Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

12 september 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 12 september 2018


Sloop aula begraafplaats Tempel biedt ruimte voor nieuwbouw

Foto: unknown

Reeuwijk - Gisterochtend is onder toeziend oog van uitvaartondernemer Wiro van der Werf en uitvaartverzorgster Danielle Verwaal van Uitvaartzorg Brouwer de Koning een begin gemaakt met de sloop van de oude aula. Op ongeveer dezelfde plaats zal binnenkort worden gestart met de bouw van een nieuwe aula.

Wiro van der Werf is blij met de stap die nu gezet is. "Wij hebben in 2002 al brieven geschreven aan de gemeente over het feit dat de oude aula aan vervanging toe was. Het gebouw was niet uitvaartwaardig meer en wij wilden graag een vernieuwingsslag maken. In de gemeenteraad kregen we wel steun, met name Lizette Visscher heeft bij herhaling op de nieuwbouw aangedrongen, maar het duurde tot 2016 dat er een nieuwe kans kwam bij het tot stand komen van het bestemmingsplan Buitengebied. Na enkele jaren van voorbereiding zijn we nu gelukkig in de uitvoeringsfase beland. Na de sloop wordt het terrein bouwrijp gemaakt en op 3 oktober hopen we de eerste paal te slaan."

De nieuwe aula komt wat dichter naar de weg te staan maar zal niet groter worden dan het oude gebouw. Wiro: "De aula gaat plaats bieden aan ongeveer 75 personen en wordt stijlvol ingericht. Waar wij vooral ook blij mee zijn, is dat er een mogelijkheid tot opbaren is, want met de sluiting van het stiltecentrum in De Reehorst ontbreekt die mogelijkheid in Reeuwijk."

Uitvaartzorg Brouwer de Koning wordt eigenaar van de nieuwe aula en zal ook de exploitatie ter hand nemen. Het gebouw kan desgewenst echter ook door andere uitvaartondernemers worden gehuurd.

Tekst: Bert Verver. Beeld: Paul Engels

Geen winkels en horeca buiten rand kernwinkelgebied

Bodegraven - Ondernemers die verhuizen van nét buiten de rand van het kernwinkelgebied van Bodegraven naar het centrum, worden daarvoor, als het aan de gemeente ligt, beloond. Zij kunnen via een subsidieregeling in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de helft van de verhuiskosten met een maximum van 50.000 euro.

Al jaren is het revitaliseren van het centrum van Bodegraven onderwerp van gesprek binnen de gemeentepolitiek, de ondernemers en inwoners. De afgelopen jaren zijn al kleine stappen gezet in de verbetering van het aanzien en zijn er plannen ontwikkeld om te komen tot een compacter centrum dat levendiger wordt onder andere door het terugdringen van leegstand.

In potentie 25-30 ondernemers

De gemeente wil onder meer inzetten op een verhuizing van winkels en horeca buiten de rand van het kernwinkelgebied. Om dat proces te stimuleren, wil de gemeente een subsidieregeling in het leven roepen. Aan de toekenning van de subsidie zijn de nodige voorwaarden verbonden om misbruik te voorkomen. Volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen zitten 25-30 ondernemers net buiten het kernwinkelgebied; zij zouden in principe in aanmerking kunnen komen voor de verhuispremie. Hoeveel er daadwerkelijk gebruik van zullen maken, is op dit moment niet te zeggen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze regeling dan kan daar vanaf 1 januari 2019 op worden ingeschreven. In de komende maanden zullen ook de mogelijkheden voor andere subsidievormen, waaronder een gevelsubsidie, worden uitgewerkt. Voor beide subsidieregelingen samen zal vanuit de Algemene Reserve van de gemeente een bedrag van één miljoen euro worden onttrokken. Ter voorbereiding van het raadsbesluit zal de regeling vanavond in de commissie Bestuur en Financiën worden besproken.

Tekst: Bert Verver

Najaarsmarkt begonnen!

Bodegraven - De Najaarsmarkt 2018 is van start gegaan. Het thema 'Boerenkaas, culinair circus' geeft duidelijk de spreiding van de deze editie weer, van vele activiteiten rond kaas tot de vrolijke noten met optredens, livemuziek, straatentertainment en kindercircus. Natuurlijk ontbreken de vaste onderdelen niet, als optocht, braderie, oldtimerrit, ringsteken en nog veel en veel meer. U bent van harte welkom! Lees alles over de Najaarsmarkt op pagina's 23 t/m 31.

Adressenlijst

ALARMNUMMERS

Politie Brandweer Ambulance:

Tel. 112 (Als elke seconde telt!)

Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

HUISARTSEN

Bodegraven

Praktijk Van Gils en Mulder, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612113 | Praktijk Daniels en Spaargaren,

Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612268 | Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, 0172-611522 | Mw. Van den Nieuwendijk, Noordstraat 48, 0172-612030 | Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-766555: Mw. Bouma, Dhr. Van den Brule, Mw. Wiesenhaan | Waarneemcentrale huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug

Dhr. Borreman, Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.

Zwammerdam

Mw. Timmer, Plein 1, 0172-619229.

Reeuwijk

Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde 13a,

0182-393244 (08.00-17.00 uur).

Driebruggen/Waarder:

Huisartsenpraktijk, Burg. Doormanstraat 25,

Driebruggen, 0348-501307 (08.00-17.30 uur).

Huisartsenpost

HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefo­nische afspraak.

ZIEKENHUIZEN

GHZ, Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050 | GHZ locatie Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9, Bodegraven, 0182-505240 | St. Anonius locatie Woerden, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

APOTHEKEN

Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven, W. de Zwijgerstraat 9A, 0172-612031 | BENU Apotheek Het Zorgstation,

Stationsplein 5, 0172-617126.

Reeuwijk

Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b, Reeuwijk,

0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek

Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.

DIERENARTSEN

Dierenartsenpraktijk Bode­graven, Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798 | Dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182-392568.

Kerken

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder (RD) en St. Willibrorduskerk (B), Geloofs­gemeenschap
St. Willibrordus: www.sintjandd.nl

Gereformeerde Kerk (W): www.pknwaarder.nl

Prot. Gemeente De Ark (RB): www.pgdeark.nl

Hervormde Gemeente (S) en Hervormde Gemeente
Ichthuskerk (RB): www.hervormdreeu­wijk.nl

Hervormde Gemeente (S): www.sluipwijksekerk.nl

Hervormde Gemeente (W) Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband (W): www.hersteld­hervormdegemeentewaarder.nl

Christengemeente 'Elim' Basisschool De Regenboog (RB): www.elimreeuwijk.nl

Bethelkerk (B), Gereformeerde gemeente:

www.bethelkerkbodegraven.nl of

Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk vrijgemaakt:

www.bodegraven.gkv.nl

Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente Bodegraven: www.hervormd­bodegraven.nl

Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente Emmaüs: www.emmausbodegraven.nl

Brugkerk (N), Protestantse gemeente Nieuwerbrug: www.brugkerk.nl

Salvatorkerk (B), Pinkster­gemeente Morgenstond:

www.morgenstondbodegraven.nl

Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven 'Irene': www.vergadering.nu/bodegraven-irene

RK Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte (M)

en RK Kerk H. Bonaventura (Woe):

www.parochiepaxchristi.nl

Speel en Werkhoeve (B), Christengemeente Bodegraven De Bron: www.christengemeentebode­graven.nl

Onderhoud Aalsmeerbaan

Bodegraven-Reeuwijk - Op Schiphol wordt tot en met maandagochtend 17 september regulier klein onderhoud verricht aan de Aalsmeerbaan. Door dit reguliere onderhoud kan het zijn dat de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan vaker worden ingezet voor vliegverkeer. Het afwijkende baangebruik kan leiden tot overlast in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen.

www.bezoekbas.nl.

Huisdierennieuws

Gevonden

• Meije: rode kat.

• Bodegraven, Zuidzijde: jonge kater, gemarmerd rood, wit neusje, witte bef en witte teentjes aan voor- en achterpoten.

• Driebruggen, Hoogeind: poes, jong, zandkleurig, blauwe ogen. Staart is grijscypers gekleurd.

Dier in de spotlights

• Timon en Toots zijn twee sociale, zachtaardige katers met ieder een eigen karakter. Toots is erg toeschietelijk en komt direct uitgebreid om aandacht vragen. Timon kijkt wat meer de kat uit de boom. Ze zijn op zoek naar een goed adres. De heren zijn het gewend binnen te leven. Gezien Timons ietwat verlegen karakter en hartaandoening zijn jongere kinderen waarschijnlijk te druk.

Informatie

Dierenhulpverlening Woerden

(www.dierenhulpverleningwoerden.nl),

Dierennoodhulp Bodegraven

(www.dierennoodhulpbodegraven.nl)

of Dierencentrale (www.dierencentrale.nl).

Expositie 'Van Jeruzalem naar Nieuwerbrug'

Foto: WIM DE BOEVERE

Nieuwerbrug - Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van wethouder Jan Leendert van den Heuvel is afgelopen vrijdag een nieuwe expositie in het Wierickehuis geopend. Een tentoonstelling van onder meer historische voorwerpen, attributen en overblijfselen die zijn aangetroffen bij werkzaam­heden op de plaats waar in vroeger eeuwen de 'Hof van Waarder', een toen­malige vestiging van de Johannieter Orde, heeft gestaan. Deze kloosterorde van ridders is ontstaan in de tijd van de kruistochten en beschouwde het als hun taak om de zieken en gewonden te verzorgen en daarmee tevens het christendom te verdedigen. Eén van die commanderijen bevond zich op de hoek van de Molendijk en de Korte Waarder. Van dat gebouw is niets meer over, maar er zijn wel verschillende afbeeldingen en tekeningen van bekend en bewaard gebleven. De tentoonstelling laat voorwerpen, overblijfselen en een uitvoerige geschiedschrijving zien vanaf die vroege periode van omstreeks 1350 tot 1700. Veel van de overblijfselen zijn met hulp van de AWN - Vereniging van vrijwilligers in de archeologie - zoveel als mogelijk in hun toenmalige staat hersteld en nu te zien.

Openingstijden

De tentoonstelling loopt voorlopig t/m februari 2019 en de openingstijden zijn buiten de schoolvakanties:

Maandag 10.00-12.00 uur en 20.00-22.00 uur

Dinsdag 14.00-16.00 uur en bij droog weer 19.30-21.00 uur

Woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur

Donderdag 9.30-10.30 uur en 14.00-17.00 uur.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Politici aan het woord

Fred Westerink, Christenunie, lid commissie ruimte

Samen

Net na een vakantieperiode een column schrijven zorgt ervoor dat de vakantieperiode ook de bron is waaruit ik wil putten. Ik denk dan terug aan wat ik tijdens een preek hoorde. De vakantieperiode is een periode van samen. Een periode van samen dingen doen, genieten van het weer maar vooral van elkaar. Velen van ons trekken er op uit, de een trekt ver weg, de ander moet het doen met een uitje naar het zwembad.

Welke keuzes we ook hebben gemaakt, we hadden tijd om dingen samen te doen. Tijd hebben voor elkaar omdat we geen last hebben van een drukke agenda met afspraken waar we niet onderuit kunnen. Een keer je aandacht verplaatsen van een computerscherm naar een hamer en spijkers wanneer je kind wil meedoen met de huttenbouw. De huttenbouw, of hoe die ook in de verschillende kernen mag heten, is ook weer zo iets van samen doen. Teams vormen om samen een mooi bouwwerk te maken.

Samen, ook met eten hebben wij dat mogen beleven. Een Amerikaanse maaltijd op de camping waarbij we met elkaar van het klaargemaakte eten maar ook van het samenzijn konden genieten of onze jaarlijkse straatbarbecue waar we onze buren op net weer een andere manier spraken.

Hierbij een oproep om dit niet alleen voor de vakantie te laten. Samen zijn blijft belangrijk voor de samenleving. Laten we eens een keer aandacht geven aan andere mensen. Een luisterend oor kan een dag van een ander goed maken.

Ongedacht kom ik met dit onderwerp erg dicht bij het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Samen Leven. Dit is iets waarin wij geloven en waar wij in deze periode voor willen staan. Spreek ons gerust aan wanneer u vragen heeft. Wij vinden dat iedereen meetelt. Ook in onze fractievergaderingen hopen wij vertegenwoordigers vanuit de samenleving te spreken. Politiek is vooral samen voor elkaar.

