Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

7 maart 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 7 maart 2018


Helpende hand gemeente geeft woningen Emmakade nieuwe toekomst

Foto: Bert Verver

Bodegraven - Het is al jaren tobben met de grond­water­stand onder 14 woningen aan de Bodegraafse Emmakade. Al in 1985 ontstonden er problemen met het achter de woningen gelegen riool, dat toen ook nog diende voor de afvoer van het bedrijven­terrein Broekvelden. Twaalf jaar geleden ontdekten de bewoners dat het goed mis was met de grond­waterstand onder hun woningen omdat die zó laag was, dat de houten palen droog kwamen te staan. Het begin van forse funderingsproblemen.

Drie van de betrokken bewoners, Marcel Kersseboom, Jan Versloot en Jan Floren de Bruijn vertellen dat twaalf jaar geleden bij werkzaamheden door Marcel ontdekt werd dat de grondwaterstand onder zijn woning zo laag was dat hij zich zorgen moest gaan maken. Buurman Jan was gelijktijdig bezig en constateerde hetzelfde euvel onder zijn woning.

De buren vertellen dat ze eerst zelf peilbuizen hebben geslagen. Daaruit kon worden geconcludeerd dat er een afvloeiing plaatsvond naar het riool dat juist op hun stukje van de Emmakade vlak bij de woningen ligt. Hun bevindingen werden onderschreven in een rapport dat een externe deskundige had opgesteld en met die gegevens zijn ze toen naar de voormalige gemeente Bodegraven gestapt. "De gemeente heeft toen zelf ook een onderzoek laten doen en geconcludeerd dat het riool op veel plekken kapot was, waardoor het grondwater daarnaartoe kon afvloeien," vertellen de gedupeerden. "Video-opnamen bevestigden de problemen. De grootste daarvan werden hersteld, maar kleine lekkages en doorgroei van boomwortels bleven bestaan en het grondwaterniveau bleef te laag, ondanks alle pogingen dat te herstellen."

Opnieuw in gesprek

Twee jaar gelden werd bij enkele huizen vastgesteld dat een aantal palen ernstig verrot was. Aanbouwen kwamen onder andere bij het huis van Jan Floren de Bruijn bijna los te hangen en de trillingen van het verkeer van de overkant van het water werden steeds meer voelbaar. De eigenaren van de 14 woningen trokken opnieuw aan de bel bij de gemeente en vonden een luisterend oor bij wethouder Kees Oskam. Hij is samen met zijn deskundige ambte­naren Jaap Vork en Ferry Heuvelman aan de gespreks­tafel aangeschoven. Kees Oskam: "Het ging al om een heel oud dossier en dan moet je je altijd afvragen hoe je met elkaar verder wilt. Nog meer geld in rapporten en mogelijke juridische processen stoppen of ga je met elkaar werken aan een oplossing die bevredigend is voor beide partijen."

Zowel de bewoners als de gemeente hebben vervolgens een inschatting gemaakt van de herstel­kosten. Die blijken naar verwachting gemiddeld zo'n 45.000 euro per woning te bedragen. "Gezien de lange historie en het feit dat er een duidelijk verband ligt tussen de grondwaterstand en het riool, heeft het college besloten de bewoners in de kosten tegemoet te komen," licht Kees Oskam toe. "Wij hebben daarom een toezegging gedaan om uit de rioleringsgelden per woning 50% van de kosten te vergoeden met als maximum een bedrag van 20.000 euro."

Blij

Hoewel het herstel de bewoners nog een fors bedrag gaat kosten, zijn ze blij met de handreiking die de gemeente heeft gedaan. Jan Versloot: "We moesten het met elkaar oplossen, daar was iedereen van overtuigd en dat maakt het zoeken naar een oplossing ook wel gemakkelijker. Wij zijn blij met het gebaar van de gemeente omdat we nu verder kunnen met het veilig stellen van onze woningen. Na het herstel kunnen we ook het verdere onderhoud weer oppakken en zijn de woningen in dit leuke en gezellige buurtje ook weer goed verkoopbaar."

Waar de bewoners nog wel erg tegenop zien, is de grote overlast die het funderingsherstel met zich zal meebrengen. Om en om zullen de woningen waarschijnlijk geheel ontruimd moeten worden en de bewoners moeten voor enkele weken naar vervangende huisvesting omzien.

Tekst en beeld (bewoners): Bert Verver

IJspret in velerlei vormen

Foto: Karin Waghter

Bodegraven-Reeuwijk - Het ijs zorgde overal in onze gemeente voor ijsplezier. De schaatsen werden uit het vet gehaald en onder gebonden. Ook de (prik)sleetjes verschenen op het bevroren water. Voorts sloegen enkelen aan het ijsvissen, zoals bij het haventje aan de Kamille in Reeuwijk. En wandelaars genoten van fraaie en aandoenlijke plaatjes op hun route.

In Reeuwijk-Dorp had de schaatskoorts bezit genomen van de rayonhoofden van IJslclub Johanna en priksleeclub Oud-Holland. Hoe geweldig dat er, ondanks de harde wind, toch in de Krokusvakantie nog volop geschaatst kon worden. Niet alleen dat; er werden jeugdwedstrijden gehouden op echte Oudhollandse priksleetjes. Na goede instructies werd er fanatiek gestreden. De snerpend koude wind deed geen afbreuk aan de ijspret. Na een echte wedstrijd volgde een echte prijsuitreiking. Wel jammer als je een gouden plak wint, terwijl je de andere medaille eigenlijk veel mooier vindt…

Foto: Letty Blanken
Foto: Letty Blanken
Foto: Letty Blanken
Foto: Letty Blanken
Foto: Letty Blanken
Foto: Letty Blanken

Reeuwijk-Dorper-Toertocht

Vrijdag 2 maart werd de Reeuwijk-Dorper-Toertocht gereden. Een route van een kleine vijf kilometer door de polder met vijf keer klunen tussendoor. De windwakken in de route waren afgezet met een rood-wit lint. Zo'n 125 deelnemers hadden zich ingeschreven en dan nog een flink aantal zwartrijders die mee schaatsten. Bij de enige stempelpost konden de deelnemers even opladen om daarna de tocht uit te rijden. Uiteraard geen afstand om je op stuk te bijten, het ging vooral om de gezelligheid. En die was groots. En als een schaatsidool als Hein Vergeer dan ook nog komt rijden, is dat toch de kers op de ijstaart voor de organisatie van louter gedreven vrijwilligers. Desgevraagd gaf Hein aan dat deze tocht de enige in de omgeving was. Maar dat het hem vooral om de gezelligheid ging. Vandaar dat Hein spontaan bereid was de prijsuitreiking op een ludieke manier voor zijn rekening te nemen. Meer foto's van de toertocht vindt u op: myalbum.com/album/iN9B5xNhPi8o

Tekst: Marlien van Leeuwen

Beeld: Marlien van Leeuwen, Letty Blanken, Nelleke Kikkert, Elsbeth Rolloos, Jet Onstenk

Nieuwe ronde verbeterpunten in kernen

Bodegraven-Reeuwijk - Alle dorpen en kernen krijgen via de zogeheten ëmotie 4 volgende stap in zichtbaar verbeterení ideeÎn en initiatieven aandragen die een positieve bijdrage opleveren aan de samenleving. Iedere inwoner mag dat doen via het dorpsoverleg, maar het verbeterpunt moet minimaal worden ondersteund door 25 dorp- of wijkbewoners. Verantwoordelijk wethouder Martien Kromwijk: ìHet is mooi dat de gemeenteraad dit opnieuw heeft ingezet. Hierdoor kunnen we per dorp iets gaan starten wat in dat dorp zeer gewild wordt. Ik hoop dat de dorpsoverleggen zelfs de luxe hebben om uit meerdere initiatieven te kunnen kiezen, want ieder dorpsoverleg draagt ÈÈn verbeterpunt aan. Dit kan een verbetering in de openbare ruimte, maar mag ook een maatschappelijke bijdrage, een activiteit en/of dienst zijn.î Het afgelopen jaar is er door elk dorpsoverleg een initiatief ingediend. Een aantal van deze initiatieven is al gerealiseerd. Initiatieven die zijn ingediend, zijn bijvoorbeeld: picknickset en vissteiger Ravensbergseweg, parkeerplaats Korssendijk en renovatie plein Brugge≠hoofd. Er is geen termijn voor indiening van de

nieuwe ronde verbeterpunten vastgesteld, maar er is wel aangegeven dat het wenselijk is om voor oktober/november 2018 een verbeterpunt aan te dragen.

Briljanten huwelijk echtpaar Van der Wolf-Van Zijl

Foto: Marlien van Leeuwen

Reeuwijk - Een unicum om 65 jaar in goede gezondheid met elkaar lief en leed te mogen delen. En eigenlijk al veel langer dan dat. Want als we de uitspraak van de vader van Cor van der Wolf mogen geloven, knipoogde Cor al tijdens de doop naar Bep van Zijl. Ze waren al samen toen ze, 91 jaar geleden, werden gedoopt. Hun jeugd brachten ze door aan de Zijdeweg in de Tempel. Een buurtschap met maar weinig huizen. Cor was enig kind en zij was zijn enige speelmaatje van dezelfde leeftijd.

Tijdens zijn militaire dienst­tijd stuurden ze elkaar regelmatig brieven. Drie jaar nadat Cor terugkwam uit Indië gaven ze elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Zwammerdam. De Zijdeweg viel toen nog onder die gemeente. In een witte trouwauto met keurig witte volgauto's is het gezelschap ernaartoe gereden. Cor: "Mijn vader vond dat het in stijl moest gebeuren, maar betalen deed hij die auto's niet." De bruid droeg een kunstwerk van een trouwjurk die zij als coupeuse zelf genaaid had. Zoals gebruikelijk in die tijd werd de bruiloft bij het meisje thuis gevierd. Cor: "Er was niemand die zulke lekkere soep als mijn schoon­moeder kon koken."

Op de vergunning heette het een schuur, hun eerste woning daar aan de Zijdeweg. Klein, maar zoals de bruid zei: "We waren er dik tevreden mee." Inmiddels wonen ze alweer 15 jaar aan de Schouw in Reeu­wijk-Brug. Met veel plezier. "Iedereen heeft hier zijn eigen stek en af en toe kom je bij elkaar op de koffie. We doen zoveel mogelijk mee met de activiteiten die georganiseerd worden."

