcafegroenehart@gmail.com.

Herdenkings-wandeling

Driebruggen -75 jaar geleden
in de nacht van 11 op 12 juni 1943 is er een Engels vliegtuig neergeschoten, er wordt een wandeling gelopen langs het monument vanuit het Huis van Alles. Afstand 5 km, vertrek 19.00 uur.

Zangavond voor RoemeniÎ

Waarder - Jaarlijkse zomerzangavond in de Hervormde Kerk van de Stichting Waarder helpt RoemeniÎ. Op deze avond zullen Christelijk Mannenkoor Con Forza en Jong Forza uit Woerden psalmen en geestelijke liederen zingen. Aanvang 20.00 uur.

www.waarderhelptroemenie.nl

Dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni

Zwem4daagse in Bodegraven

Bodegraven - Tijdens de Zwem4daagse moeten deelnemers gedurende vier avonden tussen 18.00 en 20.00 uur 250 of 500 meter per dag zwemmen. De kosten voor deelname bedragen
Ä 8,25.

www.sportcentrumdekuil.zwem4daagse.nl.

Dinsdag 12 juni en vrijdag 15 juni

Evangelisatieweek

Driebruggen - Bijeenkomsten Evangelisatieweek van de Hervormde en Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder. Aanvang 20.00 uur. Er is samenzang met medewerking van diverse instrumentalisten.

Woensdag 13 juni

Vaartocht Reeuwijkse Plassen

Reeuwijk - Het IVN IJssel en Gouwe organiseert een vaarexcursie in het Reeuwijkse Plassengebied. De boot vertrekt om 19.00 en is rond 21.30 uur weer terug.

www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten

Donderdag 14 juni

Ademen sessies

Bodegraven - Frans Bouwmeester geeft Ademen
sessies in de Witte Roos. De aanvang is 20.00 uur en de prijs is Ä 15,-.

www.dewitteroos.info/agenda

Zaterdag 16 juni

Oude muziek

Reeuwijk -Musica Miniatura verzorgt om 16.00 uur een concert samen met muziekvrienden in de Dorpskerk in Reeuwijk-Dorp. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt Ä 10,00 en voor kinderen tot 18 jaar Ä 2,50.

www.musicaminiatura.nl

Jeu de Boules Bedrijventoernooi

Bodegraven - 13e Jeu de Boules Bedrijven Toernooi op het park aan de Groene Zoom 6 Bodegraven. Informatie bij Marius Batelaan, e-mail mariusbatelaan@hetnet.nl, telefoon 06-51198594.

Vaderdagactie en autoís wassen

Reeuwijk - Bij de Sluipwijkse kerk is een actiedag met autoís wassen en Vaderdagcadeaus. Opbrengst van deze dag is voor het onderhoud van de kerk.

www.sluipwijksekerk.nl

Festival Pleinvibes

Bodegraven - De jongerenorganisaties KPJ Bodegraven en SSCB De Zon organiseren het gratis toegankelijke festival Pleinvibes op het Raadhuisplein. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn er diverse activiteiten voor de kleintjes. Om 18.00 uur trapt de eerste band af op het podium.

Open Kwekerijdag

Reeuwijk - Boomkwekers openen ÈÈn dag hun deuren voor het publiek. Kijk hoe tuinplanten gekweekt worden, stel tuinvragen en koop planten rechtstreeks bij de kweker. Voor het hele gezin. Entree en parkeren gratis. Locatie: Berkenbroek,
Reeuwijk.

10 van Boreft

Bodegraven - Hardloopwedstrijd van 10 km voor het goede doel. www.10vanboreft.nl

Zondag 17 juni

Vaderdagontbijt

Bodegraven - Pha gaat met Vaderdag de vaders en opaís in het zonnetje zetten met ontbijtjes aan de deur.

Vaders gratis entree

Bodegraven - Op Vaderdag heeft sportcentrum De Kuil een actie waarbij alle vaders bij begeleiding van minimaal ÈÈn kind gratis mogen zwemmen.

www.sbab.nl

De Bodegraafse Maestro: Genieten van fanfaremuziek

Bodegraven - Voor de tweede keer barst de muzikale strijd los in De Bodegraafse Maestro, editie 2018. Inzet is de felbegeerde titel én een fraaie trofee. Wie wordt de opvolger van Fauve Kok, winnares van editie 2017? Voor één dag wisselen tien deelnemers van plek met dirigente Lucienne de Valk. Om de beurt staan ze op de bok voor het Fanfare Promotie Orkest en tonen hun dirigeer-talenten.

De Bodegraafse Maestro wordt georganiseerd door Stichting Streekfestival ter promotie van het concert fanfareorkest. Deze typische Nederlandse muziekvorm is uniek in de wereld, maar dreigt ondergesneeuwd te raken. Voor het publiek is dit een uitgelezen kans om te genieten van deze mooie fanfaremuziek. Kom luisteren, kijken én genieten van dit muziekfestijn, gratis toegankelijk, zaterdag 9 juni van 13.00 tot 15.30 uur op het Raadhuisplein. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Dorpskerk.

Het deelnemersveld is opnieuw heel divers: Judith Bouma (huisarts), Han Sijm (oud-militair), Jolene Overes (leerkracht), Jan Vergeer (CDA), Ben Kraan (architect), Lizette Visscher (Culturele Commissie), Wieneke Icke (Bureau Bousa), Bram Maarleveld (student, Sem & Sam Kinderfeest), Marinka Drost (Docent Plus) en Arjan van Esveld (Landal Reeuwijk). Als voorbereiding hebben
alle kandidaten les gekregen van Lucienne. In de eerste ronde dirigeert iedere deelnemer één stuk naar wens, gekozen uit vier gelijkwaardige muziekstukken. Het orkest en de jury geven elk een cijfer, dat voor de helft meetelt. De drie kandidaten met het hoogste cijfer, dirigeren een tweede, moeilijker stuk in de finaleronde. De jury bestaat uit John Brouwer en Lyan Verburg, orkestleider van de Jostiband.
De presentatie is in handen van Rob Buisman, zelf
oud-deelnemer en bevlogen presentator van de Alphense Maestro.

Vanaf 9.30 uur speelt een ensemble uit het Fanfare Promotie Orkest ook tijdens de start van de Rabo Fietstocht in de Marktstraat ter hoogte van de Rabobank. Vanaf 20.00 uur is het Fanfare Promotie Orkest te beluisteren in de Dorpskerk, tijdens het benefietconcert Voor Ana, met medewerking van het Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn en Stichting Betania. Een unieke muzikale beleving: 'klassiek ontmoet fanfare'.

