Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

5 december 2018

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 5 december 2018


Briefcitaat van Vincent van Gogh in Reeuwijks straatlantaarnlicht

Foto: Bert Verver

Reeuwijk - Een lantaarnpaal in de Van Goghstraat verlicht tot 16 december een markant briefcitaat van Vincent van Gogh: 'Als ik geen andere gekken van nabij had gezien, had ik het nooit afgeleerd om er altijd aan te denken.'

Verschillende briefcitaten van Van Gogh worden geprojecteerd onder lantaarnpalen in 24 verschillende Van Goghstraten door het hele land. Dit is een onderdeel van een campagne van het Van Gogh Museum samen met Selmore, die de beroemde brieven van deze schilcer in de schijnwerpers zet. Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum: "Van Gogh was niet alleen een kunstenaar, maar ook een groot (brief)schrijver. Er is enorm veel interesse voor zijn brieven, dus wij gaan ze voor een groot publiek toegankelijk maken. Via een landelijke campagne, een website en een podcastserie kan het Nederlands publiek de brieven zich echt eigen maken en Vincent nog beter leren kennen."

Kennismaking

Het Van Gogh Museum bezit het leeuwendeel van Van Goghs brieven. Deze zijn een belangrijke bron om Van Gogh beter te begrijpen, als kunstenaar en als mens. Hij schreef niet alleen over zijn schilderijen en wat hij wilde bereiken als kunstenaar, maar ook over zijn visie op leven en dood, zijn worsteling met eenzaamheid en zijn behoefte aan liefde en verbintenis. Dit zijn onderwerpen waar iedereen zich mee kan identificeren, ze hebben nog steeds een enorme relevantie. Bezoekers van de website van het Van Gogh Museum kunnen door een selectie van de 140 jaar-oude brieven struinen. Zij kunnen actief aan de slag door passages te highlighten en favoriete citaten te delen op de website en sociale media. Tot en met 17 januari 2019 verschijnt op de museumwebsite elke week een aflevering van de gloednieuwe podcast-serie Van Gogh belicht.

Rode draad

Het geprojecteerde gedicht in Reeuwijk is uitgekozen door singer-songwriter Lucky Fonz III. De passage komt uit een brief uit 1889 waarin Van Gogh schrijft over zijn leven in de inrichting van Saint-Rémy. Lucky Fonz III: "Zijn worsteling met zijn geestesgesteldheid is een rode draad in zijn brieven. Er bestaat zo'n romantisch beeld van Vincent als iemand die te fijngevoelig was voor het leven. Van iemand die zichzelf wel van kant móest maken. Als een moderne rockster. Maar dat vind ik allemaal romantische bullshit. Als je leest hoe menselijk hij zich als een patiënt probeert te verhouden tot zijn ziekte, staat dat mijlenver af van die mythe dat hij te intens was voor deze wereld."

Tekst: Paul Engels

Beeld: Bert Verver

Servicepagina

ALARMNUMMERS

Politie Brandweer Ambulance: 112 (Als elke seconde telt!)
Politie: 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

HUISARTSEN

Bodegraven
Praktijk Van Gils en Mulder, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612113
Praktijk Daniels en Spaargaren, Willem de Zwijgerstraat 9, 0172-612268 |
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, 0172-611522
Mw. Van den Nieuwendijk, Noordstraat 48, 0172-612030
Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-766555: Mw. Bouma, Dhr. Van den Brule, Mw. Wiesenhaan
Waarneemcentrale huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug
Dhr. Borreman, Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.

Zwammerdam
Mw. Timmer, Plein 1, 0172-619229.

Reeuwijk
Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde 13a, 0182-393244 (08.00-17.00 uur).

Driebruggen/Waarder
Huisartsenpraktijk, Burg. Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348-501307 (08.00-17.30 uur).

Huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.


ZIEKENHUIZEN
GHZ, Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050
GHZ locatie Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9, Bodegraven, 0182-505240
St. Anonius locatie Woerden, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

APOTHEKEN

Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven, W. de Zwijgerstraat 9A, 0172-612031 | BENU Apotheek Het Zorgstation, Stationsplein 5, 0172-617126.

Reeuwijk
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b, Reeuwijk, 0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek
Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bode-graven, Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-613798
Dierenkliniek Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182-392568.

KERKEN
R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder (RD) en St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-gemeenschap St. Willibrordus: www.sintjandd.nl
Gereformeerde Kerk (W): www.pknwaarder.nl
Prot. Gemeente De Ark (RB): www.pgdeark.nl
Hervormde Gemeente (S) en Hervormde Gemeente Ichthuskerk (RB): www.hervormdreeuwijk.nl
Hervormde Gemeente (S): www.sluipwijksekerk.nl
Hervormde Gemeente (W) Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband (W): www.hersteld-hervormdegemeentewaarder.nl
Christengemeente 'Elim' Basisschool De Regenboog (RB): www.elimreeuwijk.nl
Bethelkerk (B), Gereformeerde gemeente: www.bethelkerkbodegraven.nl of Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk vrijgemaakt: www.bodegraven.gkv.nl
Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente Bodegraven: www.hervormd-bodegraven.nl
Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente Emmaüs: www.emmausbodegraven.nl
Brugkerk (N), Protestantse gemeente Nieuwerbrug: www.brugkerk.nl
Salvatorkerk (B), Pinkster-gemeente Morgenstond: www.morgenstondbodegraven.nl
Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven 'Irene': www.vergadering.nu/bodegraven-irene
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte (M) en RK Kerk H. Bonaventura (Woe): www.parochiepaxchristi.nl
Speel en Werkhoeve (B), Christengemeente Bodegraven De Bron: www.christengemeentebodegraven.nl
Dorpskerk Protestantse Gemeente Zwammerdam: www.pkn-zwammerdam.nl

Uw eigen kijk

Bodegraven-Reeuwijk - Stuit u op een mooi, apart of ontroerend tafereel? Maak er dan een foto van en stuur deze in naar redactie@kobr.nl. Dat kan een foto van natuur, (huis)dieren, activiteiten, bijzonderheden, menselijke eigenaardigheden of iets anders zijn. Het fotopodium is aan u. Stuur een foto in, inclusief in één of twee zinnen over het 'wat en waar' van de foto, alsmede uw naam die wij bij de foto vermelden. Wij maken bij voldoende ruimte een selectie van de mooiste foto's.

Kansen voor Bodegravenboog in wegennet en spitspendel op het spoor

Foto: Sander Hoogendoorn

Bodegraven-Reeuwijk - De aansluiting van de N11 op A12, de zogenoemde Bodegravenboog, en extra spitstreinen tussen Leiden en Utrecht zijn twee verbeteringen van de regionale infrastructuur die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn opgenomen. Ook de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda en de verbetering van de A12 tussen Gouda en Utrecht krijgen de komende jaren veel aandacht.

Tijdens het halfjaarlijks Bestuurlijk Overleg over het meerjarenprogramma met minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven zijn de infrastructurele aandachtspunten op een rijtje gezet. Inge Nieuwenhuizen, regionaal voorzitter bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer in Midden-Holland en wethouder van Bodegraven-Reeuwijk: "Goede bereikbaarheid is een enorme uitdaging, ook in onze regio. De doorstroming van verkeer staat hoog op de agenda. Voor alle gemeenten zijn de toezeggingen goed nieuws. De grootste knelpunten in onze regio worden in deze afspraken specifiek genoemd. Provincie en regiogemeenten trekken samen op en zien nu dat er serieuze stappen worden gemaakt dankzij de goede samenwerking. Deze besluiten bieden kansen voor verbetering van de doorstroming op de A20 Nieuwerkerk-Gouda en de A12 Gouda-Utrecht, in samenhang met de aansluiting van N11 op A12 (Bodegravenboog)."

De besluiten zijn genomen in het bestuurlijk overleg MIRT waarin de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma's worden besproken. De investeringen in Verkeer en Vervoer moeten de huidige knelpunten oplossen en moeten tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Het rijk trekt hierin samen op met de regio's.

Onderzoek knelpunten A12

In de eerste helft van 2019 start Rijkswaterstaat een verkennend onderzoek naar de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematische aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven maakt hiervan onderdeel uit. In onze gemeente hopen velen dat een oplossing in de vorm van de Bodegravenboog nu snel in zicht komt. Als wethouder verkeer en vervoer is Inge Nieuwenhuizen in elk geval zeer content met deze ontwikkeling voor Bodegraven-Reeuwijk. "De verkeerssituatie op en rond de A12 vraagt echt om maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor het knooppunt N11/A12. Niet alleen veroorzaakt de N11 dagelijks oponthoud op de A12, er ontstaan ook steeds langere files op de N11 en op de lokale wegen. De bedrijventerreinen in Bodegraven staan daarbij dagelijks enige tijd op slot."

A20 versneld aanpakken

Voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is mede op aandringen van Regio Midden-Holland gekeken naar versnelling. Eerder stond de verbreding gepland voor 2023, maar nu heeft de minister aangegeven eerder te willen starten. Het door het rijk gereserveerde budget van 178 miljoen euro is naar voren gehaald, zodat de verbreding in 2021 kan starten.