Op maandag 26 februari, de exacte trouwdag, hebben ze samen met hun kinde­ren en aanhang de SS Rotterdam bezocht. Koud die dag, maar zonnig en prachtig zo'n immens schip! Op 17 februari zijn ze samen met de kinderen, hun aanhang, kleinkinderen en hun eerste achterkleinkind en wat kennissen gezellig gaan dineren in de Reeuwijkse Hout. Het geheim van 65 jaar lief en leed? Bep: "We kunnen het heel goed met elkaar eens wezen." En daar is eigenlijk alles mee gezegd.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Bodegravenboog onder aandacht van Tweede Kamer

Foto: Marcel Bosch

Bodegraven-Reeuwijk - Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) was maandag de gast van de VVD Bode≠graven-Reeuwijk om te praten over de weginfrastructuur en met name het knelpunt van de aansluiting van de N11 op de A12. Hij kreeg dronebeelden te zien van de opstoppingen op de N11 en rond de aansluiting op de kluifrotonde. Die beelden spraken tot de verbeelding: ìOp die manier krijg je heel goed voor ogen wat de drukste verkeersstromen zijn en waar ze vastlopen.î Er werd ook stilgestaan bij de gevolgen die de huidige
situatie heeft voor de omgeving, want de files leiden niet alleen maar tot een hoop vertraging, ergernis en luchtverontreiniging. Nog meer staat de bereikbaarheid onder druk. In de eerste plaats voor inwoners en bedrijven, maar zeker ook voor hulpdiensten en fietsers. Met de lange files op de Goudseweg zou zelfs de bereikbaarheid van de brandweerkazerne in het gedrang kunnen komen. Hoewel bereikbaarheid een belangrijk thema is voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het een toevalstreffer dat dit werkbezoek samenviel met de verkiezingscampagne. Fractievoorzitter Lizette Visscher: "Er is over dit onderwerp al langer goed contact met omliggende gemeenten en de provincie, in het verlengde daarvan heeft Robin Kersbergen onlangs diverse contacten gelegd in Den Haag." De contacten volgen mede op de motie die in de raad van Bodegraven-Reeuwijk is ingediend bij de begrotingsbehandeling. De lande≠lijke regering van VVD, CDA, D66 en CU was toen net gevormd, en in het regeer≠akkoord was aangegeven dat er 2 miljard extra beschikbaar zou komen voor infrastructuur. De lokale fracties van deze partijen kwamen hierop met een gezamenlijke motie waarin werd opgeroepen om de lobby voor de zogenoemde Bodegravenboog te inten≠siveren. De motie werd unaniem aangenomen. Volgens Dijkstra biedt het brede draagvlak voor deze oplossing mogelijkheden. Hij gaat schriftelijke vragen stellen in de Tweede Kamer om te kijken of de aansluiting hoger op de agenda kan komen.

Beeld: Marcel Bosch

Nog 150 vrijwilligers gezocht voor NLdoet

Bodegraven-Reeuwijk - Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligers­actie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Binnen onze gemeente zijn 25 klussen aangemeld. Die vergen in totaal 346 vijwilligers. Er hebben zich al zo'n 200 aangemeld, dus u bent zeker welkom bij diverse projecten, binnen en buiten. Gebouwen, tuinen, terreinen, schoolpleinen en sportvoorzieningen opknappen voor het komende seizoen, onderhouds-, schilder en vervangwerkzaamheden in voorzieningen, plaatsen van banken, maken van plantenbakken, genoeg echte kluswerkzaamheden. Maar ook voor vrijwilligers die wellicht wat minder klushandjes hebben, zijn er voldoende mogelijkheden. Te denken valt aan activiteiten met bewoners van instellingen, hulp aan vogels en andere dieren, de organisaties zitten op u te wachten. Meld u aan via www.nldoet.nl en kijk bij de klussen in Bodegraven-Reeuwijk of omgeving, want ook daar is men dankbaar voor uw hulp.

Eendenbroedkooien

Een voorbeeld is het plaatsen van eenden­broedkooien. Deze zijn belangrijk om eenden beschut te laten nestelen. Hierdoor kunnen landroofdieren zoals marters en katten niet bij het nest komen. Ook vliegende roofdieren zoals kraaien, reigers en ooievaars kunnen hierdoor het nest niet plunderen. Aanmelden bij Marco de Haas via telefoon 06-38005973 of e-mail Reeuwijk@schoon-heelenveilig.nl. Een team van Wildbeheer eenheid Reeuwijk en omstreken sluit zich aan op 10 maart voor het plaatsen van de broedkooien. Of ga assisteren in De Oude Zustertuin in Bodegraven. "We nodigen iedereen uit om van 9.00 tot 13.00 uur de handen uit de mouwen te steken. Je maakt kennis met onze dieren en vrijwilligers en helpt om met elkaar een klus te klaren. En het is nog gezellig ook!" Draag jij de kinderboerderij een warm hart toe? Neem dan contact op via e-mail deoudezustertuin@gmail.com.

De vrienden van Vijverhof Bodegraven zoeken klussers voor het opknappen van de tuin van Vijverhof van 9.00 tot 13.00 uur. De tuin moet weer netjes worden, het tuinmeubilair moet worden schoon­gemaakt, de fonteinen moeten weer aangesloten worden, de vogel volière schoon­maken en het terras op de eerste verdieping moet weer mooi worden. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers daarbij. Vele handen maken veel werk. Aanmelden via telefoon 06-52593642.

Meditatief Cursief

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh. 3:16)

Misschien weet u nauwelijks iets af van het christelijk geloof. Dan wil de Bijbeltekst die u hierboven leest u de kern daarvan leren. Want deze Bijbeltekst vat de inhoud van de Bijbel kernachtig samen. Het gaat in deze Bijbeltekst over deze wereld, die God eenmaal gemaakt heeft, mét alle mensen die op deze wereld geleefd hebben, nu leven, en nog zullen leven. Toen God de wereld schiep, was alles volmaakt goed. Maar zo is het helaas niet gebleven. Wij mensen zijn tegen God in opstand gekomen. Wij willen niets met God te maken hebben. Daarom is de dood in deze wereld gekomen, als oordeel van God vanwege onze vijandschap tegen Hem. Maar, in de Bijbel laat God ons het onbegrijpelijk wonder van Zijn genade horen. God heeft deze verloren wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. De Zoon van God is Mens geworden, Jezus Christus. Hij stierf eenmaal aan het kruis, maar stond ook op uit de dood. In de plaats van zondaren. Hij heeft de weg naar verzoening met God, en vrede met God, weer geopend! Voor wie? Voor allen, die in Hem geloven. En daarom is dát echt het allerbelangrijkste in uw leven. Dat u heel persoonlijk tot geloof in Jezus Christus komt. Zodat u niet voor eeuwig verloren zult gaan, maar het eeuwige leven zult ontvangen. Geloven in Jezus Christus betekent dat de Geest van God u tot inkeer brengt, zodat we met ons hele hart onze schuld aan God belijden. Maar in dat geloof leren we ook om ons vertrouwen te stellen op wat Jezus Christus gedaan heeft in de plaats van zondaren. Zo leren we het wonder van Gods vergevende liefde kennen in de Heere Jezus Christus. En juist daarom wordt het ons verlangen om naar de wil van God te leven. Gelooft u al in Hem? U wordt er van harte toe uitgenodigd, door God Zelf.

Ds. G. Kater, Waarder

9 / 32

Het ontstaan van Het Reeuwijkse land

Omdat het gebied ten zuiden van de rivier de Rijn voornamelijk veenwildernis was, heeft het tot de 13e eeuw geduurd voor het werd ontwikkeld. Wel werd het gebruikt voor de jacht, het vissen en voor de levering van riet en hout. Alleen op plekjes langs de veenriviertjes waar kleiafzetting was, kon er voor 1200 al veeteelt plaatsvinden.

De streek behoorde evenals als De Meije en Bodegraven tot het grondgebied van de graaf van Holland en van de Bisschop van Utrecht. Omstreeks het jaar 1000 begonnen zij gedeelten van deze wildernis in leen uit te geven aan edelen of groepen boeren. In 1248 geeft Willem II, graaf van Holland land met de naam Reesveld (ree betekent scheiding tussen twee stukken land) aan Willem van Brederode. De edelen van de familie Van Brederode bezaten de heerlijkheid Voshol, die de ambachten Zwammerdam, Reeuwijk en Ter Aar omvatten. Willem II mocht het land ontginnen en exploiteren. Dit gebeurde met een schriftelijke overeenkomst, de zogenaamde 'cope'. In veel namen in onze streek komt cope of koop nog voor, Oukoop, Boskoop.

Om het veen te ontwateren groef men sloten die haaks op de rivieren of weteringen stonden, zoals op de Oude Rijn en de veenriviertjes de Oude Bodegrave en de Oude Wetering in het oosten van het gebied. Het gebied bevatte de streken: Binnenpolder, Voshol, De Wijk, De Wonnen, Broekveld, Vrije Nesse, Bodegraver Campen en Broekvelden. Ook Randenburg, Oud Reeuwijk, De Tempel, 's-Graven broek, en Nieuwdorp (zie de kaart uit 1615). Sluipwijk was een ambacht dat een 'grafelijke leen' was van Didderic van Minnic, in 1408 kwam het in handen van Gijsbrecht Spronk van de Werve. Er werden ook grensversterkende boerderijen gebouwd, de zogenaamde 'motte'. De Hoeve Wiltenburg bij Oukoop is daar een mooi voorbeeld van. De hoeve werd waarschijnlijk al in 1135 gebouwd onder de naam Wiburg, aan de bovenloop van de Oude Bodegrave. Boven het inrijhek bij boerderij Wiltenburg staat een mooi wapenschild met de tekst 'Quam parva nulli credo'. Dit betekent: Al ben ik klein, ik wijk voor niemand. In 1363 en 1365 werden in opdracht van bisschop Hendrik van Vianden, met toestemming van graaf Albrecht van Beieren, de Enkele en de Dubbele Wiericke gegraven. Dit was om een betere afwatering te krijgen van het water van de Oude Rijn naar de Hollandse IJssel. In het testament van dezelfde bisschop worden de polders Lange Ruige Weide al genoemd. In 1295 bestond het latere ambacht Reeuwijk nog voor een groot deel uit wildernis. Toen de veenbodem wat inzakte (inklonk), werden in de 13e eeuw waterschappen gesticht om de problemen van de wateroverlast op te lossen. Toen waren de ontginningen ongeveer voltooid, en ontstonden er kleine woonkernen. Op het ontgonnen land werden boerderijen gesticht waar landbouw werd uitgeoefend, meestal rogge, gerst en boekweit. Toen het waterpeil teveel daalde, ging men over op veeteelt. In het boek 'Het ambacht van Zwammerdam' heeft auteur W. van Tuyl uitgebreid de geschiedenis van dit gebied beschreven. Een leuk detail is het verhaal over de rechten van de heren van Voshol. Als iemand uit De Tempel ging trouwen, dan moest de heer van Voshol toestemming geven als de bruid uit De Tempel wilde verhuizen. Zij mocht dan 'niet worden beslapen zonder zijn consent'. In 1477 stonden er in Reeuwijk 34 huizen, in 1632 al 93. In Sluipwijk was dat in 1477 een aantal van 20 huizen en in 1632 was dat uitgegroeid tot 33. Het dorp Driebruggen ontstond bij één van de drie bruggen die over de Wiericke werd gebouwd. In 1850 stond het bekend als' de kleine buurt' of het 'gehucht Driebruggen'.