Beeld: Pancras Kuijpers, Digitale Bodegraafse krant

Evangelisatieweek Custwijc overgenomen

Driebruggen - De familie B. van Bemmel heeft eind vorig jaar te kennen gegeven dat zij vanwege hun leeftijd de evangelisatieweek Custwijc graag wilden overdragen aan opvolgers. De Hervormde en Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder hebben hierop positief gereageerd. Na een aantal goede gesprekken met familie Van Bemmel is de evangelisatieweek door de beide gemeenten overgenomen. Zij hebben daarbij waardevolle adviezen over de opzet van de evangelisatieweek ontvangen. De avonden worden gehouden op 12 en 15 juni in dorpshuis Custwijc in Driebruggen. Op dinsdag 12 juni spreekt evangelist H. Bor en op vrijdag 15 juni evangelist P. Pols. Het thema is: Er is meer! Aanvang 20.00 uur. Er is samenzang met medewerking van diverse instrumentalisten. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken. Iedereen van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail evangelisatie@hervormdwaarder.nl of evangelisatie@live.nl.

Sponsoractie op De Wegwijzer

Driebruggen - Basisschool De Wegwijzer houdt op 27 juni een sponsoractie voor Roy Oudenbroek. Roy gaat fietsen in Tanzania (Afrika) in het kader van de Africa Classic, een mountainbiketocht door Tanzania en Oeganda ten gunste van Amref Flying Doctors. Dat doet hij samen met zes andere mensen van zijn werk. Hij gaat daar 400 km fietsen in 6 dagen. Ook fietst hij nog over een heel hoge berg, namelijk de Mount Kilimanjaro. Voor deze actie wil hij 5000 euro ophalen aan sponsorgeld. De basisschool helpt hem daarbij met een actie. U bent op 27 juni van harte welkom vanaf 10.30 uur op het plein voor de school. 'Er is een herrieoptocht door de onderbouw, groep 5 t/m 8 gaat rondjes fietsen voor het goede doel en er zijn leuke activiteiten rondom de school. We hebben natuurlijk ook wat te eten en drinken. We zouden het leuk vinden als u met velen, zodat we veel geld kunnen ophalen voor dit goede doel.'

Muziek aan de plas gaat swingen

Nog kaarten beschikbaar

Reeuwijk - Op zaterdag 9 juni vindt weer het tweejaarlijkse evenement Muziek aan de Plas plaats. Dit is een gezamenlijk initiatief van de serviceclubs Rotary Club Reeuwijk en Lions Club Gouda-Reeuwijk. Met het organiseren van dit evenement worden fondsen opgebouwd om goede doelen te onder­steunen. Dit jaar zet Muziek aan de Plas zich in voor de Voedselbank Gouda en omstreken. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor een avondje heerlijk swingen met onder andere de Hermes House Band.

De circa 55 leden van de Rotary en Lions clubs werken belangeloos onder verantwoordelijkheid van de Stichting Muziek aan de Plas Reeuwijk aan de organisatie van dit evenement. De combinatie van een aantrekkelijk evenement voor de inwoners en heet steunen van het goede doel is al jarenlang een succesvolle formule. Dit jaar is het goede doel de Voedselbank Gouda en omstreken. De opbrengst wordt geïnvesteerd in een koelwagen voor transport van supermarkten naar de uitgiftepunten. Iedere week stellen vrijwilligers van de Voedselbank Gouda en omstreken zo'n 350 voedselpakketten samen. Deze zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk steun in natura kunnen gebruiken, om wat voor reden dan ook.

Muziek aan de Plas vindt komende zaterdag plaats van 17.00 tot 22.30 uur bij de Roei & Zeilvereniging, Notaris d'Aumerielaan. Voor jong en oud treedt de fameuze en swingende Hermes House Band op voorafgegaan door de onnavolgbare Mr Jaxx. Tijdens de afterparty vanaf 22.30 uur zorgt de bekende DJ Rens voor de muziek. Toegangsbewijzen € 35,00 voor een bootplaats en € 25,00 voor een walplaats. Kaarten zijn via de website te bestellen.

www.muziekaandeplas.nl

Van die dingen

Economisch vergeethoekje

"Wij zijn hier het economisch vergeethoekje van de gemeente". Aan het woord was een ondernemer van het winkelcentrum Broekvelden te Bodegraven. Kijk nou eens hoe het er buiten uitziet, vroeg hij me. Aangezien je de buitenruimte tegenwoordig vooral moet beoordelen op 'schoon, heel en netjes' deed ik dat. En ik vond het er prima uitzien. Wat is het probleem?

Wat hem stak is dat het winkelcentrum zo'n dertig jaar geleden neergezet is en er nadien door de gemeente niets meer aan gedaan is. Tien jaar geleden hebben de winkeliers zelf een flinke opknapbeurt bekostigd. En eigenlijk mag er wel weer wat gebeuren, want het is dan weliswaar schoon, heel en netjes, maar toch wel een tikje gedateerd. Vind je niet? Mee eens, dat valt niet te ontkennen. De ondernemer gaat verder: "Het Raadhuisplein gaan ze alwéér opknappen. Daar ben ik natuurlijk niet op tegen, maar waarom niet ook eens naar Winkelcentrum Broekvelden gekeken. Dit is het winkelcentrum in het deel van het dorp waar veel mensen wonen. Maar weet je, wij zijn hier het economisch vergeethoekje van de gemeente."

Gelukkig draait ook in het economisch vergeethoekje de wereld gewoon door. In een van de leegstaande winkelpanden is sinds kort de pop-up galerie gevestigd
van Renske Koster. De voormalige Primera-winkel kent vanaf augustus ook weer een nieuwe huurder. Wat zou het toch fijn zijn als die nieuwe activiteiten en enthousiaste winkeliers een zetje in de rug krijgen met een scheutje aandacht van de gemeente.