Spoorcorridor Leiden-Utrecht

Rijk en regio constateren tevens dat de spoorlijn Leiden-Utrecht steeds drukker wordt en een knelpunt in de bereikbaarheid kan gaan vormen. Als eerste, kansrijke stap om die bereikbaarheid te verbeteren, wordt gekeken naar het doortrekken van de spitspendel tussen Leiden en Alphen aan den Rijn naar Utrecht. Afgesproken is om het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven ernaar dit onderzoek zo spoedig mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 hierover een definitief besluit te nemen.

Los van dit onderzoek blijft de 'versnelde intercity-variant' nog steeds gewenste eindbeeld. Verkend wordt wat de vervolgstappen zijn voor het langetermijnperspectief van deze variant, waarbij zowel naar het belang van de bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken. Tevens is onderzoek nodig naar de baanstabiliteit, inclusief de mogelijkheid van innovatieve oplossingen voor het probleem van de slappe veenondergrond. Voor het zomerreces van 2019 wil de rijksoverheid definitieve afspraken kunnen maken over het langetermijnperspectief van de spoorlijn Leiden-Utrecht.

<kaderartikel>

Ook zelf onderzoek naar maatregelen

Met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk bestudeert onze gemeente momenteel eigenhandig maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de knelpunten van de aansluiting N11 op de A12. "De resultaten gaan we bespreken met Rijkswaterstaat en andere partners," aldus wethouder Inge Nieuwenhuizen. "Dat is geen eenvoudig verhaal. Uit de studie blijkt hoe complex het knooppunt eigenlijk is. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, die hangen dan weer samen met oplossingen van knelpunten elders langs de A12. Het wordt nog een hele puzzel om af te wegen wat de best mogelijke oplossingen zijn." De resultaten van de studie naar oplossingen voor knooppunt Bodegraven worden begin volgend jaar verwacht. Bijzondere aandacht daarin zal er zijn voor het fietsverkeer, dat nu het vaak overbelaste knooppunt vanuit en naar Bodegraven moet oversteken. De mogelijkheden van een veiliger fietsersoversteek, met bij voorkeur een aparte fietstunnel, worden in aparte studies in beschouwing genomen.

Gunstige ontwikkelingen centrum Bodegraven

Bodegraven - De plannen om de detailhandel in Bodegraven te centreren binnen het zogenaamde kernwinkelgebied, beginnen steeds meer vorm te krijgen. Ook de leegstand neemt verder af.

Centrummanager Jeroen Wichers meldt dat er veel animo voor de zogenaamde verhuissubsidie is. Detaillisten in Bodegraven die hun zaak willen verhuizen naar het zogeheten kernwinkelgebed in Bodegraven, kunnen hier subsidie voor krijgen. IJssalon 'De Zoete Inval' maakt gebruik van deze regeling. Op dit moment is De Zoete Inval nog gesitueerd in de Noordstraat, vanaf 1 april 2019 is de zaak gevestigd in de Marktstraat (naast De Munt). Eerder werd bekend dat de Rabobank in 2019 het voormalige pand van de apotheek in de Brugstraat betrekt.

Nieuwe aanwinsten

Op het Raadhuisplein, in het pand waar voorheen de ABN AMRO was gehuisvest, komt een kapsalon: in het eerste kwartaal van 2019 opent IZI Hair haar deuren. In hetzelfde kwartaal komt er een sportwinkel in het centrum: RH Sports. Deze winkel komt in het pand in de Kerkstraat van waaruit nu Van Keeken Junior opereert. In het pand in de Marktstraat, waar vroeger het Lieverdje zat, opent 'Only' het eerste kwartaal komend jaar een nieuwe winkel.

Er zijn meer positieve ontwikkelingen: Blokker heeft onlangs zijn winkelpand verbouwd tot een moderne winkel. Al eerder heeft Anja Bout haar handwerkwinkel geopend in de Prins Hendrikstraat. En Passiflora Bloemwerk opende recentelijk in de Kerkstraat haar deuren voor het publiek. Jammer is dat Doodles, de Baby- en kinderkledingwinkel in de Brugstraat, inmiddels te koop staat. Jeroen Wichers hierover: "Het zou geweldig zijn als een koper zich meldt voor deze zaak, zodat de winkel voor het dorp behouden blijft."

Raadhuisplein

De centrummanager besluit: "De plannen om meer horeca naar het Raadhuisplein te halen, zijn in een vergevorderd stadium. Begin 2019 wordt aangevangen met fase 1 van de herinrichting van het Raadhuisplein: er worden meer zitgelegenheden geplaatst, het plein wordt groener en er worden speelelementen toegevoegd."

Tekst: Edith Op de Woerd

Bewoners keren in januari terug naar De Reehorst

Er wordt nog hard gewerkt om ook de omgeving van de Reehorst aangenaam te maken

Reeuwijk - Terwijl er binnen nog druk wordt gewerkt aan de voltooiing van de nieuwbouw en renovatie van De Reehorst, is de verwachting van Zorgpartners Midden-Holland dat de aannemer medio december het pand kan opleveren. Niet alleen aan het gebouw wordt nog hard gewerkt, ook de tuin en de oever langs de watergang worden momenteel drastisch onder handen genomen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bewoners nog dit jaar naar hun vertrouwde omgeving konden terugkeren, maar dat bleek niet haalbaar. De kerstdagen zullen zij daarom nog op hun tijdelijke locatie verblijven. In het nieuwe jaar wordt eerst begonnen met de plaatsing van het meubilair. Hoewel er nog enig voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de data, is het de verwachting dat vervolgens de bewoners die tijdelijk in verzorgingstehuis Moerdregt in Moordrecht zijn gehuisvest, op 21 januari 2019 naar Reeuwijk terugkeren. In de dagen daarna volgen de in Irishof, Hanepraij en Ronssehof ondergebrachte bewoners.

Tekst en beeld: Bert Verver

Rijneveld in kerstsfeer

Boskoop - De Proeftuin en Yume hebben de handen ineen geslagen en organiseren op 8 en 9 december een sfeervolle kerstmarkt op hun twee locaties op het Rijneveld (nummer 68 en 153). U vindt er verschillende kraampjes in kerstsfeer en ook aan de innerlijke mens is gedacht. Kinderen kunnen een broodje bakken. Groot en klein kunnen een workshop volgen. De buurtbus pendelt tussen de twee locaties en er is voldoende parkeergelegenheid. De markt is open van 12.00 tot 21.00 op zaterdag en van 12.00 tot 17.00 op zondag.

Presentatie over Google foto's

Bodegraven - De HCC-SeniorenAcademie houdt op dinsdagmiddag 11 december een bijeenkomst van 13.30 tot 16.00 uur in Het Hofhuis, Erasmushof 41. Centraal staat het onderwerp: Google foto's. Google foto's is een set programma's voor verschillende soorten computers, voor Windows en via de App Galery ook voor Android en Apple iOs. De presentatie is afgestemd op de minder ervaren computergebruiker. De toegang is voor HCC-leden gratis en overige belangstellenden zijn van harte welkom. Zij mogen eenmaal zonder te betalen meemaken wat de bijeenkomsten inhouden. Informatie: Henny van Leeuwen-van Rijn, telefoon 0172-613862 en e-mail h.g.van.leeuwen@kader.hcc.nl.

Gouda bij Kaarslicht

Gouda - Op vrijdag 14 december zijn jong en oud weer van harte welkom om vanaf circa 14.00 uur in de historische Goudse binnenstad te komen genieten van de 63e editie van 'Gouda bij Kaarslicht'. Met sfeervolle muziek, theater, kunst en andere activiteiten. Het feestelijke openingsconcert vindt plaats in de Gouwekerk, vanaf 14.15 uur, waar kan worden genoten van een keur van artiesten. Veel winkels doen mee en de horeca bereidt heerlijke kerstmenu's. Als de avond valt, gaan de lichten op de Markt uit en wordt het historische Stadhuis verlicht door 1500 kaarsen. Alle aanwezigen worden traditiegetrouw uitgenodigd vanaf circa 18.30 uur mee te zingen met de samenzang onder leiding van stadbeiaardier Boudewijn Zwart en Brass band Schoonhoven. Vanaf 19.00 uur begint de ceremonie bij de boom, waar de veelzijdige Goudse operazangeres Tania Kross stukken uit haar bijzondere tournee Kross 2000 zal zingen. Een aantal nummers zal zij samen met het honderdjarige koor Toonkunst vertolken. Na afloop van de ceremonie bij de kerstboom zijn er tal van optredens en afsluitende feesten in de stad.

www.goudabijkaarslicht.nl

Vandiedingen: Draagvlak

In onze gemeente wordt al jaren met wisselend succes de mening van de inwoner gevraagd. Waar het doel is om inwoners oprecht te vragen naar hun mening en ideeën, gaat dat fantastisch. Er zijn veel goede projecten van de grond gekomen met hulp van iedereen.

Maar het slechte nieuws is dat regelmatig bijeenkomsten worden belegd met als enig doel 'draagvlak te creëren'. Lijkt hetzelfde, maar is het niet. In het laatste geval wordt als enige van de inwoner gevraagd om aanwezig te zijn en mee te praten.