ANWB AutoMaatje

Bodegraven-Reeuwijk - De lokale vervoersservice ANWB AutoMaatje, waarbij inwoners niet meer onnodig thuis hoeven te zitten, slaat sinds de start in juli 2017 goed aan in met name Bodegraven. De service regelt vervoer vlot en voordelig van deur tot deur en is er voor inwoners die minder mobiel zijn, geen eigen auto hebben of voor wie het openbaar vervoer of de taxi een probleem is. In Bodegraven heeft zich een behoorlijk aantal chauffeurs aangemeld bij AutoMaatje om hun mede-inwoners te helpen bij vervoer en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Maar AutoMaatje is bedoeld voor de hele gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dus ook voor Reeuwijk, Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug. Zij kunnen op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur het telefoonnummer 06-19860304 bellen of mailen met automaatje@samvrijwilligers.nl. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u met liefde met hun eigen auto: euro 0,30 per kilometer gerekend vanaf het huisadres van de vrijwilliger die u gaat vervoeren. Voor de kernen Bodegraven en Reeuwijk is het starttarief euro 2.50 per rit tot 8 km, daarboven wordt het bedrag van euro 0.30 aangehouden. Vrijwilligers met een personenauto in alle kernen zijn van welkom.

Winnaars BOV logospel

Foto: Pancras Kuipers

Bodegraven - Zaterdagochtend 3 maart heeft Ko van Daalen, voorzitter van de BOV, aan de winnaars van het BOV logospel de prijzen uitgereikt. De prijzen bestonden uit BOV-waardebonnen. Ondanks de kou een week geleden op zaterdag 24 februari en het begin van de vakantie waren er meerdere personen op pad gegaan om de stukjes ontbrekende logoís bij de deelnemende winkeliers op te halen en deze op het deelnameformulier te plakken. Het leuke was dat vooral hele families op pad waren gegaan. Uiteindelijk heeft de gemaakte slagzin de prijswinnaars bepaald uit alle ingezonden formulieren. De eerste prijs van 100 euro was voor Marjolein, Hannah en Bjorn Koch van der Steen. Hun slagzin was: ëWinkelen in Bodegraven doe ik elke dag, en koop dan van alles wat van manlief niet magí. De tweede prijs van 75 euro ging naar Casper Bukan met de slagzin ëWinkelen in Bodegraven doe ik graag, want in Reeuwijk gaat het veel te traagí. De derde prijs van 50 euro was voor Jorrit en Papijn van der Haven: ëWinkelen in Bodegraven doe ik met twee vingers in mijn neus, want het gaat lekker snel en er is ook nog eens heel veel keusí.

Beeld: Pancras Kuipers

Presentatie debuutboek

Bodegraven - Jan Buruma presenteert zijn debuutboek ëBulgaars Labyrintí zaterdag 10 maart om 17.00 uur - tijdens de start van de Boekenweek - bij Readshop Karssen. Het is een thriller dat zich afspeelt in Friesland en Bulgarije en die volgens recensent Peter de Rijk van de culturele website www.amsterdamfm.nl ëspannend blijft tot de laatste paginaí. Bodegraver Jan Buruma vertelt tijdens de presentatie hoe hij tot ëBulgaars Labyrintí gekomen is, wat zijn persoonlijke relatie is met de onderwerpen, hoofdpersonen en landen die in zijn boek een rol spelen. Daarnaast zal de Jan Buruma een stuk voordragen uit zijn boek en zal hij na afloop zijn boek signeren. Eenieder die benieuwd is naar auteur en boek is van harte welkom om bij deze boekpresentatie aanwezig te zijn. De toegang is vrij. Aanvang 17.00 uur bij Readshop Karssen, Wilhelminastraat 1 te Bodegraven.

Excursieleider

Gouda - Ga je ook graag de natuur in om te genieten van alles wat groeit en bloeit? Lijkt het je leuk om dit samen met anderen te doen en hen te begeleiden bij het ontdekken en beleven van wat de natuur biedt? IVN verzorgt een verkorte cursus excursieleider aan in het infocentrum bij het Heempad in Gouda. De cursus omvat zes dagdelen en wordt gegeven door de ervaren IVN docenten Ton Lommers en Wim van Schie. Voor de leden van IVN en KNNV en deelnemers die gaan meedraaien in de poule van excursieleiders is deelname gratis. Informatie via e-mail info@ivn-ijsselengouwe.nl.

Stichting Vinyl Voorgoed

Het bestuur van de Stichting Vinyl Voorgoed met v.l.n.r. Piet de Rooij, Marc Schouten, Mieke van Niekerk en Roy Lammens

Bodegraven - Begin dit jaar heeft een groep vinylverzamelaars in Bodegraven zich gebundeld in deze stichting Vinyl Voorgoed om onderzoek te doen naar publicaties en persingen van in Nederland uitgebrachte vinylplaten. Recent is er tot genoegen van betrokkenen een ruimte gevonden om grammofoonplaten te verkopen. Deze winkel bevindt zich op Doortocht 3 in Bodegraven en zal vooralsnog iedere vrijdagmiddag geopend zijn. De eerste verkoopmiddag is op 9 maart van 13.00 tot 17.30 uur. www.vinylvoorgoed.nl

Bloedsuikerspiegel in balans

Reeuwijk -Vaak moe, lusteloos, honger en veel trek in zoet? Grote kans dat uw bloedsuikerspiegel uit balans is. Op woensdag 21 maart houdt Lea de Jong hierover een thema-avond. Hierbij komt onder andere aan bod welke invloed heeft je bloedsuikerspiegel op je hormonen en je voeding. Tijd 20.00 tot 21.30 uur. Locatie: Middelburgseweg 87. Voor meer informatie over aanmelden en kosten, mail naar info@vitalea.nl.

Spreekuur knuffeldierendokter

Driebruggen - Knuffeldierendokter houdt spreekuur in Het Huis van Alles tijdens het Repair Café van 14.00 tot 15.30 uur

Beroemde gitaarmuziek

Reeuwijk - Meestergitaristen Izhar Elias en Fernando Cordas zijn te gast bij het Recum-concert, aanvang 20.15 uur, in Zalencentrum De Brug. Van Beethoven en Schubert tot vurige en passievolle muziek van Spaanse componisten.

www.recum.nl

ChristenUnie Ladies Night

Nieuwerbrug - De ChristenUnie houdt een Ladies Night in De Deel, Weijland 20. Aanvang van het programma om 20.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden voor één van de honderd plaatsen is noodzakelijk en kan via e-mail eoliwkiewicz@bodegraven-reeuwijk.nl.

Eerbetoon aan Carole King

Bodegraven - Zangeres Esther Groenenberg brengt een prachtig muzikaal eerbetoon aan Carole King in het Evertshuis. Aanvang 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Vrijwilligersontbijt

Bodegraven-Reeuwijk - Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, organiseren SAM vrijwilligerscentrale en de gemeente het jaarlijkse vrijwilligersontbijt. Iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente is van harte welkom. Het ontbijt vindt plaats van 8.30 uur tot 10.00 uur in de Huizen van Alles. Aanmelden via 0172-614500.

Voorjaarsconcert OBK

Waarder - Muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebruggen geeft z'n traditionele voorjaarsconcert in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.

Cultuurhistorische wandeling

De Meije - Wandeling met Staatsbosbeheer door het eeuwenoude landschap van Zegveld en de Meije. Aanvang 9.45 uur in eetcafé de Halve Maan. Aanmelden via telefoon 06-23646290 (tijdens kantooruren).

Stijldansen

Reeuwijk - Vrije dansavond van dansclub Reeuwijk 55+ in Zalencentrum De Brug. Aanvang: 20.00 uur Entree: € 6,00. Informatie via e-mail elfrans@hetnet.nl.

Mannenhumor in een vrouwenlichaam

Bodegraven - In deze voorstelling in het Evertshuis blikt Vrouw Holland terug. Vocaal ijzersterk zingt ze gevoelige liedjes en speelt ze acts zoals de 'Tietenpoppenkast'. Aanvang: 20.30 uur.
www.evertshuis.nl/vrouw-holland

Zwemloop TTB
Bodegraven - Triathlon Team Bodegraven houdt de jaarlijkse zwemloop, in en rond Zwembad de Kuil. Een laagdrempelige wedstrijd om jezelf uit te dagen. Er zijn twee afstanden: 500 m zwemmen en 5 km hardlopen of 1000 m zwemmen en 10 km hardlopen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven.

www.ttb-Bodegraven.nl

Koffieconcert

Nieuwerbrug - Koffieconcert vanaf 12.00 uur door Accordeon-ensemble 'De Trekzaag' en Salonorkest 'Pistache' bij familie Van Dam, Weiland 38. Informatie: telefoon 0348-688206.

Billie ademt blues

Bodegraven - De voorstelling 'Billie! Lady sings the blues' komt naar het Evertshuis. Om 15.00 uur kruipt zangeres Joy Wielkens in de huid van muzieklegende Billie Holiday. Ze schetst samen met de bandleden van 'The Legends', onder wie Bodegraver Michael Varekamp, een intiem portret van bewogen levens in roerige tijden

www.evertshuis.nl en www.thelegends.biz/billie

Beeld: Eric van Nieuwland

donderdag 15 maart

Medium

Bodegraven - Medium Danielle Nijhuis, bekend van Astro TV, komt naar spiritueel centrum De Witte Roos, Zij zal deze avond contact maken met uw overleden dierbaren en u bewijzen leveren dat uw dierbaren nog steeds om u heen zijn. Aanvang: 19.30 uur. Prijs: € 10,00.