Door: Elly de Knikker

Eerste editie 'Zing Nederlands Met Me'

Bodegraven - Het Evertshuis en De Bibliotheek De Groene Venen organiseren op dinsdag 19 juni van 11.00 tot 12.00 uur de eerste editie van 'Zing Nederlands Met Me'. Dit meezingconcert is voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren en voor iedereen die graag uit volle borst zingt en nieuwe mensen wil ontmoeten. In de theaterzaal komen een uur lang bekende Nederlandse liedjes aan bod, onder begeleiding van Tessa Maalcke (zang) en Peter van der Veer (muziek). Op deze creatieve en muzikale manier wordt er een bijdrage geleverd aan de taalontwikkeling, integratie en het bevorderen van sociale contacten. De toegang is gratis, reserveren is niet nodig en het plezier staat voorop! www.evertshuis.nl

Stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk: Max Havelaar voorbij

Bodegraven-Reeuwijk - Op woensdag 23 mei werd officieel de akte ondertekend waarmee de oprichting van Stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk een feit is. Het kersverse en enthousiaste bestuur bestaat uit Marlou Min (voorzitter), Lisbeth Hertogh (secretaris) en Dick Hoogendoorn (lid); wethouder Kees Oskam is ambassadeur. Marlou Min en Lisbeth Hertogh leggen uit waarom de oprichting van deze nieuwe stichting noodzakelijk is.

"Vanuit de Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeu­wijk is een werkgroep opgericht om te bewerkstelligen dat Bodegraven-Reeuwijk Fairtrade gemeente zou worden. In deze werkgroep is ook een gemeenteambtenaar actief. Via moties in de raad werd de politiek geënthousiasmeerd om dit voorstel te steunen," vertelt Lisbeth Hertogh, zelf voormalig gemeenteraadslid. Marlou Min vult haar aan: "Het predicaat wordt uitgereikt door de landelijke stichting Fairtrade Gemeente op grond van een aantal criteria: er moet een lokale werkgroep zijn, het gemeentebestuur kiest bewust voor de 'eerlijke producten' en verder moeten er een bepaald aantal winkels, horeca-instellingen, bedrijven en organisaties fairtrade zijn. Sinds eind oktober vorig jaar is aan Bodegraven-Reeuwijk dit predicaat toegekend en daar zijn we trots op." Inmiddels hebben 82 van de 350 gemeenten in ons land dit predikaat.

Werkgroep

Het toekennen van dit predicaat betekent echter niet dat de taak van de werkgroep erop zit: om het te behouden is het nodig om voortdurend nog meer winkels, horeca-instellingen, bedrijven en organisaties te bewegen fairtrade te worden. Verder is het noodzakelijk dit onderwerp voortdurend onder de aandacht van de media te brengen en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te stimuleren. Marlou Min: "Daarom zijn we ook heel blij met de inbreng van Dick Hoogendoorn in het bestuur van deze stichting: als eigenaar van de PLUS supermarkt in Waarder weet hij als geen ander het belang ervan te motiveren en wat er komt kijken bij het uitbouwen van eerlijke producten in het winkelassortiment."

Stichting

Het predicaat betekent ook dat er (gemeentelijke) subsidies worden verleend. Om deze gelden te kunnen beheren, was het nood­zake­lijk een rechtspersoon in het leven te roepen in de vorm van deze nieuwe stichting. Verder bestaat de taak van de stichting uit het verder bestendigen en ontwikkelen van de fairtrade gedachte, die voortkomt uit het streven naar eerlijke handel en een eerlijke prijs voor mensen in ontwikkelingslanden. Dat kan door te zorgen dat steeds meer verschillende eerlijke producten in de winkels worden aangeboden en steeds meer consumenten te bewegen deze producten te kopen. Een middel hiertoe is ook de landelijk ingestelde halfjaarlijkse Fairtradeweek met allerlei acties en aanbiedingen. "We willen hiermee bereiken dat we steeds verder doordringen in het bestedingspatroon van de consument, Max Havelaar voorbij. De eerste algemeen verkrijgbare producten met het fairtrade label, Max Havelaar koffie en thee, kwamen ongeveer dertig jaar geleden op de markt. Sindsdien zijn steeds meer levensmiddelen, maar ook producten zoals kleding, fairtrade geworden," aldus Lisbeth Hertogh.

Het bereiken van de titel Fairtrade staat ook als prioriteit vermeld op de 'Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035', onder het hoofdstuk 'voedsel', Daarnaast staat een aantal andere zaken vermeld, zoals energie, water, afval, transport, wonen, maatschappelijk vastgoed, economie, leefbaarheid en recreatie. "Eigenlijk kun je fairtrade niet los zien van een aantal andere maatschappelijke ontwikkelingen. We willen vooral lokaal aandacht vragen, waarbij de samenhang van deze ontwikkelingen benadrukt wordt. Dat kan op allerlei gebieden, te denken valt aan het lokaal produceren en afzetten van levensmiddelen, maar ook gezonde voeding, duurzaamheid, recycling zijn thema's die er in dit verband toe doen. Het is belangrijk dat we aanhaken bij andere bewegingen die er al zijn," aldus Marlou Min. Uiteindelijk wil de stichting bereiken dat er een omslag gaat plaatsvinden in het denken over fairtrade, dat dit labelvanzelfsprekend wordt en uitgangspunt gaat vormen voor consumentengedrag.

Tekst en beeld: Loes Kamer

Dorpsgedicht

Stil

Trek me van de bank af

Neem het ijsje uit mijn hand

Laat me rondjes rijden

Tegen een dodelijke wand

Ik kan het niet vermijden

Er is zoveel te doen

Heb vier dagen gewandeld

Tussen de street art en het groen

En als je nu zou vragen

Wat ik van de zomer wil

Dan heb ik geen tijd voor een antwoord

Maak jij tijd voor het stil?

Door: Annelie Cluistra

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen:

Met de komst van het nieuwe college van B en W is er ook een nieuwe naam verbonden aan de portefeuille Dorpsoverleggen. De komende vier jaar mag ik mij in Bodegraven-Reeuwijk bezighouden met het versterken van dorps- en wijkgericht werken. Een mooie nieuwe uitdaging waar we de komende jaren slagen gaan maken. Dat doen we samen, want juist in de dorpen zelf zit de kracht en de kennis. De gemeente wil dit mogelijk maken en de dorpen ondersteunen. De gemeente zijn we met elkaar ñ samenleven is wat mij betreft een werkwoord ñ en daarin spelen de dorpsoverleggen een verbindende rol.

Wijkteam Bodegraven Noord

* Met de wisseling van het college zijn er een paar nieuwe zaken die belangrijk zijn voor het wijkteam. Kees Oskam is de nieuwe wethouder voor de wijkteams, welkom Kees en gefeliciteerd namens het wijkteam.