In Reeuwijk hebben afgelopen zomer meerdere partijen zich gebogen over de verkeerssituatie van de meest centrale straat van het dorp. Wat was daar het doel? Samen een oplossing vinden voor de échte verkeersproblemen of draagvlak vinden voor maatregelen om auto's de rondweg op te krijgen? Uiteindelijk is uit het overleg een verkeersplan gekomen waar de meerderheid zich achter schaarde. Eind goed, al goed? Nee. Reeuwijk-Oost wil het bestaande fietspad langs de Raadhuisweg behouden. West wil er vanaf, volgens Oost. En Oost zegt dat het niet mee mocht praten over het verkeersplan, dus niks meerderheid voor het plan, volgens hen. Er is inmiddels een petitie gestart door Oost om de gezamenlijke plannen van gemeente en West van tafel te krijgen.

Ik had willen zeggen dat dit de uitzondering op de succesvolle regel van burgerinspraak is, maar helaas. Ik hoef het woord arbeidsmigrant maar te noemen en u weet voldoende. Ook het plan om het kwetsbare plassengebied te beschermen tegen te zwaar verkeer, heeft diverse inwoners zo boos gemaakt dat de gang naar de rechter wordt overwogen. Net als eerder partijen op de Not. d'Aumerielaan de rechter inschakelden en procedeerden tegen de gemeente.

De gemeente lijkt in Bodegraven nu het zekere voor het onzekere te nemen. 'Burgers informeren en wel zo snel als mogelijk' lijkt het nieuwe adagium. Op dinsdag 11 december worden inwoners in allerijl bijgepraat over het uitvoeringsplan van centrum Bodegraven. Ik houd mijn hart vast…

Door Elly de Knikker

Gastexposanten

Bodegraven - Bij Hoek29 in de Marktstraat 29 zijn vier bijzondere gastexposanten zien. De expositie is tot en met 14 januari 2019 te bezichtigen op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Marlies Jetses maakt natuurlijk gevormd keramiek en keramiek met een knipoog. In haar vormgeving spelen contrasten een belangrijke rol. Het beeldhouwen is voor Tom van Sprang een fascinerende bezigheid waarbij de uitdaging ligt in het creëren van iets wat er nog niet is. Zijn werk laat zich omschrijven als figuratief en abstract. Textielkunstenaar Barry Passchier maakt 'fabric pictures'. Dit zijn kleine collages die met eenvoudige naai- en borduursteken in elkaar worden gezet. De schilderijen van Carla Middelkoop zijn als een avontuurlijke ontdekkingstocht die alleen wordt begrensd door haar eigen fantasie. Vaak laat ze zich verrassen door wat haar stemming weergeeft op het doek.

Clean Foot Clan

Haastrecht - Zondag 9 december om 15.00 uur treedt de band Clean Foot Clan op in Theater Concordia. Het top 40-bandje uit Oudewater van 45 jaar geleden maakt een comeback! Het repertoire is niet echt veranderd. Dus volop terug in de tijd. Kaarten kosten € 7,50.

www.theaterconcordia.nl

Eerste winnaars BOV-zegelactie

Bodegraven - Afgelopen maandag zijn de eerste winnaars van de BOV-spaarzegelactie bekend geworden. Bij de eerste trekking kregen de prijswinnaar bericht, maar zij weten nog niet welke prijs zij hebben gewonnen. Alle prijzen worden namelijk uitgereikt op 6 januari 2019. Dit jaar is het prijzenpakket groter dan ooit dankzij de medewerking van veel BOV-winkeliers. De hoofdprijs bedraagt maar liefst 1.000 euro aan BOV-cadeaubonnen en daarnaast zijn er bonnen ter waarde van 100 en 50 euro en veel verrassingspakketten. In totaal zijn liefst 60 prijzen te winnen! Met een volle spaarkaart (50 spaarzegels) maakt u kans op een prijs. Hoe meer spaarkaarten worden ingeleverd, hoe groter de kans op een prijs. Vraag daarom bij alle aankopen om BOV-spaarzegels.

www.bov-bodegraven.nl/zegelactie

Producten met een verhaal

Bodegraven - Zwammerdam - Cliënten van Ipse de Bruggen hebben in de Karwei Bodegraven de shop-in-shop officieel geopend, een winkelonderdeel waar producten worden verkocht die met zorg zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Producten/cadeaus met een verhaal. Cliënt Joke vertelt dat ze slingers heeft gemaakt en ze is er trots op dat haar product bij Karwei aan de Lemsteraak 2 te koop is. "Ik zou de slingers ook wel zelf willen hebben, maar dit is veel leuker." Binnen de ambitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is Karwei deze samenwerking aangegaan, in eerste instantie via workshops met voederhuisjes en kerstbomen maken en nu met de verkoop van producten. Mieke Burggraaf, communicatie en administratieve leidinggevende bij Karwei: "Verantwoord ondernemen dat is ook denken aan je medemens. Dat vind ik ook van groot belang bij de keuze. En we hebben nu weer een bijzondere nieuwe leverancier, die ook heel dicht bij ons in de buurt zit." De producten worden ook verkocht door de webshop. www.ipsedebruggen.nl/webshop

Samenvoeging Rabobanken

Bodegraven-Reeuwijk - Rabobank Gouwestreek en Rabobank Krimpenerwaard gaan per 1 februari 2019 samen verder als Rabobank Hollandse IJssel. Op 26 november hebben de ledenraden van beide banken unaniem vóór de samenvoeging gestemd. "Het fundament van onze samenvoeging is vertrouwen. Als je werkt vanuit vertrouwen, kun je je vizier opendoen. Zo zie je meer van elkaar," aldus Judith Cok, de huidige directievoorzitter van Rabobank Krimpenerwaard die straks diezelfde functie krijgt in de nieuwe Rabobank Hollandse IJssel. "De wereld om ons heen verandert," benadrukt Ed Brouwer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de nieuwe bank. "Mensen komen nauwelijks meer in het bankgebouw. Als bank moet je meegaan met je tijd en het liefst voorop lopen. Je moet een koers kiezen. De Rabobank heeft een sterke lokale verankering en probeert het beste uit twee werelden te realiseren: je moet winst maken, maar de bank voelt ook een grote verantwoordelijkheid voor de samenleving."

Drinkwaterprijs Oasen stijgt iets door btw-verhoging

Bodegraven-Reeuwijk - In 2019 kost 1000 liter drinkwater bij Oasen €1,158, ongeveer 2 cent meer dan in 2018. Ook het vastrechttarief stijgt in 2019, van € 75,68 naar € 77,83. Oorzaak van beide stijgingen is de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9%. Exclusief belastingen daalde het kubieke metertarief een cent en bleef het vastrecht gelijk. Door de prijsverhoging in 2019 betaalt een gemiddeld gezin voor de waterrekening van Oasen op jaarbasis € 4,93 meer dan in 2018. Het drinkwaterbedrijf blijft investeren in het verder verbeteren van de drinkwatervoorziening. De dalende kostprijs was mogelijk door slimmer en efficiënter te werken. Zo is dit jaar opnieuw 50 kilometer oude waterleidingen vervangen, waardoor de kwaliteit van de infrastructuur verbeterde. Ook op het gebied van duurzaamheid timmert Oasen aan de weg. Met het plaatsen van openbare drinkwatertappunten wil Oasen het hergebruik van flessen en bidons stimuleren en de plastic afvalberg van flesjes verminderen. Deze tappunten worden veel gebruikt en inmiddels staat de teller op 32. De komende jaren wil Oasen het aantal uitbreiden tot 100 openbare tappunten.

Prijswinnaars Sinterklaas kleurplaat

Foto: Anita Vink

Bodegraven - Voor de BOV-kleurwedstrijd rond Sinterklaas zijn veel kleurplaten ingeleverd. De mooiste inzendingen werden beloond met een leuke prijs, die Sinterklaas persoonlijk heeft overhandigd aan de winnaars, toen hij met zijn Zwarte Pieten een bezoekje bracht aan Rijnhoek Plaza. De winnaars zijn:

 • Daantje van Niekerk, 6 jaar, Pax Christi school
 • Luba Berkvens, 7 jaar, Willibrordschool
 • Caithlin van der Hel ,7 jaar, Goede Herderschool

Kraam op Kerstmarkt

Bodegraven - De Kerstmarkt op het Raadhuisplein op zaterdag 15 december heeft nog plek voor twee deelnemers. Niet omdat er te weinig aanmeldingen zijn, maar omdat niet elke deelnemer een kraam nodig heeft. Creatieve inwoners of verenigingen die bijvoorbeeld kerstspullen willen verkopen, kunnen zich aanmelden. De kosten van een marktkraam zijn slechts € 10,00. De overige kosten neemt de BOV voor zijn rekening. Uiteraard moet u wel zelf de kraam aankleden. U kunt zich aanmelden via e-mail info@bov-bodegraven.nl.

Complimenten voor veelzijdig event

Reeuwijk - Een avond vol mode, schoonheid en lekkers in een bijzonder gezellige sfeer. Alice Haar en Huidverzorging, EllenZ mode, Restaurant In het Bonte Varken en Turkenburg Tradition Wijnkoopers gaven de bezoekers tijdens een gezamenlijk event volop gelegenheid inspiratie op te doen en te genieten. Toen de deuren opengingen, stroomden de vele bezoekers binnen bij Alice en In het Bonte Varken. Het was wel even een beetje dringen, maar er bleef genoeg ruimte voor de presentaties en modeshows. Daarnaast konden de bezoekers proeven van lekkernijen en 'bubbels'. Na afloop kreeg elke bezoeker een goed gevulde goodiebag mee en werd zo een Best Friend Forever. De organisatie kon veel complimentjes over deze bijzonder geslaagde avond in ontvangst nemen. Uit de ingeleverde entreekaarten zijn enkele prijswinnaars getrokken: Sylvia Francken, Willy Spierings, Jolanda Malipaard en Thea Reijers. Zij ontvangen toepasselijke prijzen van de initiatiefnemers, waaronder kleding, cadeaubonnen voor persoonlijke verzorging of een dinerbon.