René van Meurs

Bodegraven - René van Meurs brengt in het Evertshuis een avondje vol mooie verhalen en rake grappen. Aanvang: 20.30 uur.
www.evertshuis.nl/ik-beloof-niks

zaterdag 17 maart

Doctor Zhivago

Bodegraven - Romantische filmklassieker na 50 jaar weer terug in de Nova bioscoop. De film speelt rond de Russische Revolutie, volgt het leven van Zhivago die trouwt, een familie opvoedt en zijn leven totaal verwoest ziet worden door de Eerste Wereldoorlog en de Revolutie. Aanvang 20.00 uur. Reserveren via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl of telefoon 0172-650010.

Pubquizz

Bodegraven - In de pubquiz in het Evertshuis strijden teams van vrienden, collega ’s of familieleden tegen elkaar. Welk team weet de meeste vragen goed te beantwoorden? Aanvang: 20.30 uur.
www.evertshuis.nl/pubquiz-7

donderdag 8 maart

Driftbuien bij jonge kinderen

Bodegraven-Reeuwijk - Van 20.30 tot 21.30 uur houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een gratis webinar over driftbuien bij jonge kinderen. Aanmelden via de website.

www.cjgcursus.nl

Samen op Weg

Waarder - 'Samen op Weg' Waarder-Driebruggen heeft vanaf 19.45 uur Jan Uittenbroek te gast voor een lezing over het leven in kloosters. Locatie: De Schouw van de PKN Gereformeerde kerk in Waarder.

Wandelen en vogels kijken

Reeuwijk - Wandeling met Staatsbosbeheer. Duizenden smienten en nog veel meer wintergasten zijn te zien. De wandelexcursie (aanvang 10.00 uur) duurt ongeveer 3 uur (7 kilometer). Kosten € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Aanvangstijd: 10:00u - Eindtijd:13:00u.

www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/

maandag 12 maart

Computermiddag

Bodegraven - Bijeenkomst van HCC-SeniorenAcademie van 13.30 tot 16.00 uur in Rijngaarde. Onderwerp: GPS in de smartphone. Hoe werkt het en wat kun je ermee? De presentatie is afgestemd op de minder ervaren computergebruiker. Informatie: Henny van Leeuwen-van Rijn, telefoon 0172-613862.

Voorlichting over geheugenverlies

Waarder - Gratis bijeenkomst in het Huis van Alles in Waarder van 15.00 tot 16.30 uur over geheugenverlies en dementie. Aanmelden bij Marie-Christien Hermans, telefoon 06-28449198.

woensdag 14 maart

Bidden bij de boer

Reeuwijk - De Protestantse Gemeente De Ark van Reeuwijk viert biddag voor gewas en arbeid in de vorm van 'bidden bij de boer', Oud-Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk van 16.30 -17.15 uur.

www.pgdeark.nl

vrijdag 16 maart

Orkater

Bodegraven - Het schrijnende levensverhaal van vader en zoon Woiski die ondanks hun moeizame verhouding furore maakten en Nederland verrijkt hebben met hun aanstekelijke muziek. Orkater in een coproductie met Bijlmer Parktheater. Aanvang 20.30 uur in het Evertshuis.
www.evertshuis.nl/orkater

Cultuurhistorische wandeling

De Meije - Op zaterdag 10 maart organiseert Staatsbosbeheer een speciale wandeling door het eeuwenoude landschap van Zegveld en de Meije. De Groene Hart gids ontvangt de deelnemers vanaf 9.45 uur in eetcafÈ de Halve Maan met koffie/thee. Na een korte inleiding gaan de deelnemers gezamenlijk naar Zegveld waar de wandeling begint. De wandeling gaat via een eeuwenoude houtkade, over de weg en dwars door de weilanden. De gids vertelt hoe de bewoners het land hebben gevormd. Na deze wandeling gaan de deelnemers per auto naar de schraallanden van de Meije. Wat is eigenlijk schraal en waarom noemt men ze zo? Om circa 13.00 uur bent u weer terug bij EetcafÈ de Halve Maan. De kosten bedragen Ä 8,00 (Ä 3,00 voor deelnemers tot 12 jaar). De wandeling gaat over geplaveide paden en door het gras. Goede wandelschoenen en verrekijker vergroten het plezier. Aanmelden via e-mail utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl of telefoon 06-23646290 (tijdens kantooruren).

Zoektocht naar nieuw ecologisch evenwicht rivierkreeft

Bodegraven-Reeuwijk - Het hoogheemraadschap van Rijnland legt het vissen op rivierkreeft aan banden. In nieuwe overeenkomsten wordt de kreeftenvisserij niet langer toegestaan, zolang niet duidelijk is wat het effect ervan is op het waterleven.

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Hij heeft nauwelijks natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel. De rivierkreeft is een alleseter die zich onder meer voedt met waterplanten, waterdiertjes en kleinere soortgenoten. Beroepsvissers hebben mede om reden van de plaagbestrijding toestemming gekregen om de dieren te vangen en voor consumptie te verkopen. De overlast heeft echter tot andere inzichten geleid. Hoogheemraad Martine Leewis. "In een aquarium zie je dat er eerst heel veel kleintjes zijn, dan vreten de grotere de kleintjes op en eindig je met een paar grote. Vis je de grote weg - de enige die interessant zijn voor consumptie - dan eindig je met heel veel kleintjes die relatief veel schade toebrengen en voor een bevolkingsexplosie zorgen. We zoeken manieren om een nieuw ecologisch evenwicht te vinden. Het is een illusie om te denken dat ze rivierkreeften verdwijnen als je ze bevist."

Effecten onbekend

Onderzoeksinstituut Imares bevestigt dat het wegvangen geen middel is om van de rivierkreeft af te komen. Bovendien is er kans op bijvangst van beschermde soorten en een mogelijke verdere verspreiding van de kreeft als gevolg van de handel. De effecten van de kreeftenvisserij op het terugdringen van ecologische- en oeverschade zijn niet bekend. Een groot aantal waterschappen is daarom terughoudend met het uitgeven van visrechten op rivierkreeften. Rijnland heeft nu besloten het vissen op rivierkreeften bij het uitgeven van nieuwe overeenkomsten niet meer toe te staan, in afwachting van onderzoek naar de effecten daarvan. In afwachting daarvan adviseert Rijnland andere eigenaren van
viswater het beleid van Rijnland te volgen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Frank Rijkaart en Willem Zuyderduyn

Nieuwe gezichten in top kandidatenlijst Burgerbelangen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besteden wij aandacht aan alle acht partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Dit gebeurt door middel van compacte interviews waarin de eerste twee kandidaten van de kieslijst worden voorgesteld, een korte terugblik geven en een vooruitblik over de ambities van hun partij. Van de verkiezingsprogramma's komen drie speerpunten aan bod. Wilt u inzicht krijgen in het laatste politieke nieuws en de volledige verkiezingsprogramma's van de partijen? Dan kunt u op politiek.inbr.nl alles lezen over de lokale politiek in Bodegraven-Reeuwijk. Hier vindt u ook de directe link naar de partijprogramma's.

Hennie Castelein en John Kempeneers

Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, de enige partij die zonder binding met een landelijke partij in onze gemeente meedoet aan de verkiezingen, heeft de keuze gemaakt om kandidaten op de plaatsen 1 en 2 van de lijst te zetten, die nog niet eerder het krachtenveld van de lokale politiek betraden. John Kempeneers is de nieuwe lijsttrekker en de in Bodegraven opgegroeide Hennie Castelein staat op de tweede plaats. John Kempeneers (58) woont zoín 30 jaar in Reeuwijk. Tijdens het interview vertelt hij dat hij de landelijke politiek altijd goed volgt, maar dat de lokale politiek daarbij wat achter is gebleven. "Vreemd eigenlijk,î zo vindt John, die werkzaam is in de farmaceutische zorg. ìDe lokale politiek is buitengewoon belangrijk voor je leefomgeving. Door mijn betrokkenheid bij de werkgroep Treebord kreeg ik een positief gevoel over hoe de gemeente die problematiek aanvloog samen met de bewoners en werd ik mij van het belang extra bewust. In de aanloop naar de verkiezingen vroeg ÈÈn van de leden van Burgerbelangen of ik politiek actief wilde worden en na enig beraad thuis heb ik ja gezegd."

Hennie Castelein (54) woont in Bodegraven-zuid. Vanuit haar werk als woordvoerder van de burgemeester van Leiden komt zij dagelijks met de lokale politiek in aanraking en zij meent daardoor goed te weten hoe die functioneert. Hennie: "Die kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor onze eigen gemeenschap. Ik zie het raadslidmaatschap als een voorrecht en wil een constructieve bijdrage leveren aan de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd. Ik had al een paar jaar contacten met Burgerbelangen en voor mij was de stap naar deze kandidatenlijst heel logisch." Beide kandidaten vinden het geen probleem dat zij als nieuwkomers een raadszetel gaan bezetten. "Vernieuwing hoort erbij. Het is goed als er in de raad een combinatie is van blijvers en nieuwkomers. Dat zal zeker verfrissend werken."