Gezonde voeding op Bijbelse basis

Bodegraven - Diëtiste Wilma van der Vlist houdt op woensdag 19 september een gratis inspiratie-avond over gezond eten. Op deze avond krijg je handreikingen en tips om, gebaseerd op Bijbelse waarden, goede keuzes te maken en zo goed voor jezelf te zorgen. Zij is Hbo-voedingsdeskundige en aangesloten bij de landelijke organisatie Gezond & Weldoen. Gezond & Weldoen is een jonge, dynamische leefstijlorganisatie die op basis van Bijbelse uitgangspunten mensen wil ondersteunen om weer in balans te komen. Locatie: de praktijkruimte aan de Dirk Bavolaan 11 in Bodegraven. De presentatie begint om 20.00 uur. Vooraf reserveren is gewenst. Informatie: e-mail wilmavandervlist@gmail.com.

Mooie gift voor KiKa

Bodegraven - De eerste LimesRun in Bodegraven was een geweldig succes qua deelname (260 hardlopers!) en opbrengst voor het goede doel Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Organisator Patrick Bouwer heeft maar liefst 2.449 euro kunnen overhandigen aan Bodegravers Jolanda en Kees de Koning. Beide hardlopers in hart en nieren proberen met hun passie hardlopen al jaren zoveel mogelijk geld bij elkaar de lopen voor KiKa. Jolanda de Koning: "Het is geweldig zo'n enorm bedrag namens KiKa in ontvangst te mogen nemen, dit hadden we niet durven dromen." Patrick Bouwer heeft de smaak te pakken gekregen: "Dit smaakt naar meer. Dit jaar stonden er zes afstanden op het programma voor kinderen en volwassenen. Volgend jaar, op 7 september 2019, zal er ook een businessrun aan toegevoegd worden en een halve marathon en later volgt er absoluut een marathon, de eerste in Bodegraven!" Op zaterdag 27 oktober om 15.00 uur staat er eerst een LimesFunRun op het programma. In het Limespark in Bodegraven mag iedereen op zijn eigen manier meedoen aan deze run van 1 of 2 kilometer. Op skates, achteruitlopend, hinkelend, alles in toegestaan. Bij dit evenement wordt wederom 2 euro per deelnemer gedoneerd aan KiKa. En voor de deelnemers ligt een medaille klaar. Brouwer: "Een bijzondere hardloopwedstrijd kan aan de evenementenkalender van Bodegraven-Reeuwijk worden toegevoegd."

Tekst en beeld: Edith op de Woerd

Unieke foto- en muziekvoorstelling

Bodegraven - Een unieke avond gevuld livemuziek en beeld van gepassioneerde muzikanten en een fotograaf in het Evertshuis. Hoewel uniek? In mei is er een try-out geweest als warming up voor de kunstroute. Dit was boven Bodegraafs peil, volgens de bezoekers. Vandaar een nieuwe, grootser opgezette avond. Een avond om gezellig 1000 foto's van kunstwerken te kijken, omlijst door livemuziek. Hoe zien associaties van kunstwerken er uit op de foto en welke invloed heeft de muziek hierop? Kan het combo 'A Passie' je met de foto's van Apart meenemen en een inspirerende unieke avond bezorgen? Ook een dichteres en een danseres geven acte de présence. Op zaterdag 29 september kunt u het zelf meemaken. Dit initiatief van fotograaf Ap Quist en de achttien muzikale en kunstzinnige vrienden is voor geïnteresseerden in kunst uit de regio een avond die je niet mag missen. Kaarten kosten € 6.50. Aanvang inleiding 'The making off' (gratis) om 19.30 uur, aanvang voorstelling om 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Ludieke onderwijsactie

Bodegraven - Tijdens de derde landelijke stakingsdag op woensdag 12 september komen basisscholen in actie. Voor een passender salaris, betere werkomstandigheden en de toekomst van het onderwijs. Omdat staken vooral de ouders, verzorgers en leerlingen treft en niet diegenen die verantwoordelijk zijn voor het huidige onderwijsklimaat, is er op de Willibrord geen staking maar een ludieke actie. Samen staan ouderen en leerlingen stil bij het onderwijs van 'vroeger en nu'. Om met elkaar en van elkaar te leren. Het thema is 'Allemaal bij de tijd zijn én blijven'.

"Zorgen zijn gehoord en gezien"

De meest besproken kilometer asfalt van deze gemeente deze zomer ligt in Reeuwijk-Brug en heet Notaris d'Aumerielaan. Aan deze laan is de vestiging van onder meer restaurant Loetje gepland.

De smalle Notaris d'Aume­rielaan is hard aan een opknapbeurt toe, weet wethouder Inge Nieuwenhuizen. In de extra raadsvergadering, met volle publieke tribune, zegde ze de raad toe de 'participatie met de omwonenden hierover zo snel mogelijk op te starten.' In het najaar dit jaar gaat ze in gesprek over de herinrichting, maar wel pas als duidelijk is wat er gaat gebeuren. Hier refereert ze aan de veelgehoorde vraag 'komt Loetje er nu wel of niet?'

Zorgen zijn gehoord

Aan de zorgen van de particulieren en sportverenigingen aan de laan, wijdde de VVD-wethouder tijdens de ingelaste vergadering niet veel woorden. "De zorgen zijn gehoord en gezien, maar er moet duidelijkheid zijn over wat er gaat plaatsvinden." Deze houding bevestigde het beeld dat inspreker de heer Eikelboom aan het begin van de vergadering schetste: "Zes maanden lang proberen wij in gesprek te komen met het college en al die tijd worden we genegeerd." De getergde Reeuwijker gaf de raad te kennen alle middelen in te zetten om te voorkomen dat er een ongeluk op de laan gebeurt. De heer Groeneveld, recreatiebewoner aan de Ree op 'een familiestek sinds de tweede wereldoorlog' deelde de boosheid van de voorgaande spreker. Zijn betoog over de onveiligheid van de laan begeleidde hij met een filmpje waarin een vrachtwagen de 1,12 kilometer lange laan achteruit rijdend verliet.

Hoewel de grootste zorgen in dossier Elfhoeven de verkeersdrukte op de Notaris d'Aumerielaan betreffen, was het niet wethouder van verkeer Inge Nieuwenhuizen die onder vuur lag, maar haar SGP-collega Jan Leendert van den Heuvel (ruimtelijke ordening). Onder zijn verantwoordelijkheid valt immers de vergunning voor de bouw van villapark Elfhoeven, waar Loetje deel van uitmaakt.

In de gordijnen

Hennie Castelein, die de extra raadsvergadering had aangevraagd namens Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR) samen met D66, GroenLinks en PvdA, startte het debat met de mening van veel raadsleden. "De locatie ligt er veel te lang treurig bij. Goed dat daar nu een einde aan komt." Maar, volgens de Burgerbelangen-politica, hebben de ontwikkelaar en wethouder velen 'in de gordijnen gejaagd'. Ze ziet een rode draad in het dossier Elfhoeven namelijk 'er moet zo snel mogelijk gebouwd worden en het hele plan moet er komen.' Met een veelvoud aan vragen werd de wethouder opgeroepen om duidelijkheid te verstrekken aan de gemeenteraad.

Daarnaast hekelde zij de manier waarop de communicatie plaatsvond. Raadsleden die het nieuws eerder uit de pers vernamen dan dat zij door het college geïnformeerd werden en bewoners die zich genoodzaakt voelden om naar de rechter te stappen om gehoord te worden. "Zo ga je niet met inwoners om." De overige partijen stelden alle nog extra vragen aan de wethouder, maar de pijn in het dossier was door Hennie Castelein voelbaar gemaakt.

Oude rechten

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel startte de beantwoording van de vragen met de verwijzing naar het Elfhoeven-complex voor 1980: een groot café-restaurant met vergaderaccommodatie, kegelbanen en een grote jachthaven, totaal 4400 m2 bebouwing. Na de brand en afbraak van het complex zijn de rechten van de eigenaar niet vervallen, legde hij uit. Wel zijn ze in de jaren daaropvolgend steeds verder teruggebracht. Van den Heuvel: "We kunnen niet zomaar tornen aan de rechten van een ontwikkelaar." Het bestemmingsplan van 2015 staat veel minder toe dan destijds. Van den Heuvel sluit echter niet uit dat het bestemmingsplan drie jaar geleden 'wellicht niet goed is opgeschreven'.

De gebrekkige wijze van communiceren zoals Hennie Castelein die schetste, bestreed de wethouder. "Ik heb voor mijn doen juist veel duiding verstrekt aan de raad. Ook ben ik altijd in gesprek gegaan met wie mij ook maar vragen stelde over het dossier. Maar je kunt nu eenmaal niet iedereen tevreden stellen."

De discussie wordt zonder meer vervolgd. In oktober wordt het advies van de Commissie bezwaar en beroep verwacht. Daarop dient het college met een antwoord te komen. De raad gaat in de komende periode overleggen over de kaders waarin vervolgaanvragen van de exploitant (naar alle waarschijnlijkheid: terras en acht villa's in plaats van 14 vakantiewoningen) getoetst worden.

Tekst: Elly de Knikker

Ondernemers zetten spa in de grond voor glasvezelnet

Reeuwijk - Medio deze maand wordt begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het gebied Berkenbroek en Nieuweweg, in samenhang met de voorgenomen asfalteringswerkzaamheden aldaar. De Tempel komt later aan de beurt. De verwachting is dat in maart 2019 de werkzaamheden afgerond zijn, waarna het gehele buitengebied rond Reeuwijk-Dorp over een snelle internetverbinding beschikt, met dank aan de vereniging VORT.

Op 29 november 2017 werd de vereniging Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel (VORT) opgericht. VORT werkt binnen Ons Fonds, de koepelorganisatie die tot stand gekomen is uit een samenwerking tussen de gemeente en de lokale ondernemers en waarvan de financiën gevoed worden door een opslag op de OZB. Al tijdens de oprichtingsvergadering werd duidelijk dat hoog op de prioriteitenlijst van VORT de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied stond. Niet verwonderlijk omdat veel bedrijven in het buitengebied bijzonder afhankelijk zijn van een snel internet.

Binnen een jaar wordt die ambitie al gerealiseerd, nu afgelopen dinsdag de spade in de grond werd gestoken. Vertegenwoordigers van het bestuur van VORT, de directeur van Edelman Ronald van Veen, Peter Oskam, directeur van Rekam en Sander van Alten en Maurits van Houwelingen(gemeente) gaven hiermee het symbolische startsein van het project.

De Rekam heeft met een bijdrage van circa een half miljoen euro het grootste deel van de investering voor haar rekening genomen terwijl VORT de helft van haar inkomsten over vijf jaar investeert (circa 50.000 euro). Uit de algemene middelen van Ons Fonds is een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld, de fa. Edelman doneerde 10.000 euro en ook LTO droeg een steentje bij. Uit de aansluitingen komt verder nog een bedrag van zo'n 50.000 euro.

Tekst en beeld: Bert Verver

Vrije dansavond

Bodegraven-Reeuwijk - Een aantal cursisten van de danslessen in de Huizen van Alles in Bodegraven (op maandagavond) en Reeuwijk-Dorp (op woensdagavond), organiseren op 22 september in het Evertshuis een vrije dansavond. De dansavond is gratis toegankelijk en duurt van 20.00 tot 24.00 uur. In de Huizen van Alles in Bodegraven en Reeuwijk Dorp wordt ook weer gestart met een nieuw seizoen stijldanslessen. Vanaf maandag 17 september (Bodegraven) en woensdag 19 september (Reeuwijk-Dorp) start een reeks van 10 lessen. Voor de lessen wordt een deelnemersbijdrage gevraagd van € 5,- voor 10 lessen. Informatie: e-mail B.Immerzeel@samwelzijn.nl.