Genomineerden Ondernemersprijs

Bodegraven-Reeuwijk - Het Bodegraafse adviesbureau Merosch is de lokale troef bij de verkiezingen voor de Ondernemersprijs Midden-Holland. Het bedrijf van Ronald Schilt richt zich op nieuwbouw- en renovatieprojecten met de hoogste ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulair bouwen. In april haalde het innovatieve bureau de pers met hun eigen huisvesting aan de Laan van Turkenburg. De oude gymzaal is getransformeerd tot een kantoor dat als voorbeeld kan dienen voor hoe de bouwsector duurzaam om kan gaan met bestaande panden en materialen. Merosch strijdt voor de titel in de categorie mkb.

Het Goudse bedrijf met Reeuwijkse roots Dekbeddiscounter mag de competitie aangaan in de categorie grootzakelijk. Alle genomineerden op een rij:

Categorie Detailhandel & Horeca

 • Woerdman Kookkado (Gouda)
 • Rikkoert Juweliers (Krimpenerwaard)
 • Wielaard Fietsen (Waddinxveen)

Categorie mkb

 • Merosch bv (Bodegraven-Reeuwijk)
 • Baan (Waddinxveen)
 • Van Blitterswijk Eco-mobiliteit (Zuidplas)

Categorie grootzakelijk

 • Dekbeddiscounter (Gouda)
 • Stinis Holland BV (Krimpenerwaard)
 • Eltacon Engineering BV (Waddinxveen)

Komende periode zullen de juryleden alle bedrijven bezoeken. Maandag 14 januari 2019 wordt deze vijfde editie van de OndernemersPrijs feestelijk gevierd in de Goudse Schouwburg. Daar worden de genomineerde bedrijven gepresenteerd aan de aanwezige ondernemers uit de regio en worden de uiteindelijke winnaars van de titel Onderneming van het Jaar bekendgemaakt.

Beeld: John Roeland Fotografie

Koor Fabulous! op eigen benen

Voorzitter Mieke Kraan ondertekent oprichtingsakte Koor Fabulous! met secretaris Marion Uittenbogaart

Bodegraven - Op 28 november ondertekenden drie kersverse bestuursleden bij de notaris de oprichtingsakte van de vereniging Koor Fabulous! Het is dit jaar tien jaar geleden dat een nieuw koor werd opgericht met de naam Popkoor Bodegraven. Eerst onder de hoede van Semper Avanti en het Evertshuis, later alleen nog onder de vleugels van het Evertshuis. De afgelopen jaren heeft het koor een ware groei doorgemaakt en werd het repertoire uitgebreid met andere muziekgenres als rock, musical en a capella. Na tien jaar was de tijd rijp om onder de vleugels van het Evertshuis vandaan te komen en op eigen benen te gaan staan. Bestuur en koorleden zijn enthousiast over deze nieuwe stap. De nieuwe vereniging is vol in ontwikkeling en er zal de komende tijd door het bestuur en commissies hard worden gewerkt aan onder andere een huishoudelijk reglement, nieuwe huisstijl en website.

www.koorfabulous.nl

Bij Robbert in Gault Millau

Restaurantgids Gault Millau heeft restaurant Bij Robbert met een score van 13 uit 20 opgenomen in de nieuwste editie van hun uitgave. Met één punt minder heeft ook De Florijn uit Nieuwerbrug een plaatsje gekregen in de gids die geldt als concurrent van de Michelingids.

Robbert Goedhart is vanzelfsprekend erg blij met de beoordeling van zijn restaurant in deze prestigieuze gids: 'Een mooie beloning voor ons team! Volgend jaar gaan we voor een puntje hoger." "Klassiek met een moderne twist", staat in de gids te lezen, "met ingrediënten uit de directe omgeving". Ook de moderne, vaak biologische wijnen konden op goedkeuring van de recensent rekenen.

Pink Floyd Tributeband

Haastrecht - Zaterdag 8 december treedt de band Absolutely Floyd op in Theater Concordia in Haastrecht. Absolutely Floyd (AF) behoort tot één van de beste Pink Floyd tributes die ons land rijk is. Signs of Life 17-18 part II, is een feest van herkenning. Tijdens het concert spat het enthousiasme eraf. Aanvang: 20.15 uur. Het betreft een staconcert, er zijn enkele zitplaatsen. Kaarten kosten € 17,50.

www.theaterconcordia.nl

Haal meer uit je sollicitatiebrief

Bodegraven - Op de Walk&Talk bijeenkomst in het Evertshuis op dinsdag 11 december van 9.30 tot 11.30 uur krijgen de deelnemers tips om nog betere sollicitatiebrieven te schrijven. Walk&Talk is een netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Het is een plek waar je kunt ontmoeten, netwerken en leren in jouw zoektocht naar werk. Deelname is gratis. Aanmelden is prettig en kan via e-mail walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl.

www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Chef-kok 't Vaantje over zijn jongensdroom die uitkomt
Het begon met appelmoes…

Het team van restaurant 't Vaantje, met tweede van rechts Daryl Rosengarten

Reeuwijk - Voor het negende jaar op rij heeft Restaurant 't Vaantje aan de Platteweg in Reeuwijk een vermelding gekregen in de top 500 van beste restaurants in Nederland in restaurantgids 'Lekker'. Evenzoveel jaar is Daryl Rosengarten hier werkzaam, waarvan de laatste twee jaar als chef-kok. Hij vertelt over zijn passie voor koken, hoe en waar het begon en over de kansen die hij heeft gekregen en benut om op dit hoge niveau zijn vak te kunnen uitoefenen in dit bijzondere restaurant.

"Als kind ging ik in de weekenden vaak naar mijn oma en dan gingen we altijd iets leuks doen. Wat ik dan het leukste vond, was samen koken. Het begon met simpele gerechten zoals appelmoes en ik vond het van het begin af aan boeiend om met het bereiden van voedsel bezig te zijn," vertelt Daryl. "Op de vraag wat je later zou willen worden, antwoordden de jongens in mijn klas vaak 'politieman' of 'brandweerman', maar ik wist al vroeg dat ik van koken mijn beroep wilde maken."

Na het Coenecoop College in Waddinxveen ging hij de koksopleiding volgen aan het ROC in Leiderdorp. Zijn stageperiode bracht hij door bij restaurant 'De Drie Meiden' in Waddinxveen (thans 'Novello') waar hij zich de principes van de Franse keuken eigen heeft kunnen maken. Daryl legt uit: "De Franse keuken betekent voor mij het ultieme koken. Het klopt allemaal: de boeiende geschiedenis en hoe de verschillende kooktechnieken, smaakcombinaties en gerechten zijn ontstaan. Toonaangevende koks als Auguste Escoffier (hij schreef Le Guide Culinaire, de bijbel voor topkoks) en Paul Bocuse, die zijn stijl verder ontwikkelde, zijn mijn grote voorbeelden. In principe hanteren wij in 't Vaantje de basistechnieken van de Franse keuken, hoewel we daar een eigen twist aan geven." Zo kunnen er gerechten op de kaart staan met duidelijk Spaanse, oriëntaalse of Latijns-Amerikaanse invloeden.

Streekproducten

't Vaantje onderscheidt zich volgens hem op een aantal punten van andere restaurants in de regio. De unieke ligging middenin het plassengebied met de mooie wandel-, fiets- en vaarroutes is daarbij een belangrijke factor. De gasten zijn niet uitsluitend mensen die komen lunchen of dineren, ook wandelaars en fietsers die even willen uitrusten en bootpassanten komen hier wat nuttigen. De kaart is daarom heel divers en varieert van een kopje soep of een broodje kroket tot haute cuisine gerechten. Het landelijke karakter van het restaurant wordt onderstreept door het gebruik van zoveel mogelijk (biologische) streekproducten in de gerechten. "Wij gebruiken bij voorkeur eerlijke, redelijk gangbare ingrediënten afkomstig van kleinschalige teelt uit de regio. Zo betrekken wij groenten en fruit van onze buren aan de Platteweg, de firma Hoogendoorn. Wij kopen in bij lokale middenstanders en zo proberen we elkaar te helpen. We zijn nu middenin het wildseizoen. Ernst-Willem van der Lee, samen met Jolanda mede-eigenaar van 't Vaantje, heeft een eigen 'jachtje' waar een deel van ons gevogelte vandaan komt."

Bevoorrecht
Daryl vertelt dat hij het geluk had in gerenommeerde Franse restaurants stage te lopen en werkervaring op te doen, zodat hij altijd op hoog niveau heeft kunnen leren koken. Negen jaar geleden in 't Vaantje begonnen als leerling kok, daarna als zelfstandig werkend kok, via junior sous-chef, sous-chef en uiteindelijk als chef-kok heeft hij alle facetten van het vak leren kennen. Omringd door een team van jonge, enthousiaste mensen heeft hij zijn droom kunnen waarmaken. "Het is mijn doel om samen met mijn team mooie gerechten te koken en daar krijg ik hier volop de gelegenheid voor."