Goede koers

Volgens John en Hennie kan de partij terugkijken op een stabiele periode van vier jaar met een goede koers. ìGezamenlijk zijn we met coalitie en raad gekomen tot een financieel gezondere situatie.î Volgens Hennie hebben de bewoners dat ook gemerkt. ìGoed is ook dat de ingewikkelde transitie van het sociale domein voortvarend is opgepakt. Van groot belang is dat na de fusie alle dorpen hun eigen identiteit hebben behouden. Dat is bestuurlijk goed opgepakt met de dorps- en wijkteams die de burger meer stem geven en ook de oprichting van de Huizen van Alles heeft daaraan bijgedragen. De problematiek van de sportharmonisatie is qua proces taaier gebleken dan was voorzien en is daarom nog niet afgerond. Ook voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen zijn er nog uitdagingen.î

Lokale partij

Lijsttrekker John Kempeneers stelt vast dat Burgerbelangen zich als lokale partij onderscheidt van de andere partijen omdat zijn partij het hele programma kan afstemmen op de lokale problematiek en geen rekening hoeft te houden met landelijke standpunten. ìKern van onze filosofie is dat we alles wat we doen sterk vanuit de burger benaderen. Daar zit ons DNA en de titel van ons programma ëMet mensen, voor mensení vat dat goed samen. Ons programma is op hoofd≠lijnen, we hebben niet alles tot achter de komma ingevuld, want dan beperk je de mogelijkheden voor de inbreng van de burger.î

Drie speerpunten

Het eerste speerpunt ligt voor Burgerbelangen in de bestuurscultuur. "We moeten burgerproef besturen. Alle belangrijke beslissingen moeten genomen worden met inbreng van inwoners, belanghebbenden, maatschappelijke partners en ondernemers. Wij willen ruimte geven aan burgerinitiatieven in alle dorpen. De wijze waarop dat in Nieuwerbrug is opgepakt, is daar een mooi voorbeeld van." Een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en erbij hoort, is het tweede speerpunt. ìWij denken aan de zorg voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben zoals in de ouderenzorg, bestrijding van eenzaamheid, schuldhulpverlening en het buddy≠project. In de afgelopen periode zijn daarin goede stappen gezet. Dat geldt ook voor de jeugdhulpverlening en mensen met een langdurige bijstand die soms hulp nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen. Die inzet past helemaal bij ons sociale hart."

Het derde en laatste punt is samen te vatten onder het kopje "betaalbare woningen voor iedereen". "Voor de jongeren willen we de starterslening voortzetten. Er moet gebouwd worden voor alle doelgroepen en daarbij moet er veel aandacht zijn voor de bouw van sociale huurwoningen. Bij nieuwbouw moet duurzaam en gasloos bouwen standaard zijn. In de bestaande bouw willen wij een realistische marsroute naar klimaatneutrale woningen."

Noemen geen namen

De lijsttrekkers: "Wij zijn zeker bereid weer aan een coalitie deel te nemen, maar de kiezer bepaalt hoe de positie van de acht partijen zal zijn. Als grote fractie sluiten we geen enkele samenwerking uit. Wij zijn over de samenwerking in de huidige coalitie uitermate tevreden. Als wij weer ÈÈn of twee wethouders mogen leveren, dan kijken wij op dat moment wie de beste kandidaat is voor de ons toebedeelde portefeuille. Op dit moment noemen we dus geen namen van onze wethouderkandidaten." Burgerbelangen verwacht dat de resultaten van de afgelopen raadsperiode voldoende basis vormen om de kiezer aan zich te binden. "Wij zijn eerlijk en transparant in de dingen die wel en niet kunnen. Zo willen wij graag communiceren waarbij wij de door ons gekozen themaís dichtbij de burger willen houden."

VVD kandidaten gaan vol goede moed de verkiezingen in

Met het vertrek van de ervaren politici Lizette Visscher en Gerrit van Eijk was het voor de lokale afdeling van de VVD noodzakelijk om de top van de kandidatenlijst te vernieuwen. De twee eerste plaatsen worden voor de komende verkiezingen ingenomen door lijsttrekker Willem Zuyderduyn en Frank Rijkaart, twee kandidaten die de afgelopen jaren al veel ervaring hebben opgedaan.

Willem Zuyderduyn (48) komt oorspronkelijk uit Katwijk maar woont inmiddels 8 jaar met vrouw en drie kinderen in Bodegraven. In zijn vorige woonplaats was Willem, die directeur is van een financieringsmaatschappij, al in het bestuur van de VVD en na zijn verhuizing heeft hij zijn activiteiten op het politieke vlak in Bodegraven-Reeuwijk voortgezet. In 2014 werd hij lid van de commissie Samenleving en sinds februari 2016 is hij raadslid. Willem: "Lokale politiek is je buurt. Je kunt daar heel concreet iets voor betekenen. Het is serieus werk dat inhoudelijk buitengewoon interessant is en toen bleek dat er binnen de partij voldoende steun voor mij was, heb ik het
lijsttrekkerschap op mij genomen."

Ook Frank Rijkaart (40) heeft al een goede leerschool achter de rug. Hij woont zijn hele leven al met veel plezier, inmiddels met vrouw en twee kinderen, in Bodegraven waar het hele gezin nauw betrokken is bij BZ&PC. Frank, die werkzaam is als financieel rechercheur bij de politie in Gouda, is sinds 2013 actief in de lokale politiek. ìVanuit de basisprincipes voel ik mij thuis bij de VVD en ik ben na een gesprek met Lizette lid geworden. Als snel werd ik in de commissie Bestuur en FinanciÎn benoemd. Wat ik erg waardeer, is dat je niet in het diepe wordt gegooid. De VVD kent goede opleidingsprogrammaís en binnen de fractie werd ik begeleid door ervaren raadsleden.î

Moeilijke periode

Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar bekennen de heren dat het soms best een moeilijke periode was. ìWij waren niet gewend oppositie te voeren en het overtal van de coalitie maakte het moeilijk daar tegenop te boksen. Wij moesten onze weg daar weer in vinden.î Toch kijken zij met een positief gevoel terug op de afgelopen jaren. ìWij hebben naar ons idee toch een goede bijdrage kunnen leveren aan belangrijke dossiers, zoals het behoud van De Fuut en de nieuwbouw van De Kuil. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar in samenwerking met de inwoners hebben wij in die dossiers toch het nodige weten te bereiken. In andere dossiers, zoals het BAS, het financieel beleid en de Droomfabriek hebben wij ons kritisch opgesteld ten aanzien van keuzes die werden gemaakt. Wij hopen wel dat de balans in de komende raad wat beter zal zijn, zodat discussies minder in beton zijn gegoten,î aldus de kandidaten die beide korter zijn gaan werken om meer tijd voor de politiek te hebben.

Kracht van mensen

Vragend naar de filosofie van zijn partij zegt Willem: "Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Vanuit ons sociale gevoel snappen wij echter ook dat het wel eens tegen kan zitten en dat mensen een zetje goed kunnen gebruiken. Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren." Frank voegt daaraan toe dat zijn fractie dichtbij de mensen wil staan, los van de vraag op welke partij ze stemmen. "Persoonlijk contact is essentieel voor ons. Sociale media zijn daarbij belangrijk maar effectiever is het bespreken van problemen aan de keukentafel. Wij willen ons ook inzetten voor een goed ondernemersklimaat, zo blijft de zondag openstelling voor ons een punt van discussie. Ondernemers moeten daar meer vrijheid in krijgen.î"

Drie speerpunten

Als gevraagd wordt naar de drie speerpunten dan is het niet onverwacht dat als eerste de sportharmonisatie wordt genoemd. "Die harmonisatie moet er komen, maar de wijze waarop moet van tafel. Niemand vindt dit meer leuk en de sportclubs moeten kunnen doen waar ze goed in zijn. Zij willen eruit komen, hebben zelf goede ideeÎn en als gemeente moet je die omarmen en facili≠teren." Op de twee plaats staat de jongerenhuisvesting, een onderwerp waaraan de VVD de laatste jaren al veel aandacht besteedde. "Het gaat daarbij niet alleen om de koop≠sector, maar ook om betaalbare huurwoningen. De bouw daarvan gaat in de komende jaren creativiteit en lef vragen, zeker als je dat wil gaan combineren met bestaande bouw of in een combinatiebouw op bedrijventerreinen. We zullen op dat gebied wat ruimer moeten gaan denken". De zorg voor de openbare ruimte is het derde en laatste punt dat ter sprake komt. ì"Door de noodzakelijke bezuinigingen is de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte achterop geraakt. Daar moet echt een inhaalslag worden gemaakt, want de openbare ruimte maakt een wezenlijk deel uit van je leefomgeving. Het gaat daarbij om een schone, groene leefomgeving met goede wegen, fietspaden en trottoirs, maar ook om grotere ingrepen zoals het verbeteren van het Raadhuisplein en de toegankelijk voor mensen met een beperking. Het gevoel van veiligheid moet worden vergroot, dus op kritische plaatsen zou cameratoezicht overwogen moeten worden."

Ga stemmen

Omdat in de ogen van de VVD-kandidaten de gemeente er echt toe doet, roepen zij alle inwoners op toch echt naar de stembus te gaan. Zelf hebben zij goede verwachtingen van de uitslag. "Wij hebben prima kandidaten en een ambitieus programma en wij hopen dat onze persoonlijke contacten de kiezers over de streep zullen trekken. Wij willen graag meedoen in een nieuwe coalitie en als dat gerealiseerd kan worden, dan hebben wij in de persoon van Inge Nieuwenhuizen uit Bodegraven een zeer ervaren wethouderskandidaat."

Tekst en beeld: Bert Verver

Nieuws uit dorp en wijk

Wethouder Martien Kromwijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Deze maand zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Alle partijen hebben een programma gemaakt voor de komende 4 jaar. Vrijwel alle partijen leggen een groot accent op de afzonderlijke dorpen. En dat vind ik de grote winst van de voorbije periode. Ik zeg steeds dat ik niet geïnteresseerd ben in de gemeente, maar in de gemeenschappen. Dat is waar mensen samenleven in dorpen. Laten we ons daar alleen mee bemoeien als het nodig is, en verder de kracht van de dorpen in ere houden. Daarom ben ik blij met de dorpsoverleggen. En daarom is pas weer aan de dorpen gevraagd om dit jaar met een idee te komen wat er versterkt kan worden in het dorp. Dat idee hoeft niet per se van het dorpsoverleg te komen, maar mag door iedereen naar voren worden gebracht. Ik ben benieuwd. Actie, doen! (Wethouder Martien Kromwijk, portefeuille Dorpsoverleggen)

Wijkteam Bodegraven-Zuid

• Er komen verkiezingen aan. Dan worden er ineens voor allerlei onderwerpen vanuit de gemeente bijeenkomsten georganiseerd waarbij u als inwoner c.q. wijkbewoner en wij als wijkteam mogen meepraten en meedenken. We worden ineens als inwoners een stuk serieuzer genomen; onze mening is ineens een stuk belangrijker geworden. Er waait een nieuwe wind...er wordt tegenwoordig van buiten naar binnen gewerkt oftewel u vraagt en wij (de gemeente dus) draaien. Burgerproof heet dat. Uw mening telt en we moeten vooral allemaal gelukkig worden in ons dorp.