Utrecht String Quartet

2014. Utrecht String Quartet.Photo: Allard Willemse Foto: Allard Willemse

Reeuwijk - Op vrijdag 21 september vanaf 20.15 uur speelt het Utrecht String Quartet in Zalencentrum De Brug bij de opening van het kamermuziekseizoen van ReeuwijkKlassiek. Dit kwartet heeft een rijke en expressieve strijkersklank die te danken is aan de Russische traditie. Alle vier studeerden bij Russische vioolpedagogen. Zij spelen al dertig jaar samen en dat hoor je. Bij dit concert spelen zij Beethoven, Piazzolla en Glazunov. U bent van harte welkom. Voor jongeren onder de 30 jaar is er een gereduceerd tarief. Na afloop van het concert kunt u napraten met de musici en een cd laten signeren.

www.reeuwijkklassiek.nl

Keramische figuren en schilderijen

Nieuwkoop - In september exposeren Hansje Aelvoet met keramische figuren en Marloes Wijtsma met schilderijen in het Reghthuys. De opening vindt plaats op zaterdag 15 september om 15.00 uur. In het werk van Marloes Wijtsma zie je veel bloemen. Ze maakt een eigentijdse vertaling van de bloemstillevens van de Nederlandse meesters uit de Gouden eeuw. Een doorleefde achtergrond waaruit de bloemen of bloesems opdoemen. Hansje Aelvoet creëert keramische mens- en dierfiguren met ronde, aaibare vormen. De proporties kloppen niet: de figuren zijn van onderen volumineus - grote voeten en benen, enorme billen - en eindigen naar boven toe in een klein lijfje met een iel hoofdje. U kunt de expositie bezoeken in de weekenden van 15/16, 22/23 en 29/30 september. Openingstijden zaterdags 10.00-16.00 uur, zondags 13.00-16.00 uur. De toegang is gratis.

Hoe nu verder met Europa?

Gouda - Op 17 september van 20.00 tot 22.00 wordt er een JansDebat in de St. Janskerk georganiseerd, met als thema: 'Hoe nu verder met Europa?' Europa is flink in beweging. Een Brexit nadert, de verschillen tussen noord en zuid, en tussen oost en west lijken steeds groter te worden. Een belangrijke vraag voor de kerken betreft daarbij ook de christelijke identiteit van Europa. In het debat zullen Peter van Dalen, EU parlementariër voor de CU, Renske Leijten, tweede kamerlid en woordvoerder Europa voor de SP en iemand van het CDJA een inleiding over dit onderwerp verzorgen en met elkaar en de aanwezigen in discussie gaan. Kosten: € 5,00. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: aanmelden@jansdebat.nl.

www.jansdebat.nl

Vleermuizen-excursie

Gouda - Op zaterdag 15 september zullen we met bat-detectors op zoek gaan naar vleermuizen. Met bat- detectors kunnen ultrasone geluiden van vleermuizen worden opgevangen. De excursie vindt plaats op het Heempad in Gouda. We starten om 20.30 uur vanaf het informatiecentrum Heempad. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan
verbonden.

Winkels op drie bedrijventerreinen elke zondag open

Bodegraven - In het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de openstelling van winkels binnen de gemeente. De commissie Bestuur en Financiën buigt zich vanavond over een wijziging van de winkeltijdenverordening die een verruiming kent ten opzichte van de voorgaande verordeningen die na een uitgebreide discussie, waarbij de meningen zeer verdeeld waren, tot stand waren gekomen. De reguliere zondagopenstelling voor de supermarkten blijft ongewijzigd. Toch krijgen de ondernemers meer ruimte. Tot dusver stelde de gemeente immers 8 koopzondagen vast voor de winkelcentra Miereakker, Bruggehoofd, Bodegraven-centrum en Vromade. Het aantal koopzondagen blijft ongewijzigd, maar deze worden in de toekomst vastgesteld op basis van de voorkeuren van de ondernemers­(verenigingen).

De grootste verandering in de verordening zit echter in het feit dat er ook een wekelijkse zondagopenstelling komt voor de winkels die op de bedrijventerreinen Rijnhoek, Broekvelden en Reeuwijkse Poort zijn gevestigd. Het gaat daarbij om bouwmarkten, meubelzaken, keukenzaken, tuincentra, motor- en autozaken. Deze zaken mogen voortaan ook iedere zondag tussen 12.00 en 17.00 uur geopend zijn. Tot dusver was dat beperkt tot 8 koopzondagen per jaar.

Tekst: Bert Verver

Lustrumconcert Duo Passionate

Reeuwijk - Zaterdag 15 september van 16.00 tot 17.00 uur geeft Duo Passionate ter ere van het 5-jarig bestaan een aantrekkelijk concert in de Dorpskerk van Reeuwijk-Dorp. Het duo bestaat uit Magda de Jong (blokfluiten) en Jaap-Jan de Rooij (toetsen). Op het programma staan de mooiste, leukste en opvallendste stukken die in de afgelopen vijf jaar op het programma hebben gestaan. Bovendien zullen zij verhalen vertellen over grappige voorvallen die ze beleefd hebben tijdens de vele (kinder)concerten, wat zeker leuk zal zijn voor kinderen. Dit concert is ook zeer geschikt voor kinderen vanwege de interactie en omdat zij na afloop de instrumenten mogen bespelen. De toegang tot dit concert is gratis. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor de musici.

Eerste paal Markthof

Foto: WIM DE BOEVERE

Bodegraven - Vrijdag 7 september is onder grote belangstelling van toekomstige bewoners, omwonenden en andere belangstellenden de eerste paal voor bouwproject Markthof in hartje Bodegraven de grond ingegaan. De Markthof krijgt een directe aansluiting op de Bodelolaan en op de Marktstraat en Raadhuisplein. De eerste stap op de weg naar het verrijzen van een gezellig en sfeervol woonhofje met elf woningen in het centrum van Bodegraven werd verricht door wethouder Jan Leendert van den Heuvel en mw. Van Pelt van de ontwikkelcombinatie Markthof. Vanwege de ligging van het bouwlocatie, te midden van omringende historische en oudere bebouwing, is er voor gekozen om geen palen te heien, maar deze te boren, in het boorgat de bewapening aan te brengen en dit vervolgens te vullen met beton. Het ontwerp van Markthof is van architect Gerard Rijnsdorp, de ontwikkeling is gedaan door Steengoed Driebruggen B.V. en de realisatie is in handen van Bouw en Aannemingsbedrijf Goudriaan Jongerius B.V. uit Waarder.

Bestuur De Vier Windstreken

Foto: Receptie HCO

Bodegraven-Reeuwijk - De Raad van Toezicht van P.C.P.O. De Vier Windstreken heeft drs. Diana Lorier-Kooi (50) benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Zij zal per 15 september aanstaande in dienst treden en de taken overnemen van de huidige interim voorzitter Rob Niehe. Zij heeft ervaring als beleidsmedewerker en directeur in het christelijk voortgezet onderwijs Rotterdam, heeft vijf jaar ervaring als eindverantwoordelijk algemeen directeur bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao en is op dit moment werkzaam als directeur van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies. Diana heeft veel kennis van onderwijs en onderwijsontwikkeling en heeft ruime ervaring op het gebied van leidinggeven en bedrijfsvoering.

Beoogde fusie Rabobanken

Gouda - Na uitgebreide samenspraak met de ledenraden van de twee banken hebben directievoorzitters Judith Cok van Rabobank Krimpenerwaard en Caspert van der Wel van Rabobank Gouwestreek en de Raden van Commissarissen een intentieverklaring tot samenvoeging getekend. Het doel is de vorming van één krachtige Rabobank. Door samen te gaan zijn de banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in 'robuuste teams'. Met elkaar kunnen zij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven zij sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen. Wanneer de leden eind november instemmen, is de samenvoeging in 2019 een feit.

Ook liefhebber van Klassieke Muziek?

Reeuwijk - Senia gaat van start met een nieuwe muziek-luistergroep in Reeuwijk. De doelgroep zijn senioren die liefhebber zijn van klassieke muziek en zich er wat meer in zouden willen verdiepen. In een muziek-luistergroep bespreekt men om de vijf/zes weken een muziekstuk aan de hand van muziekfragmenten, achtergrondinformatie en discussievragen. Doel is om met elkaar tot verbreding, verdieping van de muziek te komen. Heeft u belangstelling, kom dan vrijblijvend naar de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 8 oktober om 10.00 uur. Behandeld wordt dan 'Uit de nieuwe wereld' van Dvorak onder de enthousiaste begeleiding van een bevlogen muziekliefhebber. Locatie: Huis van Alles in Reeuwijk-Brug. Aanmelden kan (e-mail info@senia.nl) maar is niet nodig. U bent welkom. www.senia.nl

Benefiet voor Huntington: ruim 7750 euro

Bodegraven - Stal De Groot hield zaterdag een benefietdag voor de ziekte van Huntington. Pensiongasten kwamen met dit initiatief, nadat hun stalgenootje gediagnosticeerd is met deze ziekte. De benefietdag startte met diverse dressuur- en springclinics, geheel belangeloos gegeven door bekende ruiters en amazones uit Bodegraven en omgeving. Aan het einde van de dag gaf Grand Prix amazone Jacobine Dijkshoorn uit Zoetermeer een leerzame demonstratie; zij reed een prachtige kür op muziek. De dag werd feestelijk afgesloten met een barbecue en muziek van DJ Lady V. In totaal is er € 7.752,32 opgehaald voor Campagneteam Huntington. Naast het geld wat is opgehaald, is misschien nog wel een belangrijker doel behaald: de ziekte van Huntington heeft een gezicht gekregen…

Opnieuw informatieavond over inrichting Raadhuisweg-Zoutmansweg

Reeuwijk - Na een enkele jaren voortslepende discussie over de herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg ziet het er naar uit dat de gemeenteraad nog dit najaar knopen gaat doorhakken. Al in maart dit jaar verscheen een adviesrapport over de huidige, nogal omstreden, verkeersituatie. Dat rapport was opgesteld door het adviesbureau Met Graumans in nauwe samenspraak met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. In het rapport waren 15 voorstellen opgenomen om de verkeerssituatie te verbeteren. Volgende week dinsdagavond presenteert de gemeente een voorlopig standpunt over de herinrichting. Volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen, die de verkeersportefeuille van Kees Oskam heeft overgenomen, zal het echt een informatieavond worden, maar zullen opmerkingen die gemaakt worden zeker nog meegewogen worden in de definitieve besluitvorming. Belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte welkom op deze informatieavond die wordt gehouden op dinsdag 18 september om 20.00 uur in Zalencentrum De Brug.

Tekst: Bert Verver

Collectenieuws

• Deze maand is er een statiegeldflessenactie bij de Jumbo supermarkten in Bodegraven voor Siriz. Siriz is een Nederlandse stichting die hulp, voorlichting en opvang bij ongewenste zwangerschap geeft.

• Er is bij de collecte voor Cystic Fibroses (beter bekend onder de naam Taaislijm­ziekte) 1600 euro opgehaald. De NCFS kan dit geld goed gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, wat hard nodig is voor een kwalitatief beter en langer leven voor mensen met Cystic Fibroses (gemiddeld nu nog maar 40 jaar. Dank gaat uit naar gevers en collectanten. www.ncfs.nl

• Van 16 t/m 22 september is de collecteweek van de Nierstichting. De droom is om nierziekten te kunnen genezen. Alle bijdragen helpen daarbij.

Winst voor brandweerkorps

Nieuwerbrug - Zaterdag 8 september was er een Brandweersurvival in Zwammerdam. Hierbij strijden verschillende korpsen uit regio Hollands Midden tegen elkaar. Korps Nieuwerbrug mocht met de hoofdprijs naar huis gaan. De tweede prijs ging naar Risico beheersing en de derde naar Nieuwveen.

Rolstoelauto voor De Zonnebloem dichterbij

Bodegraven - De hoepelactie van de Albert Heijn winkels ten bate van een rolstoelauto voor De Zonnebloem heeft bij de lokale grootgrutter in Bodegraven een bedrag van € 381,50 opgeleverd. Afgelopen zaterdag hebben de deelnemende filialen op ludieke wijze bekendgemaakt wat zij hebben binnengehaald. Om 9.00 uur kwamen enkele medewerkers van AH Woerden hardlopend naar het filiaal in Bodegraven. Daar konden de hardlopers nog 50 euro extra verdienen door een spel boter-kaas-eieren te winnen van hun Bodegraafse collega's. Dat lukte. Kaylee de Maar van AH-Bodegraven overhandigde met gepaste trots de cheque aan vertegenwoordigers van de Zonnebloem, onder wie Joost Rooms. Vervolgens stapten drie medewerkers van AH Bodegraven op de fiets om naar AH Aarhof in Alphen aan den Rijn te gaan. Daar werd bekend gemaakt wat er in Alphen bijeengebracht is. Later wordt bekend welk totaalbedrag er door de deelnemende filialen voor de Zonnebloemauto is opgehaald.