Tekst: Loes Kamer

Trots op onze prachtige gemeente!

Of het nu Nieuwerbrug, Reeuwijk-Brug, Bodegraven of één van onze andere prachtige dorpskernen is, overal zie je de bloei van onze gemeente. Overal wordt gebouwd en worden zaken opgepakt die te lang hebben stilgelegen. Na tijden van crisis gaat het weer iets beter in onze gemeente en dat is te zien ook. Dat het hard nodig was, is een ding wat zeker is. Te lang bleven bouwprojecten niet meer dan een reclamebord, lagen objecten er verwaarloosd bij en werd er bezuinigd op openbare voorzieningen, maar gelukkig breken er andere tijden aan.

Die roep om andere tijden was er ook vanuit onze inwoners, dat was te zien aan een verkiezingsuitslag waar de halve raad veranderde. Ik mocht als één van de vele jonge en nieuwe raadsleden zitting nemen in deze raad voor u. Dat is super leuk, maar al snel kom je er dan achter dat de tijden veranderen. We moeten vele zaken die jaren vooruit werden geschoven aanpakken om te zorgen dat onze gemeente toekomstbestendig is. Dat is dankbaar om te doen, maar brengt ook heel veel obstakels met zich mee. Al snel kom je erachter dat plannen die gepresenteerd worden aan ons geen draagvlak hebben onder onze inwoners, dat zaken er op papier anders uitzien dan in de praktijk en dat pers en social media je niet per dag, maar per uur controleren.

Dit is wennen, maar tegelijk krijgt hiermee het woord burgerparticipatie ook een beeld. Een beeld wat nog in de kinderschoenen staat, maar wat langzaam vorm gaat krijgen. Of het nou de Raadhuisweg/Zoutmansweg, Elfhoeven (Loetje), de arbeidsmigrantenhuisvesting of de sportharmonisatie is, bij elk onderwerp weten de bewoners de politiek te vinden, te overtuigen en te bewegen.

Daarom wordt het tijd om een volgende stap richting burgerparticipatie te zetten: de VVD komt deze maand met een plan naar de raad om een aantal keer per jaar een avond te organiseren waar de inwoners met door hen aangedragen onderwerpen in gesprek kunnen met de politieke partijen. Wij hopen dan ook van harte dat u allen hier aan wilt meedoen, zodat u als inwoner ook aan de voorkant zaken en ideeën met ons kunt bespreken en niet alleen als de plannen er al liggen. Wij zijn door u gekozen en zijn er ook voor u.

Voor nu wens ik u een gezellige maand met een hoop liefde en vol met tradities die voorlopig niet aan verandering toe zijn.

Kees-Willem van Os, gemeenteraad VVD

Alom tevredenheid na twee jaar Huizen van Alles

Leden programmaraad Huizen van Alles

Bodegraven-Reeuwijk - In alle dorpen van onze gemeente is het Huis van Alles alweer een paar jaar actief. Tijd voor een terugblik met de mensen die midden in dit initiatief staan. Met als algemene conclusie dat het positivisme overheerst, hoewel zaken als voldoende vrijwilligers en belangstelling voor de georganiseerde activiteiten wel aandacht verdienen.

Een delegatie van alle programmaraden van de Huizen van Alles kwam vorige week samen met projectleider Miriam van Veen en enkele medewerkers van SAM om met elkaar de activiteiten van de afgelopen twee jaar te evalueren. Sociaal Makelaar Bas Immerzeel leidde de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering werd in een gemoedelijke sfeer een Syrische maaltijd genuttigd. Deze werd door de in Bodegraven wonende Syriër Mohammed Kanan Almalham in de keuken van het Huis van Alles in Bodegraven bereid.

Syrische kok Huis van Alles Bodegraven
De Syrische kok verzorgde de maaltijd

Bekendheid groeit
De leden van de programmaraden zijn in het algemeen erg positief. Er zijn veel verschillende activiteiten, mooie initiatieven van bewoners en de bekendheid onder de inwoners wordt steeds groter. Voor alle Huizen is juist de bekendheid wel een kwestie die meer aandacht vraagt. Vaak ziet men telkens dezelfde gezichten terug. Promotie en mond-tot-mond-reclame zijn van het grootste belang om ook nieuwe inwoners te mogen verwelkomen. Bovendien is er hier en daar een tekort aan vrijwilligers. Maar de positiviteit overheerst bij allemaal. De Huizen van Alles zijn niet meer weg te denken uit onze gemeente, zo valt meermaals in het overleg te horen.

Driebruggen
Dineke de Gier is pas sinds vier weken lid van de programmaraad. Ze zijn in Driebruggen erg trots op het aanbod van activiteiten. Klein probleem is het gebrek aan bekendheid. Dineke: "Ons Huis van Alles moet meer bekendheid krijgen."

Waarder
Nel Gerritsen neemt namens Waarder deel aan de vergadering. Nel is tevreden over de gang van zaken. In Waarder was de Huiskamer van Waarder al langer actief. Ze opereren beide onder hetzelfde dak. Er zijn voldoende activiteiten. Nel: "Het is alleen voor de inwoners weleens onduidelijk of het een activiteit van de Huiskamer of van het Huis van Alles betreft."

Bodegraven
Anneke Koster en Ineke Helmich zijn beiden lid van de programmaraad in Bodegraven. Ineke Helmich: "Langzaam maar zeker komt het Huis van Alles op gang in Bodegraven. Er moet wel iets gebeuren aan de uitstraling van het pand, het plein verdient een opknapbeurt en de verlichting is te koud, te kil." Maar beiden zijn goed te spreken over de variëteit aan activiteiten, van stijldansen tot budget-koken. Er is nog ruimte voor initiatieven van de bewoners. Ineke: "We omarmen alle ideeën."

Reeuwijk-Brug
Joke Roelofs geniet ronduit van het Huis van Alles in Reeuwijk-Brug. Ze hebben alles onder controle. De samenwerking met de bibliotheek is in alle opzichten goed te noemen. Er zijn voldoende activiteiten, iedereen heeft het er naar z'n zin: de gastvrouwen en gastheren én de bezoekers. Joke: "Een succesnummer is 'kids & koffie'. Er komen dan vaak wel zes nationaliteiten samen. Dat zijn niet alleen mensen afkomstig uit het Midden-Oosten of noordelijk Afrika, maar ook Australiërs en mensen uit de USA. Zo mooi hoe deze mensen met elkaar weten te communiceren."

Reeuwijk-Dorp
Heleen van der Meer is niet alleen lid van de programmaraad maar is ook beheerster van 'De Kaag', het dorpshuis in Reeuwijk-Dorp. Heleen is ook te spreken over het reilen en zeilen van het Huis van Alles. Heleen: "Er worden spelletjes gespeeld, er wordt gekaart, gebiljart, gegymd en ook hier zijn samen eten en het stijldansen een groot succes. Het 'breien en haken' initiatief is niet van de grond gekomen en ook yoga sprak de bewoners onvoldoende aan." Wat Heleen wel jammer vindt, is dat zij vaak dezelfde gezichten ziet.

Nieuwerbrug
Het Huis van Alles in Nieuwerbrug is ondergebracht in het Wierickehuis. Marianne Hogendoorn is blij met jeu de boules baan, waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt, zelfs als het koud is. De 'crea-bea-ochtend' is ook populair, net als het maandelijks samen eten. Marianne zit wel verlegen om meer vrijwilligers.

De Huizen van Alles zijn echt van én voor de inwoners van onze gemeente. Dat is duidelijk na de reacties van de betrokkenen. Het initiatief van onder andere voormalig wethouder Martien Kromwijk is aangeslagen. Met ruimte voor inwoners, voor activiteiten en voor nieuwe ideeën.

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Vrijwilligers welkom

De Huizen van Alles kunnen bij diverse activiteiten nog extra handen gebruiken. Heeft u een paar uur tijd over voor vrijwilligerswerk voor mede-inwoners, meld u dan aan via de website www.huisvanalles.nl/contact. Een voorbeeld van benodigde extra vrijwilligers geldt voor één van de twee kookgroepen in Reeuwijk-Dorp. Daar zijn twee kookgroepen actief in het Huis van Alles. Eén kookgroep kookt om de week, de andere op een aantal vastgestelde data verspreid door het jaar. De laatste groep is heel enthousiast, maar merkt dat ze handen tekort komen. Zozeer zelfs, dat stoppen wordt overwogen. Zonde, want juist de maaltijd in de avond voor de belangstellende Reeuwijkers is een mooie aanvulling op de warme maaltijd tussen de middag. De organiserende groep hoopt op reacties via de website of via Heleen van der Meer.

Juliette Hurel laat Bach zingen

Reeuwijk - De solofluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Juliette Hurel, speelde samen met vier collega's in De Brug een programma gewijd aan Johann Sebastian Bach. Haar warme en poëtische spel werd begeleid door een cello, viool en klavecimbel. De Franse sopraan Maïlys de Villoutreys, die een week eerder samen met de internationaal gevierde mezzosopraan Karin Strobos het Requiem van Mozart in Essen zong, was een hoogtepunt van de avond. Bach schreef zowel kerkelijke als wereldlijke cantates. Voor de pauze zong Maïlys de Villoutreys de wereldlijke 'Kaffee Kantate' over hoe lekker de koffie smaakt. Na de pauze wist zij de zaal diep te raken met de kerkelijke cantate 'Ich habe genug'. Hier gaat de tekst over het vreugdevol uitzien naar de aanstaande dood en het eeuwige leven dat daarna wacht. Na afloop was er ruim gelegenheid om de cd 'Bach Inspiration' te laten signeren en een praatje met de musici te maken.