* De centrumvisie: het autoluw maken van de Oude Markt, de parkeerproblematiek en nog veel meer onderwerpen die onze wijk aangaan. Dit valt niet meer onder de vorige wethouder Dirk-Jan Knol maar onder Inge Nieuwehuizen. Welkom Inge, er komt een mooie tijd aan, want wij willen maximale inbreng van de burgers in onze wijk wanneer het gaat over hun leefomgeving. Dus als er nog inwoners zijn die willen meepraten, meld je aan bij Wijkteam Bodegraven Noord.

Wijkteam Bodegraven Zuid

* Het wijkteam is er door meerdere bewoners op attent gemaakt dat de Gravenstein door veel automobilisten wordt gebruikt als sluiproute als alternatief voor de Dronensingel tussen de Vrije Nesse en de spoorwegovergang. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke verkeersituaties voor de bewoners in de Gravenstein, waar relatief veel jonge gezinnen met kleine kinderen wonen. Samen met de bewoners en de gemeente zal worden onderzocht wat de oorzaak hiervan is en wat eraan kan worden gedaan om dit tegen te gaan.

* Het aantal inbraken in Bodegraven Zuid is in vergelijking met vorig jaar duidelijk verminderd. Met het mooie weer en de vakanties in aantocht komt het Wijkteam Zuid ook dit jaar met een actie, dit keer gericht op de hulp van buren bij langere afwezigheid. Wanneer u een dagje op pad gaat, maar ook als u maar heel even naar de buren gaat, boodschappen doet of boven bent, kies ervoor om ook met dit mooie weer alles af te sluiten. En houd uw kostbare spullen zoveel mogelijk van buitenaf uit zicht. Zo houdt u de inbrekers in Bodegraven Zuid buitenspel.

* Na lang wachten zijn de eerste negen meetkits 'Paddestoelen' voor het Citizen Science project 'Bodegraven-Reeuwijk Meet!' geleverd en kan begonnen worden met het meten van het fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Het wijkteam zuid levert daarvoor waar nodig ondersteuning en is als samenwerkende wijkteam partner met vier leden betrokken in deze voor Bodegraven-Reeuwijk nieuwe vorm van burgerparticipatie. Wij zullen u regelmatig rapporteren over de uitkomsten, maar u kunt vanaf volgende week ook zelf de resultaten volgen via de website: samenmeten.rivm.nl.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

* De financiering voor glasvezel in het buitengebied is rond. Op 15 mei heeft de Rekam in Amicitia een informatieavond gehouden en de opkomst was hoog. De Rekam heeft een informatiebrief naar bewoners gestuurd en ook verschillende providers hebben of gaan bewoners van informatie voorzien. Op 15 juli is de deadline voor de inschrijving. Er is veel interesse, maar er geldt dat er voldoende aanmeldingen moeten zijn voordat er daadwerkelijk glasvezel kan worden aangelegd. Met alleen interesse tonen komen we er niet, schrijf u dus ook in als u in aanmerking wilt komen voor een glasvezelaansluiting!

* De opknapbeurt van het Kaagplein kwam niet goed van de grond door wrijving tussen de projectleider en RVC. Het dorpsteam heeft geprobeerd te bemiddelen en inmiddels is het plan op enkele kleine zaken na afgerond en kan de opknapbeurt binnenkort beginnen. Ook de oversteekplaats bij Kaagjesland zal dan worden gerealiseerd. We hebben de gemeente gevraagd om meteen ook de aanpassingen van de dorpsingang uit de schouw mee te nemen tijdens de werkzaamheden.

* We hebben bij de gemeente geÔnformeerd naar de realisatie van de openstaande punten van de Reewal en zijn in afwachting van antwoord.

* De werkgroep rondweg/verkeerscirculatie heeft een eerste overleg gehad met de gemeente. Op 18 juni zal een vervolgoverleg plaatsvinden.

* De elzen voor de hagen, die we graag langs de Oud-Reeuwijkseweg wilden hebben voor de optische versmalling (snelheidsbeperking), zijn inmiddels geplant.

Wijkteam Reeuwijk-Brug West

* Het lijkt stil omtrent de herinrichting van de wijk en de Zoutmansweg en Raadhuisweg. Niets is minder waar. Nu het nieuwe college geÔnstalleerd is, kunnen er besluiten worden genomen. Voor wat betreft genoemde straten heeft het bureau Met Graumans het advies gepresenteerd aan het vorige college. Het nieuwe college gaat het advies beoordelen en er vervolgens een besluit over nemen. Inmiddels zijn er ook nieuwe tellingen gedaan na het plaatsen van de rood/witte blokken. De klankbordgroep komt binnenkort weer samen en krijgt hier dan meer informatie over.

* Voor wat betreft de herinrichting is het ook behoorlijk stil. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. De aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht. Inmiddels hebben vijf bedrijven zich ingeschreven. Na een beoordeling, waar ook het wijkteam bij betrokken wordt, moeten de aannemers in opdracht van de gemeente een goede communicatie naar u als inwoner verzorgen. Dit staat hoog in het vaandel. Het gaat er dan onder andere om dat zij u tijdig laten weten wat er gaat gebeuren, wanneer uw straat aan de herinrichting toe is. Ook moeten de winkeliers te allen tijde bereikbaar zijn. Niet alleen voor klanten maar ook voor de leveranciers. De gemeente vindt het zeer belangrijk dat u als inwoner goed op de hoogte wordt gehouden tijdens de herinrichting.

Informatie over de dorps- en wijkteams: www.dorpenwijk.nl.

Avondvullend programma bij festival Pleinvibes

Bodegraven - Op zaterdag 16 juni is het centrum van Bodegraven voor even een festivalterrein. De jongerenorganisaties KPJ Bodegraven en SSCB De Zon organiseren dan het gratis toegankelijke festival Pleinvibes op het Raadhuisplein.

Nadat ze vorig jaar samen het Bevrijdingsfestival hadden georganiseerd, zijn KPJ en De Zon dit jaar weer de samenwerking aangegaan voor dit nieuwe festival. De organisatie heeft een avondvullend programma weten samen te stellen. Het podium staat van 16.00 uur tot middernacht bomvol met allerlei spetterende bands en DJ's van binnen en buiten Bodegraven. Ook aan de jongste bezoekers is gedacht, want ook een kindermiddag is onderdeel van het festival.

Kindermiddag

Er zijn tussen 16.00 en 18.00 uur diverse activiteiten voor de kleintjes. Kom gezellig springen op het springkussen, kom meedoen aan een leuke activiteit van Scouting Bolaro of aan de Kids Bootcamp, aanvang 16.30 uur op het Raadhuisplein. De les duurt een klein half uurtje. Voor de papa's en de mama's komt het DJ-duo Zo Vader, Zo Zoon lekkere hits draaien uit de 'goeie ouwe tijd'. De bar is geopend, voor de kinderen is uiteraard limonade verkrijgbaar.