Tekst en beeld: Edith op de Woerd

De digitale overheid

Reeuwijk - Tegenwoordig verlangt de overheid dat u al uw zaken digitaal gaat regelen. Maar hoe werkt dat nu? Is het allemaal wel veilig? En hoe regel ik zelf mijn zaken bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? De Bibliotheek De Groene Venen verzorgt de cursus 'Hoe regel ik mijn zaken met de (digitale)overheid' in de bibliotheek in Reeuwijk-Brug op dinsdag 9, 16, 23 en 30 oktober. Van 10.00 tot 12.00 uur. Prijs: € 10,00, inclusief het cursusboek. Informatie: Elja Franken, telefoon 0182-640572. Aanmelden gewenst aan de balie van de bibliotheek of via e-mail: digisterker@bibliotheekdegroenevenen.nl.

Gebedsgroepen

Waarder- Driebruggen - Bij de gebedsgroepen in Waarder en Driebruggen bidden de aanwezigen gezamenlijk voor tal van maatschappelijke en kerkelijke noden. "Dat doen we iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur bij Wim en Nely van Eijk, Kosterdijk 27 in Waarder (e-mail wimeijk@gmail.com) en iedere donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur bij Jaap en Aagje de Jong, Schoolstraat 7 in Driebruggen (e-mail jaap@dejongweb.nl). Bent u niet in de gelegenheid om bij een gebedsuur aanwezig te zijn, dan wijzen wij graag op de mogelijkheid om meet respect voor privacy gebedsonderwerpen en gebedsverzoeken naar ons te mailen of door te bellen of te appen, telefoon 0348-502023.

Berkenbroek heeft eigen insectenhotel

Reeuwijk - Met de opbrengst van de plantenverkoop hebben de deelnemende boomkwekers aan de Open Kwekerijdag 2018 samen met wethouder Robèrt Smits afgelopen zaterdag hun insectenhotel met bank geplaatst aan de Berkenbroek te Reeuwijk. Rondom de bank en het hotel zijn speciale insectvriendelijke planten, waaronder Buddleija, Lavendel en Hebe geplant. Het informatiebord geeft alle informatie over het insectenhotel en beplanting. Het plekje aan de Berkenbroek te Reeuwijk is vanaf nu echt 'the Place to Bee'.

Groene Hart Spektakel steunt Sint Maarten

Bodegraven - Het Rotary Groene Hart Spektakel afgelopen zaterdag was een groot succes. De teams voerden een sportieve strijd op de sport- en spelmiddag en de gezamenlijke barbecue was uiterst gezellig. Een mooi slotakkoord was de bekendmaking van de opbrengst voor het goede doel: 8.000 euro voor de wederopbouw van de Sister Marie Laurence Primary School op Sint Maarten, dat door de orkaan Irma zwaar werd getroffen. "Het bedrag dat we bij elkaar hebben gesport, is bedoeld voor de aanschaf van lesmaterialen die we naar Sint Maarten zullen verschepen," aldus Rotary Club Bodegraven.

Kerkproeverij

Bodegraven - De Ichthuskerk aan de Stations­weg 17 doet op zondag 16 september mee aan een Kerkproeverij. Dit is een activiteit waarin kerkleden vrienden en bekenden meevragen om een kerkdienst mee te maken. De bijeenkomst is dan ook meer gericht op mensen die niet of minder bekend zijn met wat er gebeurt in een kerk. De gasten mogen 'proeven' aan wat er gebeurt. Iedereen is welkom op deze zondagochtend, ook zonder uitnodiging. Kom en Proef! De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Vooraf aan de kerkdienst is er koffie met een traktatie in de zaal bij ingang Regenboog. De leiding van de kerkdienst is bij de voor­ganger ds. Arnout Francke. Het thema is Barmhartigheid.

Op safari in Iran

Bodegraven - De PCOB houdt op woensdag 19 september om 19.30 uur in de Mondriaanzaal van Rijngaarde een bijeenkomst met een presentatie over Iran. Jan Blokland neemt de aanwezigen mee op een botanische reis naar Iran. In gezelschap van nog 22 plantenliefhebbers bezoekt hij zeer afgelegen plekken met ongerepte natuur, maar ook plaatsen waar nog van de eeuwenoude cultuur te genieten valt. Met aandacht voor de cultuursteden Qom en Isfahan, het Zagrosgebergte, inclusief de rijke flora van dit gebied, en het noordelijke Alborzgebergte. De presentatie wordt afgesloten met een video over de hoogtepunten van Teheran en de ontmoetingen in het noorden van Iran. Bezoekers zullen versteld staan van de verschillen in landschappen. U bent van harte welkom deze avond bij te wonen.

Paul Christie is gast van de week

Bodegraven-Reeuwijk - Als je in een sociaal isolement bent terechtgekomen en nog moeilijk dingen durft te ondernemen, kan een maatje uitkomst bieden. De Stichting Kernkracht, actief in onder meer Bodegraven-Reeuwijk, koppelt maatjes aan cliënten. Eén van die maatjes is Paul Christie en hij komt maandagavond 17 september van 20.00 tot 21.00 uur bij radio Bodegraven vertellen over dit vrijwilligerswerk. Herhalingen op dinsdag 18 september om 22.00 uur en op zondag 23 september om 19.00 uur.

www.rtvbodegraven.nl

Dierenhulpverlening blij met Hondenplons

Bodegraven - Wethouder Robèrt Smits was afgelopen zondag aanwezig om alle baasjes met hun honden te bedanken voor het geven van een bijdrage aan Stichting Dierenhulpverlening Woerden. Als afsluiting van het buitenbadseizoen bij Sportcentrum De Kuil werd traditiegetrouw de Hondenplons georganiseerd. Daarbij is een mooi bedrag van 205 euro binnengehaald via de entree en via foto's door Carolien van der Zande.

www.gavefoto.nl

Van die dingen

Goede vraag!

Maar liefst 40 vragen hadden de kinderen van de Verhoeff-Rollmanschool opgeschreven. 'Hoe zie je of iets belangrijk nieuws is?' en 'Waarom plaatsen niet alle kranten één artikel over hetzelfde nieuws?' Wie goede vragen stelt, kan vaak ook goed over antwoorden nadenken. Op eigen vragen en die van anderen. Ik besloot de leerlingen tegenvragen te stellen toen ik een uurtje mocht lesgeven. En dat klopt, de kinderen waren ook heel goed in antwoorden geven.

Ik vroeg waarom kranten bestaan, want je kunt toch op meer manieren nieuws lezen of horen? De juiste antwoorden werden vrijwel meteen gegeven. Omdat je in kranten dingen leest die je ergens anders niet leest. En omdat in kranten veel soorten informatie staat. Nieuws, foto's en overlijdens­­advertenties werden als voorbeeld genoemd. Maar waarom is informatie dan belangrijk? Ook dat wisten ze al! Als je niet weet wat er gebeurt, dan weet je ook niet of je er wat aan kunt doen. Je begrijpt dingen ook beter als je weet wat er aan de hand is. Ik vat het nu heel kort samen, want in een uur kun je samen natuurlijk over veel meer praten dan ik in ongeveer 300 woorden kan schrijven.

We deden ook een oefening waarin we raadden wat iemand dacht. Vindt de burgemeester het eigenlijk wel leuk om zo vaak met zijn foto in de krant te staan? 'Ja hoor, anders
was hij geen burgemeester geworden.' 'Nee, ik denk het niet,' zei een ander, 'dat vindt toch niemand leuk.' De enige die het antwoord echt weet, is de burgemeester zelf natuurlijk. De les ging daarom verder met hoe je antwoorden krijgt op je vragen. 'Je gaat het gewoon vragen.' Precies, zo is dat! Het lijkt het meeste simpele antwoord van allemaal, maar weet je hoeveel mensen dat vergeten te doen? Vaak denken mensen het antwoord al te weten en vragen ze niet verder.

De kinderen van de Verhoeff-Rollmanschool hoeven vragenstellen niet meer te leren. Kanjers zijn het! Misschien gaan een paar van hen later wel bij de krant werken? Het antwoord op deze vraag zal nog wel een jaar of tien op zich laten wachten.

door Elly de Knikker

Operabus naar Barbier van Sevilla

Bodegraven-Reeuwijk - De Operabus gaat op woensdag 28 november naar de Stopera in Amsterdam voor de komische opera De Barbier van Sevilla. Deze opera van Gioacchino Rossini is één van de meest geliefde opera's uit het repertoire. Rossini's vrolijke en dynamische opera wordt door de Nationale Opera gepresenteerd in een nieuwe enscenering van Lotte de Beer. Entree: 5e rang € 62,00 en 4e rang € 87,00 inclusief vervoer. Instapplekken zijn er in Reeuwijk (17.00 uur) bij Zalencentrum De Brug en in Bodegraven (17.15) bij NS-station Bodegraven. Kaarten reserveren voor 15 september. www.evertshuis.nl/operabus-naar-amsterdam

17 / 32

Open dag 'tips en trucs' 55+

Bodegraven-Reeuwijk - Het overheidsbeleid is erop gericht senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Helaas is dit lang niet altijd succesvol het geval, terwijl er tal van mogelijkheden zijn om ouderen hierbij te ondersteunen. Jolanda Malipaard van ZorgMies 't Groene Hart en Marlies Schlingmann van Welzijn onze Zorg organiseren op vrijdag 21 september daarom een open dag in het Evertshuis.

Op deze open dag, die niet toevallig ook op Wereld Alzheimerdag wordt gehouden, wordt een presentatie gegeven van de talloze mogelijkheden die er zijn om ouderen te ondersteunen. Om 10.00 uur wordt de opening verricht door wethouder Kees Oskam. Tot 13.30 uur zijn er informatieve stands en workshops te bezoeken met als onderwerp de loopfiets, e-bike, buddybike, een rollatorcheck, maar ook thema's als veiligheid in en om het huis, vergeetachtig Bodegraven in beweging, voeding, speciale spellen en het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) komen aan de orde. Van 14.00 uur tot 16.00 uur worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om te luisteren naar of mee te doen met het Grijze Koppen Orkest, georganiseerd door het Fort van de Verbeelding, een groot muziekproject voor kwetsbare en vitalere ouderen en de omgeving daaromheen. Dit project activeert, raakt, maakt vrolijk en geeft zelfvertrouwen door te zingen of een instrument te bespelen. Er wordt toegewerkt naar een concert samen met kinderen van basisscholen. Kortom, het belooft een nuttige, informatieve maar vooral ook gezellige en leuke dag te worden, verwachten Malipaard en Schlingmann. Zij komen in hun dagelijkse werk de problematiek van langer thuis blijven wonen dagelijks tegen.

Zorg in het gedrang

Zo is ZorgMies Nederland een landelijke organisatie met als doel de ondersteuning van senioren om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Jolanda Mailpaard is franchisenemer van het recent opgerichte kantoor van deze organisatie in het Groene Hart, dat actief is in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. "Ouderen hebben vaak wel een netwerk om zich heen van familie, buren en vrienden, maar we zien tegelijkertijd dat dit netwerk steeds meer onder druk komt te staan door de zorg voor hun naasten. Daar komt nog bij dat, nu de economie weer groeit, steeds meer mantelzorgers een betaalde baan vinden."

Marlies Schlingmann heeft twee jaar geleden Welzijn onze Zorg opgericht, een particuliere organisatie, in principe opererend in de gehele regio maar vooralsnog vooral in Bodegraven-Reeuwijk. "Vaak is het de huisarts die knelpunten signaleert en vervolgens ons inschakelt. Onze eerste stap is dan te inventariseren waar de knelpunten zitten. Daarna onderzoeken we welke mogelijkheden er aanwezig zijn om deze knelpunten op te lossen. Eigenlijk zijn wij de intermediair tussen de zorgvrager en het grote aanbod dat bestaat om zorg te bieden. Voor de senioren zelf is dit vaak moeilijk te overzien, men weet de juiste weg niet meer te vinden. Financieel hoeft er geen belemmering te zijn, overal zijn potjes voor, hetzij via de Wmo of in de vorm van een PGB. Voor het aanvragen hiervan kan men ook bij ons terecht."