New wave uit jaren 80

Gouda - De new wave muziek van de jaren tachtig beleeft een ongekende revival. Studio Gonz haakt daar vrijdag 7 december op in met een avond vol live klanken uit die jaren. De Haagse band Transmission en hun special guests van Nar-Cist staan garant voor het belangrijkste new wave evenement in Gouda van dit jaar! Zaal open om 21.00 uur. Tickets via de website of aan de kassa.

www.studiogonz.nl

Koor- en samenzangavond voor goede doel

Driebruggen - Op zaterdag 8 december wordt er een psalmzangavond gehouden in de Hersteld Hervormde Kerk Waarder in Driebruggen. Deze avond wordt gehouden ter gelegenheid van het 40-jarige huwelijksjubileum van het echtpaar Huisman-Zondag. Aan deze avond werken mee: Vereniging Bovenstem Ouderkerk aan den IJssel onder leiding van Arie van der Vlist en Psalmzangvereniging Psalmzingt den Heere uit Waarder onder leiding van Thea Stekelenburg, met Peter Boer als organist. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Living Bread Foundation. Voor de stichting, die in oktober 2016 is opgericht, zijn Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse werkzaam in India. Zij evangeliseren in sloppenwijken, organiseren zondagsscholen en verlenen praktische hulp aan arme gezinnen. In het afgelopen jaar is er een kerk gebouwd en een gemeente gesticht. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

www.livingbreadfoundation.nl

Kerstbijeenkomst Meijekoor

Kerstbijeenkomst Meijekoor

De Meije - Al bijna 25 jaar bestaat het Meijekoor. Elk jaar in december geeft het koor een uitvoering die inhoudelijk een religieuze betekenis heeft. Op donderdag 13 december bent u van 16.00 tot 20.00 uur welkom in de Hollandse Boerderij. Gratis entree, koffie en thee en een eenvoudige driegangen kerstmaaltijd met toepasselijke drankjes. Wel staat na afloop de bekende melkbus bij de uitgang voor een bijdrage. Het repertoire bestaat vooral uit meezingliedjes. Van 16.00 tot 18.00 uur wil het koor met haar optreden met name de geboorte van Jezus herdenken. Van 18.00 tot 20.00 uur is het gezellig samen eten en Kerst vieren zoals het hoort. Het geheel getuigt van soberheid, eenvoud, vredelievend en dankbaarheid. Aanmelden via telefoon 06-21471921.

Afvalvrije scholen én afvalvrije buurten

Leerlingen van groep 7 Prinses Beatrixschool hebben eerder meegedaan aan het project afvalvrije school Foto: Rianne den Balvert

Bodegraven-Reeuwijk - Vijfentwintig basisscholen uit deze regio hebben zich dit schooljaar aangemeld voor het project afvalvrije school. 'Maarten Milieu' werkt met de leerlingen aan een school zonder restafval en bereidt de jeugd voor op de circulaire economie. De scholieren leren over (zwerf)afvalpreventie, houden waardevolle grondstoffen apart in de klas, voeren opvallende schoonmaakacties rondom de school uit én doen mee aan de afvalbattle. Cyclus haalt op scholen die meedoen aan het project de waardevolle grondstoffen GFT, PMD en papier op. Momenteel is Maarten Milieu druk bezig met het verzorgen van de startlessen op de scholen. "Kinderen begrijpen onmiddellijk dat afval bestaat uit waardevolle grondstoffen en dat we daar nieuwe producten mee kunnen maken. Ik ben blij verrast als ik zie hoe enthousiast en serieus de kinderen met het thema aan de slag gaan. Het zijn ware ambassadeurs,'' zegt voorlichter De Mik alias Maarten Milieu. "Daarom benaderen we in januari de 17 scholen die vorig jaar aan het project hebben meegedaan, waaronder diverse scholen in Bodegraven-Reeuwijk, om gezamenlijk de omgeving van de school te enthousiasmeren voor een afvalvrije buurt."

Beeld: Rianne den Balvert

Minicursus tuinvogels

Gouda - In het infocentrum aan het Heempad is er een minicursus over tuinvogels voor beginnende vogelaars. De cursus is nadrukkelijk bedoeld voor beginnende vogelaars die willen weten welke vogels in hun tuin kunnen voorkomen. De theorieavond is op 12 december, 20.00-22.00 uur, en een excursie is op 15 december, 14.00-16.00 uur, in de tuin van Jan Lourier te Hazerswoude-Dorp. Aanmelden bij Jan Uilenbroek, e-mail j.uilenbroek@hccnet.nl. Kosten: € 10,00.

CDA wil OZB omlaag voor vrijwilligersorganisaties

Bodegraven-Reeuwijk - De onroerende zaakbelasting voor alle sportclubs in onze gemeente gaat wat het CDA betreft omlaag. Ook de scouting, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen behoren volgens het CDA niet het hoge maar het lage OZB-tarief te betalen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft recent voor elkaar gekregen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen het lage in plaats van het hoge OZB-tarief te hanteren voor vrijwilligersorganisaties. CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer heeft daarom schriftelijke vragen ingediend om dit ook in onze gemeente in te voeren. "Vrijwilligersorganisaties verdienen dit steuntje in de rug; ze zijn zo ontzettend belangrijk voor onze lokale gemeenschap."

Jongerenkoor Sint Willibrordus op radio

Bodegraven - Begin november vierde het jongerenkoor Sint Willibrordus het 50-jarig jubileum met een drukbezocht lustrum/benefietconcert. Heeft u het concert moeten missen? Op zondag 9 december is het concert om 9.15 uur te horen in het radioprogramma 'Kerkplein 15' op RTV Bodegraven. Het concert werd uitgevoerd door een koor van bijna vijftig leden en oud-leden, onder wie leden die bij de oprichting in 1968 actief waren. Naast het concert waren er in het kader van het jubileum meer activiteiten, waarbij geld werd ingezameld voor het goede doel: Stichting De LiedjesFabriek. Het mooie bedrag van 1250 euro kon aan deze stichting, die zieke kinderen een muzikale oppepper bezorgt, worden overhandigd.

Lezing over kerststallen

Reeuwijk - Op dinsdag 11 december om 20.00 uur houdt ds. Anton Schipper een boeiende presentatie in Streekmuseum Reeuwijk. Hij vertelt over kerstgroepen en kerststallen uit de hele wereld. Geen gebeurtenis wordt wereldwijd zo bijzonder beleefd als de geboorte van Jezus Christus. Geen gebeurtenis is dan ook zo dikwijls verhaald, bezongen en verbeeld. Telkens weer verweefden mensen in verschillende tijden en landen dit verhaal met hun eigen leven. Dat wordt ook zichtbaar in de kerstgroepen en kerststallen. Anton Schipper zal eerst iets vertellen over de uitbeelding en symboliek van de gebeurtenissen rondom de geboorte van Christus. Vervolgens zal hij dat toespitsen op de geschiedenis, ontwikkeling en plaats van kerstgroepen uit heel de wereld. Allen maken het Kind tot hun eigen kind. De lezing wordt toegelicht met afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis en voorbeelden van een groot aantal kerststallen. Kosten: € 5,00. Aanvang: 20.00 uur.

www.streekmuseumreeuwijk.nl

IJsbaan in Gouwekerk

Gouda - De Goudse IJsbaan in de Gouwekerk is tot en met zondag 16 december elke dag geopend. Van zondag t/m woensdag van 10.00 tot 20.00 uur en op donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur. De eerste kinderen stonden bij de opening gelijk al klaar om hun eerste passen op het ijs te zetten dit jaar.

www.goudseijsbaan.nl

Høken met de Heinoos

Foto: Dirk Hoogendoorn-Moens

Boskoop - Op zaterdag 15 december maken de Heinoos hun opwachting in Flora Boskoop. Met hun show Høken met de Heinoos zullen zij de zaal op z'n kop zetten. Onder het motto: 'Vanoavond goat wi-j Høken, zo hard als wi-j dat könt" zal het dampen als nooit tevoren! De Big Fat Bitches staan in het voorprogramma. De deur gaat open om 21.00 uur.

www.floraboskoop.nl.

Nieuws uit dorp en wijk

Wethouder Kees Oskam

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

In Bodegraven-Reeuwijk werken we dorpsgericht. We betrekken inwoners bij ontwikkelingen en werken daarvoor graag samen met de dorps- en wijkteams. Daarbij zeggen we nooit nee, maar bekijken we elk voorstel vanuit de kansen die er altijd zijn. Om de denkkracht van de dorpen te gebruiken is het belangrijk dat de dorps- en wijkteams input krijgen; ook van u! Met uw inbreng helpt u mee bij het verder brengen van belangrijke thema's die spelen in de gemeente. U kunt meedenken, meedoen en meewerken. Dus maak uw ideeën kenbaar via het dorps- of wijkteam, deel uw mening op een inloopavond of neem deel aan een klankbordgroep. Samen maken we onze dorpen beter!