• Maar of dat nu echt zo werkt is maar de vraag. Wijkteam Zuid is al jaren druk doende om de werkwijze van onze gemeente te veranderen; ervoor te zorgen dat uw mening en vooral uw klachten serieus genomen worden en ervoor te zorgen dat die ook daadwerkelijk worden afgehandeld. Wij hebben succes geboekt. Er gaat nu vanaf deze week echt daadwerkelijk iets veranderen en wij hopen dat u daar als inwoner in al onze kernen de vruchten van gaat plukken. Wijkteam Zuid Werkt! Maar al die interesse in uw en onze mening in de periode voor de verkiezingen nemen wij toch maar met een (on)gezond korreltje zout.

Wijkteam Bodegraven Noord

• Stel dat u de teamchef politie en burgemeester in ÈÈn persoon bent, laten we zeggen voor een halve dag. Stel dat u dan mag bepalen waar de lokale politie en boa's voor ingezet worden, maar ook waar de openbare ruimte moet worden aangepast. Wat zou u dan doen? Laat u ze dan in ?w wijk snelheid meten? Of laat u ze de hondenbezitters aanspreken op hun gedrag? Of gaat u samen met hen een preventieronde lopen? Zou u de fietser meer ruimte geven? Een drempel aanleggen? Automobilisten persoonlijk aanspreken? Of ...?

• Wij begrijpen dat veiligheid u bezig houdt. Dit thema bestaat uit diverse aandachtsvelden. Bijvoorbeeld naast de snelheid van weggebruikers ook zaken als overlast van hondenpoep, parkeeroverlast in centra, parkeeroverlast bij scholen, woninginbraken, hard varen, criminaliteit.

• Op welke plekken en thema's ligt volgens u de veiligheidsprioriteit in onze wijk? Maandag 12 maart komen de wijkteams bij elkaar om hierover te praten en wij horen graag uw mening en tips via e-mail wijkteam-noord@hotmail.com.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

• We hebben in januari onze zorgen geuit over de slechte staat van de Middelburgseweg en Middelweg. De gemeente gaf daarop aan dat voor de Middelweg voor 2020 een budget is geraamd voor groot onderhoud van de weg. Er volgt een inspectie over wat er in de tussentijd moet gebeuren om het veilig te houden. Tempeldijk: er wordt al in overleg met de direct aanwonenden gekeken naar de problemen op de Tempeldijk in combinatie met de Zijdeweg en Schinkeldijk. Ook hier staat voor 2020 een budget geraamd voor aanpassingen en asfalt. De bewegwijzering vanaf de Tempeldijk is op zich duidelijk, maar een deel blijft toch de oude route volgen. Er wordt gekeken naar verdere maatregelen. Bovenstaande zaken nemen we mee in het verkeerscirculatie-overleg.

• Op 1 februari is samen met de gemeente een uitgebreide 'schouw' van de Reewal uitgevoerd. Diverse punten die we hebben aangekaart, gaan aangepakt worden. Zie voor meer informatie onze website. Tevens is de, naar onze mening, onveilige ontsluiting van Dorpsweg 38a bekeken. Volgens de verkeersdeskundige is de ontsluiting via de woningen aan de Dorpsweg aanvaardbaar. De ontsluiting zal in het kader van de plannen voor de Kalverstraat nogmaals worden bekeken.

• De bouw van Reesvelt II volgt na de bouw van 'plan Verburg'. Dit plan omvat zo'n 16 -18 woningen met ontsluiting via Sint Catharina. Als alles volgens planning verloopt, verwacht men dat de bouw van de eerste fase van Reesvelt II (meest oostelijke plandeel, ongeveer 16 woningen) in het vierde kwartaal van 2019 zal starten. De ontsluiting van Reesvelt II zal aansluiten op de weg Reesveld.

• Vooraankondiging: zaterdag 24 maart landelijke opschoondag, u helpt toch ook mee? Meer informatie volgt.

Dorpsteam Waarder

• Binnen het dorpsteam zijn in de afgelopen periode weer diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Bij een onlangs gehouden nachtelijke inspectie bleek dat met name in de Prinses Irenestraat de vrije doorgang voor bijvoorbeeld hulpdiensten zeer beperkt is door de wijze waarop auto's staan geparkeerd. Het behoeft uiteraard geen uitleg, dat het in ieders belang en de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf is om hier terdege rekening mee te houden.

• Door vandalen zijn de ruiten van het bushokje aan de Molendijk wederom vernield. Getuigen worden opgeroepen hier melding van te maken.

• Door de provincie Utrecht is aan een beperkt deel van de inwoners informatie verschaft betreffende de afsluitingen van de rotonde bij de A12 in de maanden april en mei. Voor informatie verwijzen wij u naar de social media van het dorpsteam.

• Het zware bouwverkeer naar Driebruggen nu en in de toekomst, blijft onze aandacht behouden. Dorpsteam Waarder houdt u op de hoogte.

Dorpsteam Driebruggen

• Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op zaterdag 10 maart kun je ook helpen in Driebruggen bij het Huis van Alles. Aanmelden kan via: www.nldoet.nl.

• Steeds meer brievenbussen verdwijnen in dorpen en kernen. Zo ook in Waarder en Driebruggen, waar de brievenbussen van PostNL de 'binnenkort opgeheven' sticker hadden gekregen. Dit tot grote teleurstelling van de inwoners. In oktober 2017 ontvingen de inwoners nog een brief van PostNL waarin stond dat de brievenbussen aan de Kerkweg in Driebruggen en aan Dorp in Waarder zouden blijven. Na contact te hebben opgenomen met PostNL bleek het te gaan om een vergissing. De brievenbussen blijven gewoon bestaan. Dit uiteraard tot grote opluchting van de inwoners.

• We ontvangen als dorpsteam regelmatig vragen en meldingen over (kapotte) straatverlichting, beschadigde stoepen of wegen, problemen met (zwerf)afval of verkeerd geparkeerde auto's. Dank voor deze vorm van oplettendheid en waakzaamheid. De snelste manier om melding te maken van dit soort zaken is via de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij hebben deze site speciaal voor dit doel in het leven geroepen en proberen zo snel mogelijk actie te ondernemen: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-doen

• Als dorpsteam kunnen we daarna samen met de gemeente bij veelvuldige meldingen de focus creëren en zorgen dat een onderwerp hoger op de gemeente-agenda komt te staan om verholpen te worden.

Wijkteam Reeuwijk-Brug West

• De klankbordgroep is bezig om uit de probleeminventarisatie van de Zoutmansweg/Raadhuisweg enkele oplossingen in kaart te brengen. Alle suggesties die u als inwoner heeft gegeven aan de gemeente worden beoordeeld. Er zijn al proeven in uitvoering zoals het knipperend stoplicht bij de randweg en de rood-witte blokken die geplaatst zijn. Deze laatste proef is op basis van een suggestie van inwoners om vaste parkeerplaatsen te maken. Wanneer deze proef slaagt, worden de parkeerplaatsen gemaakt met plantenbakken op de aanrijkant van de weg.

• Zoals u kunt zien, schiet de herinrichting van de Koningin Wilhelminastraat al goed op. Als gevolg van de vorst is het werk nu wel even stilgelegd. Helaas heeft de gemeente geen invloed op de nutsbedrijven die aan het werk zijn in de trottoirs. Het zou mooi zijn wanneer alles in ÈÈn keer opgeleverd kan worden.

• Elke twee weken op vrijdag, in de even weken, houden wij spreekuur. Vrijdag 9 maart zullen wij van 14.00 tot 15.30 uur in het Huis van Alles aanwezig zijn. Heeft u vragen en kunnen wij u verder helpen? Kom gerust eens langs voor een praatje!

• Wij willen u ook nog wijzen op de vergaderdata van 2018. Dit zijn 9 april (was eerst 19 maart), 4 juni, 3 september en 19 november. De vergaderingen worden gehouden in het Huis van Alles aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Informatie over de dorps- en wijkteams: www.dorpenwijk.nl

Informatiepanelen vertellen geschiedenis Oostpolder

Reeuwijk - De Oostpolder heeft een rijke en bevlogen geschiedenis. Deze geschiedenis kun je nu beleven en lezen op de vier informatiepanelen die zijn geplaatst aan de Broekweg in de Oostpolder in de Reeuwijkse Plassen. De panelen
vertellen elk een eigen verhaal over het verleden waarbij je letterlijk en figuurlijk een doorkijk naar het verleden van de polder krijgt.

Terwijl de rest van de regio allang ontgonnen was, is de Oostpolder nog heel lang een moerasbos gebleven, dat als persoonlijk jacht­gebied en vogelkwekerij werd gebruikt door een rijke landheer. Pas toen het bos afstierf na een dijkdoorbraak is het gebied ontgonnen. Deze informatie over het oerbos en de verhalen over onder andere de turfwinning, de kronkelende Gouwe en de Malle Molen zijn in beeld en tekst te zien op de informatiepanelen. De informatiepanelen in de Oostpolder zijn gefinancierd vanuit het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Met dit programma wil Groenalliantie Midden-Holland de recreatiegebieden in het Groene Hart verbeteren. Doel is de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten onder het meer te doen, meer te beleven, beter te zien. www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl

Ad Verkleij 40 jaar werkzaam in uitvaartzorg

Foto: Marlien van Leeuwen

Reeuwijk - Waarom gaat iemand in de uitvaartzorg werken. Het is toch een verdrietige wereld? Maar Ad Verkleij ervaart dat anders en als hij eenmaal begint met anekdotes over zijn werk komt het ene na het andere verhaal moeiteloos naar boven. De dood is immers niet altijd een ongeziene gast. Soms is hij zelfs mild als levens uitzichtloos zijn geworden. Verreweg het grootste aantal uitvaarten dat Ad mocht begeleiden, waren mensen die aan ouderdom zijn overleden.

Geboren in het Reeuwijkse Randenburg als zoon van 'Teet de Duvel', legt Ad één en ander uit: "Mijn vader kreeg zijn bijnaam omdat hij voor niets en niemand bang was. Voor de duvel niet bang en stiekem was hij er trots op. Ik ben net als mijn vader als buschauffeur op lijndiensten begonnen. Door de dienstroosters had ik tussendoor tijd om de dragers, (de zwarte kraaien van weleer die de kist naar het kerkhof droegen) te assisteren als dat nodig was. Zo ben ik langzaam in het vak gerold. De sfeer bij een uitvaart is een speciaal; daar word je door geraakt of niet. Ik ben begonnen bij grote uitvaartondernemers in Rotterdam (Goedzee) Na een jaar of vijf ben ik naar Uitvaart Zorg gegaan en ben werkzaam geweest in de regio's Amsterdam, Den Haag en Leiden. Vanaf 2002 ben ik voor mijzelf begonnen."