Leuk zijn

Jolanda Malipaard vertelt dat ZorgMies vooral een aanvulling wil bieden op de bestaande mantelzorg: "Wij kijken in de eerste plaats wat de familie zelf kan doen. Daarnaast wordt dan bepaald wat verder nog nodig is. Dat kan variëren van maaltijdvoorziening tot gezelschap, een luisterend oor, eens een dagje uit. Coördinatie van taken en het opstellen van een rooster speelt hierbij ook een belangrijke rol en het is van cruciaal belang dat er een click is tussen de zorgvrager en de medewerker die over de vloer komt. Het moet vooral leuk zijn!"

Tekst en beeld: Loes Kamer

Streekmarkt

Haastrecht - Op zaterdag 15 september vindt de 6e editie van de jaarlijkse streekmarkt in Haastrecht plaats. Deze streekmarkt kenmerkt zich door zijn gezelligheid en kleinschaligheid en neemt de bezoeker mee in de geur, smaak en herkomst van deze lokale producten gemaakt door ondernemers met een passie. Van 10.00 tot 16.00 uur op het Havenplein.

Agenda

Ook iets te melden voor de agenda? Mail uw bericht naar redactie@kobr.nl. De volledige agenda vindt u op www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/evenementen. Daar kunt u ook uw agendapunten doorgeven.

woensdag 12 september tot en met zaterdag 15 september

Najaarsmarkt

Bodegraven - Jaarlijkse Najaarsmarkt met tal van activiteiten. Bekijk het programma elders in deze krant.

donderdag 13 september

Samen op Weg

Waarder-Driebruggen - De Christelijke maatschappelijke vrouwenvereniging Samen op Weg starten met het winterprogramma, met als gast Marieke Meiring uit Woerdenn die komt vertellen over het wel en wee als luchthavenpastor. Gasten zijn van harte welkom. Aanvang 19.45 uur in de Schouw in Waarder.

zaterdag 15 september

Lustrumconcert Duo Passionate

Reeuwijk - Van 16.00 tot 17.00 uur geeft Duo Passionate ter ere van het 5-jarig bestaan een concert in de Dorpskerk van Reeuwijk-Dorp. Dit concert is ook zeer geschikt voor kinderen vanwege de interactie en omdat zij na afloop de instrumenten mogen bespelen. Toegang is gratis (collecte voor de musici).

zondag 16 september

Hardloopwedstrijd Rondje Droogh

Bodegraven - Voor de 50e keer wordt de hardloopwedstrijd Rondje Droogh georganiseerd. Deze hardloopwedstrijd is toegankelijk voor alle leeftijden en loopniveau's. Het evenement is voornamelijk bedoeld voor de gezelligheid, maar er wordt zeker ook gedacht aan sportieve prestaties. De kinderen en junioren betalen € 2,- voor deelname en de senioren € 4,-. Deelname aan de Klompen Race is gratis. Per deelnemer gaat er € 1,- naar het goede doel. Inschrijven kan op de dag zelf.

www.kpj.nl

Goudse Mijl

Reeuwijk - De 16e 'Goudse Mijl' bij de Roei- en Zeilvereniging. De Goudse Mijl is een echte Mijl, 1609 meter. Verschillende typen boten zullen meedoen: de 4 persoons, 8-persoons maar ook de skiffs met 1 of 2 personen. Een bijzondere categorie is die van de ouder-kind boten.

Sunday Half Hour

Bodegraven – De jongerendienstcommissie van de Emmaüsgemeente houdt in de Lutherkerk een Sunday Half Hour: een korte, laagdrempelige dienst met als thema 'Slapen in de kerk'. Welkom dus en neem gerust iemand mee! Aanvang 11.30 uur. Nathan Noorland leidt de dienst en de muziek wordt verzorgd door Revelation.

maandag 17 september

Alzheimer Café

Bodegraven - Alzheimer Café in het gebouw De Meent vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis. Het onderwerp is: juridische aspecten die een rol kunnen gaan spelen bij mensen met dementie en hun naasten. Mr. G.H.C. van den Berg, notaris bij Limes Netwerk Notarissen, vertelt welke (on)mogelijkheden er zijn om zaken goed te kunnen regelen wanneer er sprake is van dementie. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

dinsdag 18 september

informatieavond Raadhuisweg-Zoutmansweg

Reeuwijk - Informatieavond over de herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg, aanvang 20.00 uur, in Zalencentrum De Brug.

woensdag 19 september

Op safari in Iran

Bodegraven - De PCOB organiseert in Rijngaarde om 19.30 uur een lezing van Jan Blokland over natuurschoon in Iran. U bent welkom.

donderdag 20 september

Kunstbusreis

Bodegraven – Kunstbus naar het Westfries Museum Hoorn en Marine Museum Den Helder. Vertrek 9:00 uur vanaf NS Station Bodegraven. Kosten € 37,50 inclusief vervoer, entree en rondleidingen

www.evertshuis.nl

vrijdag 21 september

Concert ReeuwijkKlassiek

Reeuwijk - Vanaf 20.15 uur speelt het Utrecht String Quartet in Zalencentrum De Brug bij de opening van het kamermuziekseizoen van ReeuwijkKlassiek.

www.reeuwijkklassiek.nl

Film The Leisure Seeker

Bodegraven - In het kader van Wereld Alzheimer Dag wordt de film The Leisure Seeker met o.a. Helen Mirren en Donald Sutherland vertoond in het Evertshuis. Aanvang 20.30 uur.

www.evertshuis.nl

Film Dirty Dancing

Bodegraven - Het is Zomer 1963. De 17-jarige naïeve Frances 'Baby' Houseman ontmoet de dansleraar van het hotel Johnny Castle. Hij brengt haar 'dirty dancing' bij, ze wordt zijn pupil en ze zet haar eerste schreden in de liefde. De film is te zien in Nova Bioscoop, aanvang 20.00 uur. Reserveren via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl.

Open dag 'tips en trucs' 55+

Bodegraven - Jolanda Malipaard van ZorgMies 't Groene Hart en Marlies Schlingmann van Welzijn onze Zorg organiseren een open dag in het Evertshuis over de mogelijkheden die er zijn om ouderen te ondersteunen. Van 10.00 tot 16.00 uur. Met onderwerpen als de loopfiets, e-bike, buddybike, een rollatorcheck, maar ook thema's als veiligheid in en om het huis, vergeetachtig Bodegraven in beweging, voeding, speciale spellen en het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB).

www.evertshuis.nl

Actieve ochtend voor leerlingen

Foto: Marijke Groot

Bodegraven-Reeuwijk - In het kader van Open Monumentendag organiseerde het lokale comité speciaal voor de leer­lingen van groep 8 van de basisscholen een sportieve, actieve ochtend bij Fort Wierickerschans. Helaas gooiden de weersomstandigheden vorige week woensdag met de stortvloed aan regen roet in het eten. Er was maar één school die het weer trotseerde: basisschool De Lelie uit Driebruggen. De kinderen kregen een rondleiding en er waren spelletjes binnenin het fort. Verder kregen ze veel te horen van de geschiedenis van Fort Wierickerschans. Beeld: Marijke Groot

Truckerdag op Hooge Burch

Zwammerdam - Op de Hooge Burch is zaterdag 22 september een Truckerdag voor cliënten met een verstandelijke beperking. Ongeveer 90 vrachtwagens vertrekken rond
11.00 uur van het landgoed. Zij zullen door een stukje Groene Hart rijden. Ongeveer 175 cliënten genieten van deze rondrit in een echte truck. De trucks zijn kosteloos beschikbaar gesteld door vervoersbedrijven uit de regio, en de chauffeurs werken op vrijwillige basis mee. De ervaring leert dat de chauffeurs er net zoveel plezier aan beleven als de cliënten. Het plein wordt vanaf 10.30 uur speciaal omgetoverd in een feestelijke opstapplaats, met een disco. Tijdens deze dag wordt de inwendige mens niet vergeten. U bent welkom op te komen kijken of bij het passeren vrolijk te zwaaien.

Springen, klauteren, glijden op het plein

Bodegraven - Het KinderSpeelPlein van Tafelronde 158 Bodegraven op het Raadhuisplein trok zaterdag veel belangstelling. De kinderen vermaakten zich uitstekend op de vele springkussens in verschillende verschijningsvormen.

Beeld: Edith op de Woerd

Uw eigen kijk

Water in overvloed afgelopen week op de Kerkweg in Reeuwijk-Dorp Beeld: Marcel Achterberg

Bodegraven-Reeuwijk - Stuit u op een mooi, apart of ontroerend tafereel? Maak er dan een foto van en stuur deze in naar redactie@kobr.nl. Dat kan een foto van natuur, (huis)dieren, activiteiten, bijzonderheden, menselijke eigenaardigheden of iets anders zijn. Het fotopodium is aan u. Stuur een foto in, inclusief in één of twee zinnen over het 'wat en waar' van de foto, alsmede uw naam die wij bij de foto vermelden. Wij maken een selectie van de mooiste foto's.

Rivierkreeft in het Reeuwijkse Hout. Beeld: Giovanni en Veere
De zonnebloemen van de wedstrijd van de kleinkinderen (wie heeft de hoogste?) staan te genieten in de opkomende zon. Beeld: Annie Jansen
De koppen tegen elkaar bij deze twee koeien in Nieuwerbrug. Beeld: Joke Zweers

Kaasmaken op de boerderij: oude traditie in het Groene Hart

Driebruggen - Hoewel de bulk van de kaas die in Nederland op de markt komt in de fabriek is geproduceerd, speelt een klein deel van de Nederlandse veehouders nog steeds een cruciale rol bij de vervaardiging van de onvolprezen 'boerenkaas'. Ook binnen onze gemeente zijn nog een aantal zelfkazende boerenbedrijven aanwezig. In veel gevallen is het de boerin die het kaasmaken voor haar rekening neemt. Dat is ook het geval op het bedrijf van Kees en Conny Vroege aan het Westeinde 79 in Driebruggen waar de oude familietraditie van het zelfkazen nog steeds in ere wordt gehouden.

Terwijl in de keuken van de pas zeven jaar oude boerderij de koffiepot op tafel komt, vertelt Kees Vroege dat het maken van kaas al heel lang in de familie zit. "Mijn overgrootouders deden het al, maar meer herinneringen heb ik aan mijn opa en oma die vanaf 1925 in onze oude boerderij aan het Westeinde hun melk tot kaas verwerkten en mijn ouders hebben dat later voortgezet. De kaas werd in vroegere jaren verhandeld op de markt in Woerden, de verkoop aan huis was toen zeker geen algemeen gebruik."

Op de vraag of het daardoor ook logisch was dat Kees, na de overname van het bedrijf, de kaasmakerij zou voortzetten, volgt een ontkennend antwoord. "Kaasmaken werd en wordt bijna altijd door de boerin gedaan. De mening van Conny is daarom erg bepalend geweest. Kort na ons huwelijk namen we in 1989 het bedrijf over. Hoewel Conny niet op de boerderij was opgegroeid, sprak zij wel de ambitie uit om door te gaan met de kaasmakerij en gezamenlijk hebben we daartoe toen besloten."

Cursus

Het gebrek aan ervaring heeft Conny opgelost door een cursus kaasmakerij te gaan volgen. Daarnaast deed zij aan zelfstudie en met steun van haar schoonmoeder is zij in het vak gestapt. "Wij zijn toen overigens gestopt met het leveren aan de handel. Niet alleen omdat het dan aan allerlei standaard­eisen moet voldoen, maar ik wilde veel liever ook in direct contact komen met de consument. Wij zijn uitsluitend voor onze eigen winkel gaan produceren en dat doen we nog steeds."

Toen het ontwerp voor de nieuwe boerderij werd gemaakt, is heel bewust gekozen het maken van kaas voort te zetten. De kaasmakerij, die om hygië­nische redenen afgesloten
blijft, en een keurig ingerichte verkoopruimte hebben op de boerderij een eigen plaats gekregen tussen de stal en het woonhuis. Kees vertelt dat de kaasmakerij slechts een bescheiden onderdeel van de bedrijfsvoering is. "Op de 45 ha land die we hebben, melken we zo'n 90 koeien. De meeste melk leveren we aan de coöperatie en slechts 10% verwerken we tot kazen die wij zelf in de verkoop brengen."