Bands en DJ's

Om 18.00 uur trapt de eerste band af op het podium. De Santana tribute band LOS (Legacy of Santana) neemt je mee op een muzikale herinneringsreis van de vroege jaren 70 tot nu. Daarna volgt de band 'Jibber Jabber & the Jams': met inspiratie uit veel genres omschrijven zij zich als 'surf-punk 'n roll'. Om 20.00 uur zal de vierkoppige ska-band Rude Radiation het podium beklimmen. Deze band heeft een eigen interpretatie van 2-tone-ska, verrijkt met invloeden uit new wave tot en met onvervalste dub-reggae. Ze zullen na een uurtje worden afgelost door de Bodegraafse DJ's Nemphis en Saniboy, ook wel het Borfts Freestyle Circus. Om 22.00 uur staat DJ Jackho achter de draaitafels samen met Jim-D. Dit energieke duo zorgt ervoor dat de voetjes van de vloer gaan en er ook luidkeels meegezongen gaat worden. De DJ Mad Max is de afsluiter van de avond. Hij sluit het festival af met hardstyle uit alle hoeken, van de oude classics tot raw van nu.

Afterparty

Om middernacht is het festival op het Raadhuisplein ten einde. Maar de organisatie van Pleinvibes heeft ook gedacht aan de bezoekers die nog even door willen: er is namelijk een officiële Afterparty in Café Vrienden van de Hoeck aan de Van Tolstraat. De minimumleeftijd is 18 jaar en de deur sluit om 02.00 uur.

Politici aan het woord

Metaforen

De verkiezingen en de formatie liggen al even achter ons en we zijn nu echt gestart. De afgelopen weken zijn wij als nieuwe raad, die niet alleen nieuw is door het aanbreken van een nieuwe raadsperiode maar ook doordat er 15 nieuw in het vak als raadslid zijn, ondergedompeld in het gemeentewezen.

Voorlichtingsavonden door ambtenaren over de dossiers, uitleg over de verschillende systemen en werkwijzen en niet te vergeten een brainstormsessie in Den Dolder. Naast de inhoudelijke programma's over o.a. integriteit en financien werd er ook veel nagedacht hoe we het met elkaar kunnen gaan doen. Met elkaar als raadsleden, maar ook wij als gemeenteraad naast en samen met de kiezer. Elkaar leren kennen, weten wat iemand beweegt en even tijd met elkaar doorbrengen is onmisbaar voor een goede samenwerking.

Er werd veel gesproken in metaforen, wat begrijpelijk is aangezien metaforen bij uitstek de manier zijn om beeld en kleur te geven aan wat je wilt vertellen. U zult versteld staan hoeveel vergelijkingen mogelijk zijn met een voorbeeld als jeu de boules en hoe het bedenken van een karaokeliedje kan bijdragen aan het leren kennen van je buurman. De metafoor van de loopeend kende ik nog niet, welke niet verward mag worden met een weidevogel, een lame duck of een kip zonder kop. Die van de boot met het motorblok kennen we echter allemaal, al kan je deze ook missen, zullen de beste stuurlui ons vertellen.

Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn; ieder heeft zijn eigen standpunt en zijn eigen manier van verwoorden. Maar hoewel er ongetwijfeld nog vaak genoeg een goed debat gevoerd zal worden, weten we elkaar in ieder geval ook te vinden als persoon. En uiteindelijk gaat het er toch om dat we het samen doen als gemeenteraad. Samen, duurzaam en gezond.

Marijke Kasius

Raadslid CDA Bodegraven-Reeuwijk

Spectaculaire luchtacrobatiek

Bodegraven - Adembenemend wat de leerlingen afgelopen zaterdag tijdens de uitverkochte eindejaarsvoorstelling van luchtacrobatiek Madeline lieten zien. Een primeur voor het Evertshuis, hoog in de lucht hingen doeken, hoepel, ringen en stond een paal. De meiden lieten spectaculaire bewegingen zien op prachtige livemuziek. Spreekstalmeester Pluk bracht een grote dosis humor met haar mee en Kim,Philip en Steffi lieten prachtige livemuziek horen. Een geweldig mooie show volgens het publiek, dat soms niet meer bij kwam van het lachen, maar ook angstig toekeek als leerlingen een 'val' deden vanaf 5,5 meter hoog. Juffen Lisette en Madeline lieten hun professionele kunsten zien. Tijdens het slotnummer heeft het hele publiek de feestelijke show meegevierd.

www.luchtacrobatiek.com

Vrolijke gezichten bij Avond4daagse, ondanks stortbui

Bodegraven-Reeuwijk - Het was vorige week dinsdagavond even spannend of de eerste avond van de Avond4daagse vanwege code oranje in Nederland en de onweersbuien kon doorgaan. Er kon uiteindelijk worden gelopen in Reeuwijk-Brug, maar de wandelaars kregen aan het eind van de wandeltocht nog een fikse regenbui te verwerken. De dagen erna in Reeuwijk-Dorp en Waarder/Driebruggen en Bodegraven waren de wandelomstandigheden beter. Dit keer geen intocht in Bodegraven met het lange wachten op het Julianaplantsoen en dan allemaal tegelijk naar de kramen met de medailles. Nu konden de wandelaars in hun eigen tempo naar het Raadhuisplein lopen, waar diverse muzikale, dans- en spelactiviteiten wachtten. De dansers van Studio Heres stonden bijvoorbeeld al dansend de wandelaars aan te moedigen. Ook bij deze editie zorgen de vele vrijwilligers voor een soepel verkeersverloop, de bemensing van de controleposten en de versnapering onderweg. De organisatie heeft inmiddels voorlopige data voor volgend jaar geprikt: 21 t/m 24 mei 2019. Noteer alvast in uw agenda!

Beeld: Wim de Boevere en Danny de Vries

Het roze archief

Gouda - Gouda is de Roze Stad van 2018. Daarom staat de Chocoladefabriek tot en met 24 juni in het teken van de Roze Culturele weken met verschillende boeiende en spraakmakende activiteiten. Zo is er een kleine expositie over de LHBT-geschiedenis van Gouda en Nederland. Op 14 juni is er een vrolijke lezing door Cristel Stolk, cultuurhistorica en educatief medewerker van het streekarchief. Ze neemt u mee op reis langs de diverse tinten roze in de geschiedenis en haar manifestaties in de populaire cultuur. Kijk voor een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten op de website. www.chocoladefabriekgouda.nl/agenda

Jeugdteams Vriendenschaar kampioen

Afgelopen weekend zijn de D1 en C2 van AKV-Vriendenschaar kampioen geworden. Het D1 won de beslissende wedstrijd van Korbis met 10-4. De spelers van C2 ontvingen de kampioensdiploma's nadat zij hun wedstrijd met 5-3 winnend afsloten.