Kapotte installatie

"Je moet flexibel zijn in dit vak. Elke familie is anders. Tijdens het regelgesprek, het gesprek waarin wordt besproken hoe de uitvaart vorm zal krijgen, blijft het bij de ene familie heel bedrukt en bij de andere worden er dan al grappige anekdotes over de over­ledene vertelt. Muziek van een cd was in de kerk aanvankelijk ondenkbaar en alleen de dominee of de pastoor kwamen aan het woord. Nu nemen nabestaanden het woord en zorgen zelf voor de muziek. Ik vergeet nooit dat ik op de Nieuwe Ooster in Amsterdam moest begraven. Een enorm gezelschap en op het moment dat de afscheidsdienst begon, bleek dat de muziekinstallatie kapot was. Er stond wel een piano. Ik heb de aanwezige gevraagd of er iemand was die piano kon spelen. Dat waren er twee! Samen hebben ze de afscheidsdienst luister meegegeven. Persoonlijker had het afscheid niet gekund."

Ondenkbaar

Door de jaren heen zijn uitvaarten steeds persoonlijker geworden. Vroeger waren er twee rouwkaarten, het gehamerde briefpapier met een zwarte rand die gebruikt werd door de protestanten of de grijze rand voor de katholieken. Nu zie je eerder afbeeldingen op de rouwkaart waaruit je de overledene kunt herkennen. Plaatsen waar hij graag was, zijn sport of een afbeelding van de overledene zelf. "Toen ik begon, was dat ondenkbaar. Familieleden helpen regelmatig met de laatste verzorging van de over­ledene. Of dragen zelf de kist de kerk of aula in. Door al deze veranderingen komt de dood beetje bij beetje weer terug in ons leven."

Menselijkheid

"Tot de begrafenis of crematie kom ik elke dag even bij de familie langs. Er zijn doorgaans zoveel vragen. Grote verzekeraars kunnen die aandacht niet altijd bieden. Als klein bedrijf heb ik geen hoge overheadkosten en kan dat stukje menselijkheid dus wel. Mijn dochter Maaike zit ook in de zaak. Helma van Dijk en Sybrich Felzel vullen ons team aan."

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Droom komt na 25 jaar uit met 'Prettigverplaatsfiets'

Foto: Ilse Höcker

Bodegraven - "M'n droom is al uitgekomen, maar als de YanBike in productie wordt genomen, heb ik mijn missie pas echt volbracht. Dan wordt fietsen weer van iedereen. Ook geschikt voor mensen met een beperking," benadrukt Jan van Zelderen.

Jan van Zelderen (71) komt uit de Bodegraafse familie Van Zelderen-Spijker. Hij woont in Den Haag, samen met zijn vrouw Riet. Eén à twee dagen per week werkt hij aan de Prettigverplaatsfiets in het oude kaaspakhuis, dat nog is gekocht door zijn opa Van Zelderen, voor het stallen van zijn paard en wagen.

Uitdaging in vier wielen

De ware techneut komt in Jan naar boven als hij vertelt waarom de YanBike zo speciaal is. "Om te beginnen wilde ik een ligfiets maken met niet drie maar vier wielen, want die bestond nog niet. Ik hou er namelijk van om problemen op te lossen, dat deed ik in mijn werk ook. De uitdaging van een vierwielfiets is om te zorgen dat het ontwerp stabiel is. Vergelijk het met een tafel die vier poten heeft, daar moeten ook vaak bierviltjes onder tegen het wiebelen. Hoe ik dat heb opgelost, blijft het geheim van de smid. In elk geval is de basis afgeleid van een skateboard, de besturing gaat met handen en voeten en de voor- en achteras zijn diagonaal verbonden met een kabel."

Concept

"Toen ik in 1990 aan het ontwerp begon, had ik eigenlijk drie uitgangspunten: vier wielen, comfort (zithoogte) en een korte ketting. Comfort stond voorop, sterker nog, daar is alles mee begonnen. Het kwam eigenlijk door mijn vrouw Riet. Destijds konden we een ligfiets uitproberen van Aart van Rijn, ligfietsenbouwer sinds 1950. Riet riep toen: 'Oh, maar zo wil ik ook wel fietsen!'. Op dat moment kreeg ik het idee om zelf een comfortabele fiets te ontwerpen. Een fiets voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap. De zitting op stoelhoogte, niet zo laag als bij de ligfiets-driewielers. Die zijn namelijk vaak ontworpen om hard mee te fietsen, ik wilde een Prettigverplaatsfiets maken. Tot slot wilde ik een voorwielaandrijving, want ik wilde geen ketting over de lengte van de fiets, zoals bij ligfietsen. Zoals je ziet, heeft de YanBike een korte ketting door het midden van het frame."

Passies smelten samen

Jan vervolgt: "De dingen die ik belangrijk vind in het leven komen allemaal samen in deze fiets. M'n liefde voor techniek, m'n affiniteit voor mensen-met-een-beperking en m'n oog voor ontwerp en design. Diezelfde passies lopen ook als rode draad door mijn CV." Zijn ogen twinkelen als hij verder gaat: "En de liefde voor mijn vrouw natuurlijk. Door haar is deze liefhebberij allemaal begonnen. We zijn al weer 44 jaar getrouwd, we hebben elkaar leren kennen in een kibbutz, in Israël. Je kunt je voorstellen dat er aan het product zoals dat er nu staat, heel wat vooraf is gegaan. Jaren van oriëntatie, tekenen en schaalmodellen maken. Sinds twee jaar werk ik hier in opa's pakhuis, voor die tijd deed ik dat in een werkplaats waar ik de benodigde apparatuur mocht lenen en vanuit de keuken thuis. De fiets is enkele malen gebouwd, verbouwd en zo steeds weer verbeterd." Die creativiteit komt ook terug in de naamgeving. "De eerste versie ontwikkelde ik tussen 1999 en 2010 en is vernoemd naar mijn vrouw: de Rydtfiets. De YanBike bouwde ik tussen 2011 en 2016. In 2016 bouwde ik ook een kleinere versie, die op hetzelfde onderstel past, zodat ook mijn kleinkinderen erop kunnen fietsen. Die heet de OttoBike, vernoemd naar mijn oudste kleinzoon."

Productie

"Ik bezoek ook zogenaamde Maker Fairs, omdat ik vurig hoop dat mijn idee wordt opgepikt door een fabrikant. Dan kan iedereen van deze ontwikkeling genieten. Met name voor mensen die een beperking hebben is dat zo belangrijk. Niet iedereen wil een scootmobiel. Bovendien heb ik dan tijd en geld om aan mijn volgende project te beginnen: een bootfiets. En nee, die werkt niet met een rad of met schoepen… hoe het dan werkt? Dat blijft nog even geheim…" Naar aanleiding van zijn fiets, heeft hij een stichting opgericht met een informatieve website: www.ikwilfietsen.nl.

Tekst en beeld: Ilse Höcker

Kaaspakhuis

Kees van Zelderen is een neef van Jan van Zelderen. Geheel in lijn met de familietraditie werkte Kees 19 jaar als bakker, maar was de laatste jaren werkzaam als gemeentebode. Hij weet veel van de geschiedenis van Bodegraven en de familie Van Zelderen in het bijzonder. Jarenlang verzorgde hij rondleidingen door het dorp en is lid van de Historische Kring Bodegraven. Kees: "Opaís kaaspakhuis is misschien wel het smalste, maar in ieder geval ÈÈn van de oudste van Bodegraven. Het pand is nog altijd van onze familie. Het is gebouwd vlak na de grote brand in 1870 en goed bewaard gebleven. Het is opgetrokken uit drie soorten 'Rijnsteentjes': zwarte, rode en gele. De achterzijde ligt direct aan de Rijn, het kleine laadplatform is er nog. Vroeger werden de kazen namelijk veelal per boot aangevoerd. Aan de voorzijde van het pandje zijn de sporen van de oude rails nog zichtbaar. Die liepen helemaal tot vooraan de straat, zodat de kaas direct op de kaasbrikken geladen kon worden of op de gereedstaande paard-en-wagen. Ook aan de binnenkant is de oorsprong van het pand duidelijk te zien: de oude kaashaak hangt er nog, waaraan de kazen gewogen werden. Ook zitten de gaten nog in het plafond, waar vroeger de palen stonden. Daartussen lagen de houten planken, waarop de kazen lagen te rijpen."

Matthäus en Johannes Passion

Bodegraven-Reeuwijk - Voor Pasen staan traditiegetrouw uitvoeringen van de Matthäus en Johannes Passion op het programma. Ook binnen onze gemeente en in de directe omgeving kunnen belangstellenden genieten van deze meesterwerken van Bach.

In het Evertshuis in Bodegraven is op donderdag 29 maart een bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion door de Berliner Philharmoniker op het witte doek te zien. Twee jaar geleden werd deze uitvoering, die onder leiding staat van dirigent Sir Simon Rattle, vertoond in het Evertshuis. De ruim 150 bezoekers waren zeer ontroerd en aangedaan. "Na afloop grepen bezoekers mij bij beide handen en vertelden mij dat zij nog nooit zo een aangrijpende Matthäus hadden gezien," vertelt Rob Kraaipoel, vrijwilliger bij het Evertshuis. "Dat was ik geheel met hen eens. Zelf heb ik de Matthäus achtmaal in de Sint Janskerk in Gouda gezongen, maar bij deze versie liepen mij de tranen over de wangen."