Rauwmelkse kaas

Terwijl Kees zijn tractor
opzoekt om te gaan maaien, vertelt Conny dat zij het jaar door één à twee keer per week kaas maakt. "Het is lang niet zo intensief en zwaar meer als vroeger, ook al omdat het schoonhouden van de huidige materialen die we gebruiken veel minder arbeidsintensief is. Als Kees gaat melken tegen 6 uur in de ochtend begin ik ook. De melk komt direct bij mij binnen en wordt gekoeld van 36 naar 29 graden. De kaas wordt dus van de onbehandelde melk gemaakt, je krijgt daardoor zogeheten rauwmelkse kazen, die qua smaak wat verschillen van kazen die vanuit gepasteuriseerde melk worden gemaakt. Aan de melk wordt stremsel en een beetje zuursel toegevoegd, waarna het geheel kan indikken. De tijd die daarvoor nodig is, verschilt. Voor zware oplegkazen heb je meer tijd nodig dan voor de kleine babykaasjes die sneller worden verkocht. De gestremde melk (wrongel) wordt gesneden en de kazen gaan het vat in om geperst te worden. Daarna volgt een pekelbad en worden de kazen van een beschermende laag voorzien. De kleinste kazen die ik maak, zijn de populaire babykaasjes van één kilo, de grootste zijn zo'n 15 tot 16 kilo."

Conny heeft de vraag naar bijzondere kaassoorten de laatste jaren behoorlijk zien toenemen. "De komijnekaas is natuurlijk al heel lang een begrip, maar er worden nu heel veel verschillende soorten kaas gemaakt. Naast de komijnekaas heb ik mij gespecia­liseerd in walnotenkaas en een kaas met Italiaanse ingrediënten zoals tomaat, basilicum en tijm, een kaassoort die de laatste jaren duidelijk aan populariteit heeft gewonnen."

Investeringen

Hoewel het maken van kaas bij de familie Vroege maar een bescheiden onderdeel van de totale omzet uitmaakt, geven Kees en Conny aan dat de kaasmakerij als onderdeel van een melkveebedrijf best rendabel kan zijn. In de inrichting en de vakkennis moet echter flink geïnvesteerd worden en de eisen die aan de hygiëne worden gesteld zijn tegenwoordig bepaald niet mis. "Je verwerkt zo'n 10 liter melk tot 1 kg kaas. De prijs die je daarvoor beurt is redelijk stabiel en dat is een welkome factor in een bedrijfstak waar de melkprijzen erg schommelen en regelmatig onder druk staan," aldus Kees. Conny voegt eraan toe dat zij de contacten die ze door de verkoop in haar winkeltje krijgt voor haar van grote meerwaarde zijn en dat zij kan genieten van de gesprekjes die daaruit voortkomen.

Tekst en beeld: Bert Verver

Programma Najaarsmarkt

WOENSDAG 12 SEPTEMBER

14.00-22.30 uur Kermis Raadhuisplein/Voorplein met eurodag voor alle draaiende attracties

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018

15.00-23.00 uur Kermis Raadhuisplein/Voorplein met van

15.00-16.30 uur 'prikkelarm uurtje'

18.15 uur Verzamelen voor Kaascorso op Tolnasingel

18.30 uur Vertrek Kaascorso; route Tolnasingel, Beneluxweg, Broeksveldselaan, Grutto, Sporthoeve Cortenhoeve, Vrije Nesse, Salvatorplein, Rijngaarde, Dronenweg, over de spoorwegovergang Stationsweg, Spoorlaan, Burg. Le Coultrestraat, Wilhelminastraat, Brugstraat, Kerkstraat

18.45 uur Kinderen en sporters verzamelen op het parkeerterrein aan de Cortenhoeve (tegenover de Sporthoeve) om aan te sluiten bij de optocht

19.45 uur Defilé van de deelnemende groepen en /of wagens met een korte toelichting in de Brugstraat

20.00-21.00 uur Aankomst Kaaskoningin en haar gevolg op het Raadhuisplein, ontvangst door het college van B&W. Prijswinnaars optocht ontvangen prijs van Kaaskoningin en hofdames

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018

10.00-11.00 uur Bezoek Kaaskoningin en hofdames aan Rijngaarde

11.00-12.00 uur Bezoek Kaaskoningin en hofdames aan Vijverhof

11.00-22.00 uur Braderie in het centrum van Bodegraven

11.00-22.00 uur Kaas- en Bloemenshow in het Gemeentehuis

Film/dia's scholen en schoolgebouwen van 1950/1980
Historische Kring tentoonstelling: het maken van het boek KAAS, verhalen over de kaashandelaren uit Bodegraven

12.00-00.30 uur Kermis Raadhuisplein/Voorplein

12.00-16.00 uur Kaaskeuring voor publiek in het gemeentehuis

13.00-16.00 uur Voetbaltoernooi bij ESTO voor groep 8 van de basisscholen

14.30-18.30 uur Straatentertainment op diverse locaties in het centrum

15.00-16.30 uur Op de foto met Clown Desalles op het Raadhuisplein

15.30-16.00 uur Kaaskoningin en hofdames reiken de prijzen uit van het schoolvoetbaltoernooi bij ESTO

19.00-00.30 uur Muziek voor jong en oud op het Raadhuisplein, met bezoek van de Kaaskoningin

19.00-19.30 uur DJ Winamp

19.30-20.25 uur Q music he Party

20.30-21.30 uur Stef Ekkel & Rene Kars

21.30-23.25 uur Q music

23.30-00.00 uur Samantha Steenwijk

00.00-00.30 uur DJ Winamp

19.00-24.00 uur Beat Up Festival op terrein Zwembad De Kuil met bezoek van de Kaaskoningin

19.00-20.30 uur DJ Yorn / DJ George

20.30-21.30 uur Paul Elstak

21.30-23.00 uur The Confetti Ravers

23.00-00.00 uur Datricz

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018

Vanaf 8.30 uur Verzamelen deelnemers Bodegraven Open & Classic Toerrit ter hoogte van Raadhuisplein

10.00 uur Start Bodegraven Open & Classic Toerrit ter hoogte van Raadhuisplein door Kaas­koningin en hofdames

11.00-00.00 uur Kermis op Raadhuisplein/Voorplein

10.00-13.00 uur Kaas- en bloemenshow in het gemeentehuis

Film/dia's scholen en schoolgebouwen van 1950/1980

Historische Kring tentoonstelling: het maken van het boek KAAS, verhalen over de kaashandelaren uit Bodegraven

10.00-13.30 uur Rondritten met paardenkoets, Voorplein, Oranjelaan, Burg. Vonklaan, Kerkstraat

10.00-16.00 uur Kaas- en kinderactiviteiten op de Oude Markt: een gezellig terras, kaasrollen en laat je wegen op de evenaar en ontvang een echt weegcertificaat met naam en gewicht

10.30 uur bezoek Kaaskoningin en hofdames

Optreden koor Fabulous

10.00-17.00 uur Braderie in het centrum van Bodegraven

11.00-16.00 uur Straatentertainment op diverse locaties in het centrum

13.00-15.00 uur Op de foto met Batman/Spiderman/Troll op Raadhuisplein

13.30-16.00 uur Diverse optredens op het Open Podium op het Raadhuisplein

13.35-14.00 uur Sportcentrum ReBo

14.05-14.30 uur Studio Vivadans

14.35-15.00 uur Muziekschool de Wissel

15.05-15.30 uur Sportschool Goederaad

15.35-16.00 uur Studio Forza

13.30 uur Kaaskoningin en hofdames bezoeken

Open Podium

14.00 uur Kaaskoningin en hofdames bezoeken

Kaasmuseum

14.30-16.00 uur Ringsteken omgeving Oude Markt en

Vijverlaan

15.15 uur Kaaskoningin en hofdames bezoeken het ringsteken en reiken de prijzen uit

16.00-17.00 uur Optreden Koor Bravour op Raadhuisplein

19.00-24.00 uur Slotfeest Najaarsmarkt op Raadhuisplein en bekendmaking winnaar prijsvraag thema

Najaarsmarkt 2019

19.00-19.50 uur BeterMusic

19.55-20.40 uur Royal Beat

20.45-21.15 uur Snollebollekes

21.30-22.05 uur Royal Beat

22.05.23.10 uur Gerrit Haverman

23.15-00.00 uur Royal Beat

19.00-24.00 uur Beat Up Festival op terrein Zwembad De Kuil

19.00-21.00 uur DJ Jeffrey, DJ Thissa, New Wave, MC La Vie

21.00-22.00 uur Outsiders

22.00-23.00 uur Mental Theo

23.00-00.00 uur Mad Max

Coördinatie Kaascorso: al jaren in handen van Jan van Leeuwen

Bodegraven - De Najaarsmarkt start ieder jaar met het Kaascorso. Jan van Leeuwen, in het dagelijks leven planner bij Kraanbedrijf Nederhoff in Gouda, zet zijn planningsvaardigheden ook in als coördinator van het Kaascorso.

"Eind april, begin mei beginnen de voorbereidingen en gaan de uitnodigingen de deur uit. Bodegraafse scholen, verenigingen, stichtingen en bedrijven worden aangeschreven om mee te doen aan de optocht. Informatie over het kaascorso wordt vermeld op onze website en verkeersregelaars worden benaderd," vertelt Jan.

Publiek komt met thema

"Door inzendingen van het publiek - en de jury die uiteindelijk kiest - is het thema dit jaar: Boerenkaas, culinair circus. Met dit thema kunnen de deelnemers van het Kaascorso zich helemaal uitleven. Het is leuk om te zien dat men elk jaar meer tijd en energie in de wagens en uitdossing lijkt te steken."

Zo'n tien jaar geleden is de in Nieuwerbrug geboren en getogen Jan, die - na een uitstapje in Alphen aan den Rijn - nu in het centrum van Bodegraven woont, begonnen als coördinator van het Kaascorso. Hij is toentertijd gevraagd door kennissen die al actief waren in de marktcommissie en is er zo ingerold. "Een functie die aardig wat tijd en energie kost, maar met mooie wagens en een geslaagde optocht is dat altijd weer de moeite waard."

Veiligheid en begeleiding

Naast de eerdergenoemde voorbereidingen is Jan de avond van de optocht als eerste aanwezig op de Tolnasingel om alle deelnemers te ontvangen. Startnummers worden uitgedeeld en de eerste keuring door de vakjury vindt plaats. Na een kleine rit vindt er op de parkeerplaats van de Cortenhoeve een tweede beoordeling plaats. Deelnemers en kinderen sluiten aan. Zij nemen plaats op de wagen of lopen mee met de stoet. "Veiligheid staat hoog in het vaandel. De wagens moeten aan alle wettelijke verplichten voldoen. Bij het plaatsnemen óp de wagen dient er een railing aanwezig te zijn en is het de bedoeling dat de deelnemers blijven zitten." Jan zit zelf op de fiets tijdens de optocht. Zo is hij wendbaar en houdt hij alles in de gaten en begeleidt hij de optocht van begin tot eind.

Kaaskoning en hofdames

"Op de route ter hoogte van de Willibrord/Milandschool staat een verhoging klaar waarop het publiek de Kaaskoningin en haar hofdames voor het eerst in het openbaar ziet verschijnen. Als alle wagens van het Kaascorso haar gepasseerd zijn, zal de Kaaskoningin in een cabrio­let Rolls-Royce plaatsnemen. Zo sluiten zij en haar gevolg aan bij het defilé. Vervolgens trekt het Kaascorso verder richting het Raadhuisplein waar de stoet wordt opgewacht door het college van burgemeester en wethouders." Voordat ze daar arriveren schalt op de kruising Van Tolstraat/Brugstraat door de speaker achtergrondinformatie over de vijfentwintig passerende wagens die dit jaar mee doen.

Winnaar Kaascorso

"Tussen 20.00 en 21.00 uur eindigt het Kaascorso op het Raadhuisplein. De vijf wagens die de meeste punten van de vakjury krijgen, worden genoemd. Hierbij mogen de nummers één en twee naast de felicitaties ook kazen in ontvangt nemen van onze kersverse Kaaskoningin," besluit Jan.