Badminton clinic op basisscholen

Bodegraven-Reeuwijk - De afgelopen zes weken heeft Ed Frederiksz van BBS badminton clinics gegeven aan basisscholen in de gemeente. Deze zijn met heel veel enthousiasme ontvangen, mede dankzij de basisschoolleerlingen die de badminton sport al beoefenen en vrij kregen om Ed met de clinics te helpen. Ter gelegenheid van 10-jarig lustrum geef BBS hieraan vervolg met een open avond voor jong en oud op vrijdag 8 juni in de Sporthoeve. Er zijn leuke activiteiten met een knipoog naar badminton. Voorts is er een speciale naschoolse kennismakingscursus op woensdagmiddag 13 en 20 juni voor een euro per middag. Leeftijd vanaf 7 jaar. Ben je geinteresseerd, kom naar onze open avond of stel je vraag via e-mail actie@bbsbodegraven.nl.

Dennis Gentenaar gastkeeper bij 51e Jeugdolympiade

Bodegraven - Bij voetbalvereniging ESTO wordt zaterdag 9 en zondag 10 juni de 51e Jeugdolympiade gehouden. Ruim 150 kinderen doen mee aan dit sportweekend. Op zaterdagmorgen wordt de vlam ontstoken door Yorit Weerdenburg, Jeugdolympiade winnaar van vorig jaar. De Ieniemienies en kinderen die spelen in de Stadioncompetitie gaan naar Monkey Town in Gouda op zaterdag. De JO-8 t/m JO-13 teams blijven bij ESTO om spellen te doen. Op zaterdagavond moeten de teams op survival in de Reeuwijkse Hout. Voor de JO-8 teams wordt een heuse mini-survival georganiseerd. Een van de hoogtepunten van de Jeugdolympiade is de penaltyfinale op zondag 10 juni, vanaf 14.00 uur. Gastkeeper dit jaar is Dennis Gentenaar, keeper bij onder andere NEC, VVV Venlo en Ajax. Hij neemt het op tegen de penaltyfinalisten.

BZ&PC kookt met topzeilster Marit Bouwmeester

BZ&PC heeft de missie om een gezonder aanbod in de kantine aan te bieden. Onder het motto: het patatje moet blijven, maar er is wel een gezonder alternatief. Daartoe werd een speciale avond georganiseerd. In totaal volgden veertien leden een kookworkshop onder leiding van chef-kok Andre Swagerman van het Rotterdamse Restaurant Bertmans, waar op een gezonde manier met veel passie wordt gekookt. De opdracht was om een gezond vijfgangen diner met en voor elkaar te koken. Tijdens het diner nam meervoudig Europees en Wereldkampioen zeilen Marit Bouwmeester de aanwezigen mee in haar passie. Zij vertelde een bevlogen verhaal waarin de wetten van topsport bekrachtigd werden: There is no subsitute for hard work. Bouwmeester toonde dat met hard werken alles te bereiken is. Al met al een prachtige avond die nog een vervolg gaat krijgen: Diederick Rembrandt (vriend van Bouwmeester en tevens topsporter) zal binnenkort komen meetrainen bij BZ&PC.

Happy Gymnastics groot succes

Zaterdag vond in de Sporthoeve in Bodegraven de 5e Gymwedstrijd en Fun van Happy Gymnastics plaats, georganiseerd door Gymverenigingen OKK Nieuwkoop, REFLEX Reeuwijk, DOS Bodegraven en HERES Bodegraven. Turnen over de balk, vloer en trampoline en daarna fun wat bestond uit Acro, Tumblingbaan en trampoline springen en badmintonnen met een ballon. De recreanten van groep 2 t/m voortgezet onderwijs en selectieturnsters van de voorgeschreven oefenstof KNGU werden ingedeeld op eigen niveaus en leeftijden.

Sven Strijk zwemt, fiets en rent de hele wereld rond

Bodegraven - Wat ga je doen als je én wilt zwemmen én hardlopen én fietsen? Dan ga je aan triatlon doen. Dat deed Sven Strijk uit Bodegraven en je kunt wel zeggen dat hij lekker bezig is. Afgelopen deed hij meer aan het NK Triatlon (halve triatlon) in Nieuwkoop en streed hij voor een podiumplaats. Na de onderdelen zwemmen en fietsen lag hij ruim aan kop met een voorsprong van 4 minuten, maar hij moest verschillende concurrenten laten passeren bij het hardlopen. Hij eindigde op een 5e plaats bij dit NK.

"Bij het hardlopen was het over"

Sven over het verloop van het NK: 'Het was niet mijn dag. Met het zwemmen miste ik net de eerste groep, maar dit was uiteindelijk geen probleem. Op de fiets kon ik goed gas geven en wist ik binnen 5 km de koppositie terug te pakken. Daarna heb ik op mijn eigen tempo doorgereden. Na 90 km fietsen kwam ik met ruim 4 minuten voorsprong als eerste van de fiets. Het eerste stuk lopen ging volgens plan, maar na 4 km was het opeens over en liepen mijn kilometertijden hard op. Mijn lopen ging hard achteruit en ik werd na 9 km (van de 21 km) al ingehaald. Uiteindelijk ben ik teruggevallen tot de 6e positie (5e Nederlander want er zat een Belg tussen). Met het zwemmen en fietsen ben ik redelijk tevreden. Maar het lopen was totaal niet goed en daar zal ik de aankomende tijd hard aan moeten werken. De volgende wedstrijd is de Iron man Luxemburg over twee weken.'

Als 12-jarig jongetje raakte Sven met het triatlon-virus besmet. Zijn vader deed aan deze sport en na een keertje uitproberen, smaakte het naar meer. Eerst nog bij een vereniging in Aalsmeer en tijdens zijn studie Industriële Vormgeving in Antwerpen in België. Op dit moment heeft Sven geen trainer. "Er zijn geen trainers in de regio die op hoog niveau zelf de sport hebben beoefend en mij kunnen begeleiden."