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

Dorpsteam Waarder

 • Binnen het dorpsteam Waarder heeft Joke Pater afscheid genomen en de voorzittershamer overgedragen aan Frank Pastoor. Joke heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het dorpsteam en vele behandelpunten mede vormgegeven. Het dorpsteam is Joke zeer erkentelijk voor haar inzet en heeft als blijvende herinnering een kunstwerk geschonken.
 • Voor de komende periode worden de mogelijkheden onderzocht om de lantaarnpalen langs de doorgaande route in het dorp en bij de Maximalocatie blijvend te voorzien van de bloemversieringen.
 • Het dorpsteam in overleg met de diverse instanties om de rotonde aan het begin van het dorp, nabij de A12, te karakteriseren als 'De Poort van Waarder'.
 • De verkeersveiligheid heeft de blijvende aandacht van het dorpsteam, met name voor de toekomst wanneer als gevolg van de bouwactiviteiten in Driebruggen het doorgaande verkeer toeneemt.
 • De vergaderdata van het dorpsteam verschijnen binnenkort weer op de website.
 • Tenslotte zijn wij nog op zoek naar versterkingen binnen ons team. Voel u niet verplicht, maar vrijblijvend informeren kan altijd.

Meijebelangen

 • Vorige week werd in samenwerking met het Team Veiligheid van de gemeente een veiligheidsavond georganiseerd. Recent is in een drietal woningen in de Meije ingebroken en de belangstelling voor deze avond was dan ook groot. Na de uitleg van het project Tent in de Wijk werden goede tips gegeven ter preventie van inbraak. Burgemeester Van der Kamp en de politie wezen er meerdere keren op dat het tijdig melden (bel 112) van verdachte situaties zeer belangrijk is. Een slachtoffer van een inbraak vertelde wat het persoonlijk met hem had gedaan. Na de eerste boosheid kwam bij hem de vraag op hoe veilig je je huis moet maken om inbraak te voorkomen. Ondanks een zeer goede beveiliging werd er toch bij hem ingebroken.
 • In de Meije zijn al enige tijd twee WhatsApp groepen actief. Buurtbewoners kunnen elkaar zo snel informeren bij verdachte situaties. Ook dit helpt om de buurt veiliger te maken. De beheerder van de WhatsApp groepen riep de bewoners op om zich aan te sluiten bij de WhatsApp groep.
 • De Meije Eettafel, eind oktober, was weer een groot succes. In een gezellige, ongedwongen sfeer gingen de buurtbewoners, tijdens een goed verzorgde maaltijd, met elkaar in gesprek. De volgende Eetafel staat gepland in het voorjaar 2019.
 • Binnenkort wordt weer een Nieuwsbrief verspreid.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

 • We zijn samen met de gemeente aan het onderzoeken met welke maatregelen we de oversteekplaats op de Dorpsweg voor schoolgaande kinderen veiliger kunnen maken.
 • De herinrichting voor de Kerkweg stond oorspronkelijk gepland voor ongeveer 2021. We hebben er regelmatig op aangedrongen om dit naar voren te schuiven en het, na de gemeenteraadsverkiezingen, als belangrijk aandachtspunt aangegeven bij de formateur. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om de herinrichting naar voren te schuiven en is een werkgroep momenteel bezig om met de gemeente hiervoor een plan te maken. Zodra het plan is uitgewerkt, zal inzage mogelijk zijn. De bedoeling is om in 2019 te starten met de werkzaamheden. Voor de defecte verlichting (complexe breuk onder het asfalt) zal noodverlichting worden aangebracht.
 • Voor de resterende werkzaamheden op de Reewal is met de gemeente afgesproken dat de projectleider contact op zal nemen met de werkgroep.
 • We constateren de laatste tijd dat er zware tractoren met puin door het dorp rijden en dat er vrachtwagens van de Aldi via de verkeerde route rijden. De gemeente zal contact opnemen met de betreffende bedrijven.
 • Voor enkele locaties zijn AED-kasten beschikbaar/aanwezig, maar de AED's zijn nog niet toegankelijk voor hulpverleners. We zullen e.e.a. gaan inventariseren en zorgen dat de AED's toegankelijk worden gemaakt. Er komt dan ook een overzicht op de site waar ze te vinden zijn. Voor de AED in Tempel is men bezig de financiering rond te krijgen.
 • We constateerden onlangs dat er regelmatig overstort plaatsvindt van het riool in de Tocht. De gemeente gaat dit onderzoeken.

Wijkteam Bodegraven Noord

 • Op zaterdag 8 december van 11.00 uur tot 14.00 uur staan de leden van Wijkteam Noord op het Raadhuisplein klaar om naar u te luisteren en met u te praten over de toekomst van de wijk. De komende tijd staat veel te gebeuren. Wat vindt u als bewoner van wijk Noord/Centrum hiervan? Hoe wilt u uw straat en uw wijk in de toekomst zien? Wat mist u en wat vindt u goed? Vanaf 11.00 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.
 • Het wijkteam wil een bindende factor zijn tussen de bewoners en de gemeente. Samen willen wij werken aan een betere wijk. Uw mening hierin is onmisbaar!

Informatie: www.dorpenwijk.nl

Kijkertjes

• gevonden fietssleutels zondag 2 dec. Burg. Doormanstraat Driebruggen tel. 0348-501232 of 06-44225690
• t.k. set winterbanden met velg mt 195/165 r15 € 80,- tel. 06-28132155
• t.k. speelgoedauto blauw + geluid, rijdt zelf € 5,- tel. 0182-394391
• t.k. winterbanden Michelin stalen velgen 195/55 R15 85 H € 110,- tel. 06-22630373
• gratis af te halen map met ± 50 st. kruissteek borduurpatronen tel. 06-48425331
• t.k. rotan vintage stoeltje voor kleuter i.z.g.st. € 25,- tel. 0172-617092
• t.k. kunstkerstboom 180 cm met spuitsneeuw bespoten + onderstel € 20,- tel. 06-20870139
• t.k. Nerf geweer en boek "Dagboek van een Muts" 1, 3, 4, 5 tot. € 30,- tel. 06-40076209
• t.k. 2 koloniale dressoirs p.st. € 50,- tel. 06-51546316
• t.k. Union herenfiets 3 versnellingen € 40,- tel. 0172-613472
• t.k. 4x mich winterband velg 5 mm Fiat Panda 2003 t/m 2012 € 75,- tel. 0182-392201
• t.k. verstelbaar/verrijdbaar kledingrek € 5,- tel. 06-27492182
• t.k. 4 zomerbanden Goodyear mt 205550121789V zgan € 100,- tel. 0182-394377
• gratis Bosch GWB haakse boormachine in stalen kist; batterij defect tel. 06-53215621

Amnesty International

Reeuwijk - Doet u mee met de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International? Brieven schrijven kan in het Huis van Alles in Reeuwijk-Brug op maandag 10 december van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Deze maandag 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten. De Write for Rights-schrijfacties hebben voorgaande jaren veel effect gesorteerd. Vele vervolgden voor wie er geschreven is, kwamen vrij. U kunt bijvoorbeeld schrijven voor de 30-jarige Atena Daemi uit Iran die zich verzet tegen de doodstraf, zoals steeds meer mensen in haar land. Nadat ze in oktober 2014 werd opgepakt, volgden 51 dagen van eenzame opsluiting en vernederende verhoren. In een rechtszaak van slechts een kwartier werd ze veroordeeld tot 14 jaar cel om onder andere het 'samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid'. In hoger beroep werd die straf teruggebracht tot 7 jaar. De organisatie zorgt voor voorbeeldbrieven en schrijfmateriaal. Informatie via e-mail amnestyreeuwijk@outlook.com.

Op naar pakjesavond

Bodegraven - Vandaag brengt Sinterklaas ook een bezoekje aan de Willibrordschool. Vorige week mochten de kinderen al hun schoen zetten, die werd gevuld met een lekkere mandarijn, een chocolademunt en een kleine verrassing. Vorige week kwamen alvast drie Strooipieten langs in alle groepen. Het werd een gezellige ochtend, want deze Pieten waren best ondeugend, maar strooiden ook met lekker strooigoed. Op naar Pakjesavond.

Officiële openingshandeling van sfeervol woonwijkje Oude Tol

Uitleg over het nut van de rietkragen

Reeuwijk - Twee wooneilandjes aan een gemeenschappelijke binnenplaats die de sfeer van een gezellig woonhofje uitstralen. Het groene plantsoentje nodigt uit om er te gaan zitten of, zoals Floris en Luka demonstreren, er te scheuren met je skelter. Wethouder Dirk-Jan Knol verrichtte de officiële openingshandeling van de nieuwbouw aan de Schaarweide en Greidweide door een magnolia in het plantsoentje te plaatsen. In de feestelijk versierde partytent was het daarna een gezellig samenzijn van bewoners, buren en diegenen die dit project in de Oude Tol hebben gerealiseerd. Compleet met Oudhollandse snert en winterse glühwein.