"Je vraagt je dan meteen af, hoe komt dat? De Amerikaans theaterregisseur Peter Sellars bedacht dat bij de Matthäus Passion meditatie en gebed en belangrijke rol innemen. Sellars was in dit muzikale kunstwerk vooral geraakt door het bidden, smeken, pleiten en treuren. Hij ontwierp voor dirigent Simon Rattle en zijn Berliner Philharmoniker een 'lichte enscenering'. De rekwisieten bestaan slechts uit enkele houten kubussen en de koorleden zijn in eenvoudige donkere outfits gekleed. Bij de gebruikelijke uitvoeringen van de Matthäus Passion valt er weinig te zien. Als je aandachtig wilt luisteren, kun het best je ogen dicht doen. In deze Berlijnse versie blijf je kijken. Doordat regisseur Sellars aan de muziek een klein beetje beeld toevoegt, wordt het effect van het muzikale verhaal opeens veel indringender. Sellars is zich heel goed bewust van de valkuil, dat als je teveel beeld toevoegt, het opera wordt. En dat wil hij per se vermijden. Peter Sellars noemt zijn aanpak dan ook geen enscenering maar ritualisering, een nieuw bedacht woord om te benadrukken dat het hier niet om opera gaat."

Deze liveopname door de Berliner Philharmoniker in de Philharmonie Berlin is nooit op televisie te zien geweest. Dé kans voor een breed publiek om de Matthäus Passion te ervaren, met het Rundfunkchor Berlin en topsolisten als Magdalena Kožená, Thomas Quasthoff en Mark Padmore. Voorafgaand aan de vertoning vertelt Kraaipoel iets over de aanpak van regisseur Peter Sellars. De zaal telt 220 plaatsen, wacht dus niet te lang met reserveren. Aanvang 19.30 uur. Entree: € 8,50 euro.

www.evertshuis.nl

Billie, Bodegraven en the blues

Bodegraven - De voorstelling 'Billie! Lady sings the blues' komt naar het Evertshuis. Op zondagmiddag 11 maart om 15.00 uur kruipt zangeres Joy Wielkens in de huid van muzieklegende Billie Holiday. Ze schetst samen met de bandleden van 'The Legends', onder wie Bodegraver Michael Varekamp, een intiem portret van bewogen levens in roerige tijden.

In dit prachtige theaterconcert wisselen de successen, gebroken harten en geniale muzikale vertolkingen elkaar in rap tempo af. Bekende hits als Sister Celie's blues, Four women en natuurlijk Lady sings the blues ontbreken niet. Het is de jaren twintig als een nieuw type vrouw opstaat in de showbusiness; één met niet eerder vertoonde girlpower. Dit type vrouw heeft magische talenten, runt nachtclubs, reist in eigen treinen en leidt Big Bands als ware CEO's. Ze is sterk en stralend. Echter, zelden zonder tragisch randje met op de achtergrond mysterieuze en soms destructieve mannen.

Blues als gevoel

Trompettist en producent van 'The Legends', Michael Varekamp, vertelt dat de voorstelling niet gaat over de blues als muziekstijl, maar over de blues als gevoel. "The blues is ondanks alles optimistisch. De boodschap van de muziek is dat als iets vandaag niet goed gaat, het morgen vast beter gaat." Varekamp praat vol bewondering over de bluesmuzikanten: "Het vereist moed en kracht om iedere avond je ziel en zaligheid op tafel te leggen. Veel vrouwen uit de tijd van Billie Holiday en later Nina Simone, schilderen we af als slachtoffer. Het waren juist de sterke types die in die tijd overleefden. Zij konden, ondanks de moeilijke omstandigheden, groeien. Zover dat hun kunst zelfs tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt."

Invoelbaar

Zangeres Wielkens vindt het tragisch dat vrouwen als Billie Holiday na hun grote successen ten onder zijn gegaan aan bewogen levens en gebroken harten. "Het leven voor die vrouwen bestond uit hoge bergen en diepe dalen. Iets dat voor veel vrouwen van nu nog steeds geldt. Moeders, tantes, dochters; we kennen allemaal vrouwen die moeilijke tijden om wisten te zetten in iets positiefs. Zoals de legendarische zangeressen uit de vorige eeuw hun tegenspoed om wisten te buigen naar prachtige muziek. Met de voorstelling proberen we dichtbij het publiek te komen en de kracht van deze vrouwen invoelbaar te maken." De voorstelling Billie! is van 24 januari t/m 23 maart te zien in de Nederlandse theaters en dus ook in het Evertshuis. Varekamp beveelt de voorstelling van harte aan: 'Billie!' is met recht een swingende ode aan de sterke vrouw!"

Voorafgaand aan de voorstelling verzorgt Michael Varekamp samen met Wiboud Burkens (toetsenist) een gratis inleiding, om 14.00 uur in het Grand Café bij Everts. Wilt u er een complete middag uit van maken? Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers genieten van een overheerlijke theaterlunch à € 19,50 per persoon. Vooraf wel graag reserveren via www.evertshuis.nl/lady-sings-the-blues in verband met het beperkte aantal plaatsten. Tickets voor de voorstelling kosten € 19,50.

www.evertshuis.nl en www.thelegends.biz/billie

Beeld: Eric van Nieuwland

Dames BZ&PC onderuit tegen SWOL

OttenZien Fotografie

Waterpolo - Na vier winstpartijen achter elkaar had het eerste damesteam van BZ&PC afgelopen zaterdag een flinke uitdaging. Koploper Swol 1984, gebrand om dit seizoen kampioen te worden, bracht een bezoek aan de Kuil in Bodegraven. Omdat BZ&PC in de vorige thuiswedstrijd dik over Swol heenliep, werd aan die kant de normaal als coach fungerende Mieke van de Sloot (tevens oud-international) ingezet als speelster om het team te versterken. De Bodegraafse dames startten fel, maar liepen snel vast in het fysieke spel van de dames van Swol. Tot in de laatste minuut bleef BZ&PC in de achtervolging op de tegenstander, waarbij het verschil in score nooit groter werd dan twee doelpunten. Met als einduitslag een 6-8 verlies. 'Ontzettend balen,' vindt aanvoerder Kim de Vor. "Het is jammer dat ÈÈn speelster zoals Mieke (goed voor 3 doelpunten en 2 assists) toch nog bij de ploeg wordt gehaald en zo bepalend is. Maar we moeten vooral ook naar onszelf kijken en ons weer verbeteren in de trainingen richting de volgende wedstrijd."

De heren van BZ&PC speelden tegen LZ1886 uit Leiden. De op papier makkelijke wedstrijd kon in werkelijkheid nog wel eens een lastige avond worden. De Bodegraafse equipe verloor de week ervoor van Haerlem en kon promotie daardoor vergeten, ook de afwezigheid van enkele spelers maakte het er niet makkelijker op. De wedstrijd begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Arie Both. In de wedstrijd was BZ&PC duidelijk de bovenliggende partij. LZ1886 kwam door goed verdedigend werk van de Bodegravers geen moment in het spel. Door onder andere twee strafworpen bleef LZ nog in het spoor, maar de Bodegraafse aanval toonde een groot contrast met de vorige wedstrijd. Rob Peek wist vijfmaal het net te treffen, waardoor BZ&PC enigszins onverwacht geen moment in gevaar kwam. De eindstand op het bord was 22-7.

Beeld: OttenZien Fotografie

Bed-and-breakfast voor bijen

Boskoop - Reeuwijk - Diverse partijen hebben de Nationale Bijenstrategie 'Bed & Breakfast for Bees' ondertekend. Om bijen en andere bestuivers te behouden, moeten we zorgen voor meer nestelgelegenheid en voldoende voedsel. In Greenport Boskoop wordt hier al hard aan gewerkt samen met boomkwekers.

Veel mensen zijn niet op de hoogte hoe belangrijk boomkwekerijgewassen voor bijen zijn. Al een aantal jaren wordt er gezegd dat het slecht gaat met de honingbijen en solitaire bijen zoals hommels, mestelbijen, zandbijen en diverse andere soorten. Wat opvalt is dat er in media veel aandacht is voor het zaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels in tuinen, plantsoenen en op braakliggende stukken grond. Goede initiatieven maar veel mengsels bloeien pas in de zomer, terwijl de eerste bijen tevoorschijn komen in het voorjaar als de zon begint te schijnen. Willen we bijen en vlinders een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende voedsel kunnen vinden. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten zorgen voor bio­diversiteit en leveren bijna jaarrond voedsel en nestelgelegenheid.

Meest bijvriendelijke gebied

Om een bijdrage te leveren aan vitale bijen en het belang van boomkwekerijgewassen beter onder de aandacht te brengen, is Sortimentstuin Harry van de Laar samen met adviesbureau Delphy, boomkwekers en andere partijen vorig jaar het project the place to Bee gestart. De ambitie is dat Greenport Boskoop bekend komt te staan als het meest bijvriendelijke gebied van Nederland omdat er veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters die nuttig zijn voor bijen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn en het bedrijfsleven.

In de Sortimentstuin Harry van de Laar aan het Rijneveld 153 is door Boot & Dart Boomkwekerijen een nieuw bijvriendelijk plantsoen aangelegd. Daarnaast zijn informatieborden geplaatst en een insectenhotel. De tuin is vrij toegankelijk voor bezoeker. Zij kunnen op de borden zien welke planten geschikt zijn voor bijen en wanneer ze bloeien. De Sortimentstuin was al een etalage van nieuwe boom­kwekerijgewassen en vaste planten en is nu ook uitgroeit tot inspiratiebron en educatiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen voor gemeenten, hoveniers en consumenten.

Weinig bijensterfte

Hoewel het volgens diverse onderzoeken slecht gaat met de bijen in Nederland, heeft Imkervereniging Groene Hart weinig bijensterfte. De imkers in de regio Boskoop wijten dit aan de goede aanpak van bijenziekten zoals de varroamijtbestrijding en de goede biodiversiteit. Naast alle bomen en planten hebben boomkwekers dikwijls bloeiende groenbemesters op hun percelen staan om de bodemkwaliteit te verbeteren. Deze groenbemesters zijn ook goed voor de bijen. Zo levert Tagetes (afrikaantjes) volop stuifmeel voor diverse bestuivers. Daarnaast zijn er imkers die het idee hebben dat bijenvolken die bij Tagetes hebben gestaan minder last van de bijenziekte varroamijt hebben. Delphy heeft hier samen met imkers en kwekers afgelopen jaar meer informatie verzameld die kan dienen als basis voor verder onderzoek.

Mooie tweede plaats

Dansen - Zondag 4 maart heeft dansgroep UMOJA van Heres met een bijzondere choreografie meegedaan aan een danswedstrijd in Haarlem. Met de groep UnitA van Studio Da Danza uit Waddinxveen zijn ze een samenwerking aangegaan waarmee ze dit weekend voor het eerst succesvol op het podium stonden. Ze behaalden in de categorie freestyle een mooie tweede plaats.