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats door zijn vriendin en vader. Zijn vriendin 'klokt' en gaat altijd mee naar wedstrijden om het eten en drinken aan te geven. Dat geldt ook voor zijn vader. Dat aangeven is nog best een kunst. Sven: "We oefenen niet op aanpakken van het eten en drinken, maar het is wel eens flink mis­gegaan. Gelukkig heb ik dan reserve op mijn fiets."

Sven zijn hele week staat in het teken van de sport: 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Gelukkig is dat goed te combineren met zijn eigen onderneming Deviani.nl. "Een gewone baan is niet te doen met sporten. Je gaat niet 's avonds na een dag werken nog vier uur trainen." En qua woonomgeving is Bode­graven-Reeuwijk perfect. Sven zwemt in de Rijn of in de Surfplas in Reeuwijk. "Per 100 meter staan er bordjes met de afstand langs de Rijn: die gebruik ik voor mijn afstanden."

Top 10

De triatlonwedstrijden waar Sven aan meedoet zijn de 'halve afstanden'. "Ik heb mij een tijdje op de Olympische afstand gericht, maar dan moet je eerst op Europees niveau op hoog niveau meedoen om internationaal te mogen starten. En het was niet te doen om elk weekend een wedstrijd in Europa te hebben in combinatie met mijn studie. Het is niet zo dat Sven nu helemaal geen internationale wedstrijden heeft, want drie weken geleden zat hij nog in Frankrijk. En na het NK afgelopen zondag in Nieuwkoop, gaat hij nog naar Luxemburg, Polen en San Francisco voor wedstrijden. Op Nederlands niveau behoort Sven tot de top 10. Naast de 'gewone' triatlonwedstrijden heeft Sven een 'Iron man-licentie' voor 2018. Daarvan kun je er maar maximaal 5 doen in een seizoen, dus je moet kiezen welke wedstrijd je doet."

Naast het trainen is de voeding ook een belangrijk aspect bij de sport. Grappig is dat Sven niet altijd voor 'gezond' gaat, maar ook weleens een Hawaaitje pakt bij de Domino's. "Je moet uitkijken met eten wat verkeerd valt. Vooral voor de wedstrijd wil je niet dat je lichaam op verkeerd eten reageert. Met een product dat volledig gebakken of in de oven is geweest, zit je vaak wel goed. En zo'n pizza is dan prima."

Buiten bezig zijn

Het mooie aan deze sport is dat je drie sporten combineert. "Met mooi weer is het ideaal om lekker buiten bezig te zijn. Je legt al snel een behoorlijke afstand af tijdens een training van vier uur, dus je ziet ook veel van de omgeving. In de winter is het iets minder, maar dan heb je de keuze om binnen te zwemmen en meer loopwedstrijden te doen." Sven merkt ook dat de interesse voor de sport groeit in Nederland. "Het wordt steeds populairder. De marathon hebben al veel mensen gedaan. Men zoekt naar meer uitdaging in de sport en wil iets bijzonders doen."

Sven is dus lekker bezig. Naast zijn eigen trainingsschema maakt hij ook tijd om schema's te schrijven voor Triathlon Team Bodegraven (TTB) en geeft hij training. En hij helpt bij het opzetten van triatlontrainingen voor de jeugd. (Start2Tri4Kids). You go Sven!

Tekst: Stefanie Peters

Beeld: Stefanie Peters en Sven Strijk

Telstar-keeper De Boer op RVC'33 familiedagen

Reeuwijk - Tijdens de RVC-familiedagen verdedigt op zaterdag 9 juni Rody de Boer het doel tijdens de finale van de penaltybokaal. De 20-jarige De Boer werd recent geselecteerd voor het Nederlands Elftal Onder 20. Zowel vrijdag 8 als zaterdag 9 juni staan er voor jong en oud diverse activiteiten op het programma, waaronder de voorrondes van de penaltybokaal, de vossenjacht, spellen voor de pupillen, het pannenkoeken eten en de wedstrijdjes van de B- en C-junioren tegen hun ouders. Tevens is er de uitreiking van de RVC '33-jeugdawards aan de beste speler van het team. Na de finale van de penaltybokaal kunnen de Onder 19-junioren en senioren sportief aan de slag tijdens een volleybaltoernooi. Met als slot de feestavond.

Op zondag 10 juni staat er voor Heren 1 een nacompetitiewedstrijd op het programma op Sportpark Kaagjesland. De mannen strijden tegen VUC voor een plek in de 1e klasse; de winnaar speelt volgend seizoen in deze klasse, de verliezer krijgt een week erop een herkansing. Een duel waarbij veel blauw-witte supporters langs de lijn worden verwacht!

www.rvc33.nl

Kijkertjes

* verloren aapjessleutelhanger, huis- en autosleutel en label tel. 06-42837750

* gevr. Rekam decoder Humax IR-Fox-C, smart card niet nodig tel. 06-20485382

* t.k. Flymo electr. grasmaaier 50,- tel. 06-33897877

* gratis afhalen zgan 53 blauwe tapijttegels 50/50 tel. 06-10266552

* t.k. S. Oliver Pumps mt. 39 grijs in doos tel. 06-24428150

* t.k. douchekraan thermostatisch chroom 15 cm 25,- tel. 06-12270878

* t.k. piano Gerhard Adam 75,- tel. 06-50297603

* gevr. gitaar of of gitaren oud maar akoestisch voor klein bedrag euro tel. 06-12673012

* t.k. 3 witte tuinligbedden incl. 2 kussens. 10,- p/s. tel. 06-53733388

* gevr. reddingsvestje kind 1-2 jaar ± 10 kg tel. 06-53867026

* t.k.Espresso Coffee Maker ìPrincessî 3x gebr. 65,- tel. 06-10840703

* t.k. kinderfiets 18 inch 15,- tel. 0182-392201

* t.k. multifunctionele lcd klok/tempmeter 4 functies 5,- tel. 06-44388036

* t.k. 4 eetkamerstoelen bruin leer hoge rugleuning 50,- tel. 06-46144676

* t.k. zgan gasbarbecue Cadac nw.pr. 168,- 50,- tel. 06-83454314

* t.k. koel-vriescombi energiezuinig h 1.60 br. 0.60 50,- tel 06-30098603

* t.k. Nikon digitale camera Coolpix L110, compleet met accessoires 50,- tel. 06-40751753

Kijkertjes reglement

Kijkertjes zijn gratis advertenties van en voor particulieren die in het verspreidingsgebied van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wonen.