Het gezelschap van planontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen, bouw- en infra-aannemers stapte afgelopen vrijdagmiddag in de boot vanaf 't Wapen van Reeuwijk. Niet zonder reden, onder het varen kregen ze uitleg van John van Gemeren over het nut van 'Natuurinclusief Bouwen', wetgeving die bepaalt dat bij nieuwbouwprojecten rekening moet worden gehouden met beschermde diersoorten. Er broedt in Reeuwijk-Brug een bijzondere vleermuizenkolonie: de Meervleermuis. Deze Meervleermuizen vangen - scherend over het water met zo'n 50 à 60 km per uur - muggen en nachtvlinders. Juist de Breevaart is één van de vaste routes die de vleermuizen gebruiken voor hun nachtelijk foerageren. De beschermende rietkragen zijn daarbij belangrijk.

De offiële openingshandeling door wethouder Knol

Inkijk beperkt

Van Gemeren: "Bij eerdere bebouwing aan de rand van de Breevaart zijn de rietkragen wel meegenomen in de regelgeving, maar toch niet voldoende beschermd. Bewoners waren niet gehouden de rietkragen te onderhouden, waardoor er veel zijn weggehaald. De gemeente heeft hiervan geleerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de collectieve bewustwording van het nut van een grote biodiversiteit ook gestegen. Mede de reden dat de (op dit moment gesnoeide) rietkragen een prominente plek kregen in de bouwplannen. Bijkomend voordeel van de rieteilandjes: ze beperken de inkijk."

Lange weg

Vanaf het moment dat de grond was aangekocht tot het uiteindelijke resultaat is er een lange weg afgelegd, mede omdat de economische crisis die in 2008 begon, roet in het eten gooide. Verschillende partijen die betrokken waren bij het project gingen failliet en andere trokken zich terug. Een aantal jaren later trok de economie zo snel aan, dat er een schrijnend tekort was aan mankracht en materiaal voor bouwprojecten. Alle betrokken partijen hebben daar hinder van ondervonden. Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn: een fraaie, waterrijke woonwijk met comfortabele, energiezuinige woningen.

Betekenis straatnamen

Wat altijd leuk om te weten is, is de betekenis van de straatnamen, in dit geval Schaarweide en Greidweide. Een schaarweide is Oudhollands voor een plaats waar je als mens of dier samenkomt. Het Friese greidweid is een weide waar iets groeit. Ongetwijfeld zal er volop woonplezier groeien op deze wooneilandjes van De Oude Tol. In de toekomst zullen er nog drie van deze eilanden volgen. In totaal verrijzen daar nog 20 rijtjeswoningen en 36 vrijstaande woningen, waaronder een aantal 'drijf-in woningen'. Een half-vrijstaande woning waar de boot min of meer onder de woning kan drijven. Deze voor senioren bedoelde woningen krijgen een inpandige lift en een mooi balkon op het zuiden.

www.thuisinoudetol.nl

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Voetbal

ESTO verliest op de eindstreep

Tot de 90e minuut stond ESTO nog met 3-2 op voorsprong na een boeiend duel, waarin uiteindelijk toch de winst uit handen werd gegeven. Ondanks de geweldige inzet en strijdlust lukte het opnieuw niet om met de punten de eindstreep van de wedstrijd te halen. Wel blijft het gevoel achter dat ESTO op de goede weg is om in de 2e klasse mee te kunnen. De tweede helft van deze competitie, na de winterstop, zal daarvoor bepalend zijn. Halverwege de eerste helft van de wedstrijd kwam ESTO op een 2-0 achterstand, maar de ploeg wist dit voor de rust nog ongedaan te maken. Een rake kopbal van Jesper den Besten zorgde voor de aansluiter en dankzij een goed genomen penalty van Wouter-Jan Bos kwam de ploeg langszij. In de tweede helft lukte het met veel inzet op voorsprong te komen. Dit vanuit een indraaiende corner van Wouter-Jan Bos. Alles wees erop dat ESTO met een verdiende overwinning naar Bodegraven zou terugkeren tot de 90e minuut en blessuretijd aanbraken. Persoonlijke fouten deden de ploeg de das om. Vanuit een overtreding in het strafschopgebied en een penalty die werd benut stond het 3-3. Kort daarna vloog een een onhoudbaar schot in het net en kon ESTO opnieuw met lege handen huiswaarts keren.

Na de oorwassing van vorige week bij Woerden (6-0), heeft Rohda'76 zich niet volledig kunnen revancheren. Op sportcomplex De Broekvelden moesten de Bodegravers zich tevreden stellen met een puntendeling 2-2. Direct na het eerste fluitsignaal ging Rohda'76 op zoek naar de openingstreffer, maar het was het op de counter loerende Sportief dat na 20 minuten de brilstand openbrak: 0-1. Nog voor de thee maakte aanvoerder Mitchell van Waveren de verdiende gelijkmaker: 1-1. In het tweede wedstrijddeel herhaalde dit scenario zich. De ploeg uit Woerdense Verlaat counterde naar 1-2, waarna Van Waveren de stand opnieuw gelijk trok: 2-2. In de slotfase was Steven Holthuijsen nog dicht bij de 3-2, maar de winnende treffer bleef uit.

Midwinterwandeling Reeuwijkse Plassen

Reeuwijk - Kleed je warm aan en doe mee aan de midwinterwandeling op zondag 16 december langs de Reeuwijkse Plassen. Deze wandeling wordt mede georganiseerd door de Lionsclub Gouda-Reeuwijk. De opbrengst gaat naar een goed doel: tientallen minderbedeelde gezinnen in Gouda, Bodegraven en Reeuwijk ontvangen dit jaar een kerstpakket.

De wandeling loopt langs de plassen waar 's winters enorme aantallen vogels overwinteren, zoals de duizenden smienten. Ook de ijsvogel is aanwezig: wie weet zie je dit schuwe kleurrijke vogeltje als een blauwe gloed over het water scheren. Er brandt een vuurtje om je te warmen en er staat een kop erwtensoep klaar. De wandeling duurt ongeveer 3 uur en gaat rondom de plassen Broekvelden en Vettenbroek. De route is ongeveer 7 kilometer lang en is geschikt voor minder-validen en kinderen vanaf 7 jaar. Bij terugkomst is er voor de kinderen warme chocolademelk en voor de volwassenen is er glühwein.

Vanaf 12.30 tot 14.00 uur kunnen deelnemers zich melden bij de kantine van de Hockeyclub Reeuwijk Bodegraven. Kosten: € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Deelnemers graag contant en gepast betalen bij aanvang van de wandeling. Wandelaars dienen zich van tevoren aan te melden via website of e-mail groenehartexcursies@staatsbosbeheer.nl.

www.staatsbosbeheer.nl/midwinterwandelingreeuwijk

Waterpolo

Overtuigende zege

De waterpoloheren van BZ&PC hebben afgelopen zaterdag een overtuigende winst op DZT'62 weten te behalen. In zwembad De Kuil voerden de Bodegravers de boventoon en namen een voorsprong die niet meer in te halen was door de ploeg uit Deurne (10-6). In een wedstrijd die in aanvallend opzicht in een laag tempo op gang kwam, maar verdedigend sterk opende, liepen de Bodegraafse heren uit naar een 4-0 voorsprong. Deze voorsprong werd gedurende de wedstrijd groter door prima doelpunten van onder meer René Peek en Wesley Roos. Na de 8-2 voorsprong kreeg BZ&PC aanvallend geen actie meer mee en kreeg persoonlijke fouten te verwerken, waardoor het wedstrijdbeeld kantelde. Deurne kreeg kans op kans, maar kon niet om het Bodegraafse blok heen. BZ&PC won de wedstrijd overduidelijk met 10-6 en maakt zich op voor twee belangrijke uitwedstrijden. Coach Herman van Tongerloo was tevreden: "We lagen prima te verdedigen en waren aanvallend sterk. We hebben ons hersteld van vorige week en het publiek weer waterpolo laten zien. Uiteraard konden we sommige situaties nog slimmer uitspelen, maar in het algemeen hebben we het prima gedaan."

Voetbal

Stompwijk troeft RVC af

RVC is er niet in geslaagd om een goed vervolg te geven aan het succes van vorige week. In Stompwijk ging de thuisvereniging al counterend naar de overwinning. Drie tegentreffers kregen de Reeuwijk-Dorpers te verwerken. Door deze nederlaag blijft RVC op plek twaalf van de ranglijst staan, net onder Stompwijk '92.

Vrouwencafé

Gouda - Laat je tijdens het Gouwe Vrouwencafé betoveren door Miss Starling. Deze jonge Goudse singer-songwriter schrijft liedjes, waarin ze al haar gevoelens en gedachtes uit. Op woensdag 12 december, aanvang 19.30 uur in Gouda Studio's. De entree is vrij. www.goudastudios.nl

Winst in Wijk bij Duurstede

Zondag heeft Storm van Dijk een toernooi gejudood in Wijk bij Duurstede. Uitkomend voor Mahorokan in de klasse -60 kg wist hij al zijn partijen met overmacht te winnen. Een goedmaker voor het onlangs gehouden residentietoernooi in Den Haag, waar hij door ziekte verstek moest laten gaan.

Vriendenschaar wint ook tweede wedstrijd

Ook de tweede wedstrijd in de zaal werd door de Bodegraafse korfballers in winst omgezet. Met 20-11 werd er van Dubbel Zes uit Den Haag gewonnen. In de klasse 3F, waar acht teams zijn ingedeeld, is Vriendenschaar met twee andere verenigingen nog ongeslagen.