Tekst en beeld: Melanie Kastelein

Grootmoeders tijd in Streekmuseum Reeuwijk

Reeuwijk - Het Streekmuseum Reeuwijk brengt tijdens de Najaarsmarkt de tentoonstelling 'Wecken, zouten & drogen' onder de aandacht. Met een aantal methoden voor het conserveren van groente, fruit en vlees, zoals het die tot circa 1960 in de huiselijk sfeer werden toegepast. Tijdens de tentoonstelling zullen er onder leiding van vrijwilligers van het Streekmuseum diverse workshops zijn, zoals appeltjes drogen, zuurkool- en boerenjongens maken. Kinderen kunnen tijdens hun bezoek speuren door het museum, meedoen met een fotowedstrijd of met hun Smartphone leuke filmpjes maken. Het Streekmuseum is gevestigd in een voormalige boerderij aan de Oudeweg in Reeuwijk en heeft een rijke collectie over de geschiedenis en ambachten van de streek. Belangrijk is het verhaal over de turfwinning in het veengebied.

www.streekmuseumreeuwijk.nl

Fototentoonstelling Historische Kring

Bodegraven - Tijdens de Najaarsmarkt van 13 tot en met 15 september organiseert de SHKB traditiegetrouw een fototentoonstelling in de hal van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Onderwerp is 'Oude ansichtkaarten van Bodegraven'. Wat is er nog aanwezig, wat is nog herkenbaar en wat is helaas verdwenen in ons dorp? De uitvergrote oude foto's zijn op overzichtelijke panelen goed zichtbaar, ook 's avonds dankzij de nieuwe ledverlichting erboven. Loop gewoon even binnen. Geopend overdag en tijdens de kermis tot 21.00 uur, alleen zaterdagavond niet. De heer Bianchi toont vele beelden op het grote scherm over de kaashandel van verleden tot heden.

Grote rommelmarkt

Bodegraven - De zendingscommissie van de Protestantse Gemeente Bodegraven organiseert voor de 48e keer gelijktijdig met de Najaarsmarkt een grote rommelmarkt. Net als voorgaande jaren wordt deze rommelmarkt op en rond het parkeerterrein aan de Burgmeester Vonklaan, dus in de directe omgeving van de Dorpskerk gehouden. Op de rommelmarkt zal een groot assortiment artikelen van de Zendingskringloopwinkel uit de Spoorstraat worden aangeboden: huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, curiosa en kleding. Ook voor een kopje koffie met wat lekkers of een broodje haring van Het Visgilde bent u hartelijk welkom op vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Lokale inzet

Bodegraven - Bij het Beat Up Festival op vrijdag 14 september en zaterdag 15 september (beide avonden van 19.00 tot 24.00 uur) op het terrein van zwembad De Kuil zijn met opzet veel lokale partijen betrokken. ECB-voorzitter Kees-Willem van Os: "Dit jaar is het gelukt om nagenoeg alles lokaal aan te besteden." Startistic Entertainment tekent voor de organisatie, er zijn talentvolle dj's uit deze regio en De Buren en PUHÂ verzorgen de horeca. Voor de eerste keer wordt ook het licht en geluid geregeld door 'een bedrijf van hier': het Bodegraafse Music and Gig van Ferry Gieskes. "Plaatselijke ondernemers en de ECB weten elkaar inmiddels goed te vinden. Wij proberen zaken zo veel mogelijk via lokale aanbesteding te regelen. En zij doen qua prijs én kwaliteit hun best om evenementen binnen onze gemeente te houden. Omdat evenementen mede worden gefinancierd door gemeente en sponsoren, vloeien die gelden weer terug in onze gemeente."

Wist u dat …?

• Het voor Annelies Schulten haar laatste Najaarsmarkt als secretaris van de ECB is? Wilma Nuis is haar opvolgster

• Dat Leonie Goudkuil de spreekstalmeester is? Zij volgt John Zonderop op die het sinds jaar en dag de presentatie van de Najaarsmarkt heeft verzorgd.

• Er geen pontonbrug is. De brug is oud en versleten en het is financieel niet haalbaar om hem te laten repareren of een nieuwe brug te bouwen.

• Er op donderdag 13 september van 15.00 tot 16.30 uur op de kermis een zogenoemd prikkelarm uurtje (geen geluid en geflits van lampen) is.

• Dat Dessous in Bode­graven nog eenmaal open gaat tijdens de Najaarsmarkt met megakortingen en acties. De winkel is op vrijdag open van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Team 'Wij tegen ALS' haalt geld op voor onderzoek

Bodegraven-Reeuwijk - Begin juli kreeg de 18-jarige Marit Verkleij te horen dat haar stiefvader Chris de spierziekte ALS heeft. Een gevoel van machteloosheid overheerste, want tegen ALS is nog geen medicijn. De enorme positiviteit van Chris zelf zette Marit aan het denken over wat er wel mogelijk is. Samen met haar broer, haar vriend en haar beste vrienden vormt zij het team 'Wij tegen ALS'.

Zaterdag 15 september staat Marit samen met vijf vriendinnen met een kraam op de Najaarsmarkt. Kinderen kunnen zich laten schminken, er is een grabbelton en er worden koekjes verkocht. Gezellige activiteiten om zo geld op te halen voor de Stichting ALS, maar met een serieuze ondertoon. Marit en haar team geven namelijk ook informatie over de spierziekte waar haar stiefvader mee wordt geconfronteerd.

De Najaarsmarkt is niet het eerste evenement waar 'Wij tegen ALS' in actie komt. Onlangs trok het team de zwemkleren aan voor hun deelname aan de '100 van Boreft'. Aangemoedigd door de bezoekers, onder wie Chris, zwommen Marit en haar vrienden 500 baantjes. Het team werd per baantje gesponsord door Chris' werkgever Vergeer Holland en dat leverde in totaal 750 euro op. Een mooi bedrag, maar het team gaat nog even door. Na de Najaarsmarkt volgt nog een actie tijdens de Snertloop van RVC. Wie het team 'Wij tegen ALS' wil sponsoren, is van harte welkom bij de kraam of kan een donatie doen via de teampagina www.alsacties.nl/team/wij-tegen-als/

Grootste klomp van Bodegraven

De grootste goudgele klomp van Bodegraven is te bewonderen tijdens de Kaas en Bloemenshow in de trouwzaal van het gemeentehuis. Het ontwerp is van Henk ten Brink en de vervaardiging is door Ultimate Wood ter hand genomen. De klomp is ruim 2 meter lang en 80 cm breed. De kinderen mogen erin klimmen en de ouders kunnen een dan mooie foto maken.

Uit je bol in de Van Tol

Bodegraven - De Van Tolstraat heeft opnieuw de krachten gebundeld voor de Najaarsmarkt met activiteiten en acties. Nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig langs!

De Van Tolstraat is een tikkeltje eigenwijs, maar vooral ook een heel divers straatje. Het leuke eraan is dat er verschillende ondernemers zitten, sommigen alweer een aardige tijd en anderen pas sinds kort. De één heeft net verbouwd of gaat nog verbouwen, de ander viert een jubileum. Deze mix én de onderlinge verbondenheid zorgen voor het bijzondere karakter van deze winkelstraat.

Vrijdag 14 september is het weer zo ver: het is feest in het dorp en ook de Van Tolstraat pakt weer uit. Slagerij Rietveld staat buiten in de straat met heerlijke spareribs en burgers van de grill. Annemarie Braun, Zorg voor Body & Mind, bestaat deze maand alweer 10 jaar! Om dit te vieren heeft ze een leuke yoga jubileumaanbieding. EllenZ viert volgend jaar haar 10-jarig bestaan. Op de kraam kun je nu de laatste sale-artikelen vinden tegen aantrekkelijke prijzen. Ook staat er een rek met een uitlopende collectie van Studio Anneloes, die tegen flinke kortingen weg mag. Bij Shoeby staat buiten ook een kraam vol aanbiedingen. Binnen is de nieuwe najaarscollectie voor zowel kinderen, dames als heren te bewonderen. IFY Bloemen & Lifestyle, inmiddels ook alweer één jaar gevestigd op deze locatie, geeft prachtige bloemdemo's en heeft toffe aanbiedingen. Ook worden
op zaterdag de 'pluk de dag vaas boeketen' gratis bezorgd! Dierexpert Benji, die sinds dit jaar ook in de Van Tolstraat een filiaal heeft, heeft een kraam vol leuke aanbiedingen. En voor één van de lekkere 'kraanwater'biertjes kunt u terecht in de speciaalbierwinkel van brouwerij Kraan.

Natuurlijk staan ook alle overige winkeliers in de van Tolstraat zoals gewoonlijk weer voor u klaar, met de service zoals u die u gewend bent.

Tekst: John en Graciela van der Heijden, Ilse Höcker

Beeld: Ilse Höcker

Het werk van kaaskeurmeester Gea van der Puijl

Foto: Leoniek van der Vliet

Bodegraven - Kaaskeurmeester Gea van der Puijl is adviseur voor 'Boerenzuivelbereiders'. Zij adviseert en begeleidt boeren met name op het gebied van de productie van de zuivel. Ze geeft individuele adviezen en cursussen. Een ander onderdeel van haar werk is kaaskeuren. Zoals tijdens de Najaarsmarkt.

Namens de Bond van Boerderijzuivelbereiders, een belangenbehartigingsorganisatie voor alle boeren die zuivelproducten op hun eigen bedrijf produceren en die alle kaaskeuringen organiseert, mag ze alle keuringen die gehouden worden in Nederland begeleiden. Daarbij is zij ook zelf keurmeester. Gea was al in 1990 voor het eerst op de Najaarsmarkt. Ze werkte destijds bij de Landbouwvoorlichting als Adviseur voor Boerenkaasbereiding. Uit hoofde van die functie
werd ze gevraagd als kaaskeurmeester op de Najaarsmarkt. Een taak die zij al die jaren met veel toewijding en plezier heeft vervuld en nog vervult.

Vier keurmeesters

Dit jaar worden er 40 à 45 kazen uit de gehele regio gekeurd bij de Vandersterre Groep door vier kaaskeurmeesters. Van der Puijl: "De kaaskeurmeesters
voeren een technische keuring uit. Er zijn normen vastgesteld en de vraag is in hoeverre de kazen aan deze normen voldoen. Natuurlijk hebben de verschillende kaassoorten anderen normen."

Er wordt volgens een vast stramien punten toegekend aan de kazen:

• Uiterlijke keuring (model, netjes verzorgd et cetera)

• Met kaasboor wordt een monster getrokken. Om de consistentie of structuur van de kaas te bepalen wordt er in de kaas 'geknepen'.

• Vervolgens wordt de kaas doorgesneden om een groter oppervlak te bestuderen. De keurmeesters ruiken aan de kaas en proeven de kaas. Geur en smaak zijn de belangrijkste onderdelen van de kaaskeuring.

De kaas met de meeste punten wordt de winnaar van de technische keuring. Kenmerkend aan de kaaskeuring in Najaarsmarkt in Bodegraven is dat de kazen ook gepresenteerd worden aan het publiek. Dit gebeurt tijden de kaas- en bloemenshow (14 en 15 september) in de trouwzaal van het gemeentehuis. Gea van der Puijl besluit: "Welke kaas het lekkerst is, maakt uiteindelijk de consument uit."

Tekst: Edith op de Woerd

Beeld: Liesbeth Wattimury/Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Kaas en Bloemenshow in teken van thema culinair circus

Bodegraven - De boerenkaas is een echt culinair hoogstandje. De zelfkazende boeren zijn daar elke morgen met hart en ziel voor in touw met de bereiding van ware kaaskunsten. De koeien lopen zoveel mogelijk buiten en dat proefje aan 'echte' boerenkaas.

Bij de kaaskeuring tijdens de Kaas en Bloemenshow zijn ruim 40 kazen uit de regio vertegenwoordigd. De kaas wordt door kaaskeurmeesters beoordeeld op zaken als geur, smaak, kleur, uiterlijk, vorm en consistentie. Er zijn diverse klassen: Goudse, Leidse en Kruidenkaas en dat is vele gewichtsklassen, van 0,5 tot 25 kilo of meer. De winnende kaas wordt bekroond met een mooie beker. Tijdens de Kaas en Bloemenshow is er op vrijdagmiddag 14 september tussen 13.30 en 15.30 de mogelijkheid voor het publiek om de kazen te keuren. Dit onder begeleiding van twee kaaskeurmeesters van Kaashandel De Groot-Verburg.