Wij hanteren de volgende regels:
* Uitsluitend gevraagd / te koop / gratis af te halen gebruikte goederen of voorwerpen.

*Maximaal 80 letters, inclusief telefoonnummer, overige leestekens en spaties. Verplicht naam, adres vermelden! (Wordt niet in het Kijkertje opgenomen).

* Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene 10,-.

* De prijs moet vermeld worden. (t.e.a.b. is dus niet toegestaan).

* Maximaal ÈÈn Kijkertje met ÈÈn onderwerp per adres / per week.

* Een Kijkertje wordt in totaal eenmaal opgenomen.

* In een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.

* Kijkertje die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Insturen per e-mail: kijkertjes@kobr.nl of via de website: www.kobr.nl

Opsturen naar: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk,
Leeghwaterstraat 2D, 2811 DV Reeuwijk

Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De Kijkertjes die op maandag voor 09.00 uur in ons bezit zijn, worden diezelfde week nog geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.

Colofon

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk
Leeghwaterstraat 2D
2811 DV Reeuwijk
Tel (0182) 399 266
www.kobr.nl

Oplage: 16.450 exemplaren, verspreid in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam

Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode-graven zijn handels-namen van Graficelly B.V.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven, bezorging@kobr.nl Tel. (0172) 615 588, bereikbaar tijdens kantooruren

Hoofdredacteur: Paul Engels, redactie@kobr.nl, (0182) 394 810

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur.

Redactiemedewerkers: Wim de Boevere, Sonja van den Brink-Bombeke, Marijke Groot, Ilse Hˆcker, Esther Klein-Duivenvoorden, Loes Kamer, Marlien van Leeuwen, Stefanie Peters, Bert Verver.

Inleveren sportkopij: uiterlijk maandag 14.00 uur via: sport@kobr.nl

Overname artikelen toegestaan met bronvermelding: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Advertenties: Bel (0182) 399 266 of mail naar: advertentie@kobr.nl. Reservering voor maandag 12.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegarandeerd worden. Informatie over tarieven en aanleveren op de website: www.kobr.nl

KUIL-CUP 2018 opnieuw groot succes

Afgelopen zaterdag organiseerde de Bodegraafse Zwem & Polo Club een groot jeugdtoernooi voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar. In totaal namen 97 teams deel, wat ervoor zorgde dat de KUIL-CUP het grootste eendaagse jeugdwaterpolo toernooi van West-Europa genoemd mag worden.

Met in totaal 7 velden, 300+ wedstrijden, 900 kinderen en naar schatting ruim 1.500 bezoekers, kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde derde editie. De KUIL-CUP begint in Nederland een begrip te worden, iets waar BZ&PC ook naar toewerkt. ëíJarenlang organiseerden we bij BZ&PC al kleine jeugdtoernooitjes, we merkten dat hier gigantisch veel animo voor was. Daarop besloten we het groter aan te pakken en proberen we ieder jaar een stapje te groeien. Dat lukt tot nu toe, en met 35 teams meer dan vorig jaar, bereiken we bijna onze maximale capaciteit,íí aldus organisator Rogier van Veen.

Omdat het toernooi groeit is er voor de jeugd soms meer wachttijd tussen de wedstrijden. Om dat te veraangenamen was er een speciaal luchtkussenpark ingericht in zowel het zwembad, als op de parkeerplaats. Een van de vele facetten die bijdraagt aan de missie om het leukste eindejaarstoernooi van Nederland te worden. Of er volgend jaar nog een editie komt? De organisatie hoopt van wel: 'Het zou fantastisch zijn om hier nog eenmalig terug te keren. Of dit lukt is een tweede, we zijn afhankelijk van bouwvoortgang van het nieuwe zwembad. Maar we zullen er alles aan doen om terug te keren,' besluit Rogier van Veen.

Succesvol weekend voor CVC Reeuwijk

Op zaterdag 2 juni sloot CVC Reeuwijk het jubileumjaar af met de hele dag activiteiten. Onderbroken door de nacompetitiewedstrijd van het eerste team, dat in een spannende wedstrijd met 1-0 van Lyra wist te winnen door een treffer van Aksel Koopman. De volgende hindernis op weg naar handhaving in de 2e klasse is VELO. Voor deze wedstrijd was er de penaltybokaal voor de jeugd. Gastkeeper Martin Straver slaagde erin de nodige strafschoppen te stoppen. E-jeugdspeler Job de Groot scoorde het vaakst en ging met de bokaal naar huis. Daarna mochten drie jeugdteams aantreden tegen jeugdteams van eredivisionist Excelsior. De CVC'ers gaven zeer goed partij maar moesten toch hun meerdere erkennen in de Rotterdammers. Op de velden waar niet gevoetbald werd was door de organisatie een keur van speelobjecten geplaatst varierend van springkussens tot een levensechte rodeostier. Tot slot waren er een barbecue en feestavond. De coverband Full Flavor zorgde voor livemuziek. Dit alles zorgde voor een fantastische sfeer en leidde tot een in alle opzichten geweldig slotakkoord van de jubileumviering.

RVC stap dichter bij behoud in 1e klasse

Foto: Leo Ernst

RVC won met 2-1 van GDA uit Den Haag en gaat door naar de finaleronde van de nacompetitie. Deze wedstrijd wordt volgende week thuis gespeeld tegen VUC, eveneens uit Den Haag. Linksbuiten Mees Booy opende de score. De tweede Reeuwijkse treffer kwam op naam van Wouter Sluijs. Beeld: Leo Ernst

Meesterlijk moestuinieren

Alphen aan den Rijn - De Nationale Tuinweek 2018, van 9 tot en met 17 juni, heeft als thema Moes≠tuinieren. Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in die week activiteiten in meer dan 20 regio's in het land. Ook Groei & Bloei Alphen aan den Rijn e.o. organiseert een aantal leuke activiteiten.

Bodegraafs judosucces

De judoka's Gianluca Marrazza en Storm van Dijk (foto) van Sportschool Goederaad eindigden allebei op de eerste plek op het Heidetoernooi te Ede. Op zondag 3 juni werden Lars Leuverink en Ricardo Kamal Ghatias kampioen van Zuid Holland in hun klasse.

Geslaagd jeugdtoernooi Rohda'76

Sportiviteit, onderling respect en gezelligheid. Dat waren de hoofdingredienten van het geslaagde jeugdtoernooi bij Rohda '76 afgelopen zaterdag. De deelnemende teams streden vol overgave voor de poulewinst. Na afloop kregen de aanvoerders de prijzen uitgereikt.