Als omlijsting is er 'natuurlijk' bloemwerk. De show is een lust voor het oog. Locatie van de Kaas en Bloemenshow: de trouwzaal van het gemeentehuis. De show is vrij toegankelijk op vrijdag 14 september van 11.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Streek- en verenigingenmarkt

Bodegraven - Ook dit jaar is er tijdens de Najaarsmarkt weer een streek- en verenigingenmarkt te vinden. Op zaterdag 15 september zijn de Kerkstraat en het plein bij de Dorpskerk weer de plek waarop verenigingen, stichtingen en goede doelen zichzelf kunnen laten zien en waar de heerlijkste streekproducten, zoals stroopwafels, kaas en biestpannenkoeken, worden verkocht. De markt straalt de sfeer van het boerenleven uit. Om het nog gezelliger te maken, zal het Bodegraafse koor Fabulous zingen, zullen er enkele (aai)dieren aanwezig zijn en zijn er diverse spelletjes te doen. Ook de Kaaskoningin komt de markt in de ochtend bezoeken! De streek- en verenigingenmarkt vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Kom dus ook gezellig kijken, meezingen, proeven en genieten!

Najaarsmarkt Bodegraven

Amnesty International

Bodegraven - Op vrijdag staat de werkgroep Bodegraven van Amnesty Internatonal op de Najaarsmarkt van 13.00 tot 18.00 uur voor het pand van de Wereldwinkel in de Kerkstraat. "Dit jaar vragen wij aan de bezoekers om een handtekening te plaatsen op een petitielijst voor steun aan LHBTI -activist Vitalina Koval uit Oekraïne die als voorvechtster regelmatig met geweld te maken krijgt en bedreigingen onvangt. Wij vragen uw handtekening voor een oproep aan de politie haar onmiddellijk te beschermen."

Open huis Rustpunt

Bodegraven - Opnieuw houdt het Rustpunt open huis gedurende de Najaarsmarkt. De gastvrouwen en -heren leiden u graag rond. Kijk gerust eens boven in de gebedskamer en geniet van de unieke Bijbelse tuin. "Wij bieden u graag een gratis kopje koffie of thee aan. Wilt u er een stroopwafel bij, dan kunt u pakjes kopen. Hiermee sponseert u het Rustpunt dat geheel afhankelijk is van giften.

www.bodegraagfshuisvangebed.nl

Kaascorso live op televisie

Bodegraven-Reeuwijk - Tv Bodegraven zendt op donderdag 13 september vanaf 18.50 uur de bekendmaking van de kaaskoningin en haar hofdames live uit op tv Bodegraven. De uitzending wordt vervolgd met een tv-verslag van het kaascorso vanaf de Vrije Nesse tot en met het defilé op het Raadhuisplein. Tv Bodegraven is te onder andere te ontvangen via het digitale kanaal van Ziggo op 42 en Rekam/Caiway kanaal 69.

www. rtvbodegraven.nl

Circus Koekepan

Bodegraven - Wil jij weten of er in jou ook een circus­artiest schuilt? Kom spelenderwijs het bonte circus ontdekken bij Circus Koekepan. Met een tiental circustechnieken, zoals lopen op een kogel of op het koord, gooien met de diabolo, jongleren met sjaaltjes en nog veel meer! Circus Koekepan is zaterdag 15 september te vinden op de Oude Markt (bij de Dorpskerk) tijdens de Streekmarkt van 10.00 tot 16.00 uur.

Sportclub Reeuwijk 60 jaar

SONY DSC

Reeuwijk - Atletiekvereniging Sportclub Reeuwijk vierde haar 60-jarig jubileum tijdens een geslaagde en feestelijke dag. Een aantal (oud-)top atleten met een band met de club, gaf clinics in hun eigen specialisme. Deze speciale trainingen werden door de in groten getale aanwezige leden gretig gevolgd.

Zo konden de leden hun vaardigheden met kogel en discus verbeteren onder leiding van clubcoryfee en oud Nederlands, Europees en Wereldkampioene Tine Schenkels. De sprintclinic werd gegeven door Remko van Gageldonk, die rond het millennium tot de top 10 van de Nederlandse sprinters behoorde. Rob Zwijnenburg, dit jaar bij de NK Masters in Gouda nog goed voor een 3e plaats bij het kogelslingeren, gaf de atleten aanwijzingen om het speerwerpen te verbeteren.

Aan de andere zijde van de atletiekbaan was een groep atleten onder leiding van Pelle Rietveld aan de slag op het onderdeel hordenlopen. Pelle is op de atletiekbaan in Reeuwijk opgegroeid en op dit moment vooral bekend als de trainer van topatleet Nadine Broersen, die als meerkampster al eens wereldkampioene indoor werd.

Tirza van der Wolf en Marc Cinjee gaven ondertussen een clinic voor de lange afstand lopers. Tirza is bekend als Sportvrouw van het jaar 2017, winnaar bij de laatste editie van de Plassenloop en eerder al eens de winnaar bij de City Pier City loop in Den Haag. Marc, ook in het dagelijks leven partner en steun en toeverlaat van Tirza en zelf ook een hele goede lange afstandloper, liet samen met Tirza de atleten zien en voelen wat de lange afstand inhoudt.

In de middag waren naast de leden ook hun familieleden uitgenodigd om deel te nemen aan een spelmiddag met onder andere een stormbaan. Die viel zeer in de smaak bij de jeugd. De dag werd afgesloten met een feestje op de atletiekbaan in een grote tent met een heerlijke barbecue en muziek. Daar bedankte voorzitter Ronald van der Wolf de zes dames van de jubileumcommissie voor de organisatie van de dag en hij huldigde clubman in hart en nieren Leo van der Werf voor jarenlange trouwe dienst (onder andere als voorzitter, starter en parcoursbouwer van de Plassenloop) met een speld voor Lid van Verdienste. Kortom, het was een geslaagde jubileumdag.

Kijkertjes

• gevonden sleutelbos woensdag 5 sept. Dunantlaan Label Frans tel. 0653372819

• t.k. HCRB hockey tenue voor jongen, shirt mt 164 broek 152 € 20,- tel. 06-25188603

• gratis af te halen autoboeken classics + montage­boeken tel. 0182-396415

• t.k. 24 volts waterkoker RVS/zwart 0,75 ltr € 20,- tel. 0348-688864

• t.k. Zwitserlandvignet 2018 € 15,- tel. 0182-362963

• t.k. Van Haasteren puzzel 1000 stukjes compleet € 6,- tel. 06-23156501

• t.k. Bugaboo kinderwandelwagen met veel toebehoren € 25,- tel. 0172-613896

• t.k. 1x gebruikt Vignet Zwitserland € 20,- tel. 06-38528969

• t.k. Ikea Malm toilettafel (wit) met krukje € 50,- tel. 0182-394154

• t.k. eendelige aluminium ladder lang 3,40 € 20,- tel. 06-43143152

Kijkertjes zijn gratis advertenties van en voor particulieren die in het verspreidingsgebied van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wonen. Wij hanteren de volgende regels:

• Uitsluitend gevraagd / te koop / gratis af te halen gebruikte goederen of voorwerpen.

• Maximaal 80 letters, inclusief telefoonnummer, overige leestekens en spaties. Verplicht naam, adres vermelden! (Wordt niet in het Kijkertje opgenomen).

• Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 10,-.

• De prijs moet vermeld worden. (t.e.a.b. is dus niet toegestaan).

• Maximaal één Kijkertje met één onderwerp per adres / per week.

• Een Kijkertje wordt in totaal eenmaal opgenomen.

• In een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.

• Kijkertje die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Insturen per e-mail: kijkertjes@kobr.nl of via de website: www.kobr.nl

Opsturen naar: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk,
Leeghwaterstraat 2D, 2811 DV Reeuwijk

Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De Kijkertjes die op maandag voor 09.00 uur in ons bezit zijn, worden diezelfde week nog geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.

Twee nationale kampioenen

Het was feest bij de GWV Elfhoeven. De voorbije weken zijn er een aantal nationale kampioen­schappen verzeild, waaronder die van de 16-kwadraad klasse en de Olympia Jol. In beide klassen kwamen de kampioenen van de zeilvereniging Elfhoeven. Op 26 augustus werd Henri Boere samen met zijn dochter Daphne de winnaar in een sterk wedstrijdveld van ruim 60 boten in de 16-kwadraat klasse Op 3 september konden we de tweede kampioenswimpel begroeten. Jan Willem van den Hondel werd voor de tweede keer Nederlands kampioen in de Olympia Jol.

Succesvolle internationale voorbereiding heren BZ&PC

De herenselectie van BZ&PC kan tevreden terugkijken op een succesvolle (internationale) voorbereiding. De waterpoloploeg uit Bodegraven koos bewust voor een ander type voorbereiding dan de voorgaande jaren met als doel klaargestoomd te zijn voor promotie naar de eerste klasse. "We hebben een perfecte voorbereiding gehad met onder andere een fysieke topwedstrijd tegen de Franse eerste klasser RC Paris. Wedstrijden die nodig zijn om geprikkeld te raken en te blijven. Een vriendengroep die deel uitmaakt van de selectie koos voor een voorbereidingstoernooi in Palamós (Spanje) en speelde daar tegen een aantal topploegen met internationals. Door dit soort wedstrijden verschuift de focus meer en meer naar prestatiesport, een focus die nodig is om terug te keren in de eerste klasse en op dat niveau te blijven, aldus coach Van Tongerloo.

Oefenwinst voor Bodegaven

Bodegraven heeft zijn eerste thuiswedstrijd met 4-2 van Celeritas gewonnen. Na een half uur kwamen de bezoekers via een strafschop op voorsprong. Trainer Frits van Dijk bracht Mitchell van de Tier in het veld. Binnen twee minuten was het raak. Uit een vlot lopende aanval scoorde hij. Datzelfde kunstje herhaalde Mitchell nog twee maal met een 3-1 tussenstand als gevolg. Rustig uitspelen deed Bodegraven niet. In plaats daarvan beging de ploeg wat slordigheden. Het werd nog even spannend toen Celeritas de tweede treffer maakte. Enkele minuten later maakte Lars de Groot aan alle onzekerheid een eind. Hij omzeilde de buitenspelval en schoot de bal langs de Haagse keeper.

Theatervoorstelling over scheiden en kinderen

Waddinxveen - Op donderdag 13 september houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin de theatervoorstelling 'Scheiden, wat doet dat met een kind?' Deze interactieve voorstelling vindt plaats in Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen en is er voor iedereen die te maken heeft met een echtscheiding. Aanvang: 19.30 uur, kosten € 3,00.

www.cultuurhuysdekroon.nl

Colofon

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk
Leeghwaterstraat 2D
2811 DV Reeuwijk
Tel (0182) 399 266
www.kobr.nl

Oplage: 16.450 exemplaren, verspreid in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode­graven zijn handels­namen van Graficelly B.V.
Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen
Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven, bezorging@kobr.nl Tel. (0172) 615 588, bereikbaar tijdens kantooruren
Hoofdredacteur: Paul Engels, redactie@kobr.nl, (0182) 394 810
Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur.
Redactiemedewerkers: Wim de Boevère, Sonja van den Brink-Bombeke, Marijke Groot, Ilse Höcker, Loes Kamer, Melanie Kastelein, Marlien van Leeuwen,
Stefanie Peters, Bert Verver en Edith Op de Woerd.
Overname artikelen toegestaan met bronvermelding: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk
Inleveren sportkopij: uiterlijk maandag 14.00 uur via: sport@kobr.nl
Advertenties: Bel (0182) 399 266 of mail naar: advertentie@kobr.nl. Reservering vóór maandag 12.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegaran­deerd worden. Informatie over tarieven en aan­leveren op de website: www.kobr.nl

Ruime zege CVC

Op eigen veld was CVC Reeuwijk te sterk voor HOV/DJSCR. Doelpunten van Moussa Kalisse, Kevin van den Heuvel en Rafik Laouar zorgden ervoor dat de bekerwedstrijd met 4-0 gewonnen werd.